МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.01.2012

м. Київ

N 94/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 січня 2012 р. за N 94/20407

Про встановлення порядку роботи по проставленню апостиля на документах про державну реєстрацію актів цивільного стану

Відповідно до Положення про Державну реєстраційну службу України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 401 (Указ N 401/2011), та Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, затверджених наказом Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 05.12.2003 N 237/803/151/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12.12.2003 за N 1151/8472,

НАКАЗУЮ:

1. Установити, що у Державній реєстраційній службі:

термін розгляду документів про державну реєстрацію актів цивільного стану, поданих для проставлення апостиля, - один робочий день.

У разі хвороби, звільнення, довготривалої відпустки працівників відділу проставлення апостиля Департаменту у справах цивільного стану громадян термін розгляду документів про державну реєстрацію актів цивільного стану - до трьох робочих днів.

Термін розгляду документів про державну реєстрацію актів цивільного стану, поданих для проставлення апостиля, на яких відсутня відмітка Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, - двадцять робочих днів.

У термін, зазначений в абзаці четвертому цього пункту, розглядаються документи про державну реєстрацію актів цивільного стану, подані для проставлення апостиля, у випадках, коли необхідно отримати зразок підпису посадової особи, відбитка печатки та/або штампа органу державної реєстрації актів цивільного стану, іншої додаткової інформації.

Прийом документів про державну реєстрацію актів цивільного стану для проставлення апостиля та їх видача здійснюються за заявою особи, якою подаються документи, згідно з додатком (додається).

2. Внести до наказу Міністерства юстиції України від 11.09.2007 N 757/5 "Про організацію роботи з питань проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.09.2007 за N 1069/14336, такі зміни:

2.1. У пункті 1:

абзаци четвертий - шостий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сьомий, восьмий вважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим;

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Прийом офіційних документів для проставлення апостиля та їх видача здійснюються за заявою (додаток) особи, якою подаються документи".

2.2. Додаток 1 виключити.

У зв'язку з цим додаток 2 вважати додатком.

3. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493/92 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами).

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О. В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

О. Лавринович

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
реєстраційної служби України

Л. В. Єфіменко

 

Додаток
до наказу Міністерства юстиції України
19.01.2012 N 94/5

N ________

До Департаменту у справах цивільного стану громадян

від __________
                                                               (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
_
місце проживання _________
                                                        (адреса, номер телефону)
_

Документ, що посвідчує особу _________
_

ЗАЯВА

Прошу проставити апостиль на документах:

N
з/п

Назва та номер документа

Прізвище, ініціали особи, на яку видано документ

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

 

 

У компетентний орган якої держави подається документ
_

Дата ___ 20__ року

Підпис заявника ________

Призначено отримати: ___ ___________ 20__ року

Отримано ___ 20__ року


_
                                                    (прізвище, ім'я, по батькові та підпис отримувача)

Реєстраційний номер у журналі реєстрації проставлення апостиля _

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                      (лінія відриву)

Заява
 N

Кількість документів

Дата прийому документів

Прізвище, ім'я,
по батькові заявника

Сплачено
   (грн)

 

 

 

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали