КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

від 26.01.2012 р. N 110

Про втрату чинності наказів та введення в дію Тимчасової технологічної схеми здійснення контролю за переміщенням товарів в Київської регіональної митниці

З метою приведення нормативно-правових документів митниці у відповідність до принципів державної регуляторної політики України, на виконання вимог Указу Президента України від 03.10.92 N 493/92 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" наказую:

1. До моменту отримання державної реєстрації затвердити та ввести в дію Тимчасову технологічну схему здійснення контролю за переміщенням товарів у Київській регіональній митниці (далі - Тимчасова технологічна схема), що додається.

2. Начальнику відділу організації митного контролю, начальникам митних постів:

2.1 Забезпечити вивчення та виконання особовим складом підрозділів положень Тимчасової технологічної схеми;

2.2. Інформувати підприємства, які знаходяться на обліку в зоні діяльності митниці, та перевізників про введення в дію Тимчасової технологічної схеми та її вимоги шляхом розміщення на інформаційних стендах підрозділів відповідних об'яв.

3. Вважати такими, що втратили чинність, накази Київської регіональної митниці від 03.08.2007 N 664 "Про затвердження Тимчасової технологічної схеми здійснення контролю за переміщенням товарів у Київської регіональної митниці", від 02.05.2011 N 814 "Про внесення змін до Тимчасової технологічної схеми здійснення контролю за переміщенням товарів в Київській регіональній митниці, затвердженої наказом Київської регіональної митниці від 03.08.2007 N 664" (Наказ N 814), від 05.09.2011 N 1411 "Про внесення змін до Тимчасової технологічної схеми здійснення контролю за переміщенням товарів в Київській регіональній митниці, затвердженої наказом Київської регіональної митниці від 03.08.2007 N 664", від 30.12.2011 N 1929 "Про внесення змін до Тимчасової технологічної схеми здійснення контролю за переміщенням товарів в Київській регіональній митниці, затвердженої наказом Київської регіональної митниці від 03.08.2007 N 664" (Наказ N 1929).

4. Начальнику відділу організаційного та документального забезпечення Бурі З. М. довести даний наказ до відома начальників структурних підрозділів згідно із списком розсилки.

Загальний контроль залишаю за собою.

 

Т. в. о. начальника Київської
регіональної митниці

Ю. І. Соколов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Київської регіональної митниці
26.01.2012 N 110

Тимчасова технологічна схема здійснення контролю за переміщенням товарів в Київській регіональній митниці

Ця Тимчасова технологічна схема встановлює порядок здійснення контролю за переміщенням товарів, які направляються в зону діяльності Київської регіональної митниці з інших митниць або відправляються із Київської регіональної митниці в зону діяльності інших митниць та порядок взаємодії відділу контролю за переміщенням товарів з підрозділами митного оформлення митниці при здійсненні контролю за переміщенням товарів.

I. Загальні положення

1. Тимчасова технологічна схема здійснення контролю за переміщенням товарів розроблена відповідно до:

1) статей 44, 63, 71, 89, 93, 94, 142, 146, 154 - 165, 182 - 184, 200 - 203, 330, 331, 332, 336, 337, 338, 349 Митного кодексу України від 11.07.2002 N 92-IV;

2) Митної Конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП) 1975 року;

3) Закону України від 16.04.91 N 959-XII "Про зовнішньоекономічну діяльність" (із змінами та доповненнями);

4) Закону України від 20.10.99 N 1172-XIV "Про транзит вантажів" (із змінами та доповненнями);

5) Указу Президента України від 14.07.95 N 614/95 "Про заходи щодо забезпечення контролю за переміщенням транзитом товарів через територію України" (із змінами та доповненнями);

6) постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.96 N 700 "Про Положення про надання митним органам України фінансових гарантій щодо обов'язкової доставки товарів до митниць призначення" (із змінами і доповненнями);

7) постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.96 N 1216 "Про Положення про надання фінансових гарантій митним органам незалежними фінансовими посередниками щодо обов'язкової доставки товарів до митниць призначення";

8) постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574 "Про затвердження Положення про вантажну митну декларацію" (із змінами і доповненнями);

9) постанови Кабінету Міністрів України від 23.02.99 N 255 "Про посилення контролю за доставкою до митниць призначення вантажів, які переміщуються під митним контролем" (із змінами і доповненнями);

10) постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.99 N 593 "Про сприяння зовнішньоекономічній діяльності" (із змінами і доповненнями);

11) постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 N 390 "Про ввезення на митну територію України окремих видів товарів" (із змінами і доповненнями);

12) постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 N 1947 "Про затвердження Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування і Порядку надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю споруд та об'єктів інфраструктури, що належать іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України" (із змінами і доповненнями);

13) постанови Кабінету Міністрів України від 07.04.2003 N 476 "Про затвердження вимог, яким повинен відповідати вантажний митний комплекс, автопорт, автотермінал";

14) постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 N 584 "Про затвердження Порядку визначення місця здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються резидентами та нерезидентами через митний кордон України";

15) наказу Державного митного комітету України, Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю України, Міністерства транспорту України, Міністерства фінансів України від 25.07.96 N 342/82/244/154-Б "Про затвердження Інструкції про порядок застосування механізму фінансових гарантій при транзитних перевезеннях підакцизних товарів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.96 за N 425/1450;

16) наказу Державної митної служби України від 31.12.96 N 592 "Про затвердження Положення про відкриття та експлуатацію митних ліцензійних складів" (із змінами і доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.01.97 за N 5/1809;

17) наказу Державної митної служби України від 09.07.97 N 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації" (із змінами і доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.09.97 за N 443/2247;

18) наказу Державної митної служби України від 06.04.98 N 181 "Про впровадження системи електронного обміну даних книжок МДП";

19) наказу Державної митної служби України від 29.07.98 N 447 "Про затвердження Положення про надання незалежними фінансовими посередниками фінансових гарантій митним органам при митному оформленні товарів, що ввозяться за попередньою вантажною митною декларацією" (із змінами і доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.10.98 за N 698/3138;

20) наказу Державної митної служби України від 08.12.98 N 771 "Про затвердження Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення" (із змінами і доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.99 за N 42/3335;

21) наказу Державної митної служби України від 04.12.99 N 792 "Про затвердження Порядку митного оформлення товарів, що переміщуються через митні ліцензійні склади транспортних та транспортно-експедиційних організацій" (із змінами і доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.12.99 за N 902/4195;

22) наказу Державної митної служби України від 12.04.2000 N 206 "Про затвердження Порядку заповнення внутрішнього транзитного документу для його використання при здійснення контролю за доставкою товарів, що переміщуються між митницями в межах митної території України" (із змінами та доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2000 за N 261/4482;

23) наказу Державної митної служби України від 21.11.2001 N 755 "Про затвердження Порядку реалізації Положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів з використанням книжки МДП" (із змінами і доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2001 за N 1036/6227;

24) наказу Державної митної служби України від 10.12.2001 N 800 "Про затвердження Положення про порядок скасування інформації з контролю за доставкою вантажів, модифікації й анулювання електронної копії вантажної митної декларації в центральній базі даних Держмитслужби України";

25) наказу Державної митної служби України від 28.02.2003 N 129 "Про затвердження Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територію України окремих видів товарів" (із змінами і доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.06.2003 за N 424/7745;

26) наказу Державної митної служби України від 20.08.2003 N 565 "Про затвердження Інструкції про організацію та порядок охорони й супроводження товарів підрозділами митної варти Державної митної служби України" (із змінами і доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2003 за N 746/8067;

27) наказу Державної митної служби України від 07.10.2003 N 674 "Про затвердження Положення про склади тимчасового зберігання" (із змінами і доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.11.2003 за N 1061/8382;

28) наказу Державної митної служби України від 20.10.2003 N 703 "Про затвердження Порядку відкриття вантажного митного комплексу, автопорту, автотермінала", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.12.2003 за N 1118/8439;

29) наказу Державної митної служби України від 03.08.2004 N 564 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за доставкою в митниці призначення транзитних товарів, що переміщуються через територію України на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки міжнародного дорожнього перевезення" (із змінами і доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2004 за N 1014/9613;

30) наказу Державної митної служби України від 04.08.2004 N 566 "Про затвердження Порядку контролю за доставкою в митниці призначення транзитних товарів залізничним транспортом з використанням накладної УМВС (СМГС) або на умовах Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) з використанням накладної ЦІМ (СІМ)", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2004 за N 1013/9612;

31) наказу Державної митної служби України від 19.08.2004 N 608 "Про затвердження Положення про надання банкам повноважень гаранта для надання митним органам України фінансових гарантій у вигляді гарантії банку", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.08.2004 за N 1070/9669;

32) наказу Державної митної служби України від 11.01.2012 N 25 "Про затвердження Примірного положення про відділ організації митного контролю регіональної митниці, митниці" (Положення N 25);

33) наказу Державної митної служби України від 13.10.2005 N 969 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за доставкою в митниці призначення переміщуваних через митний кордон України товарів окремих видів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2005 за N 1393/11673;

34) наказу Державної митної служби України від 27.10.2005 N 1045 "Про забезпечення сприятливих умов для окремих підприємств-резидентів України при здійсненні ними зовнішньоекономічних операцій";

35) наказу Державної митної служби України від 21.11.2005 N 1136 "Про місця прибуття автотранспорту", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.12.2005 за N 1474/11754;

36) наказу Державної митної служби України від 03.07.2006 N 551 "Про затвердження Порядку заповнення й використання попереднього повідомлення митного органу про намір увезти товари на митну територію України та про внесення зміни до наказу Держмитслужби України від 12.12.2005 за N 1220", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2006 за N 854/12728.

2. У цій Тимчасовій технологічній схемі (далі - технологічна схема) скорочення та терміни вживаються в такому значенні:

ВМД - вантажна митна декларація;

ВТД - внутрішній транзитний документ;

ДКД - документ контролю доставки;

ПД - попередня вантажна митна декларація;

ПП - попереднє повідомлення;

ПТП - повідомлення про транзитне переміщення товарів;

ЄАІС ДМСУ - єдина автоматизована інформаційна система Держмитслужби;

ПІК - програмно-інформаційний комплекс;

ВОМК - відділ організації митного контролю;

ВМІТ - відділ митних інформаційних технологій;

ПМО - підрозділ митного органу, посадові особи якого здійснюють митний контроль і митне оформлення товарів із застосуванням ВМД і пропуск їх через митний кордон України;

контрольні списки - переліки та бази даних, які ведуться Київською регіональною митницею, програмно-інформаційні комплекси, які розміщені в ЄАІС ДМСУ та містять у собі інформацію про допущені порушення митного законодавства і обмеження щодо проведення зовнішньоекономічних операцій окремими суб'єктами ЗЕД;

Інші терміни вживаються в значеннях, визначених Митним кодексом України.

II. Порядок здійснення контролю за переміщенням товарів, які направляються в зону діяльності Київської регіональної митниці з інших митниць України

Даний розділ Технологічної схеми складається з 8 глав, які визначають:

1) Загальні вимоги до місця та порядку оформлення ПП, ПД.

2) Порядок оформлення ПП.

3) Порядок оформлення ПД.

4) Порядок оформлення ПП або ПД в групі цілодобового чергування.

5) Порядок здійснення контролю за переміщенням товарів, які направляються в зону діяльності Київської регіональної митниці.

6) Порядок анулювання ПП, ПД.

7) Порядок здійснення контролю за переміщенням товарів, які направляються в зону діяльності Київської регіональної митниці з метою пропуску за межі митної території України з використанням ПТП або ВМД типу ЕК та ТР.

8) Порядок здійснення контролю за переміщенням товарів, які перевозяться на умовахКонвенції МДП 1975 року, у разі, коли Київська регіональна митниця виступає митницею призначення.

1. Загальні вимоги до місця та порядку оформлення ПП, ПД

1.1. ПП або ПД оформлюється за місцем розташування ПМО, де за вибором одержувача в подальшому буде проводитися митне оформлення товарів.

Під час вибору місця оформлення товарів одержувачем обов'язково повинна бути врахована компетенція митних постів, яка визначається відповідними розпорядчими документами Київської регіональної митниці.

Оформлення ПП або ПД, які подаються з метою ввезення на митну територію України товарів, що класифікуються у товарній групі 30 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності може бути проведене за місцем розташування будь-якого ПМО, але з обов'язковим визначенням місцем прибуття території, де за рішенням митниці проводиться митне оформлення зазначеної категорії товарів.

Випадки та порядок оформлення ПП або ПД в черговому режимі визначається окремими положеннями цієї Технологічної схеми.

1.2. У випадку оформлення ПП або ПД поза місцем обліку одержувача товарів, посадові особи ПМО, який проводив їх оформлення, у кінці робочого дня готують звіт за формою, наведеною у додатку 10 цієї Технологічної схеми та направляють його засобами електронної пошти керівництву митного поста (керівнику робочої групи), де буде проводитися митне оформлення товарів для врахування при здійсненні митних процедур та Службу боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

Це ж стосується і випадків подання ПП або ПД на товари, які класифікуються у товарній групі 30 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності не за місцем їх наступного митного оформлення.

1.3. У разі, коли заздалегідь відомо, що товари, які плануються до ввезення, будуть розміщуватись на МЛС або СТЗ, діяльність якого контролюється ПМО, іншим ніж місце обліку одержувача, оформлення ПП або ПД проводиться в ПМО, який здійснює митний контроль та митне оформлення товарів, які надходять на МЛС або СТЗ.

У цьому випадку до ПП або ПД обов'язково додається завірена в установленому порядку копія договору на зберігання товарів на МЛС або СТЗ.

1.4. Місцем прибуття в ПП або ПД для товарів, які перевозяться автотранспортом, визначається територія, внесена Держмитслужбою України до Переліку місць прибуття, де розташований ПМО (або його окрема група), який буде проводити їх митне оформлення.

1.5. В окремих випадках, визначених Держмитслужбою України, товари можуть бути доставлені в місця інші, ніж визначені Переліком місць прибуття.

Дозвіл на доставку товарів у місце інше, ніж визначене Переліком приймається начальником митниці або його заступниками шляхом накладення візи на письмовій заяві одержувача товарів або уповноваженої ним особи.

Заява подається до моменту оформлення ПП або ПД та обов'язково, до розгляду її керівництвом митниці, узгоджується з керівництвом відповідного ПМО та керівництвом ВОМК.

Заява обов'язково повинна містити:

- інформацію про товар, яка б надавала можливість класифікувати їх такими, щодо яких може бути наданий дозвіл на доставку у місце інше, ніж визначене Переліком;

- прохання щодо надання дозволу та адреса і назва місця доставки товарів.

1.6. Для направлення товару у місце, дозволене керівництвом митниці, оригінал заяви подається разом із документами, необхідними для оформлення ПП або ПД у відповідний ПМО.

Реєстраційний номер заяви, назва та адреса місця прибуття вноситься до ЄАІС ДМСУ шляхом заповнення відповідного поля в електронній копії ПП або ПД.

Оригінал заяви разом з копією оформленого ПП або ПД, передається та залишається в справах ВОМК. У ПМО залишається її копія.

2. Порядок оформлення ПП

2.1. З метою оформлення ПП одержувач товарів або уповноважена ним особа звертається до ПМО з двома заповненими паперовими примірниками ПП та його електронною копією.

2.2. Посадова особа ПМО, яка приймає до оформлення ПП, перевіряє повноваження декларанта (облікова картка одержувача товарів, паспорт, договір на надання брокерських послуг, свідоцтво про визнання підприємства декларантом, кваліфікаційне свідоцтво особи, уповноваженої на декларування) та наявність його, одержувача або відправника товарів у контрольних списках.

2.3. У разі виявлення інформації про декларанта, одержувача товарів або його іноземного партнера в контрольних списках - ПП до оформлення не приймається.

На зворотному боці одного із примірників ПП здійснюється запис "Борги (назва організації): список боржників по КРМ від (дд.мм.рр.)/санкції, лист ДМСУ N __ від (дд.мм.рр.)/N та дата іншого документа (орієнтування, окремі накази по митниці тощо)", який завіряється штампом ПМК.

ПП може бути оформлене лише після виключення відповідної особи з контрольних списків.

2.4. У разі відсутності боргів та зауважень до поданих документів, посадова особа ПМО перевіряє правильність заповнення ПП та його електронної копії. Після проведеної перевірки - ПП реєструється в електронному журналі ПІК "Інспектор 2006", реєстраційний номер переноситься на всі аркуші обох паперових примірників ПП, а на їх зворотному боці проставляється штамп ПМК та підпис посадової особи, що здійснила оформлення. Інформація про реєстраційний номер ПП та номер штампу ПМК заноситься у відповідні графи електронної копії ПП.

2.5. Перший примірник ПП залишається на контролі в ПМО, в якому воно було оформлене.

Другий примірник оформленого ПП повертається декларанту.

2.6. У строк, що не перевищує 4-х годин з моменту оформлення ПП, інформація про нього засобами електронного зв'язку передається до ЄАІС ДМСУ та одночасно на сервер митниці.

2.7. Постановка на контроль електронної копії ПП здійснюється посадовою особою ПМО, яка провела оформлення ПП у строк, що не перевищує 4-х годин з моменту надходження до ЄАІС ДМСУ цієї копії, шляхом внесення в ЄАІС ДМСУ контрольної мітки про підтвердження достовірності інформації про неї.

2.8. Посадові особи ПМО групують перші примірники ПП за реєстраційними номерами в порядку зростання, формують в окрему справу відповідно до номенклатури справ, нумерують та раз на тиждень реєстром (додаток 1) Технологічної схеми передають на зберігання до архіву ПМО.

Реєстр виготовляється та заповнюється за допомогою друкувального пристрою ПЕОМ.

2.9. У випадках, визначених ДМСУ, при оформленні ПП на окремі види товарів, увезення яких на митну територію України здійснюється за умови подання ПД, одержувач або підприємство, що здійснює декларування на підставі договору, до моменту звернення в ПМО звертається до керівництва відділу митних платежів з документами, які надають право застосування пільгового режиму оподаткування товарів при їх митному оформленні.

У разі відсутності зауважень до наданих документів, посадова особа, що здійснила перевірку, на зворотному боці одного з примірників ПП вчиняє запис - "Перевірено" із зазначенням посади, прізвища, дати та підпису.

У подальшому оформлення ПП проходить в порядку, визначеному пунктами 2.1 - 2.8 глави 2 розділу II цієї Технологічної схеми.

2.10. Загальний контроль за етапне проходження оформлення електронних копій ПП здійснює ВОМК за допомогою ПІК ЄАІС ДМСУ.

3. Порядок оформлення ПД

3.1. З метою оформлення ПД одержувач товарів або уповноважена ним особа звертається в ПМО із заповненою ПД, її електронною копією, зовнішньоекономічним договором (контрактом), та, у разі необхідності, іншими документами, що підтверджують вартісні, якісні й кількісні характеристики товару, у відповідних випадках, ліцензією на провадження посередницької діяльності митного перевізника, договором між власником товарів та митним перевізником на перевезення товарів та їх належним чином завіреними копіями, договором між митним органом і власником товарів на охорону та супроводження та його належним чином завіреною копією, платіжним дорученням або документами, що підтверджують застосування одного із заходів забезпечення доставки товарів у митницю (гарантійний лист банку або гарантійний документ, оформлений незалежним фінансовим посередником).

3.2. Посадова особа ПМО, яка приймає до оформлення ПД, виконує дії, передбачені пунктами 2.2, 2.3 глави 2 розділу II цієї Технологічної схеми.

3.3. У разі відсутності боргів та зауважень до документів, що підтверджують повноваження декларанта, посадова особа ПМО перевіряє:

- зовнішньоекономічний договір (контракт);

- у разі необхідності, документи, що підтверджують вартісні, якісні й кількісні характеристики товару;

- правильність заповнення ПД та її електронної копії;

- у відповідних випадках - договір між власником товарів та митним перевізником на перевезення, наявність перевізника в ліцензійному реєстрі, який ведеться ДМСУ та термін дії ліцензії або договір між митним органом і власником товарів на охорону та супроводження;

- у разі обрання як заходу гарантування доставки товарів гарантію банку або фінансову гарантію незалежного фінансового посередника - повноваження гаранта, наявність, термін дії та правильність оформлення гарантійних документів (гарантійний лист банку або гарантійний документ, оформлений незалежним фінансовим посередником).

- перевірку відповідності даних про банківські реквізити підприємства, що здійснює декларування на підставі договору, зазначених в ПД, даним, зазначеним в інших документах;

- перевірку правильності визначення фактурної та митної вартості (якщо у одержувача товарів є необхідні додаткові відомості, що підтверджують вартість відмінну від фактурної) для нарахування митних та інших обов'язкових платежів;

- перевірку правильності застосування валютного курсу;

- перевірку правильності нарахування митного боргу;

- перевірку суми податків і зборів на предмет перевищення її еквіваленту 60000 євро (у разі перевезення товарів на умовах Конвенції МДП 1975 року).

За відсутності зауважень, в графі D всіх основних аркушів ПД проставляється штамп ПМК та підпис посадової особи, що здійснила її перевірку, у випадку коли засобом гарантування доставки була обрана грошова застава додатково заповнюється у встановленому порядку графа C.

Інформація про номер штампу ПМК заноситься у відповідні графи електронної копії ПД.

Перший примірник ПД залишається на контролі в ПМО. Решта примірників ПД та подані документи видаються декларанту.

3.4. У разі, якщо сума податків і зборів перевищує еквівалент 60000 євро (при перевезенні товарів на умовах Конвенції МДП 1975 року) або, якщо сума митного боргу перевищує суму, яка зазначена в платіжному дорученні або, на яку були оформлені гарантійні документи, посадова особа ПМО в графі D на основному аркуші першого примірника ПД вчиняє запис "Оформлення ПД по ___ виду гарантії неможливе, сума боргу перевищує суму наданих гарантій". Під записом зазначається дата, підпис та прізвище посадової особи, яка здійснила перевірку. В електронному журналі реєстрації ПД робиться відмітка про невикористання номеру із зазначенням причини.

3.5. У разі, якщо заходом гарантування обрані гарантія банку або фінансова гарантія незалежного фінансового посередника, на гарантійному документі вказується дата оформлення і номер ПД, які завіряються відбитком ОНП. Гарантійний документ реєструється в "Журналі обліку гарантійних документів" (додаток 2) до Технологічної схеми. Один із примірників гарантійного документу долучається до першого примірника ПД. Додатково (у разі обрання гарантії банку) декларанту видається завірена штампом ПМК копія гарантійного документу із зазначенням у ній номеру ПД.

У разі застосування як заходу гарантування доставки перевезення товарів митним перевізником або охорони та супроводження товарів митними органами - під першим примірником ПД обов'язково залишаються копія ліцензії митного перевізника та копія договору на перевезення між перевізником та власником товарів або копія договору між митним органом і власником товарів на охорону та супроводження.

3.6. Порядок передачі електронних копій, оформлених ПД та підтвердження їх в ЄАІС ДМСУ, порядок формування та зберігання справ із вилученими першими примірниками ПД аналогічний порядку, визначеному пунктами 2.6 - 2.8 глави 2 розділу II цієї Технологічної схеми.

3.7. Загальний контроль за етапне проходження оформлення електронних копій ПД здійснює ВОМК за допомогою ПІК ЄАІС ДМСУ.

4. Порядок оформлення ПП або ПД в черговому режимі

4.1. Оформлення ПП або ПД в черговому режимі проводиться:

- посадовими особами митного поста "Київ - західний", які знаходяться на території адміністративної будівлі Київської регіональної митниці за адресою: м. Київ, бульвар І. Лепсе, 8-а;

- посадовими особами митного поста "Київ - центральний" на території ВМК ПАТ "Українська автомобільна корпорація" за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 58.

ПП або ПД в черговому режимі оформлюються лише після закінчення часу, відведеного на їх оформлення в ПМО або у дні, коли ПМО не працює згідно із визначеним режимом роботи.

4.2. Оформлення ПП в черговому режимі проводиться в порядку, визначеному главою 2 розділу II цієї Технологічної схеми.

4.3. Оформлення ПД в черговому режимі проводиться в порядку визначеному главою 3 розділу II цієї Технологічної схеми.

4.4. Обов'язково, під першим примірником ПП або ПД, повинні залишатися завірені належним чином копії документів, які підтверджують повноваження декларанта (облікова картка, паспорт, договір, свідоцтво про визнання підприємства декларантом, кваліфікаційне свідоцтво особи, уповноваженої на декларування).

4.5. В кінці робочої зміни посадова особа, яка проводила оформлення ПП та ПД в черговому режимі, використовуючи програму "Інспектор 2006", готує звіт оформлених ДКД (додаток 3) до Технологічної схеми.

Файл звіту засобами електронної пошти розсилається на поштові скриньки ПМО.

4.6. Посадові особи ПМО, які уповноважені начальником митного поста (керівником робочої групи), на початку кожної робочої зміни здійснюють доступ до електронної поштової скриньки та знімають розміщений там файл звіту по ПП та ПД, які були оформлені в черговому режим.

Використовуючи можливості програми Microsoft Excel, із електронного файлу звіту, посадові особи ПМО вибирають записи про ПП та ПД, які їх стосуються. Файл з вибраними записами роздруковується та підшивається в окрему контрольну справу.

З цього моменту вказані ПП та ПД знаходяться на контролі у відповідному ПМО.

Після відпрацювання всіх реєстрів, сформовані справи передаються на зберігання до архіву у порядку, визначеному пунктом 2.8 глави 2 розділу II цієї Технологічної схеми.

4.7. Загальний контроль за етапне проходження оформлення електронних копій ПП(ПД) здійснює ВОМК за допомогою ПІК ЄАІС ДМСУ.

5. Порядок здійснення контролю за переміщенням товарів, які направляються в зону діяльності Київської регіональної митниці

Порядок підтвердження факту доставки товарів встановлюється в залежності від виду транспорту, яким здійснюється перевезення.

5.1. Підтвердження факту доставки товарів, які перевозяться автомобільним транспортом можливе лише після в'їзду цього транспорту у місце прибуття, визначене в ДКД.

Автотранспортні засоби, які прибувають у місце прибуття, розташоване на території вантажного митного комплексу, відповідно до Вимог, яким повинен відповідати вантажний митний комплекс, автопорт, автотермінал, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 N 132, в обов'язковому порядку зважуються. Без зважування підтвердження доставки не проводиться.

Коли зважування провести не можливо (поломка ваг, особливість конструкції транспортного засобу, яка не дозволяє в'їхати на ваги, у випадку перевезення великовагових або негабаритних вантажів, які за своїми характеристиками не можуть бути встановлені на ваги або можуть призвести до їх поломки тощо) власник території видає відповідну письмову довідку.

На підставі виданої довідки керівництво відповідного митного поста (керівнику робочої групи), приймає рішення щодо необхідності проведення додаткових митних процедур.

5.2. Для підтвердження доставки перевізник звертається в ПМО з перепусткою (додаток 4) до Технологічної схеми, виписаною власником території на в'їзді (перепустка може мати іншу форму ніж у додатку але з повною інформацією), а для випадків, передбачених пунктом 5.1 глави 5 розділу II цієї Технологічної схеми, і документом, який підтверджує зважування (талон, виписка, акт, пропуск з відповідною відміткою тощо) або довідкою, яка вказує на неможливість зважування, ДКД, оформленим митницею відправлення та товаросупровідними документами (товаротранспортна накладна, рахунок - фактура (інвойс), відвантажувальна специфікація, пакувальний лист, книжка МДП, ДКД тощо).

Посадова особа, яка приймає документи від перевізника шляхом перевірки часу, зазначеного в перепустці, виданій на в'їзді власником території, здійснює контроль за додержанням трьохгодинного терміну, відведеного для пред'явлення цих документів митниці.

У разі прибуття автотранспортного засобу поза робочим часом, встановленим для роботи відповідних підрозділів митниці, документи повинні бути подані перевізником у трьохгодинний термін, який відлічується з часу початку прийому суб'єктів ЗЕД та перевізників. Час початку прийому - зазначається у режимах роботи відповідних робочих груп митних постів.

У разі порушення трьохгодинного терміну, відведеного на передачу документів - складається протокол про порушення митних правил.

5.3. Посадова особа ПМО перевіряє комплектність поданих перевізником товаросупровідних документів за переліком таких документів, що міститься в електронній копії ДКД, і відповідність цих документів реквізитам документів, зазначених у витягу з цієї електронної копії, встановлює відповідність відомостей про товари, які зазначені у документах відомостям, зазначеним в ДКД та його електронній копії.

У разі відсутності зауважень, посадова особа, що здійснила перевірку:

- заповнює відповідні розділи перепустки та відокремлює від неї корінець, призначений для митниці;

- на всіх примірниках ДКД зазначає дату й час у які перевізник подав документи, вчиняє запис "Вантаж надійшов" ("Переміщення завершено" у разі надходження товару за ПП або "Товар надійшов" у разі надходження товару за ПТП) та засвідчує його особистим підписом і штампом "Під митним контролем";

- на всіх товаросупровідних документах проставляє штамп "Під митним контролем";

- додатково примірник ДКД, який повертається перевізнику засвідчується відбитком особистої номерної печатки;

- на гарантійному документі незалежного фінансового посередника (усіх примірниках) або гарантійному документі банку проставляє відбиток особистої номерної печатки;

- вносить у відповідні графи журналу обліку ПТП(ВТД) та гарантійних документів (додатки 2, 5) до Технологічної схеми запис про надходження товарів;

- у строк, що не перевищує 4-х годин із зафіксованого в ДКД часу, використовуючи канал оперативного зв'язку, вносить до ЄАІС ДМСУ відмітку про надходження товару.

Примірник ДКД, завірений особистою номерною печаткою та товаросупровідні документи повертаються перевізнику.

Другий примірник ДКД (копія) разом із відокремленим корінцем перепустки залишаються у справах відповідного ПМО.

Один із примірників гарантійного документу незалежного фінансового посередника або копія гарантійного документа банка долучаються до примірника (копії) ДКД, який залишається у справах ПМО. Оригінал гарантійного листа банку повертається перевізнику.

Вилучені примірники гарантійних документів незалежного фінансового посередника передаються його уповноваженому представнику під підпис у відповідній графі журналу (додаток 2).

Залишені в справах ПМО примірники ДКД (копії) групуються у порядку зростання реєстраційних номерів перепусток, формуються в окрему справу відповідно до номенклатури справ та передаються на зберігання до архіву.

5.4. При надходженні товарів, які перевозяться будь-яким іншим видом транспорту, перевізник (відповідальна за доставку особа) звертається до чергової посадової особи ПМО та подає ДКД і всі наявні товаросупровідні документи на товар.

Чергова посадова особа ПМО, перевіривши наявність товару у зоні митного контролю ПМО, виконує дії встановлені пунктом 5.3 глави 5 розділу II цієї Технологічної схеми за винятком дій, пов'язаних із заповненням журналів та внесенням до ЄАІС ДМСУ відмітки про надходження.

Така ж схема застосовується у разі, коли одержувачу товарів надавався дозвіл на його доставку у місце інше, ніж визначено Переліком місць прибуття.

5.5. Без наявності на ДКД та товаросупровідних документах, відміток про доставку товарів, у відповідності до вимог пунктів 5.3, 5.4 глави 5 розділу II цієї Технологічної схеми документи до митного оформлення не приймаються.

5.6. У разі, якщо під час проведення перевірки, передбаченої пунктами 5.3, 5.4 глави 5 розділу II цієї Технологічної схеми, посадовою особою були виявлені невідповідності даних про товар, товаросупровідні документи, номери транспортних засобів тощо, ДКД з контролю не знімається. Інформація про виявлені невідповідності невідкладно службовою запискою доводиться до керівництва ПМО, яке, на підставі отриманих даних, приймає рішення щодо подальших дій.

5.7. Після завершення митного оформлення товару, посадова особа ПМО, яка провела оформлення, вилучає у декларанта:

- у разі доставки товару за ПП - оригінал другого примірника ПП, що був виданий одержувачу товару або уповноваженій ним особі згідно з пунктом 2.5 глави 2 розділу II цієї Технологічної схеми;

- у разі доставки товару за ВТД - оригінал примірника ВТД, який був оформлений в митниці відправлення;

- у разі доставки товару за ПТП - другий примірник ПТП, який був оформлений в митниці відправлення;

- у разі доставки товару за ПД - оригінал другого примірника ПД, який був виданий одержувачу товарів або уповноваженій ним особі згідно з пунктом 3.3 глави 3 розділу II цієї Технологічної схеми.

5.8. На вільному місці вилученого примірника ДКД посадова особа ПМО, яка здійснила митне оформлення товарів, проставляє відтиск ОНП та записує номер ВМД або іншого документу за яким було проведене митне оформлення доставленого товару та вносить до ЄАІС ДМСУ відмітку про завершення митного оформлення товару.

5.9. У разі, якщо товар розміщується на складі тимчасового зберігання або оформлюється у спрощеному порядку, вилучений у декларанта примірник ДКД зберігається разом з комплектом документів, на підставі яких товар розміщувався на склад або оформлювався у спрощеному порядку.

5.10. У разі часткового надходження товару, що входить до складу заявленої за одним ПП або ПД партії, на зворотній стороні другого примірника ПП або ПД, який знаходиться у декларанта, посадовими особами ПМО ведеться облік фактично доставленої кількості товару шляхом запису кількості оформленого товару (в основній одиниці виміру), номеру ВМД, та проставлянням штампу ПМК після проведення митного оформлення кожної доставленої частини товару.

Внесення до ЄАІС ДМСУ інформації про оформлення кожної доставленої частини товару проводиться на підставі копії витягу з електронної копії ПП або ПД.

Другий примірник ПП або ПД вилучається у декларанта лише після оформлення останньої частини товару, заявленої за цим ПП або ПД партії.

5.11. У разі, коли із заявленої в ПП або ПД партії товару надійшла лише його частина, а решта товару одержувачем не очікується або вичерпаний тримісячний термін чинності ПП або ПД, на зворотному боці другого примірника ПП або ПД одержувачем або декларантом робиться запис "Прошу зняти з контролю ПП, ПД N _____ у зв'язку із тим, що решта заявленого товару поставлена не буде" або "Прошу зняти з контролю ПП, ПД N _____ у зв'язку з вичерпанням терміну його дії". Під записом вказується дата, посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи та проставляється підпис і печатка.

ПП або ПД вилучається.

5.12. У тих випадках, коли товари ввозилися на митну територію України за ПП, яке оформлювалося лише в електронному вигляді або за ПП типу "Маніфест" - внесення до ЄАІС ДМСУ інформації про завершення митного оформлення проводиться на підставі копії витягу з електронної копії ПП або ПП типу "Маніфест".

5.13. Загальний контроль за етапне здійснення контролю за переміщенням товарів, які направляються в зону діяльності Київської регіональної митниці здійснює ВОМК за допомогою ПІК ЄАІС ДМСУ.

6. Порядок анулювання ПП, ПД

6.1. При необхідності анулювання ПП, одержувач товару або уповноважена ним особа з письмовою заявою на ім'я начальника митниці звертається до начальника (заступника) ВОМК. В заяві обов'язково вказується номер та дата оформлення ПП, відомості про товар, причина анулювання ПП, до заяви додається другий примірник ПП, який знаходиться у декларанта.

6.2. Начальник (заступник) ВОМК визначає посадову особу ВОМК, яка повинна провести перевірку заяви та анулювання ПП.

6.3. Визначена посадова особа розглядає заяву та перевіряє в ЄАІС ДМСУ інформацію про ввезення товару за заявленим до анулювання ПП.

6.4. У разі, якщо товар на митну територію України не було ввезено, на заяві робиться запис "Товар за ПП N 1000000--/_/_____ від ______ згідно ЄАІС ДМСУ митний кордон України не перетинав. Анулювання ПП можливе", з ЄАІС ДМСУ роздруковується витяг з електронної копії ПП, який підтверджує відсутність факту ввезення товарів за заявленим до анулювання ПП, після чого в ЄАІС ДМСУ вноситься відмітка про подання заяви на анулювання. Запис на заяві завіряється особистим підписом посадової особи, яка здійснила перевірку та візується у начальника (заступника) ВОМК.

6.5. У разі, коли в результаті перевірки по ЄАІС ДМСУ було виявлено, що товар за заявленим до анулювання ПП був ввезений на митну територію України, на заяві та на зворотній стороні ПП робиться запис "Відкликання ПП неможливе, пропуск: дд.мм.рр., гг.хв.", другий примірник ПП повертається заявнику під підпис на заяві, заява залишається в справах ВОМК.

6.6. Для винесення рішення щодо анулювання ПП, заява разом із документами та висновком виконавця подається на розгляд керівництву митниці.

Рішення про можливість анулювання ПП оформлюється шляхом накладення керівництвом митниці на заяві відповідної резолюції.

Розглянута керівництвом митниці заява реєструється в відділі організаційного та документального забезпечення та повертається (через відділ організаційного та документального забезпечення або заявником) для виконання до ВОМК.

Після повторної перевірки в ЄАІС ДМСУ відсутності факту ввезення товарів за заявленим до анулювання ПП визначена начальником (заступником) ВОМК посадова особа в оперативному режимі передає до ЄАІС ДМСУ інформацію про анулювання ПП і зняття його з контролю.

6.7. ПП, строк дії яких закінчився, анулюються на підставі службової записки ПМО, на ім'я керівництва митниці, де проводилося оформлення ПП. Контроль за строками дії ПП проводиться щоденно.

До службової записки обов'язково додається витяг з ЄАІС ДМСУ електронної копії цього ПП, який підтверджує відсутність факту ввезення товарів за заявленим до анулювання ПП.

Анулювання ПП проводиться у порядку визначеному пунктами 6.2 - 6.6 глави 6 розділу II цієї Технологічної схеми

6.8. Відпрацьовані заяви або службові записки ПМО разом з анульованим ПП передаються в групу діловодства ВОМК для подальшого зберігання.

6.9. При необхідності анулювання ПД, одержувач товару або уповноважена ним особа з письмовою заявою на ім'я начальника митниці звертається до начальника (заступника) ВОМК. В заяві обов'язково вказується номер та дата оформлення ПД, відомості про товар, причина анулювання ПД, до заяви додається другий примірник ПД, який знаходиться у декларанта.

У разі обрання заходу забезпечення доставки товарів у вигляді грошової застави - в заяві обов'язково зазначається прохання про повернення внесених коштів, зарахування їх у рахунок сплати наступних установлених законодавством податків і зборів або як грошову заставу для забезпечення доставки товарів, що ввозитимуться в майбутньому.

У разі обрання заходу забезпечення доставки товарів у вигляді гарантії банку або гарантії незалежного фінансового посередника - в заяві обов'язково вказується номер гарантійного документу та прохання його анулювати. В разі прийняття рішення про можливість анулювання ПД інформація про необхідність анулювання гарантійного документу за цією ПД направляється листом на адресу гаранта про що відповідна особа ПМО робить відмітку в "Журналі реєстрації гарантійних документів".

6.10. Начальник (заступник) ВОМК визначає посадову особу, яка повинна провести перевірку заяви та анулювання ПД.

6.11. Визначена начальником (заступником) ВОМК посадова особа розглядає заяву та перевіряє в ЄАІС ДМСУ інформацію про ввезення товару за заявленим до анулювання ПД.

6.12. У разі, якщо товар на митну територію України не було ввезено, на заяві робиться запис "Товар за ПД N 1000000--/_/_____ від ______ згідно ЄАІС ДМСУ митний кордон України не перетинав. Анулювання ПД можливе", з ЄАІС ДМСУ роздруковується витяг з електронної копії ПД після чого в ЄАІС ДМСУ вноситься відмітка про подання заяви на анулювання. Запис на заяві завіряється особистим підписом посадової особи, яка здійснила перевірку та візується у начальника (заступником) ВОМК.

6.13. Після перевірки, проведеної ВОМК, документи та заява передається керівництву відділу митних платежів після чого керівництву митниці для прийняття рішення про можливість анулювання ПД та подальшого розпорядження, перерахованими на рахунок митниці коштами. Розглянута керівництвом митниці заява реєструється в відділі організаційного та документального забезпечення та повертається (через відділ організаційного та документального забезпечення або заявником) для виконання до ВОМК.

6.14. Анулювання ПД та її електронної копії проводиться на п'ятий робочий день після прийняття керівництвом митниці рішення про можливість анулювання.

6.15. Для повернення грошових коштів сплачених під час оформлення ПД або зарахування їх у рахунок сплати наступних установлених законодавством податків і зборів чи як грошову заставу для забезпечення доставки товарів, що ввозитимуться в майбутньому, заявник отримує оригінал заяви та примірника анульованого ПД і звертається у відділ митних платежів.

6.16. У разі позитивного рішення у відділі митних платежів робиться відповідна відмітка на заяві, оригінал заяви з комплектом документів заявником повертається в ВОМК, в справах відділу митних платежів залишається копії заяви та необхідних документів.

6.17. Відпрацьовані заяви разом з анульованими ПД передаються до групи діловодства ВОМК, де формуються в окрему справу відповідно до номенклатури справ.

6.18. У разі, якщо подано заяву про анулювання ПД, за якою товар був ввезений на митну територію України, але митне оформлення якого не здійснено і, на погляд заявника, є достатні підстави для анулювання такої ПД, на заяві робиться запис "Товар за ПД N 1000000--/_/_____ від ______ згідно ЄАІС ДМСУ ввезений на митну територію України. Питання про анулювання ПД може бути вирішене лише після з'ясування стану і місця знаходження товару за погодженням з ДМСУ". З ЄАІС ДМСУ роздруковується витяг з електронної копії ПД, який додається до заяви. Запис на заяві завіряється особистим підписом посадової особи ВОМК, яка здійснила перевірку та візується у начальника (заступника) відділу.

6.19. Після перевірки, проведеної ВОМК, заявник разом з документами та заявою звертається до керівництва митниці для прийняття рішення про можливість анулювання ПД. Розглянута керівництвом митниці заява реєструється в відділі організаційного та документального забезпечення та повертається (через відділ організаційного та документального забезпечення або заявником) для виконання до ВОМК.

6.20. Начальник (заступник) ВОМК забезпечує збір необхідних документів для подання їх на розгляд до Держмитслужби України.

6.21. Після отримання від Держмитслужби України позитивного рішення, анулювання ПД проводиться у порядку визначеному пунктами 6.11, 6.13 - 6.16 цієї глави Технологічної схеми.

6.22. Начальник ВОМК забезпечує контроль та своєчасне інформування суб'єктів підприємницької діяльності про необхідність анулювання ПД засобом забезпечення доставки товарів за якими була грошова застава, гарантія банку або гарантія незалежного фінансового посередника, у разі закінчення терміну дії цих ПД або терміну дії гарантійного документу.

6.23. У випадку анулювання ПД, на вимогу суб'єкта - заявника йому видається копія заяви з прийнятим рішенням керівництва митниці.

7. Порядок здійснення контролю за переміщенням товарів, які направляються в зону діяльності Київської регіональної митниці з метою пропуску за межі митної території України, з використанням ПТП абоВМД типу ЕК та ТР

7.1. При надходженні товару в ПМО митниці, який має здійснити його пропуск за межі митної території України, посадова особа цього ПМО:

- перевіряє відповідність відомостей, зазначених у товаросупровідних документах, та самого товару (його кількості, номенклатури і стану) відомостям, зазначеним в електронній копії ПТП абоВМД;

- в оперативному режимі за відповідним номером ПТП або ВМД передає до ЄАІС ДМСУ інформацію про надходження товарів в митницю;

- здійснює інші форми митного контролю у формі та обсязі, передбаченому законодавством і, у разі відсутності зауважень, приймає рішення про пропуск товару;

- на першому й другому примірниках ПТП вчиняє запис "Товар вивезено за межі митної території України", який завіряє відбитком ОНП, у разі застосування ВМД - у графі "А" основного аркушу ВМД проставляє відбиток ОНП та робить запис "Вантаж пропущено";

- другий примірник ПТП або четвертий примірник ВМД вилучається;

- перший примірник ПТП повертається особі, що надала митниці відправлення зобов'язання щодо доставки товарів;

- одразу після здійснення пропуску товару за межі митної території України посадова особа ПМО, що здійснила пропуск передає в оперативному режимі до ЄАІС ДМСУ інформацію про його пропуск.

7.2. Вилучені примірники ПТП або ВМД зберігаються в справах відповідного ПМО.

7.3. У випадках, коли пропуск товарів за межі митної території України здійснюється не відразу після його надходження в пункт пропуску (у зв'язку з необхідністю перевантаження на інший вид транспорту, очікування необхідного авіарейсу або через відсутність дозвільних документів, складних погодних умов тощо) посадова особа ПМО, де знаходиться під контролем товар, в товаросупровідних документах та на примірниках ПТП або четвертому основному аркуші ВМД проставляє штамп ПМК і вносить в ЄАІС ДМСУ відмітку про прибуття товару за цим ПТП або ВМД.

ВМД разом з комплектом документів зберігається в ПМО до моменту вивезення товару за межі митної території України.

7.12. Використовуючи можливості ЄАІС ДМСУ, визначена посадова особа ВОМК по контролю за переміщенням товарів, які направляються в зону діяльності Київської регіональної митниці забезпечує наявність інформації про ПТП або ВМД, за якими товари направлено до Київської регіональної митниці з метою пропуску за межі митної території України та взаємодію з ПМО і контроль за своєчасним внесенням його посадовими особами до ЄАІС ДМСУ інформації про прибуття та пропуск товарів.

8. Порядок здійснення контролю за переміщенням товарів, які перевозяться на умовах Конвенції МДП 1975 року, у разі, коли Київська регіональна митниця виступає митницею призначення

8.1. Після завершення митного оформлення товару, що надійшов в Київську регіональну митницю за процедурою МДП, в графі "Для офіційного користування" відривного листка N 2 книжки МДП посадовою особою ПМО, яка здійснила митне оформлення проставляється ОНП та вказується номер документу, за яким був оформлений цей товар, після чого листок вилучається з книжки МДП.

У разі оформлення частини консолідованого вантажу - посадова особа ПМО, яка провела оформлення, в графі 10 усіх вантажних маніфестів відривних листків N 1 та N 2 обводить запис щодо частини вантажу, який оформлено, і зазначає номерВМД або іншого документа, що свідчить про здійснення митного оформлення, а внесені зміни завіряє ОНП. Відривний листок N 2 вилучається із книжки МДП.

8.2. Вилучені відривні листки N 2 книжок МДП залишаються в справах ПМО.

8.3. Після відправлення інформації до ЄАІС ДМСУ від відривних листків N 2 книжок МДП відокремлюються відривні корінці, які групуються по митницях відправлення.

Раз на тиждень накопичені відривні корінці відривних листків N 2 книжок МДП за реєстром (додаток 6) до Технологічної схеми пересилаються поштою в митниці відправлення.

Реєстр виготовляється та заповнюється за допомогою друкувального пристрою ПЕОМ в двох примірниках, реєструється в "Журналі реєстрації книжок МДП, що надсилаються поштою, товари за якими надійшли до Київської регіональної митниці" (додаток 7) до Технологічної схеми. Другий примірник реєстру залишається в справах групи діловодства ПМО.

Відповідальна особа ПМО забезпечує контроль за додержанням 10 денного терміну відведеного на пересилку відривних корінців до митниць відправлення.

8.4. У разі виникнення підстав за яких книжка МДП не може бути прийнята до митного оформлення, вона вилучається посадовою особою ПМО, у перевізника в установленому порядку та службовою запискою за підписом начальника ПМО, наступного робочого дня, передається до ВОМК.

8.14. Начальник ВОМК забезпечує пересилання вилученої книжки МДП до АсМАП України.

Інформація про вилучення книжки МДП передається засобами електронної пошти до митниці відправлення.

III. Порядок здійснення контролю за переміщенням товарів, які направляються Київською регіональною митницею до зон діяльності інших митниць України

Даний розділ Технологічної схеми складається з 5 глав, які визначають:

Порядок здійснення контролю за переміщенням товарів, які заявлені в режимі ЕК, ТР з використанням ПІК, розміщених в ЄАІС ДМСУ;

Порядок здійснення контролю за товарами, які перевозяться на умовах Конвенції МДП 1975 року, у разі коли Київська регіональна митниця виступає митницею відправлення;

Порядок здійснення контролю за переміщенням товарів, які направляються із зони діяльності Київської регіональної митниці до інших митниць з використанням ПТП, ПП та ПД.

1. Порядок здійснення контролю за переміщенням товарів, які заявлені в режимі ЕК, ТР, ВТД з використанням ПІК, розміщених в ЄАІС ДМСУ

1.1. Для здійснення контролю за переміщенням товарів, які направляються до прикордонних митниць з метою пропуску за межі митної території України, використовується електронна копія ВМД (ВТД).

1.2. Постановка на контроль електронної ВМД (ВТД) здійснюється шляхом внесення до ЄАІС ДМСУ посадовою особою ПМО, яка проводила перевірку електронної копії цієї ВМД (ВТД), контрольної мітки про підтвердження достовірності інформації про неї.

1.3. Контроль за додержанням перевізником встановлених строків доставки ведеться визначеною посадовою особою ВОМК по контролю за переміщенням товарів, які направляються із Київської регіональної митниці до інших митниць України, використовуючи можливості програмного забезпечення ЄАІС ДМСУ та інших програм, що надають можливість здійснення такого контролю.

1.4. ВМД (ВТД) знімається з контролю лише у разі наявності в ЄАІС ДМСУ відмітки прикордонної митниці про надходження товару.

1.5.ВМД (ВТД), за якими переміщення товарів не відбувається, знімаються з контролю в ЄАІС ДМСУ з використанням можливостей ПІК, розміщених в ЄАІС ДМСУ.

1.6. Копії таких ВМД (ВТД), завірених ОНП посадової особи, що проводила оформлення ВМД (ВТД), передаються визначеної посадової особі ВОМК по контролю за переміщенням товарів, які направляються із Київської регіональної митниці до інших митниць України службовою запискою за підписом керівництва ПМО.

ВМД (ВТД) групуються у порядку зростання номерів, формуються в окрему справу відповідно до номенклатури справ ВОМК та по мірі наповнення справи передаються на зберігання до архіву відділу.

1.7. У разі, якщо на наступний день з моменту закінчення терміну доставки товару відмітка про його надходження в ЄАІС ДМСУ не з'явилася, посадова особа групи ВОМК по контролю за переміщенням товарів, які направляються із Київської регіональної митниці до інших митниць України, закріплена за відповідним напрямком, в оперативному режимі (телефон, факс, електронна пошта) з'ясовує з митницею призначення причини відсутності цієї відмітки в ЄАІС ДМСУ.

1.8. Якщо мало місце порушення терміну доставки - від митниці призначення в обов'язковому порядку повинно бути отримане повідомлення про притягнення перевізника до адміністративної відповідальності.

1.9. Якщо має місце недоставка товару - визначена посадова особа ВОМК по контролю за переміщенням товарів, які направляються із Київської регіональної митниці до інших митниць України, закріплена за відповідним напрямком, вживає заходи щодо розшуку товару та складання протоколу про ПМП, у разі наявності підстав до особи яка брала зобов'язання на доставку товару.

1.10. Рішення про зняття з контролю ВМД (ВТД), за якою товар був недоставлений до митниці призначення, приймається начальником ВОМК на підставі постанови, винесеної по справі про ПМП, яка набрала законної сили.

2. Порядок здійснення контролю за товарами, які перевозяться на умовах Конвенції МДП 1975 року, у разі, коли Київська регіональна митниця виступає митницею відправлення

2.1. Обробка інформації про книжки МДП та контроль за виконанням положень Конвенції МДП у разі, коли Київська регіональна митниця є митницею відправлення, покладається на визначену посадову особу ВОМК по контролю за переміщенням товарів, які направляються із Київської регіональної митниці до інших митниць України.

2.2. Після завершення митного оформлення товару, до графи "Для офіційного користування" відривного листка N 1 книжки МДП посадовою особою ПМО, яка оформлювала книжку, обов'язково заноситься номер ВМД або іншого документа, за яким проводилося оформлення.

Якщо має місце завантаження товару в декількох ПМО Київської регіональної митниці, то в графу "Для офіційного користування" відривного листка N 1 кожним ПМО, який проводив довантаження, вноситься номер ВМД або іншого документу, що свідчить про здійснення митного оформлення конкретної партії товару.

Записи про ВМД або іншого документу вносяться до відривного листка N 1 в порядку довантаження партій товарів.

2.3. Вилучені відривні листки N 1 книжок МДП передаються з ПМО, який провів їх оформлення, реєстром у двох примірниках (додаток 8) два рази на тиждень - в середу та п'ятницю до визначеної посадової особи ВОМК по контролю за переміщенням товарів, які направляються із Київської регіональної митниці до інших митниць України.

Передача вилучених відривних листків N 1 книжок МДП повинна відбуватися у найближчий визначений для передачі день після завершення їх оформлення. В середу реєстри повинні бути передані до 17.00, а в п'ятницю до 16.00.

Реєстри виготовляються та заповнюються за допомогою друкувального пристрою ПЕОМ і складаються окремо на книжки МДП, оформлені на товари в торговому та неторговому обігу.

Якщо мало місце завантаження товару в декількох ПМО митниці, то останній ПМО вносить в реєстр до графи "Номер ВМД" всі попередні номери ВМД або інших документів, що свідчать про здійснення митного оформлення кожної партії товару.

2.4. У разі відсутності зауважень до реєстру та документів, що передаються за ним, посадова особа групи ВОМК по контролю за переміщенням товарів які направляються із Київської регіональної митниці до інших митниць України, приймає його та вилучені відривні листки N 1 книжок МДП.

2.5. Реєстр обліковується в електронному "Журналі вхідної кореспонденції" відділу. Другий примірник реєстру повертається посадовій особі ПМО під підпис у журналі.

2.6. У разі виявлення в реєстрі помилок, допущених при його заповненні, посадова особа ПМО, яка передає реєстри до ВОМК, під особистий підпис до обох примірників реєстру вносить необхідні виправлення.

Якщо виправлення не можуть бути внесені під відповідальність зазначеної посадової особи ПМО, з реєстру викреслюється неправильний запис, а відповідний цьому запису документ повертається в ПМО.

На обох примірниках реєстру записується суть помилки, яка завіряється підписами посадової особи ВОМК та посадової особи ПМО, яка передає реєстри. Неприйнятий документ передається до ВОМК позачергово - на наступний робочий день, окремим реєстром.

2.7. Оброблені відривні листки N 1 книжок МДП групуються посадовою особою ВОМК, яка їх обробляла по митницях призначення у порядку зростання дати оформлення та формуються в контрольну справу.

2.8. Після отримання з митниці призначення відривних корінців відривних листків N 2 книжок МДП, у разі відсутності до них зауважень, посадова особа групи ВОМК, закріплена за даним напрямком, знімає з контролю відповідну книжку МДП.

2.9. Відривний корінець відривного листка N 2 скріплюється з відповідним відривним листком N 1 книжки МДП.

Після цих дій процедура МДП вважається завершеною належним чином.

2.10. Після надходження відривного корінця відривного листка N 2 за останньою книжкою МДП, що знаходиться в контрольній справі, вона нумерується та окремим реєстром (додаток 1) передається на зберігання до архіву ВОМК.

Реєстр зберігається разом зі справою.

Реєстр виготовляється та заповнюється за допомогою друкувального пристрою ПЕОМ.

2.11. У разі наявності зауваження до надісланого митницею призначення відривного корінця відривного листка N 2 книжки МДП, він повертається в митницю, яка його відправила, із супровідним листом за підписом начальника ВОМК.

Процедура МДП може вважатися завершеною лише після надходження відривного корінця відривного листка N 2 з внесеними до нього відповідними виправленнями.

2.12. У тих випадках, коли відривний корінець відривного листка N 2 книжки МДП був втрачений, процедура МДП вважається завершеною лише після отримання з митниці призначення копії маніфесту відривного листка N 2 (завіреної ОНП) з супровідним листом за підписом начальника митниці призначення.

2.13. У разі, якщо на протязі десяти днів з моменту вичерпання відведеного терміну доставки з митниці призначення не було отримане повідомлення про надходження товарів за книжками МДП або відривний корінець відривного листка N 2 книжки МДП, посадова особа групи ВОМК, закріплена за відповідним напрямком готує терміновий запит за підписом начальника ВОМК.

2.14. У разі отримання відповіді про ненадходження товару, визначена посадова особа ВОМК по контролю за переміщенням товарів, які направляються із Київської регіональної митниці до інших митниць України закріплена за відповідним напрямком, проводить перевірку.

Якщо в результаті перевірки були отримані документи, які свідчать про належне виконання перевізником процедури МДП, до митниці призначення направляється повторний запит з посиланням на зібрані матеріали.

2.15. Якщо проведена перевірка підтверджує факт порушення перевізником процедури МДП, визначена посадова особа ВОМК по контролю за переміщенням товарів, які направляються із Київської регіональної митниці до інших митниць України, закріплена за відповідним напрямком, готує гарантійному об'єднанню претензію щодо сплати передбачених законодавством обов'язкових платежів за порушення процедури МДП.

2.16. Претензія після правової оцінки відділом правового забезпечення митниці, підписується начальником митниці або його заступником та надсилається адресатові рекомендованим або цінним листом.

2.17. За результатами розгляду претензії контрагентом керівництво ВОМК приймає рішення про зняття з контролю відповідної книжки МДП.

3. Порядок здійснення контролю за переміщенням товарів, які направляються із зони діяльності Київської регіональної митниці до інших митниць з використанням ПТП, ПП та ПД

3.1. При надходженні товару в ПМО, за наявності підстав для направлення товару для митного оформлення до іншої митниці, посадова особа цього ПМО:

- з'ясовує номер ПП або ПД, за яким буде здійснюватися переміщення;

- робить оперативний запит до ЄАІС ДМСУ за номером ПП або ПД та перевіряє наявність у ЄАІС ДМСУ їх електронних копій;

- перевіряє відповідність поданих до митного оформлення товаросупровідних документів та товару відомостям, зазначеним в електронній копії ПП або ПД.

За відсутності зауважень, заносить відомості про товари, транспортний засіб, перевізника тощо до окремого журналу відповідно до номенклатури справ ПМО, вносить до ЄАІС ДМСУ необхідні дані, роздруковує чотири примірники витягу з електронної копії ПП або ПД, оформлює зобов'язання на доставку товарів та завершує оформлення шляхом проставляння на всіх примірниках витягів ПП або ПД відбитку ОНП.

3.2. Якщо, у випадках, визначених Держмитслужбою, для здійснення контролю за доставкою товарів використовується ПТП - до ПМО, який здійснює пропуск на митну територію України або оформлює товар для доставки в іншу митницю, разом із необхідними для здійснення митного контролю документами, подається заповнене в установленому порядку ПТП.

ПТП складається у трьох примірниках.

Після завершення митного оформлення посадова особа ПМО, яка його проводила, реєструє ПТП в окремому журналі відповідно до номенклатури справ ПМО, оформлює зобов'язання на доставку товарів, на всіх примірниках ПТП проставляє відбитки штампу ПМК і ОНП, в строк, що не перевищує 4 години після завершення митного оформлення, вносить до ЄАІС ДМСУ інформацію про ПТП.

3.3. Два примірники витягу із ПТП, ПП або ПД передаються особі, що приймає заявлені товари до перевезення та бере зобов'язання щодо доставки цих товарів у митницю призначення, один - залишається у справах ПМО із копіями документів, які були підставою для митного оформлення, один примірник витягу ПП(ПД) або завірена ОНП копія ПТП - передається до групи ВОМК по контролю за переміщенням товарів, які направляються із Київської регіональної митниці до інших митниць України.

3.4. Передача копій ПТП, витягів електронних копій ПП і ПД проводиться два рази на тиждень - в середу до 17.00 та п'ятницю до 16.00 реєстром (додаток 9) до Технологічної схеми у двох примірниках окремо за кожним типом ДКД, а для ПТП окремо за митним режимом (імпорт, транзит, експорт).

Передача повинна відбуватися у найближчий, визначений для передачі день, після завершення оформлення товарів.

Реєстри виготовляються та заповнюються за допомогою друкувального пристрою ПЕОМ.

3.5. У разі відсутності зауважень до реєстру та документів, що передаються за ним, посадова особа групи ВОМК по контролю за переміщенням товарів, які направляються із Київської регіональної митниці до інших митниць України, приймає його та копії ПТП, витяги з електронних копій ПП і ПД.

3.6. Реєстр обліковується в електронному "Журналі вхідної кореспонденції" відділу. Другий примірник реєстру повертається посадовій особі ПМО під розпис в журналі.

3.7. У разі виявлення в реєстрі помилок, допущених при його заповненні, посадова особа ПМО, яка передає реєстри до ВОМК, під особистий розпис до обох примірників реєстру вносить необхідні виправлення.

Якщо виправлення не можуть бути внесені під відповідальність зазначеної посадової особи ПМО, з реєстру викреслюється неправильний запис, а відповідний цьому запису документ повертається в ПМО.

На обох примірниках реєстру записується суть помилки, яка завіряється підписами посадової особи ВОМК та посадової особи, яка передає реєстри.

Неприйнятий документ передається до ВОМК позачергово - на наступний робочий день, окремим реєстром.

3.8. Прийняті за реєстрами копії ПТП та витяги з електронних копій ПП і ПД групуються відповідальною посадовою особою ВОМК у порядку зростання дати оформлення, формуються у справу окремо за кожним типом ДКД, нумеруються та по мірі наповнення справи реєстром (додаток 1) передаються на зберігання до архіву ВОМК.

Реєстр зберігається разом зі справою.

Реєстр виготовляється та заповнюється за допомогою друкувального пристрою ПЕОМ.

3.9. Подальший контроль за доставкою товарів здійснюється у порядку, визначеному пунктами 1.2 - 1.9 глави 1 розділу III цієї Технологічної схеми.

IV. Заключні положення

1. Порядок скасування в ЄАІС ДМСУ інформації по контролю за переміщенням товарів та проведення модифікації електронних копій ДКД

1.1. Скасування інформації з контролю за переміщенням товарів та проведення модифікації електронних копій ДКД проводиться ВОМК у випадку необхідності приведення електронних копій цих документів у відповідність їх твердим примірникам, на підставі обґрунтованої заяви декларанта, службової записки начальника підрозділу митниці, яким виявлено таку невідповідність, листів інших митниць за підписом начальника цієї митниці, за рішенням керівництва митниці.

1.2. У разі необхідності скасування інформації з контролю за переміщенням товарів з метою модифікації електронних копій ДКД заява або службова записка, разом з комплектом необхідних документів обов'язково погоджується з керівництвом ПМО, який проводив оформлення ДКД та ВОМК.

Оригінал заяви або службової записки залишається в справах відділу, який проводив модифікацію.

1.3. Відновлення в ЄАІС ДМСУ інформації з контролю за переміщенням товарів (у разі необхідності) проводиться із внесенням дат фактичної зміни стану електронної копії ДКД.

Контроль за відновленням інформації з контролю за переміщенням товарів покладається на посадову особу ВОМК, що проводила її скасування.

2. Порядок продовження строку доставки товарів, проведення заміни транспортних засобів, та зміни митниці на кордоні в ДКД та електронних копіях ВМД

2.1. У разі виникнення необхідності в продовженні строку доставки консолідованого вантажу перевізник або власник товару повинен звернутися з письмовою заявою до начальника митного поста (керівнику робочої групи), де проводилось митне оформлення частини вантажу.

До письмової заяви обов'язково додаються належним чином засвідчені відповідними органами документи, які дають підстави для продовження строку доставки товарів або проведення заміни транспортного засобу.

2.2. Під час розгляду заяви транспортний засіб з консолідованим вантажем повинен знаходитися в зоні діяльності митного поста та перебувати в постійній або тимчасовій зоні митного контролю, створеній наказом Київської регіональної митниці у відповідності до Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування і Порядку надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю споруд та об'єктів інфраструктури, що належать іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 N 1947.

2.3. У разі позитивного вирішення питання щодо продовження строку доставки консолідованого вантажу вчиняти запис: "Строк доставки товарів продовжено до "___" 20__ р. внаслідок митного оформлення консолідованого вантажу", який затверджується підписом начальника митного поста (керівника робочої групи), і завіряється його особистою номерною печаткою.

2.4. В обов'язковому порядку:

- інформувати митницю відправлення і митницю призначення вантажу, щодо якого прийнято рішення про продовження строку доставки, та в оперативному режимі передавати інформацію про продовження строку доставки до ЄАІС Державної митної служби України;

- копії підтверджуючих документів передавати до ВОМК.

2.5. Рішення про можливість продовження строку доставки товарів в інших випадках або заміни транспортного засобу оформлюється шляхом накладення начальником (заступником) ВОМК на заяві відповідної резолюції та погодженням зі Службу боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

2.6. У разі прийняття позитивного рішення, до ДКД та товаросупровідних документів вносяться відповідні записи (про продовження строку доставки товарів, номери нових транспортних засобів або/та нового перевізника).

Запис щодо продовження строку доставки завіряється підписом керівника ВОМК, яким розглядалася заява.

Внесена до товаросупровідних документів інформація про зміну транспортного засобу або/та перевізника завіряється ОНП посадової особи ПМО (ВОМК), яким проводилася така заміна.

2.7. Начальник ВОМК забезпечує:

- у разі продовження строку доставки товарів - завірення запису про продовження строку доставки печаткою митниці;

- внесення до ЄАІС ДМСУ інформації про новий строк доставки товарів або заміну транспортного засобу та/або перевізника;

- інформування митниць відправлення та призначення про виниклі обставини та прийняте рішення.

2.8. Заява та копії документів, які були підставою для продовження строку доставки, заміни транспортного засобу та/або перевізника залишаються в справах ВОМК.

2.9. Рішення про проведення в ДКД зміни митниці призначення (відправлення) приймається начальником ВОМК на підставі заяви власника товарів або уповноваженої ним особи чи на підставі повідомлення митних органів про необхідність проведення такої заміни.

3. Порядок анулювання ВТД, ПТП

3.1. Рішення про анулювання ВТД(ПТП) та їх електронних копій, приймається керівництвом митниці на підставі вмотивованої заяви власника товарів або уповноваженої ним особи.

Заява в обов'язковому порядку погоджується з керівництвом ПМО, який проводив оформлення ДКД та керівництвом ВОМК.

3.2. Після анулювання ДКД, для зняття з контролю відповідних відправок, із ПМО до ВОМК службовою запискою передається копія заяви з резолюцією керівництва митниці та завірена ОНП копія анульованого ДКД.

3.3. Анулювання електронних копій ДКД проводиться ВОМК з використанням можливостей ПІК, розміщених в ЄАІС ДМСУ.

 

Заступник начальника відділу
організації митного контролю

О. В. Корнєєнков

 

Додаток 1
до Тимчасової технологічної схеми здійснення контролю за переміщенням товарів в Київській регіональній митниці

Реєстр

N ______
порядковий номер
реєстру

/___/
остання цифра поточного року

__
N ПМО

від "___" 20__ р.

Назва справи

Дата початку та закінчення формування справи

Кількість аркушів

Примітка (вказуються відомості, що дозволяють ідентифікувати справи)

 

 

 

 

Керівник підрозділу

____
Підпис

____
Прізвище

Передав:

____
Підпис

____
Прізвище

Прийняв:

 

 

 

Додаток 2
до Тимчасової технологічної схеми здійснення контролю за переміщенням товарів в Київській регіональній митниці

N п/п

N гарантійного документа

Дата гарантійного документа

Термін дії гарантійного документа

Назва гаранта

N ПД

Дата

Назва одержувача вантажу ПД

Сума митного боргу, грн.

Дата надходження товару

N ОНП посадової особи, що погасила гарантійний документ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Додаток 3
до Тимчасової технологічної схеми здійснення контролю за переміщенням товарів в Київській регіональній митниці

Журнал обліку ВМД ПП /ПД __/__/20__ р

Код м/п

Дата

N ДКД

Тип ДКД

Одержувач

ПМК

Дата надходження вантажу

Номер кн. МДП, CMR, а/н

Номер штампа інсп., що прийняв вантаж під контроль

Документ зняття вантажу з контролю

N ОНП інспектора, що здійснив оформлення вантажу

Примітки (номер реєстру)

1

 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Додаток 4
до Тимчасової технологічної схеми здійснення контролю за переміщенням товарів в Київській регіональній митниці

Частина для митниці

РАЗОВА ПЕРЕПУСТКА N _______
для в'їзду на територію
(вказується назва місця прибуття)

"___" 20__ року                                ______ годин ______ хвилин

Автомобіль марки: ___________                                  _____
                                           (вказується марка автомобіля)                                                              N (тягача)/N (причепу)

Контейнер: ____
                                                                             (в разі наявності, вказується номер контейнеру)

Водій: ________
                                                                                   (вказується прізвище та ініціали водія)

Вище вказаний транспортний засіб (контейнер) зареєстрував та пропустив на територію місця прибуття диспетчер:

__________
             (П. І. Б., підпис)

  


Відмітки митниці:

Документи на товар подані: ______ годин ______ хвилин

        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
лінія відрізу

Частина для власника території

РАЗОВА ПЕРЕПУСТКА N ______
для в'їзду на територію
(вказується назва місия прибуття)

"___" 20__ року                                ______ годин ______ хвилин

Автомобіль марки: ___________                                  _____
                                         (вказується марка автомобіля)                                                       N (тягача)/N (причепу)

Контейнер: ____
                                                                              (в разі наявності, вказується номер контейнеру)

Водій: ________
                                                                                     (вказується прізвище та ініціали водія)

Вище вказаний транспортний засіб (контейнер) зареєстрував та пропустив на територію місця прибуття диспетчер:

__________
             (П. І. Б., підпис)

  


Відмітки митниці:

Документи на товар подані: ______ годин ______ хвилин                               Виїзд дозволено:

       

  


ПАМ'ЯТКА ВОДІЮ.

1. Після з'їзду на територію терміналу Ви зобов'язані, не пізніше ніж через 3 години, звернутися з усіма документами на товар в кімнату N _________ та подати ці документи уповноваженій посадовій особі митниці.

У разі порушення встановленого терміну Вас буде притягнуто до адмшістративної відповідальності за статтею 330 Митного кодексу України.

2.
і т. д. (вказуються відомості, які необхідно вказати з точки зору власника території та/або начальника ВМО).

Ознайомлений: _______
                                           (підпис водія)

 

Додаток 5
до Тимчасової технологічної схеми здійснення контролю за переміщенням товарів в Київській регіональній митниці

N п/п

Тип ДКД

N ДКД (повний номер)

Дата пропуску товару

Митниця відправлення (код)

Дата надходження

Одержувач

N штампа інсп., що прийняв товар під контроль

Документ, за яким проведено митне оформлення

N штампу ПМК інспектора, що здійснив оформлення товару

Примітка (номер реєстру)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Додаток 6
до Тимчасової технологічної схеми здійснення контролю за переміщенням товарів в Київській регіональній митниці

Начальнику ВОМК
_ митниці

РЕЄСТР
відривних корінців відривних листків N 2 книжок МДП у поштовому відправленні з відмітками про надходження товарів до Київської регіональної митниці

(номера Кн. МДП)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього: __________ шт.

 

 

Керівник ПМО

___
(підпис)

______
(прізвище)

Виконавець:
тел.

 

 

 

Додаток 7
до Тимчасової технологічної схеми здійснення контролю за переміщенням товарів в Київській регіональній митниці

N
п/п

Дата

Митниця

К-ть та тип документів

ПІБ виконавця

Підпис

Примітки

 

Додаток 8
до Тимчасової технологічної схеми здійснення контролю за переміщенням товарів в Київській регіональній митниці

Реєстр

N
порядковий номер
реєстру

/__/
остання цифра поточного року

_________
N ПМО

/торговий/неторговий обіг

від "___" 20__ р.
відривних листків N 1 книжок МДП, товари за якими були направлені в інші митниці

N
з/п

N TIR

N сторінки

Дата оформлення

Митниця призначення (код)

N ВМД

N ОНП інспектора, який провів оформлення

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

Керівник ПМО -

____
(підпис)

_
(прізвище, ініціали)

Виконавець:
тел.

____
(підпис)

_
(прізвище, ініціали)

Реєстр прийняв:

Особливості заповнення графи 6 - "N ВМД":

- у разі часткового розвантаження (консолідований вантаж) в графі робиться запис "Часткове розвантаження".

 

Додаток 9
до Тимчасової технологічної схеми здійснення контролю за переміщенням товарів в Київській регіональній митниці

Реєстр

N _______
порядковий номер
реєстру

/__/
остання цифра поточного року

__
N ПМО

від "___" 20__ р.
ПТП, ПП, ПД, ВТД (вказується потрібне) товари, за якими направлені в інші митниці (для ПТП зазначається митний режим - імпорт, експорт. транзит).

N
з/п

N ДКД (повний)

Дата оформлення ДКД

ОНП інспектора, який провів оформлення

Примітки

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Керівник ПМО -

____
(підпис)

_
(прізвище, ініціали)

Виконавець:
тел.

____
(підпис)

_
(прізвище, ініціали)

Реєстр прийняв:

 

 

 

Додаток 10
до Тимчасової технологічної схеми здійснення контролю за переміщенням товарів в Київській регіональній митниці

Начальнику митного поста
___

Звіт N ___

від "___" 20__ р.
про ПП та ПД, оформлені одержувачами поза місцем свого обліку

N з/п

Тип ДКПТ

N ДКПТ (ххххххххх/хххх/хххххх)

Назва місця прибуття (відповідно до класифікатора, затвердженого наказом ДМСУ від 17.05.2011 N 395) (Наказ N 395)

Код ЄДРПОУ одержувача

Назва одержувача

Місце обліку одержувача

Розміщення на склад (дані з графи 49 ДКПТ)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець (посада):
тел.

____
(підпис)

______
(прізвище, ініціали)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали