АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 лютого 2011 року N 130

Про врегулювання порядку надання адміністративних послуг Адміністрацією та органами Державної прикордонної служби України

На виконання підпункту 4 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 N 737 "Про заходи щодо впорядкування адміністративних послуг" і з метою правового врегулювання порядку надання адміністративних послуг Адміністрацією та органами Державної прикордонної служби України наказую:

1. Оголосити Перелік адміністративних послуг, що надаються Адміністрацією та органами Державної прикордонної служби України на виконання законодавства України (далі - Перелік), що додається.

2. Управлінню правового забезпечення Міжнародно-правового департаменту:

2.1. Подати до Головного управління державної служби України інформацію про адміністративні послуги, що надаються Адміністрацією та органами Державної прикордонної служби України, для внесення її до Реєстру адміністративних послуг у порядку, встановленому Порядком формування та ведення Реєстру адміністративних послуг, затвердженим наказом Головдержслужби від 26.11.2009 N 351, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.01.2010 за N 43/17338.

2.2. У разі внесення змін до чинних або прийняття нових нормативно-правових актів, що передбачають надання адміністративної послуги Адміністрацією та органами Державної прикордонної служби України, вносити зміни до Переліку, оголошеного цим наказом, та подавати відповідну інформацію до Головного управління державної служби України для внесення її до Реєстру адміністративних послуг.

3. З урахуванням вимог Методичних рекомендацій з розроблення стандартів адміністративних послуг, затверджених наказом Міністерства економіки України від 12.07.2007 N 219, розробити, погодити із заінтересованими структурними підрозділами Адміністрації Держприкордонслужби та подати на підпис проекти наказів Адміністрації Держприкордонслужби:

3.1. Головному центру управління службою:

"Про затвердження Стандарту надання адміністративної послуги з узгодження проведення авіаційних робіт у прикордонній смузі" - до 1 квітня 2011 року;

"Про затвердження Стандарту надання адміністративної послуги з надання дозволу на здійснення польотів усіх типів повітряних суден та інших видів діяльності у межах зони з особливим режимом використання повітряного простору, крім її частини, що межує із забороненою зоною" - у місячний термін після державної реєстрації типового стандарту надання цієї послуги Генеральним Штабом Збройних Сил України.

3.2. Управлінню прикордонної служби Департаменту охорони державного кордону:

"Про затвердження Типового стандарту надання адміністративної послуги з узгодження проведення будівництва, вирубки лісу, полювання, водокористування у прикордонній смузі" - до 1 квітня 2011 року;

"Про затвердження Типового стандарту надання адміністративної послуги з надання дозволу на геологічні, дорожні та інші дослідження, гідротехнічні, землевпорядні, меліоративні та інші роботи, пов'язані із зміною водного режиму прикордонних річок, озер та інших водойм, відео-, кіно- та фотознімання місцевості, туристичні подорожі і стрибки з усіх видів парашутів у межах прикордонної смуги" - до 1 квітня 2011 року.

3.3. Управлінню прикордонного контролю та реєстрації Департаменту охорони державного кордону:

"Про затвердження Стандарту надання адміністративної послуги з надання дозволу на розміщення в зоні митного контролю в межах пункту пропуску через державний кордон споруд та об'єктів інфраструктури, що належать іншим органам державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України" - у місячний термін після державної реєстрації типового стандарту надання цієї послуги Держмитслужбою;

"Про затвердження Стандарту надання адміністративної послуги з прийняття спільного рішення про можливість розміщення підприємства в пункті пропуску через державний кордон України" - у місячний термін після державної реєстрації типового стандарту надання цієї послуги Держмитслужбою;

"Про затвердження Стандарту надання адміністративної послуги з надання дозволу на відкриття магазинів безмитної торгівлі, розташованих у відкритих для міжнародного сполучення пунктах пропуску на митному кордоні України, в інших зонах митного контролю" - у місячний термін після державної реєстрації типового стандарту надання цієї послуги Держмитслужбою;

4. Головному центру управління службою, управлінню прикордонної служби, управлінню прикордонного контролю та реєстрації спільно з управлінням правового забезпечення:

4.1. Забезпечити подання в установленому порядку відповідних наказів і затверджених ними стандартів надання адміністративних послуг до Міністерства юстиції України для їх державної реєстрації.

4.2. У тижневий термін з дня набрання чинності відповідними наказами про затвердження стандартів надання адміністративних послуг подати інформацію про порядок їх надання до управління забезпечення діяльності Голови Державної прикордонної служби України для їх розміщення на офіційному веб-сайті Державної прикордонної служби України.

4.3. На підставі затверджених наказами Адміністрації Держприкордонслужби і зареєстрованих у Міністерстві юстиції типових стандартів надання адміністративних послуг організувати розроблення та прийняття наказів про затвердження відповідних стандартів надання адміністративних послуг органами охорони державного кордону.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної прикордонної служби України - директора Міжнародно-правового департаменту генерал-лейтенанта Мельникова О. Г.

6. Наказ довести до відома особового складу Державної прикордонної служби України в частині, що його стосується.

 

Голова Державної прикордонної
служби України
генерал армії України

М. М. Литвин

 

Додаток
до наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України
26.02.2011 N 130

Перелік адміністративних послуг,
що надаються Адміністрацією та органами Державної прикордонної служби України на виконання законодавства України

N
пп

Назва адміністративної послуги

Нормативно-правовий акт, що визначає надання послуги

Зміст норми права, якою передбачено надання адміністративної послуги

Суб'єкт надання послуги

1.

Узгодження проведення авіаційних робіт у прикордонній смузі

п. 17 Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.98 N 1147

17. Авіаційні роботи, будь-яке будівництво, вирубка лісу, полювання, водокористування у прикордонній смузі проводиться після узгодження з органами охорони державного кордону та інформування відповідних підрозділів Державної прикордонної служби, у зоні відповідальності яких провадиться така діяльність, про початок і термін їх проведення. Порядок зазначеного узгодження та інформування встановлюється Адміністрацією Держприкордонслужби.

органи охорони державного кордону

2.

Надання дозволу на здійснення польотів усіх типів повітряних суден та інших видів діяльності у межах зони з особливим режимом використання повітряного простору, крім її частини, що межує із забороненою зоною

п. 140 Положення про використання повітряного простору України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 N 401

140. У межах зони з особливим режимом використання повітряного простору, крім її частини, що межує із забороненою зоною, польоти всіх типів повітряних суден та інші види діяльності провадяться лише з дозволу Генерального штабу Збройних Сил та Адміністрації Держприкордонслужби.

Адміністрація Держприкордонслужби

3.

Узгодження проведення будівництва, вирубки лісу, полювання, водокористування у прикордонній смузі

п. 17 Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.98 N 1147

17. Авіаційні роботи, будь-яке будівництво, вирубка лісу, полювання, водокористування у прикордонній смузі проводиться після узгодження з органами охорони державного кордону та інформування відповідних підрозділів Державної прикордонної служби, у зоні відповідальності яких провадиться така діяльність, про початок і термін їх проведення. Порядок зазначеного узгодження та інформування встановлюється Адміністрацією Держприкордонслужби.

органи охорони державного кордону

4.

Надання дозволу на геологічні, дорожні та інші дослідження, гідротехнічні, землевпорядні, меліоративні та інші роботи, пов'язані із зміною водного режиму прикордонних річок, озер та інших водойм, відео-, кіно- та фотознімання місцевості, туристичні подорожі і стрибки з усіх видів парашутів у межах прикордонної смуги

 

абзац другий п. 19 Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.98 N 1147

абзац другий п. 19: геологічні, дорожні та інші дослідження в межах прикордонної смуги, а також гідротехнічні, землевпорядні, меліоративні та інші роботи, пов'язані із зміною водного режиму прикордонних річок, озер та інших водойм, відео-, кіно- та фотознімання місцевості, туристичні подорожі і стрибки з усіх видів парашутів проводяться з дозволу органу охорони державного кордону Державної прикордонної служби, у зоні відповідальності якого провадиться така діяльність. Порядок надання дозволу встановлюється Адміністрацією Держприкордонслужби.

органи охорони державного кордону

5.

Надання дозволу на розміщення в зоні митного контролю в межах пункту пропуску через державний кордон споруд та об'єктів інфраструктури, що належать іншим органам державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України

ст. 50 Митного кодексу України, п. 2 Порядку надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю споруд та об'єктів інфраструктури, що належать іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 N 1947

Стаття 50. Розміщення споруд та об'єктів у зоні митного контролю У зонах митного контролю, створених у межах пунктів пропуску на митному кордоні України, споруди та об'єкти інфраструктури, що належать іншим органам, уповноваженим здійснювати види контролю, зазначені у статті 27 цього Кодексу, розміщуються з дозволу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону України та центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту. Порядок надання таких дозволів визначається Кабінетом Міністрів України.

2. Для надання дозволу на розміщення в зоні митного контролю в межах пункту пропуску через державний кордон споруд та об'єктів територіальні органи або підрозділи органів державної влади подають до відповідних митних органів та органів охорони державного кордону клопотання з обґрунтуванням доцільності розміщення і функціонування цих споруд та об'єктів у зоні митного контролю і копію проектної документації на їх будівництво.
Рішення про надання дозволу оформляється спільним наказом митного органу та органу охорони державного кордону

Адміністрація Держприкордонслужби

6.

Прийняття спільного рішення про можливість розміщення підприємства в пункті пропуску через державний кордон України

підпункт 2.5 Інструкції про порядок розміщення на територіях пунктів пропуску через державний кордон України підприємств, що здійснюють господарську або іншу діяльність, пов'язану із забезпеченням діяльності пунктів пропуску, і підприємств (установ) сфери обслуговування, затвердженої наказом Держмитслужби, Адміністрації Держприкордонслужби від 24.01.2006 N 51/49, зареєстрованим в Мін'юсті 24.02.2006 за N 176/12050

2.5. На підставі висновку керівників, а також заяви й поданих заявником документів спільною робочою групою Держмитслужби України й Адміністрації Держприкордонслужби України (далі - спільна робоча група), склад якої затверджується наказом цих центральних органів виконавчої влади, приймається спільне рішення про можливість розміщення підприємства в пункті пропуску через державний кордон України.

Адміністрація Держприкордонслужби

7.

Надання дозволу на відкриття магазинів безмитної торгівлі, розташованих у відкритих для міжнародного сполучення пунктах пропуску на митному кордоні України, в інших зонах митного контролю

пункти 2 - 8 Порядку відкриття і ліквідації магазинів безмитної торгівлі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 N 1089

8. Подані документи Держмитслужба разом з Держкомкордоном розглядають в установленому порядку протягом 30 календарних днів після їх надходження. Цей строк може бути продовжено Головою Держмитслужби або його заступниками не більше ніж на 15 днів. Якщо документи відповідають вимогам митного режиму та перетинання державного кордону, видається дозвіл на відкриття магазину безмитної торгівлі (далі - дозвіл), який підписується Головою Держмитслужби та Головою Держкомкордону (або їх заступниками) і скріплюється печатками.

Адміністрація Держприкордонслужби

8.

Надання тимчасового дозволу щодо вильоту і посадки повітряних суден з аеропортів (аеродромів), у яких відсутні пункти пропуску через державний кордон України

абзац третій підпункту 5 пункту 11 Порядку забезпечення підтримки з боку України міжнародних миротворчих операцій та навчань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 N 598

11. Для забезпечення підтримки на центральні органи виконавчої влади у межах їх компетенції покладаються такі завдання:

5) Адміністрація Держприкордонслужби:

визначає пункти пропуску через державний кордон України;

видає в установленому порядку тимчасовий дозвіл щодо вильоту і посадки повітряних суден з аеропортів (аеродромів), у яких відсутні пункти пропуску через державний кордон України;

Адміністрація Держприкордонслужби

9.

Погодження режиму ведення робіт на ділянці надр у межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України

п. 2 Приміток до Переліку документів, що подаються разом із заявою про надання дозволу на користування надрами без проведення аукціону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.2010 N 596 "Про затвердження Порядку надання у 2010 році спеціальних дозволів на користування надрами"(постанова приймається щороку)

Примітки:
2. Для надання дозволу на користування надрами континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України заявник додатково подає погоджений з Адміністрацією Держприкордонслужби, Мінтрансзв'язку, Мінагрополітики і Мінприроди режим ведення робіт на ділянці надр.

Адміністрація Держприкордонслужби

 

Начальник управління правового
забезпечення Міжнародно-правового
департаменту
генерал-майор юстиції

М. М. Михеєнко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали