КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 березня 2012 р. N 256

Київ

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2012 р. N 256

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про порядок корпоратизації підприємств, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 1993 р. N 508 (ЗП України, 1993 р., N 11, ст. 250; 1994 р., N 7, ст. 169; Офіційний вісник України, 1997 р., число 17, с. 38; 2011 р., N 35, ст. 1451):

1) в абзаці другому пункту 11 та пункті 13 слова "Міністерство економіки" в усіх відмінках замінити словом "Мінекономрозвитку";

2) у першому реченні абзацу першого пункту 17 слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "НКЦПФР".

2. В абзаці першому пункту 3 Порядку та умов державного обов'язкового особистого страхування службових осіб державної контрольно-ревізійної служби в Україні, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 1993 р. N 515 "Питання державної контрольно-ревізійної служби в Україні" (ЗП України, 1993 р., N 11, ст. 253; 1995 р., N 6, ст. 146; Офіційний вісник України, 2009 р., N 64, ст. 2252), слова "Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг" замінити словом "Нацкомфінпослуг".

3. В абзаці першому пункту 2 Умов обов'язкового державного страхування життя і здоров'я народних депутатів України та порядку виплати їм і членам їхніх сімей страхових сум, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1993 р. N 969 (ЗП України, 1994 р., N 4, ст. 86; 1995 р., N 6, ст. 146; Офіційний вісник України, 2001 р., N 49, ст. 2194; 2009 р., N 64, ст. 2252), слова "Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг" замінити словом "Нацкомфінпослуг".

4. У пункті 1 Положення про порядок і умови виплати щомісячної надбавки за вислугу років працівникам органів виконавчої влади та інших державних органів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1993 р. N 1049 "Про надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої влади та інших державних органів" - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1758 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 1, ст. 4), від 2 жовтня 2003 р. N 1564 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 41, ст. 2171) та від 1 липня 2009 р. N 669 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 50, ст. 1696), слова "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку," виключити.

5. В абзаці третьому пункту 3 Порядку та умов обов'язкового державного особистого страхування посадових осіб органів державної податкової служби, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 1994 р. N 349 (ЗП України, 1994 р., N 9, ст. 232; Офіційний вісник України, 1998 р., N 34, ст. 1277; 2003 р., N 23, ст. 1078; 2011 р., N 35, ст. 1460), слова "Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг" замінити словом "Нацкомфінпослуг".

6. В абзаці третьому пункту 3 Порядку та умов державного обов'язкового страхування службових осіб державних органів у справах захисту прав споживачів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 червня 1994 р. N 385 (ЗП України, 1994 р., N 10, ст. 240; Офіційний вісник України, 2003 р., N 23, ст. 1078; 2012 р., N 11, ст. 403), слова "Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг" замінити словом "Нацкомфінпослуг".

7. У постанові Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 р. N 227 "Про затвердження Порядку та умов обов'язкового державного страхування посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю" (ЗП України, 1995 р., N 6, ст. 156; Офіційний вісник України, 2003 р., N 23, ст. 1078):

1) вступну частину постанови викласти у такій редакції:

"Відповідно до частини сьомої статті 41 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI) Кабінет Міністрів України постановляє:";

2) в абзаці другому пункту 3 Порядку та умов, затверджених зазначеною постановою, слова "Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг" замінити словом "Нацкомфінпослуг".

8. В абзаці першому пункту 2 Положення про порядок і умови обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1995 р. N 232 (ЗП України, 1995 р., N 6, ст. 159; Офіційний вісник України, 2003 р., N 23, ст. 1078; 2004 р., N 46, ст. 3031), слова "Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг" замінити словом "Нацкомфінпослуг".

9. У постанові Кабінету Міністрів України від 31 липня 1995 р. N 589 "Про затвердження Порядку та умов обов'язкового державного страхування працівників державної лісової охорони" (ЗП України, 1995 р., N 10, ст. 260; Офіційний вісник України, 2003 р., N 23, ст. 1078):

1) у вступній частині постанови цифри "88" замінити цифрами "92";

2) в абзаці третьому пункту 3 Порядку та умов, затверджених зазначеною постановою, слова "Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг" замінити словом "Нацкомфінпослуг".

10. У пункті 6 Положення про порядок створення відкритих акціонерних товариств на базі майна об'єктів незавершеного будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. N 270 (ЗП України, 1996 р., N 8, ст. 242; Офіційний вісник України, 1997 р., число 17, с. 38; 2004 р., N 34, ст. 2245), слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "НКЦПФР".

11. У пункті 6 Положення про порядок здійснення додаткового випуску акцій у зв'язку з проведенням індексації основних фондів та збільшенням статутного фонду відкритих акціонерних товариств, акції яких перебувають у загальнодержавній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. N 810 (ЗП України, 1996 р., N 15, ст. 401; Офіційний вісник України, 1997 р., число 17, с. 38), слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "НКЦПФР".

12. У Положенні про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 р. N 959 (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 451; Офіційний вісник України, 1998 р., N 51, ст. 1889; 2003 р., N 23, ст. 1078; 2004 р., N 52, ст. 3452; 2007 р., N 30, ст. 1208; 2008 р., N 19, ст. 541; 2011 р., N 14, ст. 584):

1) в абзаці десятому пункту 3 слова "Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг" замінити словом "Нацкомфінпослуг";

2) у пункті 12 слово "Мінтрансзв'язку" замінити словом "Мінінфраструктури".

13. У пунктах 7 і 8 Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств, заснованих на змішаній формі власності, в акціонерні товариства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. N 1099 (ЗП України, 1996 р., N 17, ст. 489; Офіційний вісник України, 2010 р., N 11, ст. 524), слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінити словом "НКЦПФР".

14. У Тимчасовому положенні про товариство взаємного страхування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 1997 р. N 132 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 6, с. 64; 2003 р., N 23, ст. 1078):

1) у пункті 1 слова і цифри "відповідно до статті 13 Закону України "Про страхування" замінити словами і цифрами "з урахуванням вимог, передбачених статтею 14 Закону України "Про страхування",";

2) в абзаці другому пункту 6 слова "Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг" замінити словом "Нацкомфінпослуг";

3) у пункті 9 цифри "27" замінити цифрами "28".

15. У постанові Кабінету Міністрів України від 5 січня 1998 р. N 8 "Про затвердження Типового положення про організацію діяльності аварійних комісарів" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 1, ст. 18; 2003 р., N 23, ст. 1078; 2010 р., N 82, ст. 2880):

1) у вступній частині постанови цифри "24" замінити цифрами "25";

2) у пункті 2 та підпункті 4 пункту 6 Типового положення, затвердженого зазначеною постановою, слова "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг" у всіх відмінках замінити словом "Нацкомфінпослуг".

16. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1280 "Про впровадження механізму страхування експортних та кредитних ризиків" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 33, ст. 1228; 2001 р., N 28, ст. 1249; 2005 р., N 50, ст. 3132):

1) у підпункті "а" пункту 2 слова "Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг" замінити словами "Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,";

2) в абзаці першому підпункту 3 пункту 3 слова "Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг" замінити словами "Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (за згодою),".

17. У підпункті "ж" пункту 8 та підпункті 16 пункту 9 Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. N 1340 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 34, ст. 1280; 1999 р., N 21, ст. 951; 2000 р., N 4, ст. 117; 2001 р., N 52, ст. 2345; 2002 р., N 18, ст. 941; 2003 р., N 29, ст. 1476; 2006 р., N 9, ст. 553, N 14, ст. 989; 2010 р., N 68, ст. 2465; 2012 р., N 11, ст. 401), слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "НКЦПФР".

18. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 1998 р. N 1642 "Про затвердження Порядку та умов обов'язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, і переліку категорій медичних працівників та інших осіб, які підлягають обов'язковому страхуванню на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 42, ст. 1552; 2009 р., N 64, ст. 2252):

1) вступну частину постанови викласти у такій редакції:

"Відповідно до пункту 2 частини першої статті 7 Закону України "Про страхування" Кабінет Міністрів України постановляє:";

2) у Порядку та умовах, затверджених зазначеною постановою:

у пункті 1 слова і цифри "Відповідно до статті 26 Закону України "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення" замінити словами і цифрами "Відповідно до пункту 2 частини першої статті 7 Закону України "Про страхування";

у пункті 5 слова "Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг" замінити словом "Нацкомфінпослуг".

19. У пункті 5 додатка 1 до Комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби та членів їх сімей, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1999 р. N 2166 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 48, ст. 2362; 2004 р., N 17, ст. 1174; 2010 р., N 100, ст. 3555), у складі виконавців слова "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг" замінити словами "Нацкомфінпослуг (за згодою)".

20. У постанові Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 766 "Про затвердження Порядку депонування коштів, не сплачених учасникам інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній, що ліквідуються, у зв'язку з непред'явленням цими учасниками до викупу в установлений термін належних їм інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів та інвестиційних компаній" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 19, ст. 787; 2002 р., N 51, ст. 2290):

1) пункт 3 постанови викласти в такій редакції:

"3. Взяти до відома, що контроль за порядком депонування та виплати коштів, не сплачених учасникам інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній, що ліквідуються, у зв'язку з непред'явленням цими учасниками до викупу в установлений термін належних їм інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів та інвестиційних компаній, здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.";

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у тексті Порядку слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінити словом "НКЦПФР";

у назві додатка 3 до Порядку слова "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку";

у тексті додатка 4 до Порядку слова "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "НКЦПФР".

21. У переліку органів ліцензування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. N 1698 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 46, ст. 2001; 2011 р., N 57, ст. 2290), у графі "Орган ліцензування":

1) у пункті 14 слова "Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг" замінити словами "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг";

2) у пункті 31 слово "Держфінпослуг" замінити словом "Нацкомфінпослуг".

22. У Порядку формування та використання коштів резерву Пенсійного фонду, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. N 435 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 20, ст. 849; 2012 р., N 7, ст. 249):

1) у пункті 12:

у першому реченні абзацу третього слово "обов'язково" виключити;

слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінити словами "НКЦПФР (за згодою)";

2) у пункті 19 слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "НКЦПФР".

23. У Порядку обліку, зберігання, оцінки вилученого митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі його органам державної виконавчої служби і розпорядження ним, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2001 р. N 1724 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2345; 2002 р., N 18, ст. 941; 2006 р., N 14, ст. 989; 2007 р., N 10, ст. 368; 2008 р., N 89, ст. 2983; 2010 р., N 50, ст. 1650):

1) у підпункті "д" пункту 4 слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "НКЦПФР";

2) у пункті 17 слова "Державного казначейства" замінити словом "Казначейства".

24. У пункті 9 Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 985 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 29, ст. 1371; 2006 р., N 9, ст. 553, N 11, ст. 748, N 14, ст. 989; 2007 р., N 10, ст. 368; 2008 р., N 89, ст. 2983; 2009 р., N 43, ст. 1451; 2010 р., N 50, ст. 1650), слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "НКЦПФР".

25. У тексті переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. N 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 38, ст. 1776; 2011 р., N 97, ст. 3536), у графі "Центральні органи виконавчої влади, інші державні органи" слова "Держфінпослуг", "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" і "НКРЗ" замінити відповідно словами "Нацкомфінпослуг", "НКЦПФР" і "НКРЗІ".

26. У Порядку розроблення проектів прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та державного бюджету, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 621 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 18 - 19, ст. 834; 2011 р., N 51, ст. 2034):

1) у пункті 28 слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "НКЦПФР (за згодою)";

2) у пункті 29 слова "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг" замінити словами "Нацкомфінпослуг (за згодою)", а слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" - словами "НКЦПФР (за згодою)";

3) у пункті 47 слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "НКЦПФР (за згодою)";

4) у пункті 48 слова "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг" замінити словами "Нацкомфінпослуг (за згодою)".

27. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 червня 2003 р. N 953 "Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 26, ст. 1280):

1) у пункті 1 та абзаці першому пункту 2 Особливих умов ліцензування діяльності з обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду, затверджених зазначеною постановою, слова "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг" у всіх відмінках замінити словом "Нацкомфінпослуг";

2) у другому реченні абзацу другого пункту 14 та абзаці першому пункту 22 Положення про Ядерний страховий пул, затвердженого зазначеною постановою, слова "спеціальний уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю" в усіх відмінках замінити словом "Нацкомфінпослуг".

28. У Положенні про Єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. N 1896 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 51, ст. 2674; 2006 р., N 46, ст. 3085; 2011 р., N 9, ст. 419):

1) в абзаці першому пункту 10 слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг" замінити словами "НКЦПФР, Нацкомфінпослуг";

2) у додатку до Положення у графі "Найменування державного органу, що забезпечує подання інформації" слова "Державна комісія з регулювання ринку фінансових послуг" і "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" замінити відповідно словами "Нацкомфінпослуг" і "НКЦПФР".

29. У постанові Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2004 р. N 124 "Про затвердження Порядку та вимог щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 5, ст. 242):

1) пункт 2 постанови викласти у такій редакції:

"2. Взяти до відома, що контроль за дотриманням страховиками (цедентами, перестрахувальниками) Порядку та вимог, затверджених цією постановою, здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.";

2) у Порядку та вимогах, затверджених зазначеною постановою:

у першому реченні абзацу п'ятого пункту 2 слова "Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (далі - Комісія)" замінити словом "Нацкомфінпослуг";

у тексті Порядку та вимог слово "Комісія" в усіх відмінках замінити словом "Нацкомфінпослуг".

30. У пункті 1 розділу VII Основних концептуальних підходів до підвищення ефективності управління корпоративними правами держави, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2004 р. N 155 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 6, ст. 327; 2011 р., N 35, ст. 1451), у складі виконавців слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Держкомстат" замінити словами "НКЦПФР (за згодою), Держстат".

31. В абзаці п'ятому розділу 1 Концепції створення системи рейтингової оцінки регіонів, галузей національної економіки, суб'єктів господарювання, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2004 р. N 208 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 14, ст. 976; 2007 р., N 32, ст. 1294), слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "НКЦПФР".

32. В абзаці першому пункту 2 та абзаці четвертому пункту 7 Положення про Єдиний реєстр об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 467 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 15, ст. 1043; 2005 р., N 8, ст. 436; 2011 р., N 35, ст. 1451), слова "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "НКЦПФР".

33. У тексті Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. N 693 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 21, ст. 1440; 2009 р., N 72, ст. 2477; 2012 р., N 11, ст. 403), слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінити словом "НКЦПФР".

34. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. N 1365 "Деякі питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 42, ст. 2763; 2011 р., N 25, ст. 1022) позиції

"Голова НКРЗ

Голова Держфінпослуг

Голова Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Голова НКРЕ"

замінити такими позиціями:

"Голова НКРЗІ (за згодою)

Голова Нацкомфінпослуг (за згодою)

Голова НКЦПФР (за згодою)

Голова НКРЕ (за згодою)".

35. Пункт 4 розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2004 р. N 899 "Про утворення Навчально-методичного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 50, ст. 3287; 2011 р., N 90, ст. 3266) викласти у такій редакції:

"4. Міністерству внутрішніх справ, Державній податковій службі, Національній академії наук, Національній академії правових наук за участю Служби безпеки, Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Національного банку, Генеральної прокуратури України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Асоціації українських банків, Ліги страхових організацій сприяти Центру у виконанні його завдань шляхом надання методичної, консультаційної та інформаційної допомоги в розробленні навчальних програм і планів, підготовці та проведенні занять (семінарів, лекцій, консультацій), опрацюванні методів виявлення схем відмивання коштів.".

36. У пункті 2 Порядку проведення тендерного відбору організаторів торгівлі цінними паперами для продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2005 р. N 414 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 23, ст. 1272, N 30, ст. 1814), слова "Голова Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Міністр економіки" замінити словами "Голова НКЦПФР (за згодою), Міністр економічного розвитку і торгівлі".

37. У пункті 2 Порядку утворення наглядової ради з контролю за використанням та інвестуванням коштів фінансового резерву, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2006 р. N 594 "Питання створення, накопичення та використання фінансового резерву для зняття з експлуатації ядерних установок" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 18, ст. 1339), слова "Мінекономіки, Мінпаливенерго" і "НКРЕ, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також представника експлуатуючої організації (оператора) (далі - оператор)" замінити відповідно словами "Мінекономрозвитку, Міненерговугілля" і "експлуатуючої організації (оператора) (далі - оператор), а також за згодою представників НКРЕ та НКЦПФР".

38. У постановляючій частині постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2006 р. N 1477 "Про погодження Кабінетом Міністрів України рішення щодо утворення державних холдингових компаній у процесі корпоратизації та приватизації" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 43, ст. 2888):

1) в абзацах другому і одинадцятому слова "Міністерство економіки" в усіх відмінках замінити словами "Міністерство економічного розвитку і торгівлі" у відповідному відмінку;

2) в абзаці десятому слова "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "НКЦПФР".

39. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 р. N 257 "Про утворення Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 14, ст. 516; 2010 р., N 43, ст. 1422) позицію "Голова Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити позицією "Голова НКЦПФР (за згодою)".

40. Абзаци перший і другий розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 р. N 797 "Питання участі в Міжнародній асоціації органів страхового нагляду та Міжнародній організації органів нагляду за пенсійними фондами" замінити абзацом такого змісту:

"Взяти до відома, що відповідальною за забезпечення участі у Міжнародній асоціації органів страхового нагляду (ІАІС) та Міжнародній організації органів нагляду за пенсійними фондами (ІОПС) є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а заходи щодо забезпечення участі у зазначених організаціях здійснюються в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік.".

41. В абзаці першому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2007 р. N 1372 "Питання проведення обов'язкового державного страхування за деякими видами" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 91, ст. 3337; 2011 р., N 71, ст. 2684) слова "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг" замінити словом "Нацкомфінпослуг".

42. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення системи моніторингу фондового ринку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 851 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 73, ст. 2455; 2010 р., N 82, ст. 2878; 2011 р., N 35, ст. 1457):

1) в абзаці першому пункту 1 слова "(далі - Комісія)" виключити;

2) у пункті 3 слово "Комісія" замінити словом "НКЦПФР";

3) у тексті Порядку слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінити словом "НКЦПФР".

43. В абзаці першому пункту 9 та абзаці третьомупункту 10 Порядку участі держави у капіталізації банків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2008 р. N 960 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 85, ст. 2850; 2009 р., N 34, ст. 1165), слова "Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "НКЦПФР".

44. У Положенні про постійного представника Кабінету Міністрів України на загальних зборах акціонерного товариства, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2009 р. N 434 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 33, ст. 1148):

1) у підпункті 1 пункту 6 слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "НКЦПФР";

2) у тексті Положення слово "Мінекономіки" замінити словом "Мінекономрозвитку".

45. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 р. N 464 "Про затвердження граничної чисельності працівників апарату центральних органів виконавчої влади і підпорядкованих їм територіальних органів та інших державних органів" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 36, ст. 1226) виключити такі позиції:

"НКРЕ

552**

 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

234

450

 

264*

455*";

"Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

293

 

НКРЗ

310".

 

46. У складі Комісії з питань здійснення пенсійного реформування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. N 749 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 54, ст. 1880), позиції

"Заступник Голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг

Член Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

замінити такими позиціями:

"Член Нацкомфінпослуг (за згодою)

Член НКЦПФР (за згодою)".

47. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. N 768 "Про Державну іпотечну установу" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 55, ст. 1916):

1) в абзаці четвертому пункту 40 Статуту Державної іпотечної установи, затвердженого зазначеною постановою, слово "Держфінпослуг" замінити словом "Нацкомфінпослуг";

2) пункт 3 Положення про наглядову раду Державної іпотечної установи, затвердженого зазначеною постановою, викласти у такій редакції:

"3. До складу наглядової ради включаються представники Секретаріату Кабінету Міністрів України, Мінекономрозвитку, а також можуть включатися за згодою представники Національного банку, НКЦПФР, Нацкомфінпослуг.".

48. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. N 25 "Про утворення Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 2, ст. 61) позиції "перший заступник Голови Держфінпослуг" та "член Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити відповідно позиціями "член Нацкомфінпослуг (за згодою)" та "член НКЦПФР (за згодою)".

49. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 20 січня 2010 р. N 135 "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції захисту прав споживачів небанківських фінансових послуг в Україні":

1) пункт 2 розпорядження після слів "центральним органам виконавчої влади" доповнити словами "за участю Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,";

2) у пункті 1, підпункті 3 пункту 3, абзацах другому і третьому пункту 4, абзаці третьому пункту 5, пункті 7 плану заходів, затвердженого зазначеним розпорядженням, у складі виконавців слова "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "Нацкомфінпослуг (за згодою), НКЦПФР (за згодою)".

50. В абзаці четвертому пункту 2 Порядку розміщення тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунка шляхом придбання облігацій внутрішньої державної позики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. N 65 (Постанова N 65) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 8, ст. 378), слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "НКЦПФР".

51. У підпункті 7 пункту 6 (Постанова N 110) та другому реченні пункту 11 Порядку здійснення місцевих запозичень (Постанова N 110), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. N 110 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 12, ст. 512), слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінити словом "НКЦПФР".

52. У пунктах 5 (Постанова N 402) і 7 Порядку продажу прав вимоги погашення простроченої більше ніж на три роки заборгованості перед державою за кредитами (позиками), залученими державою або під державні гарантії, та кредитами з бюджету (Постанова N 402), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 402 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 28, ст. 1186), слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "НКЦПФР".

53. У Порядку передачі фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю в управління іншій фінансовій установі за рішенням суду, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. N 490 (Постанова N 490) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 35, ст. 1458):

1) в абзаці тринадцятому пункту 2 та абзаці третьому пункту 21 слова "Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "НКЦПФР";

2) в абзаці одинадцятому пункту 9 слова "Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг" замінити словом "Нацкомфінпослуг".

54. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. N 580 "Про затвердження плану заходів щодо врегулювання проблемних питань кредитної кооперації" (План N 580-р):

1) у пункті 2 розпорядження слова "Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг" замінити словами "Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (за згодою),";

2) у плані заходів, затвердженому зазначеним розпорядженням:

у підпунктах 1, 8 і 12 пункту 3 у графі "Найменування заходу" слово "Держфінпослуг" замінити словом "Нацкомфінпослуг";

у підпунктах 1 і 7 пункту 3 та підпунктах 1 - 4 пункту 4 у графі "Відповідальний за виконання" слово "Держфінпослуг" замінити словами "Нацкомфінпослуг (за згодою)".

55. У постанові Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. N 1057 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року" (Постанова N 1057) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 80, ст. 2946):

1) абзац перший пункту 3 постанови після слів "державним адміністраціям" доповнити словами "за участю Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг";

2) у додатках до Програми, затвердженої зазначеною постановою:

у пункті 4 додатка 1 слова "ДКЦПФР, Держфінпослуг," виключити;

у пункті 46 додатка 2 у графі "Відповідальні за виконання" слова "Держфінпослуг, ДКЦПФР" замінити словами "Нацкомфінпослуг (за згодою), НКЦПФР (за згодою)".

56. У додатку 1 до Державної програми розвитку внутрішнього виробництва, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2011 р. N 1130 (Постанова N 1130) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 86, ст. 3139), у графі "Відповідальні за виконання":

у пункті 34 слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "НКЦПФР (за згодою)";

у пункті 35 слова "Держфінпослуг" та "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" замінити відповідно словами "Нацкомфінпослуг (за згодою)" та "НКЦПФР (за згодою)";

у пункті 36 слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "НКЦПФР (за згодою)";

у пункті 37 слова "Держфінпослуг" та "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" замінити відповідно словами "Нацкомфінпослуг (за згодою)" та "НКЦПФР (за згодою)";

у пункті 38 слова "Держфінпослуг" та "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" замінити відповідно словами "Нацкомфінпослуг (за згодою)" та "НКЦПФР (за згодою)".

57. У пункті 13 плану заходів з розвитку та реалізації експортного потенціалу України і розширення зовнішніх ринків збуту товарів вітчизняних товаровиробників на 2012 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. N 1206 (План N 1206-р), у графі "Відповідальні за виконання" слово "Держфінпослуг" замінити словами "Нацкомфінпослуг (за згодою)".

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2012 р. N 256

ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 листопада 1995 р. N 873 "Про результати комплексних перевірок діяльності довірчих товариств".

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 травня 1996 р. N 577 "Про заходи щодо інформування населення з питань функціонування фондового ринку".

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 1997 р. N 830 "Про забезпечення діяльності Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 32, с. 5).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1291 "Про затвердження Порядку оброблення інформації та підготовки проектів рішень щодо виходу на міжнародні та іноземні фондові ринки" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 33, ст. 1242).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 1999 р. N 1320 "Про забезпечення продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, що належать державі, у вигляді депозитарних розписок на міжнародних фондових ринках" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 30, ст. 1521).

6. Пункт 9 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р. N 871 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 23, ст. 1078).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. N 1167 "Питання управління часткою держави у статутному фонді Національного депозитарію" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 49, ст. 3065).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. N 971 "Про затвердження Положення про Національну комісію з питань регулювання зв'язку України" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 55, ст. 2227).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 865 "Про відновлення дії постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. N 971" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 74, ст. 2488).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. N 157 "Про затвердження Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 12, ст. 580).

11. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 вересня 2011 р. N 892 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, що надаються Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг" (Перелік N 892-р) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 73, ст. 2749).

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали