ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Четверта сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 26.05.2011 р. N 219

Про внесення зміни до рішення обласної ради від 7 листопада 2001 року N 340 "Про створення обласного комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Ужгород"

Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 57 Господарського кодексу України обласна рада вирішила:

1. Внести зміну до рішення обласної ради від 7 листопада 2001 року N 340 "Про створення обласного комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Ужгород", затвердивши Статут Закарпатського обласного комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Ужгород" у новій редакції (додається).

2. Доручити управлінню з питань майна комунальної власності обласної державної адміністрації (Лущак В. Ю.):

2.1 Здійснити всі організаційні заходи щодо реєстрації зазначеного Статуту комунального підприємства.

2.2 Внести відповідні зміни до чинного контракту з керівником цього комунального підприємства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Бушка І. І. та постійну комісію обласної ради з питань управління майном та приватизації (Пейтер Ч. А.).

 

Голова ради

І. Балога

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Закарпатської обласної ради
26.05.2011 N 219

СТАТУТ
(НОВА РЕДАКЦІЯ)
ЗАКАРПАТСЬКОГО ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ УЖГОРОД"

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Закарпатське обласне комунальне підприємство (далі - ЗОКП) "Міжнародний аеропорт Ужгород" (далі - Аеропорт) засновано на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (комунальній власності Закарпатської області) і підпорядковане Закарпатській обласній раді (далі по тексту - Засновник) та органу уповноваженому здійснювати управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області - управлінню з питань майна облдержадміністрації (далі по тексту - орган управління).

Аеропорт створено на підставі рішення Закарпатської обласної ради від 7 грудня 2001 року N 340 на базі цілісного майнового комплексу ДП "Міжнародний аеропорт Ужгород", що передано у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області, згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року N 297-р "Про передачу цілісних майнових комплексів аеропортів цивільної авіації з державної у комунальну власність" та наказу Міністерства транспорту України від 1 жовтня 2001 року N 658 "Про передачу цілісних майнових комплексів аеропортів цивільної авіації з державної у комунальну власність", а також відповідно до чинного законодавства.

1.2. Назва підприємства:

українською мовою

- "Міжнародний аеропорт Ужгород" (скорочено - "Аеропорт Ужгород");

російською мовою

- "Международный аэропорт Ужгород (сокращенно - "Аэропорт Ужгород");

англійською мовою

- "International Airport Uzhgorod" (abridged - "Airport Uzhgorod").

1.3. Адреса підприємства:

українською мовою

- Україна, 88004, м. Ужгород, вул. Собранецька, 145;

російською мовою

- Украина,+ 88004, г. Ужгород, ул. Собранецкая, 145;

англійською мовою

- Ukraine, 88004, Uzhgorod, Sobranetskaya st,145.

1.4. Телеграфний індекс: АФТН - УКЛУДНЬЬ.

Телефон: 4-28-71.

Факс: 4-34-35.

СТАТТЯ 2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Аеропорт є єдиним інженерно-технічним та комерційним комплексом, призначеним для приймання та відправлення повітряних суден, здійснення їх комерційного, наземного та технічного обслуговування, обслуговування пасажирів, багажу, пошти та вантажів, а також надання всіх інших авіаційних та неавіаційних послуг авіакомпаніям, клієнтам, іншим юридичним та фізичним особам, здійснення різних видів непрофільної діяльності для задоволення соціальних та економічних потреб колективу працівників Аеропорту на основі отриманого Аеропортом прибутку. Аеропорт здійснює експлуатацію аеродрому, аеровокзалу, засобів зберігання та заправки ПММ, засобів забезпечення технологічних процесів у зоні аеропорту теплом, електроенергією, транспортом.

2.2. Предметом діяльності Аеропорту є:

- прийняття та відправлення повітряних суден, забезпечення авіаційних перевезень пасажирів, вантажів, багажу та пошти необхідними засобами;

- забезпечення зльотів та посадок повітряних суден;

- забезпечення стоянок повітряних суден;

- здійснення оперативних форм технічного обслуговування літаків;

- забезпечення подання та узгодження заявок авіакомпаній усіх форм власності на польоти, посадки та перельоти за маршрутами повітряних суден;

- отримання, обробка та забезпечення експлуатантів аеронавігаційною і штурманською документацією;

- створення умов та забезпечення пасажирів усіма видами сервісних послуг у зоні аеропорту;

- виконання аварійно-рятувальних робіт;

- забезпечення пасажирів усіма видами інформаційних послуг у зоні аеропорту;

- здійснення обслуговування регулярних та нерегулярних, внутрішніх і міжнародних повітряних перевезень пасажирів, багажу, вантажу та пошти, авіаційних робіт, а також іншої господарської діяльності, якщо вона не заборонена чинним законодавством України;

- забезпечення експлуатаційної готовності аеродрому, будівель, споруд, інженерних мереж та інших об'єктів, а також засобів механізації і спецтранспорту;

- надання стандартного та заявленого переліку послуг пасажирам і замовникам перед польотом та після польоту;

- надання послуг зі збереження вантажів;

- створення та забезпечення діяльності сервісних комплексів і структур, орієнтованих на підтримку діяльності та конкурентоспроможності Аеропорту в Україні та за її межами;

- забезпечення можливості функціонування авіакомпаній та інших підприємств, виробничої та комерційної діяльності в зоні аеропорту;

- організація в районі своєї діяльності радіотехнічного забезпечення польотів. Забезпечення роботи радіо, зв'язку та інших засобів спеціального зв'язку, контроль за їх технічним станом і дотриманням встановлених правил експлуатації;

- забезпечення постійного вдосконалення обслуговування пасажирів і клієнтури в аеропорту;

- участь у розслідуванні і розслідування авіапригод та інцидентів відповідно до чинних нормативних актів;

- організація самостійно та разом із зацікавленими державними органами проведення заходів із забезпечення авіаційної безпеки, охорони життя і здоров'я пасажирів та членів екіпажів, запобігання актам незаконного втручання у діяльність цивільної авіації;

- організація заправки повітряних суден паливно-мастильними матеріалами, купівля та продаж паливно-мастильних матеріалів;

- здійснення внутрішніх і міжнародних перевезень пасажирів, багажу, вантажу і пошти автомобільним транспортом;

- надання транспортно-експедиційних послуг під час перевезень зовнішньоторгових і транзитних вантажів;

- бронювання та продаж квитків на всі види транспорту внутрішнього та міжнародного сполучення, надання відповідної інформації юридичним та фізичним особам (резидентам і нерезидентам);

- створення митних ліцензійних складів та послуги митних ліцензійних складів;

- послуги обчислювальної техніки і пов'язане з цим обслуговування;

- здійснення будь-якої ділової та комерційної діяльності, у тому числі зовнішньоекономічної, якщо це не суперечить чинному законодавству України і інших держав;

- маркетинг та маркетингові послуги;

- розробка та здійснення заходів із упровадження досягнень науково-технічного прогресу, впровадження нової техніки, а також технічних удосконалень, раціоналізаторських пропозицій та винаходів, більш досконалої технології обслуговування та організації перевезень;

- будівельна діяльність, проектні і будівельно-монтажні роботи, інженерні дослідження для будівництва, надання інженерних послуг;

- розробка і експертиза проектно-кошторисної документації, виконання конструкторських, дослідно-конструкторських, науково-дослідних розробок і їх впровадження;

- виконання всіх видів налагоджувальних робіт;

- будівництво, реконструкція і експлуатація перевалочних баз для нафтопродуктів, нафтобаз, портів, терміналів;

- надання послуг із обслуговування і ремонту транспортних засобів;

- діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації і обліку в органах внутрішніх справ;

- будівництво, організація автозаправних станцій, гаражів, станцій технічного обслуговування, автогосподарств та їх експлуатація;

- оптова та роздрібна торгівля нафтопродуктами;

- організація медичного і санітарного обслуговування працівників та населення, проведення експертизи придатності до професіональної роботи, санітарних і протиепідемічних заходів;

- організація туризму, в тому числі міжнародного, надання послуг у цій сфері;

- організація діловодства відповідно до нормативних актів та надання послуг з ведення діловодства;

- секретарська діяльність та послуги;

- архівна робота та послуги;

- здійснення юридичної практики;

- організація громадського харчування, оптова та роздрібна торгівля продовольчими і непродовольчими товарами, продукцією виробничо-технічного призначення;

- відкриття і експлуатація сільськогосподарських підприємств, ферм та інших об'єктів сільськогосподарського виробництва;

- організація протипожежної охорони об'єктів, охоронної діяльності та надання послуг з цих питань;

- діяльність у сфері бухгалтерського обліку;

- операції з нерухомості;

- проведення робіт із монтажу та експлуатації засобів пожежної і охоронної сигналізації;

- монтажні і пусконалагоджувальні роботи по електросиловому обладнанню;

- створення малих промислових виробництв;

- діяльність, пов'язана з наданням послуг для здобуття загальної середньої освіти і професійної освіти, підготовкою фахівців різних рівнів кваліфікації;

- надання послуг, пов'язаних з профорієнтацією населення;

- організація культурно-масових, спортивно-оздоровчих заходів, у тому числі створення спортивних клубів, гуртків, секцій;

- організація кемпінгів, автостоянок, сервісних пунктів, їх комплексне обслуговування;

- організація, благоустрій, експлуатація зон відпочинку;

- надання послуг телефонного зв'язку, технічне обслуговування мереж теле-радіо- і провідного мовлення в рамках промислової експлуатації;

- діяльність, пов'язана з захистом державної, відомчої та комерційної таємниці, надання послуг у цій сфері;

- використання радіочастот;

- виготовлення і ремонт засобів вимірювання та контролю;

- здійснення операцій з металобрухтом;

- утилізація авіаційної та іншої техніки, переробка побутового сміття, реалізація продукції цієї утилізації і переробки;

- інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України;

- здійснення природоохоронних заходів;

- розробка та здійснення оборонних заходів відповідно до нормативних документів.

Види діяльності, що вимагають спеціального дозволу, здійснюються після отримання такого дозволу.

СТАТТЯ 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС АЕРОПОРТУ

3.1. Аеропорт є комунальним підприємством, юридичною особою, має відокремлене майно, відповідає по своїм зобов'язанням у межах належного йому майна згідно із законодавством.

Права і обов'язки юридичної особи Аеропорт набуває з дня його державної реєстрації.

3.2. У своїй діяльності Аеропорт керується законодавством України, нормативно-правовими актами Міністерства транспорту України та Державного департаменту авіаційного транспорту і діє на підставі Господарського кодексу України та цього Статуту.

3.3. Аеропорт діє на принципах повного господарського розрахунку, самоокупності та самофінансування.

3.4. Відносини Аеропорту з іншими підприємствами відбуваються на договірних засадах.

3.5. Аеропорт має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражному та третейському суді.

3.6. Аеропорт не відповідає по зобов'язаннях Засновника та органу управління, в той же час як і Засновник та орган управління не несуть відповідальність за діяльність Аеропорту.

3.7. Аеропорт має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків.

3.8. Аеропорт має фірмовий знак для товарів і послуг, печатку зі своїм найменуванням, а також бланки організаційно-розпорядної документації і штампи, необхідні для організації своєї роботи.

3.9. Аеропорт веде бухгалтерський, оперативний та статистичний облік згідно з чинним законодавством, звітує у встановленому порядку.

3.10. Аеропорт відповідно до чинного законодавства по узгодженню з Державним департаментом авіаційного транспорту України та Закарпатською обласною радою може бути перетворений на акціонерне товариство.

СТАТТЯ 4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АЕРОПОРТУ

4.1. Аеропорт має право:

У організаційно-правовій сфері:

4.1.1. самостійно планувати свою виробничу, господарську та фінансову діяльність. За показниками своїх структурних підрозділів та виробничо-господарської діяльності у цілому, складати розрахунковий баланс щодо використання усіх фінансових ресурсів;

4.1.2. самостійно, але за попереднім погодженням з органом управління, визначати структуру управління Аеропорту та його підрозділів, встановлювати штати;

4.1.3. створювати у встановленому порядку та застосовувати власну документацію, вести діловодство, у тому числі спеціального призначення, відповідно до нормативних актів;

4.1.4. організувати і проводити всі види технічного і професійного навчання, перепідготовки і підвищення кваліфікації персоналу;

4.1.5. здійснювати режимні, мобілізаційні та заходи цивільної оборони, надавати послуги в організації цієї роботи на договірній основі;

4.1.6. створювати в установленому порядку, за погодженням із Власником та органом управління, свої філії, представництва, відділення, агентства та інші відокремлені підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків, затверджувати Положення про них.

4.1.7. забезпечувати виробничу та комерційну діяльність інших комерційних структур у зоні аеропорту;

4.1.8. застосовувати формений одяг єдиного зразка для своїх працівників;

4.1.9. розробляти символіку аеропорту, наносити її на транспортні засоби, формений одяг, рекламну продукцію тощо.

У фінансово-економічній сфері:

4.1.10. самостійно встановлювати ціни і тарифи на всі види продукції та послуги, застосовувати договірні ціни за винятком таких, що регулюються державою;

4.1.11. випускати цінні папери та реалізовувати їх юридичним особам і громадянам України та інших держав у відповідності з чинним законодавством;

4.1.12. придбати цінні папери держави, юридичних осіб України та інших держав, випускати, реалізувати та купувати цінні папери відповідно до законодавства України;

4.1.13. самостійно використовувати внутрішній господарський розрахунок, а також орендні відносини у порядку, передбаченому чинним законодавством України;

4.1.14. здійснювати комерційну зовнішньоекономічну діяльність на принципах валютної самоокупності;

4.1.15. здійснювати інвестиційну та посередницьку діяльність будь-яких форм, не заборонених законодавством України;

4.1.16. отримувати кредити, надавати і отримувати субсидії та інші види допомоги у національній валюті та у ВКВ при взаємовідносинах з юридичними особами України та іноземних держав;

4.1.17. визначати системи і форми оплати праці, розробляти та затверджувати порядок заохочення працівників Аеропорту відповідно до чинного законодавства України.

У матеріально-технічній сфері:

4.1.18. придбати та орендувати, у відповідності з чинним законодавством, основні засоби виробництва, у тому числі матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;

4.1.19. здійснювати будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів аеропорту, об'єктів зв'язку та інших виробничих будівель, споруд і споруджень, а також культурно-побутове і житлове будівництво, забезпечувати розробку та затвердження у встановленому порядку проектних завдань, технічних проектів та кошторисів на це будівництво, здійснювати контроль за ходом цього будівництва і приймати закінчені будівництвом об'єкти в експлуатацію;

У льотно-експлуатаційній сфері:

4.1.20. забезпечувати подачу та узгодження у встановленому порядку заявок авіакомпаній усіх форм власності на польоти, посадки та перельоти за маршрутами повітряних суден;

4.1.21. забезпечувати умови і можливості функціонування авіакомпаній та інших підприємств для виробничої і комерційної діяльності в зоні аеропорту;

4.1.22. забезпечувати організацію польотів повітряних суден, виробничу діяльність авіакомпаній і підприємств засобами РТЗ і зв'язку.

У інженерно-авіаційній сфері:

4.1.23. здійснювати комплекс заходів щодо забезпечення прийому, стоянки та відправки повітряних суден, у тому числі таких, що виконують спеціальні перевезення, їх оперативного, наземного технічного, сервісного обслуговування, ремонту і експлуатації;

4.1.24. отримувати у відповідності з процедурами, встановленими Правилами сертифікації організацій з технічного обслуговування, сертифікат та СЕП;

4.1.25. надавати послуги авіакомпаніям та експлуатантам (повний цикл, чи частково) в технічному обслуговуванні та ремонті повітряних суден, як це передбачено відповідними частинами СЕП;

4.1.26. організовувати та здійснювати технічне обслуговування і ремонт засобів РТЗ і зв'язку, забезпечувати запровадження в експлуатацію нового устаткування, що надходить чи закуповується на заміну, проводити плановий ремонт засобів РТЗ і зв'язку.

У сфері управління повітряним рухом:

4.1.27. здійснювати управління повітряним рухом в районі аеродрому, на льотному полі, пероні та в місцях стоянок повітряних суден, чи укладати на це відповідні договори та угоди.

У сфері штурманського забезпечення та аеронавігації:

4.1.28. надавати послуги штурманського забезпечення польотів;

4.1.29. створювати підрозділи для збору та утримання аеронавігаційної інформації, надавати послуги БАІ екіпажам повітряних суден.

У сфері метеорологічного забезпечення:

4.1.30. створювати аеропортову гідрометеорологічну службу, чи на договірній основі забезпечити метеорологічною інформацією в зоні аеропорту повітряні судна.

У сфері аеродромного забезпечення:

4.1.31. здійснювати контроль за обмеженням будівництва на прилеглій до аеродрому території, а також таких об'єктів, що загрожують безпеці польотів, дотриманням вимог щодо встановлення нових маркерних знаків (нічних та денних), а також радіотехнічного обладнання, що відмічають високі будівлі і споруди, розташовані на прилеглій до аеродрому території і в межах, визначених повітряних трас.

У сфері комерційної діяльності:

4.1.32. здійснювати прийом та відправку повітряних суден, обслуговування авіаперевезень при внутрішніх і міжнародних перевезеннях пасажирів, багажу, вантажу і пошти;

4.1.33. виявляти, аналізувати і прогнозувати попит на послуги аеропорту;

4.1.34. відповідно до укладених договорів забезпечувати виробництво та постачання продукції, товарів і послуг;

4.1.35. реалізовувати свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов ринкових відносин, економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України - за врегульованими цінами;

4.1.36. створювати та організовувати роботу системи реклами, виявляти, аналізувати і прогнозувати попит на послуги аеропорту;

4.1.37. брати участь виключно на добровільних засадах і за попереднім погодженням з органом управління у спільних підприємствах, акціонерних товариствах, консорціумах, концернах, асоціаціях та інших добровільних об'єднаннях юридичних осіб, вступати у міжнародні організації ЦА;

4.1.38 за попереднім погодженням з органом управління передавати іншим підприємствам та організаціям, продавати, обмінювати, здавати в оренду (суборенду), лізинг, надавати у тимчасове користування будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, сировину і інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу, якщо інше не передбачено законодавчими актами України;

4.1.39 виробляти і реалізовувати продукцію виробничо-технічного і науково-технічного призначення товарів народного споживання згідно з чинним законодавством України;

4.1.40. здійснювати внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів, багажу, вантажу і пошти автомобільним транспортом;

4.1.41. продавати і купувати продукцію виробничо-технічного призначення та товари народного споживання, у тому числі і за ВКВ;

4.1.42. здійснювати безмитну торгівлю товарами народного споживання;

41.43. виготовляти, фасувати і реалізовувати на борту повітряних суден та в аеропорту продукти харчування, напої, видання періодичної преси та рекламну продукцію;

4.1.44. укладати договори і угоди з підприємствами, установами, закладами, кооперативами, іншими юридичними особами та громадянами;

4.1.45. здійснювати угоди та інші юридичні акти з третіми особами, як на умовах комісії, так і на умовах доручення;

4.1.46. бути агентом з продажу перевезень на авіаційному, автомобільному, залізничному та іншому транспорті, використовувати автоматизовані системи для продажу;

4.1.47. здійснювати ремонт і технічне обслуговування будь-якого устаткування, що включає в собі основні елементи радіо;

4.1.48. розвивати і використовувати, а також пропонувати зацікавленим абонентам існуючі телефонні мережі і їхні модернізовані різновиди (транкову, мобільну, радіо й інші види) зв'язку;

4.1.49. здійснювати метрологічні перевірки і видавати висновки на контрольно-вимірювальну апаратуру й інше устаткування (механічні, електричні й електронні лічильники і механізми, лічильники бензоколонок і тому подібні устрої).

4.1.50. здійснювати монтаж автоматичних і настроювання будь-яких автоматичних телефонних станцій, радіопродовжувачів і гучномовної апаратури;

4.1.51. здійснювати прокладку телефонних кабелів і кабельної каналізації;

4.1.52. устрій, обслуговування, ремонт комп'ютерних мереж і комп'ютерної техніки;

4.1.53. устрій, монтаж і настроювання різноманітної апаратури прийому та передачі радіосигналів;

4.1.54. створювати та відкривати митні ліцензійні склади у відповідності з чинним законодавством;

4.1.55. створювати митну брокерську діяльність.

У сфері страхування:

4.1.56. займатися усіма видами страхової діяльності, приймати від імені Аеропорту страхові зобов'язання відносно персоналу, страхування діяльності.

У сфері авіаційної безпеки:

4.1.57 забезпечувати контроль за безпекою та супроводом у контрольованих зонах, що охороняються, пасажирів, ручної поклажі та багажу,

4.1.58 здійснювати воєнізовану і сторожову охорону будівель та інших об'єктів Аеропорту, а також літаків та авіаційного майна суб'єктів авіаційної діяльності;

4.1.59 придбати, зберігати та застосовувати, у відповідності до чинного законодавства України, вогнепальну зброю та спеціальні засоби охорони;

4.1.60. здійснювати монтаж та експлуатацію технічних засобів охорони як вітчизняного, так і закордонного виробництва, сертифікованих в Україні.

У сфері забезпечення режиму:

4.1.61. здійснювати пропускний і внутрішньо об'єктовий режим, встановлювати порядок знаходження та пересування осіб і транспорту, а також умови забезпечення захисту пасажирів, членів екіпажу, повітряних суден, персоналу і об'єктів від актів незаконного втручання у межах контрольованої, стерильної зон та зон обмеженого доступу Аеропорту (об'єкта аеропорту), що охороняються.

У сфері медичного забезпечення:

4.1.62. організувати медичне і санітарне обслуговування працівників Аеропорту та населення, проведення експертизи придатності до професіональної (у тому числі льотної) роботи, санітарні і протиепідемічні заходи;

4.1.63. здійснювати медичну практику та реалізацію медикаментів і медичних препаратів, вести фізкультурну, оздоровчу і спортивну діяльність.

У сфері управління виробництвом:

4.1.64. організувати роботу у підрозділах, направляючи її на забезпечення якісного обслуговування пасажирів і клієнтів;

4.1.65. утримувати у своєму штаті, або залучати на договірній основі, спеціалістів для виконання цільових функцій або завдань, включаючи працевлаштування на постійну та тимчасову роботу, на неповний робочий день або за сумісництвом, у тому числі за кордоном;

4.1.66. використовувати державні системи зв'язку і радіочастотні ресурси.

У сфері протипожежної охорони:

4.1.67. здійснювати протипожежні заходи у відповідності до вимог Закону України про пожежну безпеку, керуючись міжнародними та відомчими стандартами відносно протипожежного захисту цивільної авіації, надавати послуги у цій сфері;

4.1.68. утримувати пожежну техніку, обладнання, особовий склад підрозділу пожежної безпеки, за власний рахунок, а також за рахунок надходжень від благодійних товариств, реалізацій та державних дотацій

У сфері пошукових і аварійно-рятувальних робіт:

4.1.69. організовувати і забезпечувати роботи служби зв'язку й оповіщення цивільної оборони;

4.1.70. організовувати і забезпечувати роботу засобів РЕ3 і зв'язку аварійно-рятувальної служби Аеропорту.

Окремими видами діяльності Аеропорт може займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії).

4.2. Аеропорт зобов'язаний:

4.2.1. забезпечити чітке дотримання законодавства України, виконання нормативних актів, регламентуючих діяльність цивільної авіації;

4.2.2. розробляти, організовувати і реалізовувати комплекс заходів щодо забезпечення виконання функціональних сфер діяльності (див. п. 2.2);

4.2.3.врахувати при визначенні стратегії господарської діяльності державні контракти, державні замовлення та інші договірні зобов'язання. Доведені в установленому порядку державні контракти і державні замовлення є обов'язковими до виконання;

4.2.4. своєчасно надавати достовірну статистичну звітність у статистичні органи та у Державний департамент авіаційного транспорту України, нести повну відповідальність за дотримання кредитних договорів і розрахункової дисципліни;

4.2.5. нести економічну відповідальність за ефективність зовнішньоекономічних зв'язків і раціональне використання валютних коштів у інтересах розвитку виробництва і підвищення його технічного рівня;

42.6. нести відповідальність за забезпечення безпеки польотів та охорони праці робітників відповідно з нормативними документами;

42.7. компенсувати шкоду від невиконання завдань по експорту товарів і послуг, чи договірних зобов'язань за рахунок валютних коштів, які він має;

42.8. забезпечити збереження державної, службової та комерційної таємниць;

4.2.9. забезпечити своєчасну оплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством;

4.2.10. здійснювати систематичний внутрішній контроль з питань забезпечення безпеки польотів, дотримання сертифікаційних вимог щодо технології технічного обслуговування, технології обслуговування пасажирів та інших замовників, рівня професійної підготовки усіх категорій працівників Аеропорту.

СТАТТЯ 5. ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ АЕРОПОРТУ

5.1. Аеропорт розробляє плани свого виробничого і соціального розвитку, виходячи з завдань галузі і регіону.

5.2. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Аеропорту є прибуток.

5.3. Прибуток, що залишається в Аеропорту після виплати податків та інших платежів до бюджету (чистий прибуток), використовується у порядку, визначеному чинним законодавством і спрямовується на розвиток підприємства.

5.4. Праця та її оплата

5.4.1. Аеропорт самостійно розробляє і затверджує штатний розклад, форми і системи оплати праці працівників і залучених робітників, стимулюючи підвищення її продуктивності, якість і культуру обслуговування, зниження непродуктивних витрат, та враховуючи принципи розподілення винагород за кінцевими результатами.

5.4.2. Загальний розмір виплат за результатами праці робітникам Аеропорту визначається керівником Аеропорту за узгодженням із профкомом відповідно до чинного законодавства.

5.4.3. У необхідних випадках для виконання конкретних робіт та послуг, крім штатних робітників, Аеропорт має право залучати громадян України та іноземців, виробничі, творчі та інші колективи на підставі цивільно-правових угод у тому числі: договорів підряду, доручень, контрактів і інших форм угод, передбачених цивільним законодавством України з оплатою праці на договірних засадах.

5.5. Технічне переобладнання та реконструкція

5.5.1. Діяльність Аеропорту у галузі науково-технічного прогресу повинна бути підпорядкована постійному підвищенню технічного рівня та організації виробництва, удосконаленню технологічних процесів, найбільш повному задовільненню попиту та вимог споживачів.

5.5.2. Технічне переобладнання, реконструкція і розширення здійснюється Аеропортом за рахунок фонду розвитку виробництва, науки і техніки, інших аналогічних фондів, а також кредитів банку та забезпечується у першочерговому порядку необхідними ресурсами і підрядними роботами.

5.5.3. На впровадження великомасштабних заходів із реконструкції і розширення діючого виробництва, а також на будівництво об'єктів соціального призначення у особливих випадках Аеропорту надаються централізовані фінансові кошти.

5.6. Соціальний розвиток трудового колективу

5.6.1. Трудовий колектив Аеропорту, кожний його робітник своєю високопродуктивною працею заробляє кошти для соціального розвитку. Спроможність задоволення потреб колективу у соціальних благах визначаються кінцевими результатами роботи Аеропорту. Питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом.

Свою соціальну діяльність Аеропорт здійснює у тісній взаємодії з Закарпатською обласною радою та обласною державною адміністрацією.

5.6.2. Для створення робітникам сприятливих соціальних умов безпосередньо на виробництві Аеропорт:

5.6.2.1. поліпшує медичне обслуговування робітників, добивається зниження захворювань, забезпечуючи комплексний підхід до профілактичної та лікувальної діяльності, безплатно надає і укріплює лікувально-профілактичну базу;

5.6.2.2. активно розвиває різноманітні платні послуги, добиваючись найбільш повного задовільнення попиту працівників, сприяє раціональному використанню їх вільного часу.

5.6.3. у цілях прискорення розвитку матеріальної бази соціальної сфери і створення умов для здорового побуту, відпочинку працівників та їх сімей Аеропорт:

5.6.3.1. добивається забезпечення родини кожного працівника відокремленою квартирою чи індивідуальним будинком і здійснює будівництво, експлуатацію та своєчасний ремонт належних йому житлових будинків за рахунок свого фонду соціального розвитку і кредитів банку, організовує кооперативне будівництво та надає робітникам всебічну допомогу в її індивідуальному житловому будівництві;

5.6.3.2. розвиває мережу дитячих садків, ясел та інших закладів;

5.6.3.3. здійснює будівництво, ремонт та експлуатацію санаторіїв-профілакторіїв, пансіонатів, будинків культури, туристичних і спортивних баз, інших об'єктів для відпочинку;

5.6.3.4. розвиває фізичну культуру та спорт, творчу самодіяльність робітників та членів їх родин;

5.6.3.5. сприяє розвитку колективного садівництва і городництва, забезпечує роботу підсобного сільського господарства;

5.6.3.6. здійснює розподіл житла, путівок у будинки відпочинку і санаторії, садових і городніх ділянок та інших соціальних благ і пільг.

5.6.4. трудовий колектив Аеропорту сприяє укріпленню родини, створює сприятливі умови жінкам, дозволяючи успішно поєднувати материнство з участю у трудовій і громадській діяльності.

5.6.5. постійну турботу трудовий колектив проявляє до ветеранів війни і праці, пенсіонерів, інвалідів і дітей, оточуючи їх увагою, надає необхідну допомогу, створює умови для залучення працездатних пенсіонерів та інвалідів до посильної праці, залучає їх до громадського життя колективу.

СТАТТЯ 6. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ АЕРОПОРТУ

6.1. Аеропорт самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність.

6.2. Регулювання обслуговування міжнародних повітряних перевезень, здійснюється Аеропортом на підставі принципів міжнародного повітряного права, міждержавних угод України, а також нормативних документів міжнародних організацій цивільної авіації.

Зовнішньоекономічна діяльність Аеропорту регулюється законами України.

6.3. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Аеропорт користується повним обсягом прав юридичної особи у відповідності з діючим законодавством.

6.4. У процесі зовнішньоекономічної діяльності Аеропорт має право:

6.4.1. здійснювати у відповідності з чинним законодавством України експорт та імпорт товарів, сировини, послуг, устаткування, необхідних для виконання поставлених цілей і завдань Аеропорту, виробничої і наукової діяльності, а також товарів народного споживання для потреб трудового колективу;

6.4.2. здійснювати експорт і продаж товарів і послуг власного виробництва, або які виготовляються при безпосередній участі Аеропорту, у тому числі експорт і продаж послуг з оплатою в національній валюті, а також у ВКВ;

6.4.3. за наявності попередньої згоди Засновника та органу управління відкривати валютні рахунки у банках України та за її межами, вступати у зовнішньоекономічні зв'язки з зарубіжними партнерами, розвивати ділове співробітництво, засновувати спільні підприємства, та здійснювати операції з ВКВ, у порядку, передбаченому чинним законодавством;

6.4.4. одержувати кредити у ВКВ від зарубіжних партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс Аеропорту і використовується ним самостійно. За одержані Аеропортом кредити Засновник відповідальності не несе;

6.4.5. здійснювати будь-які міжнародні фінансові операції і операції у ВКВ та з цінними паперами у порядку, визначеному чинним законодавством;

6.4.6. відкривати за межами України свої представництва, філії і відділення, з обов'язковим погодженням із Засновником та органом управління;

6.4.7. здійснювати спільну підприємницьку діяльність з іноземними партнерами, у тому числі проведення спільних господарських операцій;

6.4.8. створювати різні підприємства за згодою з Засновником та органом управління;

6.4.9. відряджати спеціалістів Аеропорту за межі України і приймати іноземних представників у порядку, визначеному чинним законодавством;

6.4.10. здійснювати розрахунки, виплати ВКВ у порядку, визначеному законодавством України про валютне регулювання;

6.4.11. використовувати працю іноземних фахівців на контрактній основі і виконувати роботи та послуги для іноземних партнерів силами робітників Аеропорту як на території України, так і за межами, з оплатою праці у ВКВ;

6.4.12. придбати за межами України запасні частини, обладнання, сировину, паливо та інші матеріальні цінності, необхідні для виробничої та господарської діяльності, у тому числі і на умовах лізингу,

6.4.13. здійснювати посередницькі та інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені чинним законодавством.

Види зовнішньоекономічної діяльності, які підлягають ліцензуванню, можуть здійснюватися Аеропортом при наявності відповідних ліцензій.

6.5. Валютна виручка зараховується на валютний балансовий рахунок Аеропорту і використовується ним самостійно. Валютні відрахування до державного і місцевого бюджетів провадяться з валютної виручки Аеропорту після відрахування прямих валютних витрат, зроблених Аеропортом зі своїх валютних коштів.

СТАТТЯ 7. МАЙНО І КОШТИ АЕРОПОРТУ

7.1. Майно аеропорту становлять основні та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Аеропорту.

7.2. Майно Аеропорту є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області (комунальною власністю Закарпатської обласної ради), та закріплене за ним на праві повного господарського відання.

Здійснюючи право повного господарського відання, Аеропорт відповідно до статті 136 Господарського кодексу України володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи до нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

7.3. Відчуження засобів виробництва, що не належать до спільної власності територіальних громад сіл, селиш, міст області та закріплені за Аеропортом, здійснюється виключно на конкурентних засадах (через біржі, за конкурсом, на аукціонах) у порядку, що визначається Закарпатською обласною радою за наявності попередньої згоди органа управління. Одержані у результаті відчуження зазначеного майна кошти можуть направлятися на розвиток Аеропорту.

7.4. Аеропорт має право здавати в оренду, або в позику належні їй будови, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу згідно з чинним законодавством.

7.5. Аеропорту надається право продавати, обмінювати, здавати в оренду громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, за винятком тих, які відповідно до законодавчих актів України не можуть бути в їх власності.

7.6. Аеропорт володіє, користується землею і іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.

7.7. Аеропорт набуває право власності на майно, придбане за рахунок свого чистого прибутку та інших джерел відповідно до законодавства України.

7.8. Збитки, завдані Аеропорту внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Аеропорту за рішенням суду.

7.9. Джерелами формування майна Аеропорту є:

- грошові та матеріальні внески органів місцевого самоврядування;

- доходи, одержані від реалізації робіт, послуг, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності;

- доходи від цінних паперів;

- кредити банків та інших кредиторів;

- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

- надходження від роздержавлення приватизації власності;

- придбання майна іншого підприємства, організацій;

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

- інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

СТАТТЯ 8. УПРАВЛІННЯ АЕРОПОРТОМ

8.1. Управління Аеропортом здійснюється на підставі поєднання прав власника щодо господарською використання свого майна та принципів самоврядування трудового колективу.

8.2. Трудовий колектив Аеропорту складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, які регулюють трудові відносини працівника з підприємством.

8.3. Трудовий колектив Аеропорту:

- розглядає й затверджує проект колективного договору;

- розглядає і вирішує згідно зі статутом Аеропорту питання самоврядування трудового колективу;

- визначає та затверджує перелік і порядок надання робітникам Аеропорту соціальних пільг,

- бере учать у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці, заохочує винахідницьку і раціоналізаторську діяльність, порушує клопотання про представлення працівників до державних нагород;

- приймає рішення про оренду Аеропорту, створення на основі трудового колективу органу для переходу на оренду і викупу Аеропорту, про акціонування Аеропорту.

8.4. Питання про вступ Аеропорту в об'єднання підприємств та вихід із них трудовий колектив не вирішує, але його думка враховується.

8.5. Повноваження трудового колективу Аеропорту реалізуються конференцією трудового колективу і профкомом Аеропорту, члени якого обираються таємним голосуванням на конференції трудового колективу терміном на 2 роки.

8.6. Рішення з соціально-економічних питань, які стосуються діяльності Аеропорту, виробляються та приймаються його органами управління за участю трудового колективу та уповноважених ним органів.

8.7. Профком Аеропорту вирішує усі питання відповідно до прав, наданих йому чинним законодавством.

8.8. Втручання профкому у оперативно-розпорядчу діяльність адміністрації Аеропорту не допускається, крім випадків, прямо передбачених чинних законодавством.

8.9. Аеропорт очолює директор, який призначається на посаду або звільняється з неї на підставі рішення сесії Закарпатської обласної ради за поданням голови ради.

8.10. Директор Аеропорту може бути знятий з посади до закінчення строку контракту з підстав, передбачених у контракті або в чинному законодавстві.

ДПА та "Укравіатранс" не мають права втручатися в оперативну діяльність директора Аеропорту.

8.11. У разі відсутності керівника КП його обов'язки виконує заступник.

8.12. Заступники директора Аеропорту, керівники та спеціалісти підрозділів апарату управління і структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділів, дільниць та інших аналогічних підрозділів Аеропорту), а також майстри призначаються на посаду і звільняються з посади директором Аеропорту.

8.12. Директор Аеропорту має право:

8.12.1. самостійно вирішувати усі питання діяльності Аеропорту за винятком тих, які віднесені до компетенції Конференції трудового колективу;

8.12.2 організовувати роботу Аеропорту; несе відповідальність перед державою і колективом за результати роботи Аеропорту;

8.12.3. представляти Аеропорт у відносинах з будь-якими, у тому числі з іноземними юридичними і фізичними особами, діє від імені Аеропорту без доручення;

8.12.4. укладати від імені Аеропорту договори, контракти, інші юридичні акти та підписувати їх;

8.12.5. видавати доручення робітникам Аеропорту;

8.12.6. приймати рішення, видавати накази, вказівки з питань діяльності Аеропорту, затверджувати положення, інструкції, акти та інші нормативно-розпорядчі документи;

8.12.7 відкривати в закладах банків розрахункові, поточні, валюті та інші рахунки;

8.12.7. розпоряджатися майном Аеропорту, у тому числі грошовими коштами;

8.12.8. делегувати частину повноважень іншим керівникам Аеропорту;

8.12.10. укладати трудові договори і угоди.

8.13. Директор та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку та статистичної звітності.

8.14. Директор користується усіма правами і несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України, статуту та контракту.

СТАТТЯ 9. КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

9.1. Колективний договір Аеропорту укладається між власником, в особі директора Аеропорту, та трудовим колективом, в особі уповноваженого ним органу.

Умови колективного договору не можуть суперечити чинному законодавству України.

9.2. Колективний договір регулює виробничі, трудові і економічні відносини трудового колективу з власником та уповноваженим ним органом, питання охорони праці, соціального розвитку, участі працівників у використанні прибутку Аеропорту.

Розбіжності, що виникають при укладенні або виконанні колективного договору, вирішуються у порядку, встановленому законодавством України.

9.3. Власник, в особі директора та уповноважений орган трудового колективу, що уклав колективний договір, не менше двох разів на рік звітують про його виконання на зборах (конференції) трудового колективу.

СТАТТЯ 10. КОНТРОЛЬ ТА РЕВІЗІЯ ДІЯЛЬНОСТІ АЕРОПОРТУ

10.1. Перевірка діяльності Аеропорту проводиться відповідними контролюючими органами і посадовими особами Державного департаменту авіаційного транспорту України у межах повноважень, наданих чинним законодавством.

10.2. Комплексна ревізія фінансово-господарської діяльності Аеропорту провадиться заініціативою Засновника або органу управління, але не частіше, ніж 1 раз на рік.

10.3. Податкові та інші державні органи, на які законодавчими актами України покладена перевірка окремих сторін діяльності Аеропорту, можуть здійснювати такі перевірки по мірі виникнення потреб і в межах своєї компетенції.

10.4. Усі види перевірок та ревізій не повинні порушувати нормальну роботу Аеропорту. Результати цих перевірок повинні повідомлятися Аеропорту.

СТАТТЯ 11. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ АЕРОПОРТУ

11.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, виділення, перетворення або розділення) Аеропорту проводиться через подання органу управління виключно за рішенням Засновника.

Реорганізація Аеропорту, яка може викликати екологічні, демографічні та інші негативні наслідки, що зачіпляють інтереси населення, повинна узгоджуватись з відповідною радою.

11.2. Аеропорт ліквідується також у випадках:

- визнання його банкрутом;

- якщо прийняте рішення про заборону окремих видів діяльності Аеропорту і в передбачений рішенням термін не забезпечено зміни цих видів діяльності;

- якщо рішенням суду будуть визнані недійсними установчі документи про утворення Аеропорту;

- по інших засадах, що передбачені законодавством України.

11.3. У випадках злиття Аеропорту з іншим підприємством усі майнові права і обов'язки кожного з них переходять до підприємства, яке виникло у результаті злиття.

При приєднанні Аеропорту до іншого підприємства до останнього переходять усі права та обов'язки Аеропорту, якщо нема іншого рішення місцевих органів влади.

11.4. У випадку розподілу Аеропорту і виникнення внаслідок цього розподілу нових підприємств за поданням органу управління Засновник здійснює розподіл майна між ними по розподільному акту (балансі).

11.5. При перетворенні Аеропорту в інше підприємство, до утвореного підприємства переходять усі майнові та немайнові права і обов'язки Аеропорту.

11.6. Ліквідація Аеропорту здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадку банкрутства - судом.

За їх рішенням ліквідація може здійснюватися самим Аеропортом в особі його органу керування.

11.7. Засновник або суд, який прийняв рішення про ліквідацію Аеропорту, встановлює порядок і термін проведення ліквідації, а також термін для прийому заяв і претензій кредиторів, який не може бути меншим двох місяців з моменту оголошення про ліквідацію.

11.8. Ліквідаційна комісія або орган, який здійснює ліквідацію Аеропорту, розміщує в офіційній пресі за місцем розташування Аеропорту публікацію про його ліквідацію та про порядок і термін прийому заяв та претензій кредиторів.

Разом з цим, вони зобов'язані провести роботу по вилученню дебіторської заборгованості Аеропорту та виявлення претензій кредиторів з повідомленням останніх про ліквідацію Аеропорту.

Ліквідаційна комісія (орган, який виконує ліквідацію) оцінює майно, яке має аеропорт, що ліквідується, і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його власнику майна, або органу, який призначив ліквідаційну комісію.

11.9. При реорганізації і ліквідації, вивільненим робітникам гарантується дотримання їх прав і інтересів відповідно до трудового законодавства України.

11.10. Аеропорт вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту виключення його із державного реєстру України.

11.11. Претензії кредиторів до Аеропорту, що ліквідується, задовольняються за рахунок майна цього Аеропорту. При цьому в першочерговому порядку задовольняються борги перед бюджетом та компенсуються витрати на поновлення природного середовища, якому завдав шкоду ліквідований Аеропорт.

11.12. Претензії, виявлені та заявлені після закінчення терміну, встановленого для їх заявлення, задовольняються за рахунок майна Аеропорту, що залишилося після задовільнення першочергових претензій, виявлених претензій, а також претензій, заявлених у встановлений термін.

11.13. Претензії, не задоволені через не достатність майна, вважаються погашеними. Погашеними вважаються також претензії, не визнані ліквідаційною комісією, а також при умові, коли кредитори упродовж місячного терміну з дня отримання повідомлення про нове, чи часткове невизнання претензії не подадуть в суд про задоволення вимог.

11.14. У випадку ліквідації Аеропорту здійснюється капіталізація почасових платежів, належних Аеропорту, у зв'язку з пошкодженням здоров'я або смертю громадянина.

11.15. Майно, яке залишилось після задовільнення претензій кредиторів і членів трудового колективу, передається Засновнику або органу управління.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали