ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27.01.2012 р. N 33

Про впровадження системи обліку публічної інформації

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), Указу Президента України від 5 травня 2011 року N 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", (Указ N 547/2011) постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року N 1277 "Питання системи обліку публічної інформації" (Постанова N 1277), для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації шляхом створення, функціонування і ведення системи обліку публічної інформації:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Положення про систему обліку публічної інформації.

1.2. Форму електронної облікової картки (далі - Реєстр) документів, які містять публічну інформацію.

2. Визначити відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації та сектор забезпечення доступу до публічної інформації цього відділу відповідальним структурним підрозділом з питань контролю за провадженням (веденням) електронного реєстру обліку публічної інформації.

3. Відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації (Шевчук Л. С.) в 15 денний термін внести пропозиції щодо створення системи обліку документів, що містять публічну інформацію та знаходяться у володінні облдержадміністрації, оприлюднення реєстру на офіційному веб-сайті та безперебійний доступ до нього, обслуговування програмного забезпечення системи обліку та створення комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю.

4. Відділу господарського забезпечення апарату облдержадміністрації (Лебідь А. Г.) вжити заходів щодо облаштування спеціального робочого місця та створення умов для роботи запитувачів з документами чи їх копіями.

5. Відповідальність за впровадження електронного реєстру документів, які містять публічну інформацію, покласти на начальників структурних підрозділів облдержадміністрації.

6. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій забезпечити виконання цього розпорядження.

7. Визнати такими, що втратили чинність, Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є облдержадміністрація та форму запиту на інформацію, що затверджені розпорядженням голови облдержадміністрації від 23 травня 2011 N 261 "Про доступ до публічної інформації".

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови-керівника апарату облдержадміністрації Прокопчука О. А.

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. Джига

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
27.01.2012 N 33

ПОЛОЖЕННЯ
про систему обліку публічної інформації

1. Це Положення розроблене на виконання законів України "Про інформацію" та "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) і визначає порядок й умови шляхом створення, функціонування і ведення системи обліку публічної інформації, в якій реєструються документи, що перебувають у володінні облдержадміністрації, а також забезпечення публічного доступу до нього.

2. Реєстр публічної інформації (далі - Реєстр) - це електронна система обліку інформації про документи, які знаходяться у володінні обласної державної адміністрації.

3. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються у значенні:

адміністратор Реєстру - утримувач і розпорядник Реєстру, який здійснює заходи зі створення і забезпечення його функціонування; визначає порядок супроводження програмного забезпечення і технічного обслуговування, відповідає за збереження і захист інформації;

програмне забезпечення Реєстру - програмне забезпечення, із застосуванням якого забезпечується формування та доповнення Реєстру.

4. Інші терміни у цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у законах України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про інформацію" та "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

Порядок формування та ведення Реєстру

5. Функції адміністратора Реєстру покладаються на працівника сектору забезпечення доступу до публічної інформації відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації.

6. Адміністратор Реєстру:

вносить в Реєстр інформацію про документи, які знаходяться у володінні облдержадміністрації згідно облікової картки;

контролює надходження інформації в електронному вигляді від структурних підрозділів облдержадміністрації в терміни, визначені чинним законодавством;

контролює надходження інформації в електронному вигляді від структурних підрозділів облдержадміністрації щодо виправлень та змін у разі виявлення неточності, помилки або зміни інформації про документ, внесеної раніше;

надає можливість пошуку, перегляду, отримання електронних копій шляхом копіювання інформації з системи обліку або її частин користувачами системи обліку;

здійснює поточне оновлення реєстру;

забезпечує стабільну безперебійну роботу Реєстру та доступу до нього користувачів через офіційний веб-сайт органу влади;

здійснює інші функції, які забезпечують функціонування Реєстру та доступу до нього користувачів;

вносить пропозиції щодо оновлення системи обліку публічної інформації.

7. Наповнення Реєстру та його структурування відбувається на підставі інформації про документ, що міститься в електронній обліковій картці, яка складається за формою:

номер облікової картки;

назва документа;

номер документа;

дата створення документа;

дата надходження документа;

джерело інформації;

підстава віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом;

строк обмеження доступу до інформації;

галузь;

ключові слова;

тип, носій;

вид;

проекти рішень;

форма зберігання документа;

місце зберігання документа;

додаткова інформація.

8. Працівники структурних підрозділів облдержадміністрації, які відповідають за надання інформації адміністратору Реєстру:

вносять інформацію про документ в облікову картку реєстру упродовж 1 доби з дня надходження або створення документа та надсилають в електронному вигляді цю облікову картку до 12 години наступного дня адміністратору Реєстру на електронну адресу сектору забезпечення доступу до публічної інформації відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації;

інформують про внесення змін до Реєстру, у зв'язку з виявленням неточності, помилки або зміни інформації щодо документу, зареєстрованого раніше шляхом створення додаткової до існуючої облікової картки реєстру із зазначенням у картці обліку факту внесення змін, змісту змін і дати вчинення таких дій та надсилають в електронному вигляді цю облікову картку до 12 години наступного дня адміністратору Реєстру на електронну адресу сектору забезпечення доступу до публічної інформації відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації.

9. Внесення в Реєстр інформації про документи з обмеженим доступом відбувається згідно частини 7 статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

10. Інформація про документи, створені до набуття чинності Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), вноситься в Реєстр на підставі існуючих реєстрів документів.

11. У разі втрати документа, закінчення терміну його чинності чи зберігання, передачі документа до іншого розпорядчого органу, в обліковій картці зазначається відповідна інформація із занесенням її до Реєстру.

12. Система обліку ведеться державною мовою.

Користування Реєстром

13. Доступ до інформації, що міститься у Реєстрі, здійснюється безоплатно через офіційний веб-сайт облдержадміністрації в мережі Інтернет та в секторі забезпечення доступу до публічної інформації відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації.

14. Право на доступ до інформації, що міститься у Реєстрі, має кожний користувач без будь-яких обмежень.

15. Користувачам Реєстру надається можливість для пошуку, перегляду, отримання електронних копій шляхом копіювання тексту з Реєстру в цілому або його частин.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
27.01.2012 N 33

Форма електронної облікової картки (реєстр) документів, які містять публічну інформацію

Номер облі-
кової картки

Назва доку-
мента

Номер доку-
мента

Дата ство-
рення доку-
мента

Дата надход-
ження доку-
мента

Джерело інфор-
мації

Підстава віднесення інфор-
мації до категорії з обме-
женим доступом

Строк обме-
ження доступу до інфор-
мації

Галузь

Клю-
чові слова

Тип, носій

Вид

Проекти рішень

Форма збері-
гання доку-
мента

Місце збері-
гання доку-
мента

Додат-
кова інфор-
мація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали