ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 08.08.2011 р. N 1385

Київ

Про внесення змін та доповнень до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010 N 1112 "Про питання організації управління районами в місті Києві" (із змінами та доповненнями)

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 7, 11 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" (із змінами та доповненнями)", враховуючи звернення Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації від 26.05.2011 N 02/03-1594, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести у додаток 3 до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010 N 1112 "Про питання організації управління районами в місті Києві" (Розпорядження N 1112) зміни та доповнення, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

  

Голова

О. Попов

  

Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
08.08.2011 N 1385

Зміни та доповнення в додаток 3 до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010 N 1112 (Розпорядження N 1112)

1. Доповнити розділ "Дитячі дошкільні заклади" таблиці 1 "Освіта" позиціями 72, 73, 74 такого змісту:

"

N

Назва підприємства, установи, організації

Вартість активів (тис. грн.)

Характеристика будинків, споруд, приміщень

Кількість насе-
лення, яке обслуго-
вується (потуж-
ність)

Контингент

Штатні одиниці

Кіль-
кість ставок

Оборотні активи

необоротні активи

Інші необо-
ротні активи

діти

учні

Будівлі та споруди

Машини, механізми

Інші основні засоби

пер-
вісна

залиш-
кова

пер-
вісна

залиш-
кова

пер-
вісна

залиш-
кова

Адреса

Площа, кв. м

Кубатура, куб. м

 

ДИТЯЧІ ДОШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

ДЗ N 357

 

217,0

0,2

 

 

18,4

6,4

 

пр. Маяковського, 28-в

124,0

 

 

 

 

 

 

73

ДЗ N 618

 

88,0

1,0

 

 

10,2

0,5

 

вул. Каштанова, 6

12,0

 

 

 

 

 

 

74

ДЗ N 782

 

150,1

1,1

34,4

 

20,8

2,7

1,2

вул. Сабурова, 16-а

12,0

 

 

 

 

 

 

".

2. Таблицю 3 "Фізкультура і спорт" викласти в такій редакції:

"

N

Назва підприємства, установи, організації

Вартість активів (тис. грн.)

Характеристика будинків, споруд, приміщень

Кількість населення, яке обслуго-
вується (потуж-
ність)

Кількість дітей, які навча-
ються

Штатні одиниці

Кіль-
кість ставок

Оборотні активи

необоротні активи

Інші необо-
ротні активи

Будівлі та споруди

Машини, механізми

Інші основні засоби

пер-
вісна

залиш-
кова

пер-
вісна

залиш-
кова

пер-
вісна

залиш-
кова

Адреса

Площа, кв. м

Кубатура, куб. м

1

ВІДДІЛ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ, ВУЛ. БАЛЬЗАКА, 12

25,62

 

 

 

 

98,01

9,13

50,6

 

 

 

 

 

8

8

2

ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ "СПОРТ ДЛЯ ВСІХ", ВУЛ. САБУРОВА, 20

71,12

1212,7

491,15

 

 

285,96

59,76

21,5

М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАЙЗЕРА ТЕОДОРА, 2-б

0,572

 

340000,0

615

31

31

3

ЦЕНТР НАВЧАННЯ ПЛАВАННЮ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ

7,72

2040,2

805,9

79,22

23,66

38,58

0,42

7,91

М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 67-а

860,0

 

240,0

190

18

18

 

ВСЬОГО:

104,46

3252,9

1297,1

79,22

23,66

422,55

69,31

80,01

 

860,57

 

340240,0

805

57

57

".

3. Таблицю 4 "Соціальний захист населення" викласти в такій редакції:

"

N

Назва підприємства, установи, організації

Вартість активів (тис. грн.)

Характеристика будинків, споруд, приміщень

Кількість населення, яке обслуго-
вується, в т. ч. надомному обслу-
говуванні (потуж-
ність)

Штатні одиниці

Кіль-
кість ставок

Оборотні активи

необоротні активи

Інші необо-
ротні активи

Будівлі та споруди

Машини, механізми

Інші основні засоби

пер-
вісна

залиш-
кова

пер-
вісна

залиш-
кова

пер-
вісна

залиш-
кова

Адреса

Площа, кв. м

Кубатура, куб. м

1

УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 87-д

39,0

 

 

735,2

140,0

330,3

142,4

282,41

 

 

 

356000

118

118

2

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 4

38,64

 

 

162,25

42,6

2009,3

1360,59

139,73

 

 

 

2667

119

119

 

ВСЬОГО:

77,64

 

 

897,45

182,6

2339,6

1502,99

422,14

 

 

 

358667

237

237

".

4. Позиції 1 - 16 розділу "Комунальне підприємство "Автотранспортник" таблиці 5 "Інші галузі (торгівля, громадське харчування, побут, транспорт тощо)" викласти в такій редакції:

"

N

Назва підприємства, установи, організації

Вартість активів (тис. грн.)

Характеристика будинків, споруд, приміщень

оборотні активи (ряд 140 - 230 активу балансу для бюджетних), (розділ 2 - 3 активу балансу для госп/р)

 

інші необоротні активи (ряд 110, 130 активу балансу для бюджетних), (ряд 010, 020, 040, 045, 050, 060, 070 активу балансу для госп/р)

будівлі та споруди

машини, механізми

інші основні засоби

адреса

площа, кв. м

кубатура, куб. м

первісна

залишкова

первісна

залишкова

первісна

залишкова

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОТРАНСПОРТНИК"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ПІДЗЕМНИЙ ГАРАЖ N 2

 

3,1

1,6

 

 

 

 

 

ВУЛ. БАЛЬЗАКА, 77-а

998,50

2427,00

2

ПІДЗЕМНИЙ ГАРАЖ N 3

 

6,0

3,2

 

 

 

 

 

ВУЛ. БАЛЬЗАКА, 77-б

903,20

3456,00

3

ПІДЗЕМНИЙ ГАРАЖ N 4

 

3,8

2,0

 

 

 

 

 

ВУЛ. БАЛЬЗАКА, 77-в

862,70

3456,00

4

ПІДЗЕМНИЙ ГАРАЖ N 5

 

4,5

2,4

 

 

 

 

 

ВУЛ. БАЛЬЗАКА, 77-г

981,60

3476,00

5

ПІДЗЕМНИЙ ГАРАЖ N 6

 

32,8

17,5

 

 

 

 

 

ВУЛ. БАЛЬЗАКА, 75-а

675,20

2427,00

6

ПІДЗЕМНИЙ ГАРАЖ N 7

 

95,6

51,0

 

 

 

 

 

ВУЛ. ГРАДИНСЬКА, 10-б

465,80

1725,00

7

ПІДЗЕМНИЙ ГАРАЖ N 8

 

83,2

44,4

 

 

 

 

 

ВУЛ. ГРАДИНСЬКА, 14-а

461,50

1725,00

8

ПІДЗЕМНИЙ ГАРАЖ N 9

 

103,9

55,4

 

 

 

 

 

ВУЛ. РАДУНСЬКА, 14-в

895,00

3706,00

9

ПІДЗЕМНИЙ ГАРАЖ N 10

 

115,1

61,4

 

 

 

 

 

ВУЛ. РАДУНСЬКА, 18-в

908,40

3584,00

10

ПІДЗЕМНИЙ ГАРАЖ N 11

 

131,7

70,3

 

 

 

 

 

ВУЛ. РАДУНСЬКА, 18-б

987,40

3694,00

11

ПІДЗЕМНИЙ ГАРАЖ N 12

 

144,5

77,1

 

 

 

 

 

ВУЛ. РАДУНСЬКА, 10-б

988,80

3706,00

12

ПІДЗЕМНИЙ ГАРАЖ N 13

 

149,8

80,0

 

 

 

 

 

ВУЛ. ЛИСКІВСЬКА, 7-в

954,50

3694,00

13

ПІДЗЕМНИЙ ГАРАЖ N 15

 

54,7

28,8

 

 

 

 

 

ВУЛ. БАЛЬЗАКА, 63-в

930,50

3410,00

14

ПІДЗЕМНИЙ ГАРАЖ N 16

 

79,5

42,5

 

 

 

 

 

ВУЛ. БАЛЬЗАКА, 61-г

854,10

3077,00

15

ПІДЗЕМНИЙ ГАРАЖ N 17

 

7,0

3,7

 

 

 

 

 

ВУЛ. БАЛЬЗАКА, 61-в

858,60

3706,00

16

ПІДЗЕМНИЙ ГАРАЖ N 18

 

74,2

39,6

 

 

 

 

 

ВУЛ. ГРАДИНСЬКА, 6-в

856,40

3077,00

".

5. Позицію "Всього" розділу "Комунальне підприємство "Автотранспортник" таблиці 5 "Інші галузі (торгівля, громадське харчування, побут, транспорт тощо)" викласти в такій редакції:

"

N

Назва підприємства, установи, організації

Вартість активів (тис. грн.)

Характеристика будинків, споруд, приміщень

оборотні активи (ряд 140 - 230 активу балансу для бюджетних), (розділ 2 - 3 активу балансу для госп/р)

Необоротні активи

інші необоротні активи (ряд 110, 130 активу балансу для бюджетних), (ряд 010, 020, 040, 045, 050, 060, 070 активу балансу для госп/р)

будівлі та споруди

машини, механізми

інші основні засоби

адреса

площа, кв. м

кубатура, куб. м

первісна

залишкова

первісна

залишкова

первісна

залишкова

 

ВСЬОГО:

1816,00

1089,40

580,90

1331,17

275,27

55,91

9,35

814,00

 

13582,00

50346,00

".

6. Позицію 5 розділу "Комунальне підприємство "Оптова база" с. Бортничі, вул. Леніна, 42" таблиці 5 "Інші галузі (торгівля, громадське харчування, побут, транспорт тощо)" викласти в такій редакції:

N

Назва підприємства, установи, організації

Вартість активів (тис. грн.)

Характеристика будинків, споруд, приміщень

оборотні активи (ряд 140 - 230 активу балансу для бюджетних), (розділ 2 - 3 активу балансу для госп/р)

Необоротні активи

інші необоротні активи (ряд 110, 130 активу балансу для бюджетних), (ряд 010, 020, 040, 045, 050, 060, 070 активу балансу для госп/р)

будівлі та споруди

машини, механізми

інші основні засоби

адреса

площа, кв. м

кубатура, куб. м

первісна

залишкова

первісна

залишкова

первісна

залишкова

 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОПТОВА БАЗА",
с. Бортничі, вул. Леніна, 42

 

 

 

 

 

 

 

 

С. БОРТНИЧІ

 

 

5

ХОЛОДИЛЬНИК ЛМК-3000

 

6890,0

2636,0

 

 

 

 

 

ВУЛ. ЛЕНІНА, 42

9900,7

 

".

7. Назву розділу I "Основні засоби" таблиці 6 "Житлове господарство" викласти в такій редакції:

"

N

Найменування основних засобів та обігових коштів

Одиниця виміру

Інвентарний номер

Площа, кв. м

Протяжність, штуки, сума

Первісна вартість, тис. грн.

Залишкова вартість, тис. грн.

Адреси будинків, споруд, приміщень

загальна

нежилих приміщень

1

КП "ЖИТЛОРЕМБУДСЕРВІС" ОСНОВНІ ЗАСОБИ

тис. грн.

 

5934408,57

11904,88

 

8865725,23

3513753,22

 

".

  

Заступник голови -
керівник апарату

 

  
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали