МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.01.2012

м. Київ

N 64

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 лютого 2012 р. за N 208/20521

Про впорядкування умов оплати праці працівників Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), від 11 травня 2011 року N 524 "Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Постанова N 524) та з метою упорядкування умов оплати праці працівників Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України (далі - науково-дослідний інститут)

НАКАЗУЮ:

1. Установити:

розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці згідно з додатком 1;

схему тарифних розрядів посад керівних, наукових та інших працівників основних науково-дослідних підрозділів Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці згідно з додатком 2;

схему тарифних розрядів посад (професій) керівних працівників, професіоналів, фахівців, службовців та робітників інших структурних підрозділів Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці згідно з додатком 3;

схему тарифних розрядів професій працівників автомобільного транспорту Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці згідно з додатком 4;

ставки погодинної оплати праці працівників за проведення навчальних занять згідно з додатком 5.

2. Надати право директору науково-дослідного інституту в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі:

2.1. Установлювати:

1) працівникам конкретні розміри посадових окладів та доплат і надбавок до них;

2) посадові оклади заступникам директора, заступникам керівників структурних підрозділів на 5 - 15 відсотків, головному бухгалтеру на 10 - 30 відсотків, помічнику директора на 30 - 40 відсотків нижче ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом;

3) надбавки працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесне звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням. За наявності двох звань надбавка встановлюється за одним (вищим) званням. Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником науково-дослідного інституту;

в) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10 відсотків, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15 відсотків, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

4) доплати працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються директору науково-дослідного інституту, його заступникам, керівникам структурних підрозділів, їх заступникам;

б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;

в) за вчене звання:

професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати);

доцента, старшого наукового співробітника - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням. За наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

г) за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у зазначених працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається директором науково-дослідного інституту.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством.

Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності директора науково-дослідного інституту визначається Держгірпромнаглядом;

ґ) за використання в роботі дезінфекційних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

5) водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність: водіям I класу - 25 відсотків, водіям II класу - 10 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

2.2. Надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

2.3. Затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці.

3. Директору науково-дослідного інституту:

а) з 1 липня, 1 жовтня і 1 грудня 2011 р. установити посадові оклади (тарифні ставки) працівників відповідно у таких розмірах:

першого тарифного розряду - 960, 985 і 1004 гривні;

другого тарифного розряду - 965, 990 і 1009 гривень;

третього тарифного розряду - 975, 1000 і 1019 гривень;

четвертого тарифного розряду - 985, 1010 і 1029 гривень;

п'ятого тарифного розряду - 995, 1020 і 1039 гривень;

шостого тарифного розряду - 1005, 1030 і 1049 гривень;

б) з 1 липня і 1 жовтня 2011 р. установити посадові оклади (тарифні ставки) працівників сьомого тарифного розряду у розмірах відповідно 1015 і 1040 гривень.

4. Преміювання директора науково-дослідного інституту, його заступників, встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням Держгірпромнагляду в межах коштів на оплату праці.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 28.04.2007 N 91 "Про впорядкування умов оплати праці працівників Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.05.2007 за N 501/13768 (зі змінами).

6. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О. І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 1 липня 2011 року.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О. І.

 

Міністр

В. Балога

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

В. Надрага

Заступник Міністра
фінансів України

С. О. Рибак

Голова Держгірпромнагляду

О. І. Хохотва

В. о. Голови Профспілки працівників
державних установ України

Ю. М. Піжук

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на
національному рівні

О. Мірошниченко

Керівник СПО профспілок,
Голова ФПУ

Ю. М. Кулик

 

Додаток 1
до наказу Міністерства надзвичайних ситуацій України
23.01.2012 N 64

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти

1

1,00

2

1,09

3

1,18

4

1,27

5

1,36

6

1,45

7

1,54

8

1,64

9

1,73

10

1,82

11

1,97

12

2,12

13

2,27

14

2,42

15

2,58

16

2,79

17

3,00

18

3,21

19

3,42

20

3,64

21

3,85

22

4,06

23

4,27

24

4,36

25

4,51

Примітки:

1. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка), визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

2. У 2011 році посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду з 1 липня - 635 гривень, з 1 вересня - 641 гривня, з 1 жовтня - 660 гривень, з 1 грудня - 704 гривні.

3. Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

 

Директор Департаменту
фінансового забезпечення
та інвестицій

Б. Ю. Загрева

 

Додаток 2
до наказу Міністерства надзвичайних ситуацій України
23.01.2012 N 64

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних, наукових та інших працівників основних науково-дослідних підрозділів Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці

Найменування посад

Тарифні
розряди

I. Керівні працівники

Директор інституту

18 - 22

Завідувач (начальник)
науково-дослідного відділу
(лабораторії, відділення)
інституту, учений секретар інституту

 
17 - 20

Завідувач (начальник)
науково-дослідного сектору
(лабораторії), що входить до складу
науково-дослідного відділу (відділення, лабораторії)

 
16 - 19

II. Наукові працівники

Головний науковий співробітник

17 - 20

Провідний науковий співробітник

15 - 19

Старший науковий співробітник

14 - 18

Науковий співробітник

12 - 17

Молодший науковий співробітник

10 - 15

III. Інші працівники, які проводять наукові та науково-технічні розробки

Інженери всіх спеціальностей:
провідний
I категорії
II категорії
III категорії

9 - 14
12 - 13
10 - 11
8 - 10

 

 

Директор Департаменту
фінансового забезпечення
та інвестицій

Б. Ю. Загрева

 

Додаток 3
до наказу Міністерства надзвичайних ситуацій України
23.01.2012 N 64

СХЕМА
тарифних розрядів посад (професій) керівних працівників, професіоналів, фахівців, службовців та робітників інших структурних підрозділів Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці

Найменування посад

Тарифні
розряди

I. Керівні працівники

Начальник (завідувач) відділу, лабораторії, бюро; начальники (завідувачі) інших відділень, секторів, бюро, що входять до складу відділів (служб)

8 - 12

II. Фахівці і службовці

Інженери всіх спеціальностей, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, економіст, перекладач, редактор та інші:
провідний
I категорії
II категорії
без категорії

8 - 10
7 - 9
6 - 8
6

Техніки всіх спеціальностей

5 - 7

III. Робітники загальних професій

Прибиральник службових приміщень

1 - 2

Робітники 1 - 6 розрядів, які виконують кваліфіковані роботи за спеціальностями: слюсар-сантехнік, електрик, та інші робітники

3 - 5

 

Директор Департаменту
фінансового забезпечення
та інвестицій

Б. Ю. Загрева

 

Додаток 4
до наказу Міністерства надзвичайних ситуацій України
23.01.2012 N 64

СХЕМА
тарифних розрядів професій працівників автомобільного транспорту Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці

Водії легкових автомобілів

Клас автомобіля

Робочий об'єм двигуна, літри

Тарифні розряди

загальні

Особливо малий і малий

до 1,8

3

Середній

від 1,8 до 3,5

4

Великий

понад 3,5

5

 

Директор Департаменту
фінансового забезпечення
та інвестицій

Б. Ю. Загрева

 

Додаток 5
до наказу Міністерства надзвичайних ситуацій України
23.01.2012 N 64

СТАВКИ
погодинної оплати праці працівників за проведення навчальних занять

Контингент

Ставки погодинної оплати у відсотках до окладу (ставки) працівників 1 тарифного розряду

професор

доктор наук

доцент або кандидат наук

особи, які не мають наукового ступеня

1

2

3

4

5

Учні шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, гімназій, ліцеїв, студенти вищих навчальних закладів I та II рівнів акредитації та інші аналогічні категорії учнів, робітники, працівники, слухачі курсів, які займають посади, що вимагають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра. Перепідготовка кадрів з видачею диплома молодшого спеціаліста, бакалавра

5,04

3,99

3,40

2,85

Студенти вищих навчальних закладів III та IV рівнів акредитації

9,35

7,39

5,70

4,55

Аспіранти, слухачі курсів, які займають посади, що вимагають освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра.
Перепідготовка кадрів з видачею диплома спеціаліста, магістра

10,78

8,53

6,82

5,70

Примітки:

1. Ставка погодинної оплати включає оплату за дні відпустки.

2. Оплата праці членів журі конкурсів та оглядів, а також рецензентів конкурсних робіт здійснюється за ставками погодинної оплати праці, передбаченими для осіб, які проводять навчальні заняття із студентами вищих навчальних закладів III та IV рівнів акредитації.

3. Ставка погодинної оплати праці дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів академій наук підвищується на 25 відсотків.

 

Директор Департаменту
фінансового забезпечення
та інвестицій

Б. Ю. Загрева

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали