Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 р. N 636

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27 листопада 2019 р. N 1157-р

Київ

Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 р. N 636

Внести зміни у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 р. N 636 "Про делегування представників та експертів до комітетів, відповідальних за моніторинг виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020" (Перелік N 636-р), виклавши його у редакції, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

О. ГОНЧАРУК

Інд. 73

 

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2018 р. N 636
(у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України
від 27 листопада 2019 р. N 1157-р)

ПЕРЕЛІК
представників та експертів до комітетів, відповідальних за моніторинг виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020"

Програмний комітет "Науково-дослідницькі інфраструктури"

БРИК
Тарас Михайлович

- представник, заступник директора з наукової роботи Інституту фізики конденсованих систем Національної академії наук (за згодою)

ВАСИЛЕНКО
Андрій Юрійович

- експерт, державний експерт директорату науки МОН

ГОРОХОВАТСЬКА
Марина Ярославна

- експерт, старший науковий співробітник державної установи "Центр оцінювання діяльності наукових установ та наукового забезпечення розвитку регіонів України" Національної академії наук (за згодою)

ЛЯШЕНКО
Віктор Павлович

- експерт, завідувач кафедри інформатики та вищої математики Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (за згодою)

МОЗОЛЕВИЧ Григорій Якович

- експерт, керівник експертної групи директорату науки МОН

НАЗАРОВЕЦЬ
Сергій Андрійович

- експерт, заступник директора Державної науково-технічної бібліотеки України (за згодою)

САЛИГА
Юрій Тарасович

- представник, завідувач лабораторії обміну речовин Інституту біології тварин Національної академії аграрних наук (за згодою)

Програмний комітет "Європейська дослідницька рада. Майбутні та новітні технології. Дії Марі Склодовської-Кюрі"

АНДРУЩЕНКО
Валентина Борисівна

- представник, провідний науковий співробітник Національного центру із співробітництва з Європейським Союзом у сфері науки і технологій державного підприємства "Укртехінформ" (за згодою)

ГОЛОВАЧ
Юрій Васильович

- представник, завідувач відділу статистичної теорії конденсованих систем Інституту фізики конденсованих систем Національної академії наук (за згодою)

МІЩУК
Яніна Ромуальдівна

- експерт, вчений секретар Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук (за згодою)

ЧЕРНІГА
Роман Михайлович

- експерт, провідний науковий співробітник Інституту математики Національної академії наук (за згодою)

Програмний комітет "Інформаційні та комунікаційні технології"

КУЛЬЧИЦЬКИЙ
Іван Іванович

- представник, президент громадської організації "Агенція європейських інновацій" (за згодою)

КУХАРСЬКИЙ
Віталій Михайлович

- експерт, проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації Львівського національного університету імені Івана Франка (за згодою)

НАБОК
Андрій Володимирович

- представник, директор генерального департаменту цифрової трансформації Мінцифри (за згодою)

СУББОТІН
Сергій Олександрович

- експерт, завідувач кафедри програмних засобів Запорізького національного технічного університету (за згодою)

ШИШКІНА
Марія Павлівна

- експерт, старший науковий співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук (за згодою)

Програмний комітет "Космос"

БОРОТКАНИЧ
Наталія Петрівна

- експерт, старший викладач кафедри міжнародної інформації, комунікацій та регіональних студій Національного авіаційного університету (за згодою)

КОВАЛЕНКО
Євген Юрійович

- експерт, викладач Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (за згодою)

ПРОЦЮК
Юрій Іванович

- експерт, заступник директора Науково-дослідного інституту "Миколаївська астрономічна обсерваторія" наукової роботи (за згодою)

ФЕДОРОВ
Олег Павлович

- представник, директор Інституту космічних досліджень Національної академії наук та ДКА (за згодою)

Програмний комітет "Малі та середні підприємства. Доступ до фінансових ризиків"

ГОНЧАРУК
Анатолій Григорович

- експерт, доцент Міжнародного гуманітарного університету (за згодою)

ДРАБИК
Олександра Осипівна

- експерт, директор консалтингового агентства "ЛД БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГ" (за згодою)

КОЛОМІЄЦЬ
Валерій Миколайович

- представник, старший партнер з питань адаптації національного законодавства відповідно до права ЄС у проекті ЄС "Association4U" (за згодою)

КРАСОВСЬКА
Ольга Володимирівна

- представник, провідний науковий співробітник/ координатор проектів Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (за згодою)

ХОВРАК
Інна Вікторівна

- експерт, доцент кафедри обліку і фінансів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (за згодою)

ЧЕРНЮК
Віталій Іванович

- експерт, керівник експертної групи директорату інновацій та трансферу технологій МОН

Програмний комітет "Здоров'я, демографічні зміни, добробут"

ЛУЩАК
Володимир Іванович

- експерт, завідувач кафедри біохімії та біотехнології державного вищого навчального закладу "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" (за згодою)

МЕДВЕДОВСЬКА
Наталія Володимирівна

- представник, начальник науково-координаційного управління Національної академії медичних наук (за згодою)

ПОГОРЄЛОВ
Максим Володимирович

- експерт, професор кафедри громадського здоров'я, заступник директора з наукової роботи Медичного інституту Сумського державного університету (за згодою)

Програмний комітет "Продовольча безпека; сталий розвиток сільського та лісового господарства; морські, приморські ресурси та внутрішні води; біоекономіка"

БЛЮМ
Ярослав Борисович

- представник, директор державної установи "Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України", завідувач філії біології клітини та біоінженерії навчально-наукового центру "Інститут біології та медицини" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за згодою)

ГЕРІЛОВИЧ
Антон Павлович

- експерт, заступник директора з наукової роботи Національного наукового центру "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини" (за згодою)

ЖЕМОЙДА
Олександр Віталійович

- експерт, генеральний директор Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Мінекономіки (за згодою)

ІВАНІНА
Вадим Віталійович

- представник, завідувач відділу агрохімії Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук (за згодою)

КОМОРІН
Віктор Миколайович

- експерт, директор Українського наукового центру екології моря (за згодою)

ОВЧАРУК
Валерія Анатоліївна

- доцент Одеського державного екологічного університету (за згодою)

ШЕВЧЕНКО
Ігор Аркадійович

- експерт, директор Інституту олійних культур Національної академії аграрних наук (за згодою)

Програмний комітет "Розумний, екологічно чистий та інтегрований транспорт"

ГРИСЮК
Юрій Сергійович

- експерт, державний експерт директорату стратегічного планування Мінінфраструктури (за зогодою)

ПЕРЕСАДА
Сергій Михайлович

- представник, завідувач кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (за згодою)

Програмний комітет "Клімат, навколишнє середовище, ефективне використання ресурсів і сировини"

ГАЛУЩЕНКО
Олександр Миколайович

- експерт, радник Українського гідрометеорологічного центру (за згодою)

КОВАЛЕЦЬ
Іван Васильович

- експерт, завідувач відділу інформатики навколишнього середовища Інституту проблем математичних машин та систем Національної академії наук (за згодою)

МЕДІНЕЦЬ
Сергій Володимирович

- експерт, співробітник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (за згодою)

СКОРОПАД
Олег Михайлович

- представник, Надзвичайний і Повноважний Посол, старший радник, проектний менеджер Українського гідрометеорологічного центру (за згодою)

ШЕВЧЕНКО
Олег Олександрович

- представник, директор проектного офісу Київського національного університету технологій та дизайну (за згодою)

Програмний комітет "Європа у мінливому світі - інклюзивні, інноваційні та свідомі суспільства"

БАЙТЕМІРОВА
Наталія Георгіївна

- представник, керівник експертної групи з питань державно-громадського управління освітою директорату дошкільної та шкільної освіти МОН

ВУС
Віктор Іларіонович

- експерт, старший викладач кафедри соціальної роботи і психології Національного університету біоресурсів і природокористування (за згодою)

ГРИГА
Віталій Юрійович

- експерт, старший науковий співробітник Державної установи "Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України" (за згодою)

ЛОКШИНА
Олена Ігорівна

- представник, завідувач відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (за згодою)

МЕЛЬНИК
Леонід Григорович

- експерт, завідувач кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування Сумського державного університету (за згодою)

Програмний комітет "Нанотехнології, нові матеріали, біотехнології, передові промислові виробництва"

ДЗЯДЕВИЧ
Сергій Вікторович

- експерт, головний науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук (за згодою)

МЕЛЬНИЧУК
Максим Дмитрович

- експерт, директор із виробництва біопродукції приватного підприємства "Агрономіка" (за згодою)

РАГУЛЯ
Андрій Володимирович

- представник, заступник директора Інституту проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича Національної академії наук (за згодою)

СТОВПЧЕНКО
Ганна Петрівна

- представник, провідний науковий співробітник Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона Національної академії наук (за згодою)

Програмний комітет "Європейський дослідницький простір"

АНТОНЮК
Олександра Вікторівна

- експерт, заступник директора з наукової роботи Інституту математики Національної академії наук (за згодою)

САВІНА
Олена Василівна

- експерт, Начальник відділу міжнародних програм ЄС з досліджень та інновацій головного управління науково-технічного розвитку директорату науки МОН

ЧЕБЕРКУС
Дмитро Вікторович

- представник, генеральний директор директорату науки МОН

ШАХБАЗЯН
Карина Суренівна

- експерт, учений секретар Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій Національної академії наук (за згодою)

Програмний комітет "Стратегічна конфігурація"

ЗАГОРОДНІЙ
Анатолій Глібович

- представник, віце-президент Національної академії наук (за згодою)

ЖЕРЕБЧУК
Софія Валентинівна

- експерт, державний експерт директорату науки МОН

МАКАРЕНКО
Олена Леонідівна

- експерт, головний спеціаліст сектору міжнародних програм ЄС з досліджень та інновацій управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МОН

ЧЕБЕРКУС
Дмитро Вікторович

- представник, генеральний директор директорату науки МОН

Програмний комітет "Безпечні суспільства - захист свободи та безпеки Європи та її громадян"

БРУСИЛОВСЬКА
Ольга Іллівна

- експерт, доцент Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

ЗАБОРОВЕЦЬ
Костянтин Георгійович

- експерт, радник Міністра освіти і науки (за згодою)

ОРЖЕЛЬ
Олена Юріївна

- експерт, завідувач відділу політики і врядування у вищій освіті Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук

ПЕТРЕНКО
Зоя Олегівна

- представник, керівник експертної групи директорату науки МОН

Програмний комітет "Безпечна, чиста та ефективна енергія"

ФРІДМАН
Олена Вікторівна

- експерт, керівник відділу виробничого підприємства "Атомпроектінжиніринг" ДП "НАЕК "Енергоатом" (за згодою)

Програмний комітет "Євратом "fission": термоядерний синтез"

ГАРКУША
Ігор Євгенійович

- представник, заступник генерального директора Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" (за згодою)

Програмний комітет "Євратом "fusion": технології ядерного ділення"

ВОЄВОДІН
Віктор Миколайович

- представник, директор Інституту фізики твердого тіла, матеріалознавства та технологій Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" (за згодою)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали