МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27 вересня 2011 року N 623

Про впровадження пілотного проекту "Забезпечення профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини та покращення перинатальних показників у вагітних з наркотичною залежністю та народжених ними дітей"

Відповідно пунктів 8, 11 статті 4 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення" від 23.12.2010 N 2861-VI, пункту 2 підрозділу 3 розділу II додатка до Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 - 2013 роки, затвердженої Законом України "Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 - 2013 роки", відповідно до статей 1, 16 Закону України "Про державну статистику" та статті 19 Закону України "Про інформацію" наказую:

1. Затвердити:

1.1. План заходів щодо впровадження пілотного проекту "Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини та покращення перинатальних показників у вагітних з наркотичною залежністю та народжених ними дітей" (далі - План заходів), що додається;

1.2. Положення про діяльність мультидисциплінарних команд (далі - МДК) пілотного проекту "Забезпечення профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини та покращення перинатальних показників у вагітних з наркотичною залежністю та народжених ними дітей", що додається;

1.3. Форму "Довідка щодо надання медичної допомоги вагітним, які вживають наркотичні речовини у ________ області/місті у ____ році";

1.4. Форму "Індивідуального плану ведення вагітних з наркотичною залежністю, народжених ними дітей".

2. Визначити міста Дніпропетровськ, Полтава та Київ як пілотні для впровадження проекту "Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини та покращення перинатальних показників у вагітних з наркотичною залежністю та народжених ними дітей" (далі - Пілотний проект).

3. Голові Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань (далі - Державна служба України соцзахворювань), директору Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення: вжити заходів щодо впровадження Пілотного проекту та забезпечити виконання Плану заходів.

4. Начальникам головних управлінь охорони здоров'я Дніпропетровської, Полтавської обласних державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації:

4.1. Вжити заходів щодо впровадження Пілотного проекту та забезпечити виконання Плану заходів;

4.2. Затвердити відповідними наказами:

- заклади охорони здоров'я, на базі яких буде впроваджуватися Пілотний проект;

- сайти замісної підтримувальної терапії, на базі яких, у разі наявності показань, буде проводитися замісна підтримувальна для вагітних з опіатною наркотичною залежністю;

- відповідальних за впровадження Пілотного проекту;

- склад мультидисциплінарних команд із включенням лікарів за спеціальностями: акушер-гінеколог, нарколог, неонатолог, інфекціоніст (лікар центру профілактики і боротьби зі СНІДом); медичної сестри, соціального працівника (за згодою), представника неурядової організації, яка працює у сфері протидії ВІЛ/СНІДу (за згодою).

4.3. Забезпечити подання інформації щодо реалізації Плану заходів до Державної служби України соцзахворювань.

Термін: щомісяця, до 10 числа наступного за звітним місяця.

5. Взяти до уваги, що впровадження Пілотного проекту реалізується за технічної підтримки Представництва в Україні Дитячого Фонду Об'єднаних Націй (далі - ЮНІСЕФ) та МБФ "Фонд В. Дж. Клінтона" (за згодою).

6. Контроль за виконанням наказу покласти на Голову Державної служби України соцзахворювань.

 

Міністр

О. В. Аніщенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
27.09.2011 N 623

План заходів щодо впровадження пілотного проекту "Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини та покращення перинатальних показників у вагітних з наркотичною залежністю та народжених ними дітей"

N п/п

Назва заходу

Термін

Відповідальний

1.

Підготовка та подання до Державної служби з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням довідок щодо надання медичної допомоги вагітним, які вживають наркотичні речовини до початку та наприкінці впровадження проекту, за формою, що додається.

I півріччя 2011 року

Головні управління охорони здоров'я Дніпропетровської, Полтавської обласних державних адміністрацій, Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації

2.

Затвердити відповідними наказами:
- перелік закладів охорони здоров'я, на базі яких буде впроваджуватися Пілотний проект;
- перелік сайтів замісної підтримувальної терапії, на базі яких, у разі наявності показань, буде проводитися замісна підтримувальна терапія для вагітних з опіатною наркотичною залежністю;
- відповідальних за впровадження Пілотного проекту;
- склад мультидисциплінарних команд із включенням акушера-гінеколога, нарколога, неонатолога, інфекціоніста обласного/міського центру профілактики і боротьби зі СНІДом, соціального працівника, представника неурядової організації, яка працює у сфері протидії ВІЛ/СНІДу (за згодою).

серпень 2011 року

Головні управління охорони здоров'я Дніпропетровської, Полтавської обласних державних адміністрацій, Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації

3.

Підготовка та проведення навчальних семінарів з метою підготовки міждисциплінарних команд та фахівців, що працюють у закладах охорони здоров'я (ЗОЗ), на базі яких буде впроваджуватися Пілотний проект, з питань ведення вагітних жінок з наркотичною залежністю та народжених ними дітей

вересень - жовтень 2011 року

МБФ "Фонд В. Дж. Клінтона" (за згодою), ЮНІСЕФ (за згодою)

4.

Забезпечити виявлення, відбір та направлення наркозалежних вагітних жінок до визначених наказами закладів охорони здоров'я регіонального рівня з метою участі в Пілотному проекті

протягом впровадження Пілотного проекту

Жіночі консультації, пологові будинки, обласні центри СНІДу, наркологічні диспансери, протитуберкульозні диспансери, кабінети "Довіра", неурядові організації, які працюють у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу (за згодою)

5.

Забезпечити комплексний психосоціальний та медичний супровід наркозалежних вагітних жінок та народжених ними дітей відповідно до індивідуальних планів ведення, розроблених МДК

протягом впровадження Пілотного проекту

Міждисциплінарні команди в регіонах, неурядові організації, які працюють у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу (за згодою)

6.

Здійснення аналізу інформації регіонів щодо реалізації Плану заходів Пілотного проекту

протягом впровадження Пілотного проекту

Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

7.

Провести підсумкову нараду з метою аналізу проміжних результатів впровадження проекту та визначення подальших заходів

березень 2012

Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом, відповідальні за впровадження Пілотного проекту Дніпропетровської, Полтавської областей та м. Київ, МБФ В. Дж. Клінтона (за згодою), ЮНІСЕФ (за згодою)

 

Заступник Голови Державної
служби з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших
соціально небезпечних захворювань

О. Г. Єщенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
27.09.2011 N 623

ПОЛОЖЕННЯ
про діяльність мультидисциплінарних команд (МДК) пілотного проекту "Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини та покращення перинатальних показників у вагітних з наркотичною залежністю та народжених ними дітей"

1. Загальні положення

1.1. Мультидисциплінарна команда пілотного проекту "Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини та покращення перинатальних показників у вагітних з наркотичною залежністю та народжених ними дітей" (далі - МДК) є консультативно-дорадчим органом при закладі охорони здоров'я, на базі якого реалізується Пілотний проект.

1.2. До складу МДК входять акушер-гінеколог, нарколог, неонатолог, інфекціоніст (лікар центру профілактики і боротьби зі СНІДом), медична сестра, соціальний працівник, представник неурядової організації, яка працює у сфері протидії ВІЛ/СНІДу (за згодою).

1.3. Очолює МДК відповідальний за впровадження Пілотного проекту в регіоні.

1.4. МДК у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, наказами МОЗ України, українськими галузевими стандартами, відповідними клінічними протоколами та цим положенням.

1.5. Рішення про утворення та припинення діяльності МДК приймається обласними управліннями охорони здоров'я обласних державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації шляхом видання відповідного наказу.

1.6. МДК діє на період провадження Пілотного проекту та здійснює свою діяльність в рамках функціональних обов'язків.

2. Основні завдання МДК

Основними завданнями МДК групи є:

2.1. Надання консультативної та медичної допомоги вагітним жінкам з наркотичною залежністю та їх новонародженим дітям з медичних питань та питань соціального супроводу.

2.2. Розробка індивідуального плану ведення вагітних з наркотичною залежністю, народжених ними дітей та контроль за його виконанням.

3. Функції МДК

МДК відповідно до покладених на неї завдань здійснює такі функції:

3.1. Проводить комплексний аналіз стану здоров'я вагітних з наркотичною залежністю.

3.2. Визначає проблемні питання (медичні, соціальні тощо), які можуть мати негативний вплив на перебіг вагітності, пологів та післяпологовий період.

3.3. Розробляє індивідуальний план ведення вагітних з наркотичною залежністю, народжених ними дітей та забезпечує контроль за його виконанням.

3.4. Готує та подає узагальнену інформацію стосовно результатів своєї діяльності відповідальному за впровадження Пілотного проекту в регіоні з наступним поданням до Державної служби з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань та МБФ "Фонд В. Дж. Клінтона".

3.5. Розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на МДК.

4. Права МДК

МДК має право:

4.1. Взаємодіяти в установленому порядку із закладами охорони здоров'я, неурядовими організаціями, які працюють в сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, управлінням охорони здоров'я ОДА, органами місцевого самоврядування з питань, пов'язаних із впровадженням Пілотного проекту, отримувати в установленому порядку від державних органів, лікувальних установ та закладів охорони здоров'я необхідну інформацію в межах своєї компетенції.

4.2. Запрошувати на засідання МДК фахівців інших спеціальностей, зокрема соціальної служби, представників громадських та інших організацій, які мають досвід роботи у даній сфері.

4.3. Співпрацювати з об'єднаннями громадян з питань реалізації Пілотного проекту;

4.5. Подавати в установленому порядку Голові з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань пропозиції щодо:

4.5.1. Заходів для покращення надання медичної та соціальної допомоги вагітним з наркотичною залежністю та народжених ними дітей;

4.5.2. Формування стандартів та принципів діяльності МДК в установах, закладах та організаціях різної форми власності.

4.5.3. Підвищення ефективності роботи МДК.

5. Склад МДК

5.1. МДК створюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів.

5.2. Очолює МДК відповідальний за впровадження Пілотного проекту в регіоні, який призначається та звільняється від обов'язків голови МДК наказом управління охорони здоров'я ОДА, Головного управління охорони

здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації.

5.3. Секретарем МДК є медична сестра.

5.4. Членами МДК є лікарі за спеціальностями: акушер-гінеколог, нарколог, неонатолог, інфекціоніст (лікар центру профілактики і боротьби зі СНІДом), медична сестра, а також соціальний працівник, представник неурядової організації, яка працює у сфері протидії ВІЛ/СНІДу (за згодою).

5.5. Голова МДК організовує діяльність МДК, спрямовує роботу її членів, контролює виконання членами МДК функціональних обов'язків, в рамках діяльності робочої групи, представляє робочу групу у відносинах із управліннями охорони здоров'я обласних, міських, районних державних адміністрацій, підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери управління МОЗ України.

6. Організація діяльності МДК

6.1. Організація діяльності МДК цим Положенням.

6.2. Організаційною формою роботи МДК є засідання, які проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на два тижні.

6.3. Діяльність МДК проводиться відповідно до затвердженого плану її роботи, в якому зазначаються орієнтовна дата проведення засідань, питання, які необхідно розглянути, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання групи. План роботи МДК затверджується її головою.

6.4. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання МДК визначаються її головою (при його відсутності - заступником голови).

6.5. Додаткові питання для розгляду на засіданні МДК за поданням членів групи можуть бути включені за рішенням МДК шляхом голосування.

6.6. Засідання скликає і проводить голова МДК або його заступник.

6.7. Організаційне забезпечення діяльності МДК здійснюється секретарем МДК.

7. Порядок проведення засідання МДК

7.1. Засідання МДК проводить її голова, у разі його відсутності - заступник голови.

7.2. Засідання вважається правочинним, якщо у ньому бере участь не менше, ніж половина від загальної кількості членів МДК.

7.3. Порядок денний засідання затверджується головою МДК, рішення МДК затверджується членами МДК шляхом голосування та складання відповідного протоколу.

7.4. Члени МДК беруть участь у засіданнях особисто. Якщо член МДК не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові МДК відповідні пропозиції з питань порядку денного та до проекту рішення засідання у письмовій формі і делегувати право голосу представнику своєї організації.

7.5. Члени МДК та особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення. Особи, запрошені на засідання МДК для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови МДК або у разі відсутності голови з дозволу головуючого на засіданні.

7.7. Рішення МДК приймається з окремо з кожного питання порядку денного засідання.

Думка відсутнього члена МДК з питань порядку денного засідання та його пропозиції до проекту рішення, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні МДК і береться до уваги під час голосування.

7.8. Рішення МДК оформляються протоколами, які складає секретар, підписує головуючий на засіданні. Рішення МДК доводяться секретарем МДК до відома відсутніх членів та виконавців рішення.

7.9. За результатами попереднього огляду вагітної та розгляду відповідної медичної документації ("Індивідуальна карта вагітної і породіллі" (форма N 111/о) та обмінна карта (форма N 113/о), затверджені наказом МОЗ України від 13.02.2006 N 67, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.03.2006 за N 224/12098, медична карта амбулаторного хворого 025/о, виписка із медичної карти амбулаторного, (стаціонарного) хворого 027/о, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02.09.2009 N 657, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.11.2009 за N 1069/17085) МДК розробляється індивідуальний план ведення наркозалежної вагітної та новонародженого (за формою, що додається до цього наказу), здійснюється контроль за його виконанням та, у разі необхідності, проводиться його перегляд.

7.10. Матеріали засідань МДК знаходяться на відповідальному зберіганні у секретаря МДК.

8. Контроль за виконанням рішень МДК

8.1. Контроль за виконанням рішень МДК здійснює голова МДК.

 

Заступник Голови Державної
служби з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших
соціально небезпечних захворювань

О. Г. Єщенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
27.09.2011 N 623

Довідки щодо надання медичної допомоги вагітним, які вживають наркотичні речовини у __________ області/місті у ____ році

N з/п

Назва показника

 

1.

Кількість пологів всього

 

2.

Кількість пологів у наркозалежних вагітних

 

3.

Кількість пологів у ВІЛ-інфікованих вагітних (з них наркозалежних)

ВІЛ-інфіковані ________;
наркозалежні ________

4.

Кількість ВІЛ-інфіковані їх вагітних, у тому числі ВІЛ-позитивний статус встановлено під час вагітності

Кількість ВІЛ-інфікованих вагітних, (з них ВІЛ-позитивний статус встановлено під час вагітності): ________ (I обстеження) ________ (II обстеження) ________ (під час пологів)

5.

Кількість ВІЛ-інфікованих, які не отримали профілактику вертикальної трансмісії ВІЛ від матері до дитини, з них наркозалежних

не отримали профілактику вертикальної трансмісії ВІЛ від матері до дитини _
(з них наркозалежні) __

6.

Кількість вагітних, які були протестовані па ВІЛ під час пологів за допомогою швидких тестів, з них наркозалежних

протестовано па ВІЛ під час пологів
(з них наркозалежних) _

7.

Кількість породіль, які не перебували під наглядом жіночої консультації під час вагітності, з них наркозалежних

не перебували під наглядом ЖК під час вагітності _______;
(з них наркозалежних) _

8.

Кількість передчасних пологів, з них у наркозалежних

передчасні пологи ;
(з них у наркозалежних) _______

9.

Кількість новонароджених з абстинентним синдромом

 

10.

Кількість новонароджених із затримкою внутрішньоутробного розвитку, з них дітей народжених наркозалежними вагітними

Кількість новонароджених із затримкою внутрішньоутробного розвитку ____;
(з них народжені наркозалежними) __

11.

Кількість новонароджених, яких було залишено у пологовому будинку, з них наркозалежними жінками

Кількість новонароджених, яких було залишено у пологовому будинку __,
(з них наркозалежними жінками) ___

 

Заступник Голови Державної
служби з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших
соціально небезпечних захворювань

О. Г. Єщенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
27.09.2011 N 623

Індивідуальний план ведення вагітних з наркотичною залежністю, народжених ними дітей

_
Прізвище, ім'я та по батькові
_
рік народження
_
адреса фактичного проживання
_

Клінічний діагноз:
Основне захворювання
_
_
_
_

Супутня
патологія ____

План ведення вагітної:
Акушер-
гінеколог _____
_
_
_
_
_

Нарколог _____
_
_
_
_

Інфекціоніст __
_
_
_
_

Неонатолог (антенатальна
диспансеризація) __________
_
_
_
_
_

Соціальний
працівник ____
_
_
_
_

План ведення новонародженої
дитини ______
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

 

Рекомендована дата наступного уточнення (перегляду) плану ________

 

Дата _________                                             Підпис ______

 

Заступник Голови Державної
служби з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших
соціально небезпечних захворювань

О. Г. Єщенко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали