Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 серпня 2015 р. N 551

Київ

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 72

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 серпня 2015 р. N 551

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженому постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 р. N 114, - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 8 червня 2005 р. N 428 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 23, ст. 1283), від 9 липня 2008 р. N 624 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 51, ст. 1699), від 2 листопада 2011 р. N 1126 (Постанова N 1126) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 85, ст. 3113), від 23 травня 2012 р. N 412 (Постанова N 412) (Офіційний вісник України, 2012 р., N 39, ст. 1471), від 5 грудня 2012 р. N 1137 (Постанова N 1137) (Офіційний вісник України, 2012 р., N 93, ст. 3784), від 4 вересня 2013 р. N 706 (Постанова N 706) (Офіційний вісник України, 2013 р., N 76, ст. 2826), від 18 червня 2014 р. N 186 (Постанова N 186) (Офіційний вісник України, 2014 р., N 51, ст. 1334), від 23 липня 2014 р. N 285 (Постанова N 285) (Офіційний вісник України, 2014 р., N 61, ст. 1682), від 25 березня 2015 р. N 171 (Постанова N 171) (Офіційний вісник України, 2015 р., N 28, ст. 812) і від 14 травня 2015 р. N 301 (Постанова N 301) (Офіційний вісник України, 2015 р., N 40, ст. 1218):

1) в абзаці п'ятому пункту 27 слова "на залізничному транспорті та" виключити;

2) у другому реченні абзацу першого пункту 55 та третьому реченні абзацу другого пункту 58 слова "на транспорті та" виключити.

2. Абзац дев'ятий пункту 1 додатка N 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 1992 р. N 478 "Про перелік протиепізоотичних, лікувальних, лабораторно-діагностичних, радіологічних та інших ветеринарно-санітарних заходів, що проводяться органами державної ветеринарної медицини за рахунок відповідних бюджетних та інших коштів" (ЗП України, 1992 р., N 10, ст. 241; Офіційний вісник України, 1998 р., N 46, ст. 1700) виключити.

3. У розділі "У Головному управлінні внутрішніх справ у Криму Міністерства внутрішніх справ України, Головному управлінні внутрішніх справ міста Києва, управліннях внутрішніх справ областей, міста Севастополя, управліннях внутрішніх справ на транспорті" додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 1994 р. N 26 "Про перелік посад, що заміщуються вищим начальницьким складом в органах внутрішніх справ" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 45, ст. 1486) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 1994 р. N 317:

1) у назві розділу слова ", управліннях внутрішніх справ на транспорті" виключити;

2) в абзаці другому слова ", управління внутрішніх справ на транспорті" виключити.

4. У підпункті "а" пункту 65 та першому реченні пункту 66 Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1997 р. N 252 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 12, с. 167; 1999 р., N 42, ст. 2096; 2002 р., N 34, ст. 1588, N 37, ст. 1736; 2004 р., N 31, ст. 2067; 2007 р., N 41, ст. 1618, N 87, ст. 3196; 2009 р., N 11, ст. 325; 2013 р., N 22, ст. 741), слово "транспортної" виключити.

5. У Типовому положенні про притулок для дітей служби у справах дітей, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. N 565 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 24, с. 61; 2003 р., N 34, ст. 1816; 2004 р., N 4, ст. 171, N 46, ст. 3055; 2005 р., N 1, ст. 22, N 16, ст. 845; 2007 р., N 48, ст. 1972; 2011 р., N 94, ст. 3427; 2012 р., N 39, ст. 1474):

1) в абзаці сьомому пункту 9 слова "кримінальною міліцією у справах дітей" замінити словами "уповноваженим підрозділом";

2) в абзаці четвертому пункту 11 слова "кримінальної міліції у справах дітей" замінити словами "уповноваженого підрозділу".

6. У пункті 10 Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім'ї або реальну його загрозу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 616 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 18 - 19, ст. 829; 2004 р., N 52, ст. 3451; 2005 р., N 16, ст. 845; 2007 р., N 71, ст. 2673; 2012 р., N 52, ст. 2082), слова ", кримінальної міліції у справах дітей органу внутрішніх справ" виключити.

7. Підпункт 9 пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення протиепізоотичних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2008 р. N 413 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 33, ст. 1094; 2009 р., N 12, ст. 367; 2011 р., N 16, ст. 654, N 61, ст. 2435; 2013 р., N 28, ст. 955), виключити.

8. У Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 76, ст. 2561; 2010 р., N 1, ст. 38, N 86, ст. 3018; 2011 р., N 30, ст. 1298, N 67, ст. 2574, N 77, ст. 2859; 2012 р., N 37, ст. 1373, N 39, ст. 1474, N 71, ст. 2870; 2013 р., N 27, ст. 924; 2014 р., N 93, ст. 2684):

1) в абзаці третьому пункту 8 слова "кримінальною міліцією у справах дітей" замінити словами "уповноваженим підрозділом органів внутрішніх справ";

2) у пункті 31:

в абзаці першому слова "кримінальна міліція у справах дітей" замінити словами "уповноважений підрозділ";

у другому реченні абзацу дев'ятого слова "кримінальної міліції у справах дітей" замінити словами "уповноваженого підрозділу органів внутрішніх справ".

9. У Положенні про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 р. N 401 (Постанова N 401) (Офіційний вісник України, 2014 р., N 72, ст. 2026; 2015 р., N 42, ст. 1311, N 46, ст. 1484):

1) у підпункті 6 пункту 4 та пункті 7 слова "на транспорті," виключити;

2) у підпункті 16 пункту 11 слова "на транспорті та" виключити.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 серпня 2015 р. N 551

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. N 394 "Про затвердження Положення про карантинний ветеринарно-міліцейський пост" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 14, ст. 723).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. N 395 "Про затвердження Положення про підрозділи ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 14, ст. 724).

3. Пункт 52 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1106 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 30, ст. 1546).

4. Пункт 5 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. N 1573 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 40, ст. 2111).

5. Абзац чотирнадцятий змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 478 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 15, ст. 1048).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2008 р. N 306 "Про внесення змін до Положення про підрозділи ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 27, ст. 854).

7. Пункти 8 (Постанова N 853) і 9 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державної ветеринарної та фітосанітарної служби (Постанова N 853), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. N 853 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 61, ст. 2439).
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали