ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
П'ята сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 12.08.2011 р. N 266

Про встановлення партнерства між Закарпатською областю України та містом Відень Австрійської Республіки

Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про транскордонне співробітництво", Указу Президента України від 18 вересня 1996 року N 841/96 "Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин" обласна рада вирішила:

1. Дати згоду на встановлення партнерства між Закарпатською областю України і містом Відень Австрійської Республіки та доручити голові обласної державної адміністрації і голові обласної ради підписати Угоду про співробітництво між Закарпатською обласною державною адміністрацією і обласною радою України та магістратом міста Відень Австрійської Республіки, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Гоблика В. В. та постійну комісію обласної ради з питань транскордонного співробітництва (Кічковський М. М.).

 

Голова ради

І. Балога

 

Додаток
до рішення Закарпатської обласної ради
12.08.2011 N 266

Проект

УГОДА
між Закарпатською обласною державною адміністрацією, Закарпатською обласною радою та магістратом міста Відень про торговельно-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво

Закарпатська обласна державна адміністрація і Закарпатська обласна рада (Україна) та магістрат міста Відень (Австрійська Республіка) (далі - Сторони),

враховуючи взаємну зацікавленість у подальшому поглибленні, зміцненні та розширенні економічного, науково-технічного та культурного співробітництва,

керуючись принципами рівноправності та взаємної вигоди,

домовились про таке:

Стаття 1

Сторони розвивають співробітництво у таких галузях:

- промисловості, сільського господарства, транспорту і торгівлі;

- науки, техніки, освіти та охорони здоров'я;

- культури і мистецтв;

- розвитку туризму і спорту;

- місцевого самоврядування;

- збереження культурної спадщини;

- екології, раціонального використання природних ресурсів та протипаводкового захисту.

Стаття 2

1. Сторони сприяють взаємному розвиткові торгівлі, виробничого, інвестиційного та інших видів економічного співробітництва.

2. Сторони створюють сприятливі умови для розвитку спільної діяльності підприємницьких структур, включаючи заохочення, підтримку і захист інвестицій та організацію нових робочих місць.

3. Сторони сприяють створенню спільних підприємств, акціонерних товариств, торгових домів та інших спільних структур, підтримують двостороннє співробітництво підприємств, у тому числі малого і середнього бізнесу.

Стаття 3

1. Сторони надають необхідне сприяння, у межах своїх повноважень, укладенню та реалізації прямих договорів (контрактів) між підприємствами та організаціями всіх форм власності, розташованими у Закарпатській області (Україна) та місті Відень (Австрійська Республіка), на поставку сировини, продовольства, продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання та надання послуг.

2. Відповідальність за виконання зобов'язань, що випливають з цих договорів (контрактів), зазначених у пункті 1 цієї статті, несуть суб'єкти господарської діяльності, які їх укладають.

Стаття 4

1. Сторони сприяють розвитку товарних ринків, створенню спільних підприємств з реклами товарів виробництва Сторін, що укладають Угоду, на паритетних умовах, сприяють створенню представництв господарюючих суб'єктів Сторін.

2. Сторони організують та сприяють проведенню виставок і ярмарок продукції підприємств Закарпатської області (Україна) та міста Відень (Австрійська Республіка).

Стаття 5

1. Сторони здійснюють обмін інформацією про промислові та сільськогосподарські підприємства, а також про потреби цих підприємств і населення у основних видах промислової продукції, товарах народного споживання та сільськогосподарської продукції, а також про перспективні інвестиційні проекти, які доцільно впровадити на території Сторін.

2. Сторони здійснюють обмін переліками основних видів послуг і експортної продукції, що виробляється підприємствами Закарпатської області (Україна) та міста Відень (Австрійська Республіка), в інтересах підвищення ефективності торговельно-економічного співробітництва.

3. Сторони на основі окремих домовленостей здійснюють обмін спеціалістами та організують стажування з метою вивчення досвіду Сторін щодо особливостей організації виробництва та умов зовнішньоекономічної діяльності.

Стаття 6

Сторони сприяють встановленню та налагодженню зв'язків між органами управління, підприємствами, науковими установами та організаціями, закладами охорони здоров'я і навчальними закладами Закарпатської області (Україна) та міста Відень (Австрійська Республіка).

Стаття 7

Сторони сприяють обміну досвідом, результатами досліджень, публікаціями та інформацією науково-технічного й іншого характеру, беруть участь у проведенні спільних семінарів, симпозіумів, конференцій тощо.

Стаття 8

Сторони взаємодіють у галузі охорони здоров'я населення, у тому числі в питанні організації виробництва екологічно чистих продуктів харчування і контролю за дотриманням установлених нормативів при їх поставці споживачам.

Стаття 9

Сторони сприяють співпраці між театрами, музеями, творчими спілками, асоціаціями та фондами Закарпатської області(Україна) та міста Відень (Австрійська Республіка), а також проведенню художніх виставок, гастролей колективів та солістів.

Стаття 10

1. Сторони сприяють організації відпочинку учнів та студентів навчальних закладів Закарпатської області (Україна) та міста Відень (Австрійська Республіка).

2. Сторони всебічно сприяють розвиткові туризму.

Стаття 11

Сторони підтримують співробітництво з питань місцевого самоврядування, удосконалення актів, що регламентують діяльність органів місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб.

Стаття 12

Сторони розвивають взаємне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, сприяння розширенню сфери екологічно чистих виробництв.

Стаття 13

З метою реалізації положень цієї Угоди Сторони можуть укладати окремі угоди щодо конкретних напрямків двостороннього співробітництва згідно із законодавством України та Австрійської Республіки.

Стаття 14

Сторони підтримують міжурядові угоди щодо діяльності національних меншин на території України та Австрійської Республіки.

Стаття 15

Сторони розробляють та узгоджують конкретні щорічні програми співробітництва відповідно до положень цієї Угоди.

Стаття 16

Сторони проводять, за необхідності, двосторонні консультації з питань виконання цієї Угоди та укладених на її основі угод, програм та проектів співробітництва.

Стаття 17

1. Сторони здійснюють обмін інформацією і досвідом роботи в галузях, зазначених у статті 1 цієї Угоди, а також з інших питань, що становлять для них взаємний інтерес.

2. Сторони завчасно інформують одна одну про зміни у національному законодавстві своїх держав, які можуть вплинути на реалізацію положень цієї Угоди.

Стаття 18

Сторони здійснюють співробітництво у рамках цієї Угоди відповідно до національного законодавства України та Австрійської Республіки і в межах компетенції, визначеної національним законодавством цих країн.

Стаття 19

Правовідносини, що виникатимуть у зв'язку з реалізацією положень цієї Угоди, регулюються нормами національного законодавства держав Сторін.

Стаття 20

Зміни і доповнення до цієї Угоди вносяться за взаємною письмовою згодою Сторін та оформляються протоколами, які є невід'ємною її частиною.

Стаття 21

Розбіжності щодо тлумачення або застосування положень цієї Угоди вирішуються шляхом консультацій між Сторонами.

Стаття 22

1. Ця Угода укладається на невизначений строк.

2. Дія цієї Угоди припиняється через три місяці після отримання однією зі Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію цієї Угоди.

3. Припинення дії цієї Угоди не впливає на виконання Сторонами проектів та програм, узгоджених відповідно до положень цієї Угоди та не завершених на момент її припинення, якщо Сторони письмово не домовляться про інше.

Стаття 23

Ця Угода набирає чинності через тридцять днів з дати її підписання.

Вчинено у місті __________ __ _________ 2011 року в двох примірниках, кожний українською та німецькою мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

 

За
магістрат міста Відень

За
Закарпатську обласну державну адміністрацію

За
Закарпатську обласну раду

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали