ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 21.07.2011 р. N 1281

Київ

Про внесення змін та доповнень до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 27.01.2004 N 82

Керуючись законами України "Про благоустрій населених пунктів", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2003 N 1119 "Про організацію щорічного всеукраїнського конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку", листа Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 26.05.2009 N 8/17-5463 в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Внести до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 27.01.2004 N 82 "Про щорічний міський конкурс "Район найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку" наступні зміни та доповнення:

1.1. У тексті розпорядження слова "районні у м. Києві державні адміністрації" у всіх відмінках замінити словами "районні в місті Києві державні адміністрації" у відповідних відмінках.

1.2. Затвердити зміни та доповнення до Положення про щорічний міський конкурс "Район найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку", затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 27.01.2004 N 82, виклавши його в новій редакції, що додається.

1.3. Затвердити зміни до складу конкурсної комісії з проведення щорічного міського конкурсу "Район найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку", затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 27.01.2004 N 82, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення змісту цього розпорядження в засобах масової інформації.

3. Контроль виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурчака О. В. та голів районних в місті Києві державних адміністрацій.

  

Виконуючий обов'язки голови

О. Мазурчак

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київської міської державної адміністрації
27.01.2004 N 82
(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 21.07.2011 N 1281)

ПОЛОЖЕННЯ
про щорічний міський конкурс "Район найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Конкурс між районами міста Києва "Район найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку" (далі - Конкурс) проводиться щорічно. Метою проведення Конкурсу є поліпшення благоустрою міста, виконання на високому організаційному та якісному рівні цільових програм в районах міста Києва.

Конкурсом передбачається:

- забезпечення організації та проведення запланованих заходів щодо благоустрою міста, а також дієвого контролю за їх виконанням;

- забезпечення виконання районами міста Києва затвердженої Програми соціально-економічного розвитку м. Києва на відповідний рік в частині запланованих заходів з благоустрою;

- контроль за виконанням районами обсягів та якості робіт з благоустрою;

- аналіз та оцінка членами конкурсної комісії виконання кожним районом робіт (за 10-бальною системою) згідно з умовами конкурсу;

- визначення переможця конкурсу "Район найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку" на засіданні конкурсної комісії та подання цього рішення на затвердження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

- нагородження переможця конкурсу перехідним кубком "Район найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку".

1.2. Переможцем конкурсу вважається район, який домігся найкращих результатів за річними підсумками роботи у виконанні Програми соціально-економічного розвитку міста Києва, зокрема у:

- проведенні капітального та поточного ремонту житлового фонду і прилеглої території;

- реконструкції, ремонті та утриманні в належному стані вулиць, доріг, шляхопроводів та переходів, залізничних переїздів, мостів, забезпеченні розвитку та сталої роботи технічних засобів регулювання дорожнього руху, зовнішнього освітлення, водопостачання та водовідведення;

- транспортному обслуговуванні населення та забезпеченні безпеки дорожнього руху;

- дотриманні громадського порядку, створенні належних умов для праці, відпочинку та побуту громадян;

- роботі, пов'язаній з охороною довкілля, в тому числі із запобігання забрудненню річок, озер, повітряного басейну, а також зменшенні шуму і забезпеченні раціонального використання природних ресурсів;

- збереженні наявних і створенні нових парків, скверів, лісопарків та інших об'єктів зеленого будівництва з урахуванням вимог ландшафтної архітектури та садово-паркового мистецтва;

- впровадженні малих архітектурних форм та елементів зовнішньої реклами, що відзначаються новизною конструкцій, економічністю та зручністю в експлуатації;

- здійсненні ефективних заходів щодо запобігання зсувним явищам та підтопленню територій, ліквідації наслідків стихійного лиха;

- впровадженні сучасних технологій санітарного очищення району, утилізації та знешкодженні твердих побутових відходів;

- будівництві та утриманні в належному стані спортивних споруд за місцем проживання громадян;

- збереженні та поповненні історико-культурної та природної спадщини;

- своєчасному виконанні заходів щодо підготовки житлового фонду, об'єктів житлово-комунального господарства і соціальної сфери до роботи в зимових умовах.

1.3. Двір, вулицю, площу, бульвар, набережну, парк, сквер, квартал та інші об'єкти слід вважати зразковими тоді, коли на них здійснені на високому технічному та естетичному рівні всі роботи з комплексного благоустрою, озеленення, художньо-декоративного оформлення.

Об'єкти слід вважати комплексно благоустроєними, якщо на них здійснено роботи з будівництва, реконструкції або капітального ремонту згідно з діючими нормами та вимогами:

- проїзної частини із застосуванням типу капітального дорожнього одягу та облаштування її у повному обсязі технічними засобами регулювання дорожнього руху;

- тротуарів, доріжок, алей із застосуванням твердого або удосконаленого покриття, а саме з цементобетонних плиток, фігурних елементів мощення або плиток із місцевого природного матеріалу міцних порід, асфальтобетону тощо;

- мереж зовнішнього освітлення із застосуванням кращих зразків опор, економічних типів світильників та підземного кабельного енергопостачання;

- освітлювальних знаків пішохідних переходів, зупинок пасажирського транспорту та інших архітектурних малих форм;

- зелених насаджень з утриманням вимог ландшафтної архітектури, впровадженням кращих декоративних порід дерев і чагарників, витких рослин, газонів, квіткового оформлення, меблів, сучасних паркових світильників та декоративного підсвічування, квітникових ваз, урн тощо.

2. ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

2.1. Матеріали, які подаються районними в місті Києві державними адміністраціями до конкурсної комісії:

2.1.1. Лист-подання голови районної в місті Києві державної адміністрації на ім'я голови конкурсної комісії;

2.1.2. Фотоальбом з підписаними фотографіями, які розкривають проведені роботи на об'єктах благоустрою в населеному пункті за звітний період;

2.1.3. Диск з фотографіями у форматі JPG, JPEG;

2.1.4. Пояснювальна записка, до якої додаються:

- показники для визначення рівня благоустрою території населеного пункту за звітний рік за формою згідно з додатком до цього Положення;

- довідка місцевого управління статистики про кількість проживаючих в населеному пункті станом на перше січня звітного року;

- довідка з місцевого держказначейства щодо обсягу витрачених бюджетних коштів на благоустрій населеного пункту;

- довідка місцевої СЕС про санітарний стан населеного пункту, окремих об'єктів благоустрою, парків, скверів, доріг, полігону сміттєзвалищ та кількість виявлених несанкціонованих сміттєзвалищ;

- довідка місцевого управління екології про екологічний стан населеного пункту та проведені роботи із охорони довкілля, впровадження роздільного збирання побутових відходів, їх переробку та утилізацію;

- довідка місцевого управління архітектури про впровадження малих архітектурних форм, що відзначаються новизною конструкцій, економічністю та зручністю в експлуатації;

- довідка місцевого управління МНС про здійснення ефективних заходів щодо запобігання зсувним явищам та підтопленню територій, ліквідації наслідків стихійного лиха;

- довідка ДАІ МВС про відповідність стану вулично-дорожньої мережі вимогам ДСТУ 3587-97 щодо стану безпеки руху та кількості місць концентрації ДТП;

- довідка місцевого управління МВС про кількість правопорушень в громадських місцях;

2.1.5. Довідка учасника конкурсу з інформацією:

- про залучення позабюджетних коштів, джерела їх надходження та напрямки використання;

- про стан впровадження енергозберігаючих технологій у сфері зовнішнього освітлення;

- про стан водопровідно-каналізаційних мереж;

- про будівництво та утримання в належному стані спортивних споруд за місцем проживання громадян;

- про збереження історико-культурної спадщини;

- про своєчасне виконання заходів щодо підготовки житлового фонду, об'єктів житлово-комунального господарства і соціальної сфери до роботи в зимовий період.

2.2. Вимоги до оформлення матеріалів:

- пояснювальна записка за звітний рік повинна бути у форматі А-4, зброшурована, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів, завірена печаткою та підписом голови;

- всі довідки подаються в оригіналі на фірмовому бланку із штампом, з печаткою та підписом керівника чи заступника відповідної установи;

- всі сторінки матеріалів, на яких зроблені правки або позначки, підписуються уповноваженою особою, яка подає матеріали конкурсній комісії. Відповідальність за помилки в матеріалах несе Учасник конкурсу;

- фотографії фотоальбому мають бути підписані із зазначенням найменування та адреси об'єктів благоустрою і розкривати проведені роботи на об'єктах благоустрою в населеному пункті за звітний рік. Розмір фотоальбому не повинен перевищувати формату А-4.

3. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ КОНКУРСУ

3.1. Підсумки конкурсу підводяться конкурсною комісією протягом лютого року, наступного за звітним роком.

3.2. Всі зазначені у пункті 2.1 матеріали, в яких характеризується стан організаційної роботи, що проводилася в районі, та фактичні досягнення, подаються районними в місті Києві державними адміністраціями до 15 січня року наступного за роком проведення конкурсу секретарю конкурсної комісії з проведення щорічного міського конкурсу "Район найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку".

3.3. Головне управління контролю за благоустроєм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на основі відповідних звітів районів, розраховує досягнуту питому вагу кожного району по кожному основному і додатковому показнику, визначену на одного жителя, дає оцінку (за 10-бальною системою) місць кожному району по кожному із показників, які враховувалися для оцінки переможця конкурсу, визначає суму місць по всім основним і додатковим показникам та направляє цю інформацію усім членам конкурсної комісії.

При підведенні підсумків конкурсу враховується також реалізація заходів згідно з переліком завдань і основних критеріїв оцінки виконання заходів під час проведення весняного та осіннього місячників з благоустрою.

Члени конкурсної комісії на основі попередніх розрахунків, виконаних Головним управлінням контролю за благоустроєм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), визначають (за 10-бальною системою) місця кожному району за досягнуті результати.

Переможцем конкурсу вважається район, визначений конкурсною комісією з врахуванням оцінок відповідних головних управлінь, управлінь виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який набрав найменшу суму балів місць.

Рішення конкурсної комісії про визначення переможця Конкурсу оформлюється протоколом.

За результатами Конкурсу видається розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та переможцю Конкурсу вручається перехідний кубок "Район найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку".

За підсумками конкурсу переможці заохочуються за рахунок та в межах асигнувань, передбачених бюджетами районів та міста на благоустрій.

3.4. Виконання робіт з благоустрою районів і підтримки громадського порядку та підсумки конкурсу висвітлюються в засобах масової інформації.

  

Заступник голови -
керівник апарату

 

  

Додаток
до Положення про щорічний міський конкурс "Район найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку"

ПОКАЗНИКИ
для визначення рівня благоустрою території та підтримки громадського порядку
________ району за ____ рік

N п/п

Найменування показників-критеріїв

Один. виміру

Фактично у звітному році

 

1

2

3

1.

Кількість населення:

 

 

 

- наявного

тис. мешк.

 

 

- постійного

тис. мешк.

 

*2.

Витрачено бюджетних коштів на благоустрій всього, із них:

тис. грн.

 

 

- на 1 мешканця

грн.

 

3.

Вулично-дорожня мережа

х

х

3.1.

Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі, у т. ч.:

км

 

 

- із твердим покриттям

км

 

 

- відсоток вулично-дорожньої мережі із твердим покриттям від її загальної протяжності

%

 

3.2.

Загальна протяжність дощової каналізації

км

 

 

- відсоток каналізаційності вулично-дорожньої мережі

%

 

3.3.

Кількість місць концентрації ДТП

один.

 

3.4.

Всього витрачено коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулично-дорожньої мережі, у т. ч.:

тис. грн.

 

тис. кв. м

 

 

- будівництво та реконструкція вулично-дорожньої мережі

тис. грн.

 

тис. кв. м

 

 

- капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі

тис. грн.

 

тис. кв. м

 

 

- поточний ремонт вулично-дорожньої мережі

тис. грн.

 

тис. кв. м

 

 

- утримання вулично-дорожньої мережі

тис. грн.

 

тис. кв. м

 

 

- на 1 мешканця

грн.

 

4.

Озеленення

х

х

4.1.

Загальна площа зелених насаджень загального користування, у т. ч.:

га

 

 

- на 1 мешканця

кв. м

 

4.2.

Всього витрачено коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання об'єктів зеленого господарства загального користування, у т. ч.:

тис. грн.

 

га

 

 

- будівництво та реконструкція об'єктів зеленого господарства загального користування

тис. грн.

 

га

 

 

- капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства загального користування

тис. грн.

 

га

 

 

- поточний ремонт об'єктів зеленого господарства загального користування

тис. грн.

 

га

 

 

- утримання об'єктів зеленого господарства загального користування

тис. грн.

 

га

 

 

- на 1 мешканця

грн.

 

5.

Зовнішнє освітлення

х

х

5.1.

Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення, у т. ч.:

км

 

 

- на 1 мешканця

п. м

 

5.2.

Всього витрачено коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання мереж зовнішнього освітлення, у т. ч.:

тис. грн.

 

км

 

 

- будівництво та реконструкція мереж зовнішнього освітлення

тис. грн.

 

км

 

 

- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення

тис. грн.

 

км

 

 

- поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення

тис. грн.

 

км

 

 

- утримання мереж зовнішнього освітлення

тис. грн.

 

км

 

 

- на 1 мешканця

грн.

 

6.

Санітарна очистка

х

х

6.1.

Відсоток охоплення послугами з вивезення твердих побутових відходів в районі

%

 

6.2.

Кількість виявлених несанкціонованих сміттєзвалищ

один.

 

6.3

Витрачено коштів на сферу поводження з побутовими відходами

тис. грн.

 

7.

Кладовища

х

х

7.1.

Витрачено коштів на благоустрій кладовищ, у т. ч.:

тис. грн.

 

 

- на 1 мешканця

грн.

 

8.

Підтримка громадського порядку

х

х

8.1.

Кількість правопорушень в громадських місцях

один.

 

9.

Об'єкти історико-культурної спадщини та спортивні споруди

х

х

9.1.

Виділено коштів на збереження історико-культурної спадщини, у т. ч.:

тис. грн.

 

 

- на 1 мешканця

грн.

 

9.2.

Витрачено коштів на будівництво та утримання в належному стані спортивних споруд за місцем проживання громадян, у т. ч.:

тис. грн.

 

 

- на 1 мешканця

грн.

 

10.

Інші об'єкти, що фінансуються по статті "Благоустрій"

х

х

10.1

Витрачено коштів, у т. ч.:

тис. грн.

 

 

- на 1 мешканця

грн.

 


* Показник п. 2 дорівнює сумі показників п. 3.4; п. 4.2; п. 5.2; п. 6.3; п. 7.1; п. 9.1; п. 9.2; п. 10.1

Голова

__ П. І. Б.
(підпис, печатка)

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київської міської державної адміністрації
27.01.2004 N 82
(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 21.07.2011 N 1281)

СКЛАД
конкурсної комісії з проведення щорічного міського конкурсу "Район найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку"

Мазурчак
Олександр Володимирович

- перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова конкурсної комісії

Садовой
Сергій Миколайович

- начальник Головного управління контролю за благоустроєм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), заступник голови конкурсної комісії

Рибалко
Наталка Іванівна

- начальник відділу по роботі з районними в місті Києві державними адміністраціями комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київблагоустрій", секретар конкурсної комісії

Вельчев
Володимир Анатолійович

- заступник начальника управління Державної автомобільної інспекції головного управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві (за згодою)

Глінський
Георгій Ярополкович

- генеральний директор комунальної корпорації "Київавтодор"

Костенко
Олег Леонідович

- заступник начальника Головного управління МНС України в м. Києві (за згодою)

Новицький
Дмитро Юрійович

- начальник Головного управління комунального господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Назаренко
Микола Олексійович

- генеральний директор Київського комунального об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Ортинський
Ярослав Михайлович

- головний державний санітарний лікар м. Києва (за згодою)

Стороженко
Володимир Сергійович

- начальник Головного управління житлового господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Целовальник
Сергій Анатолійович

- начальник Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Щербенко
Василь Прокопович

- в. о. начальника Головного управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Щербак
Ігор Михайлович

- заступник начальника Державного управління охорони навколишнього природного середовища в м. Києві (за згодою)

Ягодка
Вадим Сергійович

- начальник Головного управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

  

Заступник голови -
керівник апарату

 

  
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали