МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 22 листопада 2011 року N 1226

Про введення в дію Організаційно-методичних вказівок з підготовки до дій за призначенням авіації МНС України на 2012 рік

З метою забезпечення якісного планування та підготовки авіації МНС до дій за призначенням у 2012 році, підвищення рівня підготовки особового складу до виконання поставлених завдань наказую:

1. Затвердити та ввести в дію з 01.12.2011 року Організаційно-методичні вказівки з підготовки до дій за призначенням авіації МНС України на 2012 рік, що додаються.

2. Начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування, командиру Спеціального авіаційного загону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту організувати вивчення Організаційно-методичних вказівок у підпорядкованих підрозділах.

Планування підготовки до дій за призначенням підрозділів авіації МНС на 2012 рік розпочати з 1 грудня 2011 року.

3. Командиру Спеціального авіаційного загону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту до 21 грудня 2011 року погодити з Управлінням авіації та авіаційного пошуку і рятування План підготовки загону до дій за призначенням на 2012 рік та до 24 грудня 2011 року подати його на затвердження.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

В. Балога

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
22.11.2011 N 1226

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ПІДГОТОВКИ ДО ДІЙ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ АВІАЦІЇ МНС УКРАЇНИ НА 2012 РІК

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Підготовку авіації МНС України до дій за призначенням у 2012 році організовувати та проводити відповідно до вимог Повітряного кодексу України ( N 3393-VI), наказів та розпоряджень Міністра надзвичайних ситуацій України і даних організаційно-методичних вказівок.

Організація і контроль виконання організаційно-методичних вказівок посадовими особами авіації МНС покладається на Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування.

Головним завданням авіації МНС України в умовах її подальшого формування і розвитку у 2012 році вважати:

авіаційне забезпечення заходів щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, перевезення мобільних оперативних груп МНС України до місць надзвичайних ситуацій;

забезпечення готовності Спеціального авіаційного загону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (далі - САЗ) до виконання завдань за призначенням;

оцінка масштабів надзвичайних ситуацій для підготовки пропозицій до центральних органів виконавчої влади з метою прийняття рішення щодо залучення основних сил спеціальних підрозділів;

забезпечення цілодобового чергування з виконання авіаційних пошуково-рятувальних робіт на базовому і позабазових аеродромах;

підвищення мобільності аварійно-рятувальних загонів (Спеціальних регіональних центрів швидкого реагування) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту шляхом поетапного розміщення авіаційної техніки у районах дислокації центрів (після їх створення) і організації чергування екіпажів;

надання екстреної медичної допомоги та евакуація особового складу, рятувальників органів і підрозділів цивільного захисту, осіб, залучених до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, постраждалого населення;

підготовка та підтримання постійної високої натренованості льотних екіпажів до виконання завдань за призначенням;

освоєння нових типів повітряних суден та подальше удосконалення підготовки екіпажів на літаках та вертольотах;

ведення повітряної розвідки, патрулювання і моніторинг місцевості та об'єктів;

пожежогасіння лісових масивів і об'єктів з повітря літаками Ан-32П та вертольотами;

транспортування вантажів на зовнішній підвісці;

виконання інших робіт.

Бути готовим до базування авіаційного підрозділу на базі легких вертольотів ВК-117С2 (ЕС-145) та Мі-2 на майданчику МНС України в аеропорту "Київ" (Жуляни) та в аеропорту "Ужгород" і організації чергування екіпажів у зазначених аеропортах.

При підготовці льотних екіпажів САЗ та льотного складу Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування (далі - Управління) основні зусилля зосередити на підтримці та відновленні втрачених навичок у польотах, постійній готовності екіпажів літаків і вертольотів до виконання спеціальних завдань відповідно до типу та призначення літального апарату.

Удосконалення підготовки льотних екіпажів, рятувальників та інженерно-технічного складу САЗ на вертольотах ВК-117С2 (ЕС-145) та Мі-2, подальша підготовка на літаках (у тому числі і практична підготовка до польотів по міжнародним повітряним лініям) вважати пріоритетними завданнями на 2012 рік.

При цьому підвищити персональну відповідальність посадових осіб усіх ступенів за доручену ділянку роботи, домогтися найбільш раціонального та ефективного використання пально-мастильних матеріалів, інших видів матеріально-технічного і фінансового забезпечення в умовах їх обмеженого постачання.

II. ГОТОВНІСТЬ ДО ДІЙ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

Управлінню авіації та авіаційного пошуку і рятування, керівному складу САЗ, БУ "Служба координації авіаційних робіт з пошуку і рятування" (далі - БУ "СКАРПР") головні зусилля зосередити на забезпеченні здатності підпорядкованих органів управління організовано здійснити заходи (додаток 1) щодо приведення у повну готовність до дій за призначенням в установлені планом терміни і за будь-яких умов обстановки негайно приступити до виконання поставлених завдань.

Утримувати САЗ за штатною чисельністю особового складу не менше 70 % від штатної чисельності. При цьому штатну чисельність спеціалістів, які визначають здатність загону до виконання завдань за призначенням, з урахуванням посад начальницького складу, мати не менше 80 % від штатної чисельності.

Продовжувати опанування сучасних методів управління щодо досягнення чітких і злагоджених дій особового складу в єдиному комплексі заходів, які виконуються під час приведення у вищі ступені готовності до дій за призначенням. Особливу увагу звернути на уміння кожного керівника організувати роботу щодо суттєвого підвищення готовності діяти за призначенням підпорядкованого йому підрозділу.

З цією метою продовжити удосконалення системи роботи командира САЗ, його заступників та інших посадових осіб з питань підтримання рівня готовності підлеглих до виконання покладених завдань.

Кожному підрозділу продовжити у ході навчань, тренувань і занять оволодіння алгоритмами (порядком) дій посадових осіб за різними ступенями готовності до дій за призначенням.

До 5 числа кожного місяця особисто командиру САЗ проводити узгодження та уточнення між підрозділами загону плану приведення у готовність до дій за призначенням за термінами виконання заходів, а також особистої документації керівного складу. При цьому домагатися єдиного розуміння усіма посадовими особами порядку приведення загону у готовність до дій за призначенням.

При проведенні занять та тренувань з готовності до дій за призначенням вести боротьбу з проявами шаблонності та неорганізованості, більшу увагу приділяти відпрацюванню практичних навичок особового складу з виконання покладених обов'язків, а також якісній підготовці оперативних чергових, чергових сил до виконання своїх обов'язків.

Показові (тактико-стройові) заняття (ТСЗ) з порядку приведення САЗ до дій за призначенням провести згідно з планом протягом першого тижня після початку кожного з періодів навчання.

Начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування забезпечити участь та надання допомоги фахівцями Управління у проведенні ТСЗ на кожному етапі.

Результатами проведення ТСЗ повинні бути: чітке усвідомлення та знання кожною посадовою особою вимог керівних документів з приведення у готовність своїх функціональних обов'язків та твердих практичних навичок у їх виконанні, а також повне відпрацювання взаємопогоджених документів посадових осіб загону.

Тренування САЗ з приведення загону у вищі ступені готовності до дій за призначенням проводити щомісяця. Не менше 50 % загальної кількості тренувань проводити у нічних умовах.

Командиру САЗ проводити раптові перевірки стану готовності до дій за призначенням управління загону та кожного підрозділу не менше одного разу у кожному періоді навчання.

Чергування у Єдиній державній системі проведення авіаційних пошуково-рятувальних робіт на території України у визначених рішенням МНС аеродромах (аеропортах), вертолітних майданчиках організовувати і здійснювати силами та засобами САЗ.

Командиру САЗ у пожежонебезпечний період з 1 травня до 15 жовтня до чергування в аеропорту "Сімферополь" та інших аеропортах України, визначених керівництвом МНС України, залучати екіпажі літаків Ан-32П, вертольотів МІ-8МТ, які підготовлені до гасіння пожеж за допомогою водозливних пристроїв, виконанню польотів та рятувальних робіт над морем і у гірській місцевості.

Для цього мати шість екіпажів, підготовлених до виконання пожежогасіння у гірській місцевості, на літаках Ан-32П і десять екіпажів на вертольотах МІ-8МТ.

До виконання польотів по міжнародних повітряних лініях мати підготовленими чотири екіпажі на літаках Ан-32П (Ан-26), які пройшли спеціальну підготовку.

Командиру САЗ забезпечити проведення на базі загону, перед початком пожежонебезпечного періоду (у визначені терміни), підготовку фахівців з наземного коректування (координування).

Відповідно до вимог наказу МНС України від 23.04.2009 N 277 "Про затвердження Програми підготовки фахівців з наземного коректування (координування) під час гасіння лісових пожеж із залученням авіації МНС" відпрацювати навчально-методичний матеріал для проведення занять.

Управлінню перевірки чергових сил САЗ здійснювати двічі на рік відповідно до наказу МНС України від 23.05.2002 N 134 "Про затвердження Інструкції з перевірки сил та засобів пошуково-рятувальних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, організацій незалежно від форм власності з питань пошуково-рятувального забезпечення польотів авіації на території України".

Командиру САЗ раптові перевірки чергування без підйому екіпажів у повітря на аеродромах постійного базування здійснювати не менше двох разів на місяць (із них один раз вночі), а на позабазових аеродромах - щокварталу. Результати перевірки заносити у журнал перевірки чергових сил.

До чергування з авіаційного забезпечення пошукових та аварійно-рятувальних робіт залучати екіпажі 1-го та 2-го класу, які мають спеціальну наземну і льотну підготовку, підготовлені до виконання пошукових та аварійно-рятувальних робіт над сушею і водною поверхнею, посадок на незнайомі та непозначені майданчики вдень в простих та складних метеорологічних умовах та вночі в простих і складних метеорологічних умовах на позначені майданчики, а також екіпажі 3-го класу, які підготовлені до рівня 2-го класу та мають наліт на цьому типі вертольота (літака) не менше 200 годин, як командира екіпажу - 50 годин.

Екіпажам, що здійснюють чергування, повинні бути віддані накази по загону на кожний період навчання (по мірі підготовки екіпажів) згідно з досягнутим рівнем льотної підготовки.

Допуск екіпажів до чергування на базових аеродромах здійснюється наказом командира САЗ щодобово до кожного чергування, а на позабазових аеродромах - на період чергування із зазначенням рівня підготовки екіпажів, допущених до несення чергування. Витяг із такого наказу зберігається на весь період чергування у командира екіпажу.

III. ПІДГОТОВКА ДО ДІЙ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ НА ЛІТАКАХ ТА ВЕРТОЛЬОТАХ

Керівному складу Управління, командиру САЗ забезпечити постійну готовність органів управління, льотних екіпажів, служб, підрозділів забезпечення до своєчасного та організованого виконання завдань за призначенням, підтримання досягнутого рівня натренованості з урахуванням обмеженого виділення матеріальних ресурсів.

Особливу увагу приділити підготовці льотних екіпажів до дій за призначенням:

на літаках Ан-30 - оцінка масштабів надзвичайних ситуацій для підготовки пропозицій до центральних органів виконавчої влади з метою прийняття рішення щодо залучення основних сил спеціальних підрозділів;

виконання завдань щодо визначення координат надзвичайної події та оперативного доведення їх до заінтересованих установ, повітряного фотографування, дистанційного зондування землі з метою обстеження магістральних і місцевих шляхопроводів на договірних засадах;

візуальний пошук екіпажів і пасажирів повітряних суден, що зазнали лиха, та своєчасної передачі інформації на заінтересовані ПУ (РДЦ, ГКЦ) і пошукові повітряні та наземні засоби;

картографування територій та топографічної зйомки місцевості;

на літаках Ан-26 - своєчасне та якісне перевезення мобільних оперативних груп МНС, рятівників і вантажів до місця події у райони надзвичайних ситуацій (у тому числі і за межі України);

радіотехнічний та візуальний пошук екіпажів і пасажирів повітряних суден, що зазнали лиха та своєчасної передачі інформації на заінтересовані ПУ (РДЦ, ГКЦ) і пошукові повітряні та наземні засоби;

перевезення гуманітарної допомоги, евакуація потерпілих як в Україні, так і за її межами;

виконання повітряної розвідки місцевості.

Мати три підготовлені екіпажі до виконання польотів на забезпечення управління та зв'язку;

на літаках Ан-32П - виконання повітряної розвідки пожежонебезпечних районів, виявлення осередків лісових пожеж;

гасіння лісових пожеж з повітря в рівнинній та гірській місцевості за допомогою прицільного зливу вогнегасячої рідини;

доставка та прицільне десантування авіаційних рятівників, парашутистів-пожежників, спеціального обладнання, спорядження та вантажів до місць лісових пожеж та надзвичайних ситуацій;

перевезення засобів пожежогасіння між районами пожеж;

радіотехнічний та візуальний пошук екіпажів і пасажирів повітряних суден, що зазнали лиха, та своєчасної передачі інформації на заінтересовані ПУ (РДЦ, ГКЦ) і пошукові повітряні та наземні засоби;

виконання завдань за межами України з виконанням польотів по міжнародних повітряних лініях;

перевезення вантажів (гуманітарної допомоги).

на вертольотах МІ-8Т (МТ, МТВ) - виконання пошукових та аварійно-рятувальних робіт над сушею та водною поверхнею (морем), у гірській місцевості з радіотехнічним і візуальним пошуком екіпажів і пасажирів повітряних суден, що зазнали лиха;

виконання посадок вдень на непозначені, обмежені за розміром майданчики (гірські майданчики), з самостійним підбором їх з повітря, вночі - виконання посадок на підготовлені, позначені, обмежені за розміром майданчики;

десантування груп рятівників та вантажів парашутним, штурмовим, а також посадочним способом і за допомогою спускових пристроїв (СПР);

перевезення мобільних оперативних груп МНС України у райони надзвичайних ситуацій;

гасіння пожеж за допомогою водозливного пристрою ВЗП-5; виконання протипожежної розвідки лісових масивів і сільгоспугідь; виконання повітряної розвідки місцевості; виконання польотів з вантажем на зовнішній підвісці;

на легких вертольотах ВК-117С2 (ЕС-145) та Мі-2 - перевезення мобільних оперативних груп, виконання пошукових та аварійно-рятувальних робіт з візуальним та радіотехнічним пошуком екіпажів і пасажирів повітряних суден, що зазнали лиха;

забезпечення вирішення задач з евакуації постраждалих, доставки медичного персоналу і рятівників у задані райони для надання кваліфікованої медичної допомоги потерпілим на місці аварій, евакуації на ношах і сидячих потерпілих до лікувальних закладів у супроводі медичних працівників;

спостереження за станом шляхопроводів (газопроводів, нафтопроводів тощо), визначенням їхнього експлуатаційного стану та своєчасне надання інформації до заінтересованих установ;

виконання повітряної розвідки, у тому числі і протипожежної розвідки лісових масивів та сільгоспугідь.

Льотному складу Управління підтримувати льотну натренованість як командирам екіпажів і інструкторів для здійснення підготовки та контролю льотного складу авіації МНС у складі льотних екіпажів САЗ.

Тренування особового складу до дій за призначенням проводити з метою підвищення навичок і злагодженості в роботі керівництва та підрозділів при виконанні поставлених задач.

Льотну роботу та підготовку льотного складу авіації МНС України планувати відповідно до вимог Настанови по виконанню польотів (НВП-99), Програми підготовки льотного складу (на літаках) ППЛС(л)-2008, Програми підготовки льотного складу (на вертольотах) ППЛС(в)-2008 та інших нормативних документів з організації і проведення льотної роботи.

Організацію польотів і перельотів здійснювати відповідно до щотижневого Плану польотів і перельотів авіації МНС, затвердженого першим заступником (заступником) Міністра.

Загальну підготовку екіпажів і осіб груп керівництва польотами до польотів проводити в кінці кожного місяця протягом двох днів.

Попередню підготовку екіпажів до польотів проводити до кожного льотного дня (до виконання повітряних перевезень).

Після проведення контролю готовності до польотів командиру САЗ до 18:00 (за київським часом) письмово доповідати на ім'я начальника Управління про проведення попередньої підготовки до польотів, її обсяг і готовність до польотів екіпажів, ГКП, спеціалістів ІАС, зв'язку, тилу, а також авіаційної техніки, аеродрому, засобів аеродромно-технічного забезпечення, зв'язку та РТЗ.

Попередню підготовку з екіпажами, що залучаються до несення чергування на позабазових аеродромах, проводити перед відбуттям екіпажів на чергування їх безпосередніми начальниками.

Завдання на виконання чергування екіпажам ставити особисто командиру САЗ.

Тривалість і зміст попередньої підготовки визначати залежно від складності завдань, які виконуються, та рівня підготовки льотного складу.

Під час несення чергування з екіпажами, під керівництвом командирів екіпажів проводиться самостійна підготовка і тренажі в кабінах повітряних суден відповідно до затверджених планів.

Передпольотну підготовку екіпажів проводити на аеродромі безпосередньо перед польотами (перельотами), заступленням на чергування з урахуванням конкретної метеорологічної, орнітологічної, повітряної та наземної обстановки.

Під час виконання перельотів з метою ротації екіпажів, що несуть чергування на позабазових аеродромах, а також при виконанні польотів до місць проведення навчань (тренувань) командиру САЗ спільно з бюджетною установою "Служба координації авіаційних робіт з пошуку і рятування" розробляти Плани проведення радіотренувань, а екіпажам літаків та вертольотів - проводити радіотренування з наземними пошуково-рятувальними силами, що підпорядковані Головним управлінням (управлінням) МНС областей.

Щороку планувати з керівним, льотним та інженерно-технічним складом, фахівцями групи керівництва польотами, тилу та зв'язку навчання за програмами удосконалення кадрів на курсах підвищення кваліфікації в навчальних закладах цивільної авіації та при військовій частині А2488 (м. Миколаїв).

Планування льотної підготовки здійснювати послідовно, виходячи із річних норм нальоту за типами літаків (вертольотів) згідно з вимогами наказу МНС України від 07.11.2011 N 1176 "Про встановлення середніх річних норм нальоту льотному складу авіації МНС для планування льотної підготовки на 2012 рік".

У ході планування і обліку льотної підготовки відпрацьовувати необхідну документацію відповідно до вимог Керівництва з планування підготовки до дій за призначенням в авіації МНС України (наказ МНС України від 15.11.2011 N 1210 "Про введення в дію Керівництва з планування підготовки до дій за призначенням в авіації МНС України" (Наказ N 1210)) та розпоряджень начальника Управління.

При проведенні навчально-тренувальних польотів планувати максимальну тривалість льотної зміни до 7 годин.

При організації і проведенні польотів на літаках за планом зборів (тренувань, навчань) дозволяється рішенням начальника Управління тривалість льотної зміни збільшувати до 9 годин.

При виконанні спеціальних завдань з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, виконання пошуково-рятувальних операцій максимальний стартовий час для екіпажів повітряних суден встановлюється наказом МНС України від 09.10.2008 N 725 "Про норми нальоту та стартовий час екіпажів повітряних суден авіації МНС".

До плану підготовки на клас включити льотний склад, який з урахуванням фактичного рівня підготовки за рік досягне необхідного рівня.

Планування щорічних відпусток особам льотного складу та ГКП здійснювати відповідно до вимог НВП-99, при цьому основна частина відпустки повинна складати не менше 30 діб.

З метою створення резерву на заміщення вакантних посад командирів екіпажів готувати двох помічників командира корабля і двох льотчиків-штурманів з робочого місця командира екіпажу.

На повітряні перевезення встановити наліт для екіпажів літаків - 60 %, для екіпажів вертольотів - 40 % від встановлених річних норм нальоту.

Головним завданням вважати підготовку екіпажів до виконання завдань за призначенням на 100 % штатної кількості літальних апаратів.

Мінімальні норми польотів за видами льотної підготовки приведено у додатку 2.

Для забезпечення оперативності та безперервності управління літаками і вертольотами при виконанні ними завдань за призначенням, постійно використовувати засоби зв'язку короткохвильового діапазону.

У кожному періоді навчання провести не менш як одне тактико-спеціальне тренування з готовності до дій за призначенням.

Командиру САЗ щомісяця, до 5-го числа наступного за звітним місяцем, письмово доповідати до Управління про хід виконання річного Плану підготовки до дій за призначенням, а також щомісяця (станом на 1 та 15 число кожного місяця) надавати до Управління за своїм підписом дані про:

фактичний рівень натренованості льотного складу на літаках та вертольотах (додаток 1 ф. N 1/18-5);

рівень підготовки льотних екіпажів, що залучаються до виконання пошуково-рятувальних робіт (додаток 2 ф. N 2/18-5);

рівень підготовки рятувальної парашутно-десантної групи, яка залучається до виконання авіаційних пошуково-рятувальних робіт (додаток 3 ф. N 3/18-5);

рівень фактичної підготовки штурманського складу загону на літаках (додаток 4 ф. N 4/18-5);

дані по загальному нальоту командирів екіпажів на літаках та вертольотах (додаток 5 ф. N 3/18-5) не пізніше 5-го числа наступного місяця.

IV. ЛЬОТНО-МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА

Льотно-методичну підготовку у 2012 році організувати відповідно до вимог НВП-99, наказів і розпоряджень МНС України та Управління, Програм підготовки льотного складу (ППЛС-2008) та інших нормативних документів з організації і проведення льотної роботи.

Планувати і проводити засідання льотно-методичної ради не рідше одного разу на квартал.

У льотно-методичній роботі основну увагу звернути на:

чітке та однакове розуміння особовим складом порядку підготовки і застосування за призначенням авіації МНС;

підвищення методичної майстерності керівного складу ланок, ескадрилій;

недопущення авіаційних подій та інцидентів з вини особового складу;

втілення в життя застосування єдиної методики навчання льотного складу та формування льотних навичок з урахуванням індивідуальних особливостей кожного члена екіпажу.

Наземну підготовку льотного складу САЗ спрямувати на набуття та удосконалення особовим складом знань, умінь і навичок, необхідних для виконання обов'язків за посадою при організації і виконанні польотів.

При підготовці занять з методичної підготовки використовувати:

з питань організації льотної діяльності - навчальний посібник "Методика бойової підготовки авіаційних з'єднань та частин", видання НАОУ, 2003 року;

з питань організації управління в надзвичайних ситуаціях - методичними рекомендаціями "Організація управління у надзвичайних ситуаціях", затвердженими наказом МНС України від 05.10.2007 N 685, та Положенням про застосування авіації МНС для гасіння пожеж, затвердженим наказом МНС України від 01.09.2008 N 631;

з питань проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт - Правила авіаційного пошуку та рятування в Україні, затверджені наказом МНС України від 17.05.2006 N 297.

V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ

Завдання щодо попередження авіаційних подій керівному складу Управління, САЗ вирішувати комплексно, зосередивши основні зусилля на профілактичній роботі із запобігання авіаційним подіям та інцидентам. Вести активний пошук небезпечних факторів і своєчасно їх усувати.

Щокварталу проводити оцінку профілактичної роботи керівного складу із забезпечення безпеки польотів.

Аналіз стану безпеки польотів за підписом командира САЗ за місяць, квартал, півріччя та рік надавати до Управління до 5-го числа, наступного за звітним місяцем (кварталом).

У своїй діяльності щодо забезпечення безпеки польотів керівному складу Управління та САЗ керуватися вимогами Положення про запобігання авіаційних подій (ПЗАП-2000) (другого розділу), введеного в дію наказом командувача Військово-Повітряних Сил України від 29.10.99 N 210, Правил розслідування авіаційних подій та інцидентів в авіації Збройних Сил України (ПРАПІ-2010), введеного в дію наказом Міністра оборони України від 19.05.2010 N 256, та інших нормативних документів, які регламентують організацію та проведення польотів.

У результаті планування роботи із запобігання авіаційним подіям повинні бути відпрацьовані Програма із запобігання авіаційним подіям на 2012 рік та плани заходів щодо забезпечення безпеки польотів відповідних посадових осіб на кожний місяць.

Особливу увагу спрямувати на своєчасне виявлення та попередження небезпечних факторів льотної роботи та усунення причин, що їх викликають.

Керівному складу загону спрямувати роботу на досягнення чіткої організації правил проведення польотів з постійним контролем за ходом усунення виявлених небезпечних факторів льотної роботи.

Постійно включати в свої місячні плани робіт із забезпечення безпеки польотів профілактичні заходи та находити нові шляхи їх реалізації з підтримки необхідного рівня льотної та спеціальної підготовки особового складу, забезпечення грамотної експлуатації авіаційної техніки в польоті, організації польотів і підготовки льотного складу до них, забезпечення високої якості керівництва польотами.

Під час планування профілактичної роботи керуватися рекомендаціями, що напрацьовані під час проведення конференції з безпеки польотів.

Забезпечити постійний контроль дотримання методики вводу до строю льотного складу в складних метеоумовах і при встановленому мінімумі погоди вдень та вночі.

Посилити контроль за станом підготовки авіаційної техніки до польотів, особливо до польотів і перельотів (перевезень мобільних оперативних груп та керівництва МНС) при встановленому мінімумі погоди.

Щомісячний аналіз повинен бути основою для оцінки виконання Програми із запобігання авіаційним подіям, її коригування, а також для оцінки роботи керівного складу із забезпечення безпеки польотів.

Планувати і щомісяця перед початком проведення загальної підготовки до польотів проводити спеціальні заняття з безпеки польотів з льотним, інженерно-технічним та особовим складом підрозділів забезпечення.

Організація та проведення спеціальних занять покладається:

на командира САЗ або його заступника - з льотним складом та особами, які беруть участь у керівництві польотами;

на заступника командира з ІАС - з інженерно-технічним складом;

на заступника командира САЗ з тилу - з особовим складом тилових підрозділів;

на заступника командира зі зв'язку та РТЗ - з особовим складом підрозділів зв'язку та РТЗ.

Постійно планувати та якісно проводити заходи щодо підтримання необхідного рівня льотної та спеціальної підготовки особового складу.

Своєчасно проводити повні розбори польотів з детальним аналізом недоліків та помилок кожного льотчика з використанням сучасних засобів збору, аналізу та демонстрації матеріалів ОК.

Підготовка до повного розбору польотів повинна включати:

складання плану розбору;

збір і узагальнення даних для розбору керівним льотним і інженерно-технічним складом загону (підрозділу) і особами групи керівництва;

дешифрування даних ОК;

розрахунки і підбір теоретичного матеріалу, що розкриває фізичний смисл елементів польотів, які підлягають аналізу;

виготовлення схем, таблиць і іншого матеріалу, що ілюструє підсумки польотів, якість виконання екіпажами польотних завдань тощо.

Повний розбір польотів проводити після кожної льотної зміни в загоні і ескадрильях.

На повному розборі застосовуються наступні дані: особистий нагляд (записи) командирів (начальників);

планова таблиця польотів з підсумками і зауваженнями керівника польотів, записи в журналах керівника польотів, хронометражу, оцінок якості злетів і посадок;

розрахунки і записи осіб ГКП;

дані фотореєструючої апаратури;

записи магнітофонів;

доповіді екіпажів про виконання польотних завдань;

польотна документація екіпажів.

При плануванні робіт із запобігання авіаційним подіям заходи повинні бути конкретними і спрямованими, в першу чергу, на поліпшення якості підготовки льотного, інженерно-технічного складу та авіаційної техніки до польотів, підвищення її надійності, вдосконалення знань і навичок особового складу, укріплення технологічної і виконавської дисципліни.

Робота із запобігання авіаційним подіям повинна проводитися, в першу чергу, у авіаційних підрозділах з пошуку, розкриття, обліку та доповіді про небезпечні фактори, які виявлені в процесі підготовки і проведення польотів.

Кожне спеціальне заняття з безпеки польотів повинно закінчуватися обговоренням, відпрацюванням та доведенням рекомендацій із запобігання авіаційним подіям до особового складу, заходів безпеки при виконанні польотів.

Забезпечити своєчасне доведення до особового складу оперативної і періодичної інформації з безпеки польотів в частині, що стосується до всього льотного та інженерно-технічного складу як на базовому аеродромі, так і у місцях здійснення чергування екіпажами (аеропорти "Харків", "Сімферополь", "Ужгород", "Київ" (Жуляни) тощо).

Класи і лабораторії об'єктивного контролю привести у відповідність з вимогами Інструкції з організації та здійснення об'єктивного контролю у Повітряних Силах Збройних Сил України (наказ командувача ПС ЗС України від 27.01.2006 N 27 "Про затвердження Інструкції з організації та здійснення об'єктивного контролю у Повітряних Силах ЗС України") і використовувати їх для якісної оцінки виконання польотних завдань та оцінки працездатності авіаційної техніки.

VI. ШТУРМАНСЬКА ПІДГОТОВКА

Головним у штурманській підготовці особового складу вважати досягнення і підтримання високого рівня штурманської підготовки, удосконалення досягнутого рівня теоретичних знань та практичних навичок льотного складу, який забезпечує якісне виконання польотних завдань з навігації та спеціального застосування, а також своєчасне і ефективне проведення заходів штурманського забезпечення польотів та їх безпеки у штурманському відношенні.

Основою вирішення цих завдань повинно бути:

висока організація роботи керівного штурманського складу авіації МНС при відпрацюванні і реалізації запланованих заходів;

поглиблення льотним складом теоретичних знань і відпрацювання практичних навичок, необхідних для досягнення високої точності і надійності з повітряної навігації та спеціального застосування;

розроблення та проведення конкретних заходів штурманського забезпечення польотів, їх безпеки, з урахуванням навігаційної обстановки району польотів під час підготовки і проведення польотів;

проведення підготовки до польотів і контролю готовності відповідно до вимог НШС-2009. Особливу увагу приділити підтримці натренованості льотного складу з навігації та до дій за призначенням;

при виконанні польотів навігацію здійснювати з комплексним використанням усіх систем навігації і візуального орієнтування;

якісний та об'єктивний аналіз стану штурманської підготовки екіпажів.

Основною формою професійної підготовки вважати самостійне навчання при обов'язковому контролі з боку безпосередніх та старших начальників.

Вести постійний пошук шляхів удосконалення методичного забезпечення підготовки екіпажів з навігації та спеціального застосування.

У підготовчому періоді до навчального року провести триденні методичні збори зі штурманами ланок.

Аналіз штурманської підготовки проводити щомісяця.

Щокварталу письмово доповідати до Управління про стан штурманської підготовки за визначеною формою.

6.1. Аеронавігаційне забезпечення авіації МНС

Головним завданням у аеронавігаційному забезпеченні авіаційних підрозділів МНС вважати удосконалення досягнутого рівня теоретичних знань та практичних навичок особового складу штурманської служби, який забезпечує якісне здійснення аеронавігаційного забезпечення.

Вирішення завдань із забезпечення аеронавігаційною інформацією авіації МНС здійснювати згідно з вимогами наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 01.07.2004 N 564 "Про затвердження Правил обслуговування аеронавігаційною інформацією", Правил щодо забезпечення ЗС України аеронавігаційною інформацією, Інструкції з організації забезпечення ЗС України аеронавігаційною інформацією, наказу Головнокомандувача Військово-Повітряних Сил ЗС України від 08.07.2003 N 176 "Про порядок надання аеронавігаційної інформації до Центру аеронавігаційного забезпечення авіації Збройних Сил України".

У ході аеронавігаційного забезпечення особливу увагу приділити:

якісному збору, аналізу, своєчасній підготовці матеріалів для внесення змін у документи аеронавігаційної інформації та поправках (сповіщеннях) до них;

контролю за відповідністю відомостей, опублікованих у документах аеронавігаційної інформації, змісту інструкцій з виконання польотів (з використання повітряного простору) в районах аеродромів та інших Інструкцій і документів;

контролю за дотриманням в авіаційних підрозділах встановленого порядку проведення робіт на аеродромах і засобах РТЗ польотів, пов'язаних зі змінами аеронавігаційних даних;

оперативному доведенню до авіаційних підрозділів документів аеронавігаційної інформації та поправок (сповіщень) до них;

впровадженню у практику роботи новітніх інформаційних систем, сучасного програмного забезпечення, світової системи координат WGS-84 і цифрових карт місцевості;

веденню контрольних примірників документів аеронавігаційної інформації. Оперативному доведенню до авіаційних підрозділів документів аеронавігаційної інформації та поправок (сповіщень) до них.

Двічі на рік (січень, червень) старшому штурману загону організовувати перевірку документів аеронавігаційного забезпечення.

Штурманській службі САЗ провести звірку документів АНІ з контрольними примірниками ЦАНЗ (за планом ЦАНЗ).

Старшому штурману САЗ своєчасно надавати в ЦАНЗ зміни, які вносяться до Інструкцій з виконання польотів (з використання повітряного простору) в районах аеродромів авіації МНС України.

Пропозиції щодо змін вертикальних та горизонтальних меж зон UKT, координат ППМ та вертикальних меж маршрутів MRT та пропозиції щодо введення в дію нових або скасування існуючих UKT, MRT, надавати до ЦАНЗ не менш як за 90 діб до планової дати їх введення в дію.

Всі пропозиції повинні бути обґрунтованими та погодженими з відповідними регіональними структурними підрозділами (РСП).

У процесі професійної підготовки штурманської служби удосконалювати знання Правил виконання польотів за процедурами ІКАО ("Приложение 4. Аэронавигационные карты", "Руководство по Всемирной геодезической системе 1984 (WGS-84)-Doc 9674", "Построение схем визуальных полетов и полетов по приборам") впроваджувати в практику роботи світову систему координат - WGS-84, новітні інформаційні системи та сучасне програмне забезпечення (геоінформаційні системи).

Штурманській службі вести наступну документацію:

"Сборник аэронавигационных данных аэродромов Украины";

"Радіонавігаційні карти нижнього та верхнього повітряного простору України";

"Радіонавігаційну карту повітряного простору України класу G";

Сборник аэронавигационной информации (АІР Украины - том 1);

"Каталог посадкових (вертолітних) майданчиків державної авіації України";

Журнал обліку поправок та сповіщень до документів АНІ;

Довідкову інформацію щодо регламентів роботи аеропортів (аеродромів) України (стенд передполітної інформації).

У разі виявлення відсутності попереднього сповіщення (телеграфної поправки) при надходженні наступного, негайно телефонувати у ЦАНЗ ЗС України для повторного отримання інформації та з'ясування причин її ненадходження.

VIII. ПІДГОТОВКА ПОШУКОВО-РЯТУВАЛЬНОЇ І ПАРАШУТНО-ДЕСАНТНОЇ СЛУЖБИ (ПІДГОТОВКА АВІАЦІЙНИХ РЯТУВАЛЬНИКІВ)

Підготовку САЗ з питань пошуково-рятувального та парашутно-рятувального забезпечення польотів, проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт здійснювати відповідно до вимог Закону України "Про аварійно-рятувальні служби", Правил авіаційного пошуку та рятування в Україні, затверджених наказом МНС України від 17.05.2006 N 297, Інструкції з пошуково-рятувального забезпечення польотів авіації МНС, введеної в дію наказом МНС України від 28.12.2009 N 894, Програми підготовки рятівників повітряних пошуково-рятувальних команд авіації МНС, затвердженої та введеної в дію наказом МНС України від 27.08.2007 N 584, Керівництва з парашутно-десантної та аварійно-рятувальної підготовки авіації Збройних Сил України (КПДАРП ЗСУ-2003), Курсу парашутної підготовки авіації Збройних Сил України (КПП ЗСУ-2002).

Удосконалювати організацію пошуково-рятувального та парашутно-рятувального забезпечення польотів при виконанні польотів на аеродромі "Ніжин" та авіаційного забезпечення пошуково-рятувальних робіт у зонах відповідальності чергових повітряних суден. Забезпечити високу натренованість керівного складу  САЗ у керівництві пошуково-рятувальними роботами в зоні відповідальності аеродрому "Ніжин".

Екіпажі літаків та вертольотів, які виділені для авіаційного забезпечення пошуково-рятувальних робіт (включаючи і цілодобове чергування), готувати до проведення візуального та радіотехнічного пошуку літальних апаратів, морських та інших суден, що терплять лихо в зонах відповідальності України за пошук та рятування, наведення пошукових наземних та надводних сил на об'єкти пошуку, десантування рятувальних парашутно-десантних груп та спеціального спорядження парашутним та безпарашутним способом вдень і вночі в простих та складних метеорологічних умовах.

Систематично проводити тренування екіпажів літаків Ан-26, Ан-30, Ан-32П, вертольотів Мі-8, легких вертольотів ВК-117С2 (ЕС-145) та Мі-2 з проведення візуального і радіотехнічного пошуку з використанням відповідної бортової апаратури, а рятівників парашутно-десантних груп - з десантування до місця лиха парашутним способом (з літаків та вертольотів) та безпарашутним способом (з вертольотів) з наданням допомоги тим, хто зазнав лиха, по експлуатації аварійно-рятувального майна та спорядження.

Екіпажі літаків Ан-32П готувати до парашутного десантування особового складу парашутно-десантних груп та десантування контейнерів або упаковок з аварійним майном та спорядженням парашутним та безпарашутним способом.

Екіпажі вертольотів Мі-8, Мі-2 та ВК-117С2 (ЕС-145) готувати до парашутного і безпарашутного (за допомогою спускових пристроїв на сушу і водну поверхню та штурмовим способом на водну поверхню) десантування особового складу парашутно-десантних груп вдень та вночі у простих та складних метеоумовах.

Льотний склад готувати до порядку дій щодо вимушеного покидання літаків (вертольотів) на землі та в повітрі, діям у повітрі під куполом парашута, а також після вимушеної посадки або приземлення (приводнення) з парашутом, роботі з аварійними радіостанціями та аварійними приводними передавачами ELT, надання само- і взаємодопомоги, виживання у різних екстремальних кліматогеографічних умовах.

Льотному складу САЗ, який не має обмежень у виконанні стрибків за медичними показниками, протягом навчального року виконати не менше двох стрибків з парашутом.

Льотний склад, який не виконував стрибки з парашутом або має перерви у виконанні стрибків з парашутом більше 12 місяців, до виконання польотів не допускається.

Головним завданням у підготовці авіаційних рятувальників у 2012 році є організація і здійснення їх теоретичного і практичного навчання відповідно до Програми підготовки рятівників повітряних пошуково-рятувальних команд авіації МНС (далі - Програма), затвердженої та введеної в дію наказом МНС України від 27.08.2007 N 584, з подальшою їх атестацією згідно з Порядком атестації аварійно-рятувальних служб та рятівників, ведення реєстру аварійно-рятувальних служб і тимчасового зупинення діяльності не атестованих аварійно-рятувальних служб та рятівників, затвердженим наказом МНС України від 19.06.2003 N 201 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 липня 2003 р. за N 640/7961.

Виконання Задачі 1 "Парашутно-десантна підготовка" Програми організувати на базі САЗ та інших підрозділів і установ під час проведення спеціальних зборів:

особовий склад рятувальних парашутно-десантних груп (РПДГ) готувати до виконання стрибків з парашутом вдень і вночі у простих та складних метеорологічних умовах, а також до безпарашутного десантування з вертольота на воду та з використанням спускових пристроїв, згідно з досягнутим рівнем індивідуальної парашутно-десантної підготовки;

інструкторів парашутно-десантної підготовки (ПДП) готувати до виконання стрибків з парашутом вдень та вночі, у простих та складних метеоумовах, контролю за експлуатацією парашутно-десантного обладнання, методиці навчання молодших спеціалістів та організації стрибків з парашутом;

укладачів парашутів готувати до виконання функціональних обов'язків згідно з фахом, стрибків з парашутом вдень та вночі, у простих та складних метеоумовах, до експлуатації аварійно-рятувального майна та спорядження, парашутів і парашутно-рятувальних систем.

При плануванні парашутно-десантної підготовки у 2012 році встановити максимальну кількість оплачуваних стрибків з парашутом для категорій парашутистів:

начальнику пошуково-рятувальної та парашутно-десантної підготовки та командирам пошуково-рятувальних груп - 90 стрибків на рік;

старшим інструкторам парашутно-десантної підготовки - рятувальникам, старшим інструкторам ПДП - начальникам складів та старшим укладачам парашутів - 60 стрибків на рік;

інструкторам-рятувальникам - 40 стрибків на рік;

фельдшерам-рятувальникам, укладачам парашутів - 30 стрибків на рік;

бортовим авіаційним механікам-рятувальникам - 30 стрибків на рік.

льотному складу, який удосконалює рівень особистої ПДП дозволити виконувати 10, а при наявності звання інструктора ПДП - 30 стрибків на рік;

особовому складу САЗ, який призначений до складу груп підготовки інструкторів ПДП, дозволити виконувати 10, а при наявності звання інструктора ПДП - 30 стрибків на рік.

Спеціалістам Управління, які допущені до виконання стрибків з парашутом, з метою контролю рівня парашутно-десантної підготовки та особисте вдосконалення планувати виконання 40 стрибків з парашутом на рік.

Для виконання встановлених норм стрибків з парашутом, економного та ефективного використання виділених коштів, спеціалістам пошуково-рятувальної та парашутно-десантної служби САЗ виконання стрибків на базах авіаційних спортивних клубів на підставі укладених угод за нормативними документами авіації МНС.

Передбачити підготовку льотного складу, рятівників парашутно-десантних груп з питань виживання на базі САЗ та у відділі спеціальної підготовки та виживання (м. Судак), за попереднім укладанням угоди з Центром медичної реабілітації, санаторного лікування та спеціальної підготовки особового складу Повітряних і Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Виконання Задачі 2 "Медична підготовка" та Задачі 3 "Психологічна підготовка" Програми організувати разом з медичною службою та відділом роботи з персоналом САЗ відповідно.

Виконання Задачі 4 "Аварійно-рятувальна підготовка" Програми організувати на базі САЗ або інших відповідних навчальних закладів МНС України.

При плануванні аварійно-рятувальної підготовки врахувати:

на підготовку авіаційних рятівників зі складу РПДГ планувати не менш 98 годин (з них практичних занять - 46 годин) за повний курс навчання.

Виконання Задачі 5 "Пожежно-рятувальна підготовка" Програми організувати на базі САЗ та в інших навчальних закладах МНС України.

При плануванні пожежно-рятувальної підготовки врахувати:

на підготовку авіаційних рятівників зі складу РПДГ планувати не менш 22 годин (з них практичних занять - 12 годин) за повний курс навчання.

Виконання Задачі 6 "Гірська рятувальна підготовка" Програми організувати на базі САЗ та базі навчальних закладах МНС або інших підрозділів та установ, а також під час проведення спеціальних зборів.

При плануванні гірської рятувальної підготовки врахувати:

на підготовку авіаційних рятівників зі складу РПДГ планувати не менш 47 годин (з них практичних занять - 34 години) за повний курс навчання.

Виконання Задачі 7 "Водна підготовка" Програми організувати на базі САЗ та базі навчальних закладах МНС або інших підрозділів та установ, а також під час проведення спеціальних зборів.

При плануванні водної підготовки врахувати:

на підготовку авіаційних рятівників зі складу РПДГ планувати не менш 58 годин (з них практичних занять - 35 години) за повний курс навчання.

Особовий склад аварійно-рятувальної команди (АРК) готувати до проведення аварійно-рятувальних робіт у зоні відповідальності аеродрому за пошук і рятування та своєчасного надання допомоги терплячим лихо вдень та вночі.

Особовий склад наземної пошуково-рятувальної групи (НПРГ) готувати до автономного проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт вдень та вночі з наведенням їх на об'єкти пошуку екіпажами літаків та вертольотів.

З метою закріплення теоретичних знань і практичних навичок підрозділів АРК при виконанні ними пошукових та аварійно-рятувальних робіт планувати та провести тренування і навчання пошуково-рятувальних сил із залученням організацій, які взаємодіють.

IX. ПІДГОТОВКА ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ

Органи управління авіації МНС готувати до виконання властивих задач в умовах складної обстановки, виходячи з принципу раптовості її виникнення.

Підготовку органів управління проводити за формою комплексних тренувань та навчань, на які залучати оперативні розрахунки Управління, бюджетної установи "Служба координації авіаційних робіт з пошуку і рятування" (відповідних Регіональних координаційних центрів) і САЗ.

З метою відпрацювання та підтримання на належному рівні необхідних навичок в управлінні черговими силами (силами нарощення зусиль) комплексні тренування проводити щокварталу.

Керівному складу Управління, бюджетної установи "Служба координації авіаційних робіт з пошуку і рятування", САЗ проводити цілеспрямовану роботу з удосконалення взаємодії з органами управління головних управлінь (управлінь) МНС в АР Крим, областях, містах Київ та Севастополь, центральними, місцевими органами виконавчої влади при проведенні авіаційного забезпечення пошукових та аварійно-рятувальних робіт при попередженні і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Удосконалювати систему управління екіпажами літальних апаратів і наземними пошуково-рятувальними і аварійно-рятувальними командами (НПРГ, АРК) при виконанні ними пошукових та аварійно-рятувальних робіт.

Групу керівництва польотами (ГКП) готувати до керівництва польотами на аеродромі вдень та вночі відповідно до мінімуму аеродрому, на посадкових майданчиках, у тому числі в районі надзвичайної ситуації і вертолітних майданчиках спеціальних регіональних центрів швидкого реагування Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

До керівництва польотами на аеродромі готувати штатних керівників польотів та керівний льотний склад загону (командир та заступники командира загону). Перший допуск до керівництва польотами на аеродромі особам ГКП надавати після навчання на курсах підвищення кваліфікації при військовій частині А2488 (м. Миколаїв, ПС ЗС України).

До керівництва польотами на посадкових майданчиках готувати керівний льотний склад загону від командира ланки і вище.

Підготовку і стажування ГКП посадкових майданчиків проводити на базі аеродрому Ніжин з оформленням відповідних допусків. Подальші перевірки у керівництві польотами здійснювати згідно з вимогами НВП-99.

Основні зусилля при підготовці осіб ГКП направити на підтримання професійних навичок у керівництві польотами в умовах складної повітряної обстановки та при наданні допомоги екіпажам літаків і вертольотів при виникненні особливих випадків у польоті з використанням усього комплексу засобів керування польотами.

Комплексні тренування з відпрацюванням взаємодії осіб групи керівництва польотами проводити щомісяця з відпрацюванням дій у складній повітряній обстановці, виникненні особливих випадків у польоті, отриманні повідомлення про лихо. Тренування з опануванням обладнання кабіни льотчика та з відпрацювання дій в особливих випадках у польоті штатним керівникам польотів проводити щомісяця у кабіні літака і вертольота або на тренажері.

У підготовчий період до навчального року з особами ГКП провести триденні методичні збори з залученням ГКП на вертолітних майданчиках.

X. ІНЖЕНЕРНО-АВІАЦІЙНА СЛУЖБА

Головним завданням особового складу інженерно-авіаційної служби (далі - ІАС) Спеціального авіаційного загону у 2012 році вважати якісне інженерно-авіаційне забезпечення чергування повітряних суден на аеродромах і вертолітних майданчиках в Єдиній державній системі проведення авіаційних пошуково-рятувальних робіт та виконання спеціальних завдань МНС.

Керівному інженерно-технічному складу САЗ забезпечити грамотну технічну експлуатацію авіаційної техніки, належний рівень професійної підготовки інженерно-технічного складу, яку організувати та здійснювати згідно з вимогами КБП ФОз-99, Настанови з технічного забезпечення авіації Збройних Сил України (НТЗ-99) та керівними документами, що регламентують діяльність ІАС.

Основні зусилля ІАС спрямувати на підтримання справності та надійності авіаційної техніки, забезпечення виконання плану льотної підготовки, виконання спеціальних завдань та чергування без інцидентів з вини особового складу.

Одним із пріоритетних напрямків діяльності особового складу ІАС вважати подальше практичне освоєння експлуатації спеціальних літаків Ан-32П у різних варіантах застосування, а також практичне освоєння експлуатації легких вертольотів ВК-117С2 (ЕС-145) та Мі-2.

Забезпечити постійну готовність льотних екіпажів до самостійного виконання усіх видів підготовок авіаційної техніки до польотів на позабазових аеродромах, що передбачені регламентами технічної експлуатації, проведення розрахунків центрівки та інженерно-штурманських розрахунків.

Тренажі членів льотних екіпажів з практичного виконання робіт з підготовки авіаційної техніки до польотів проводити не рідше одного разу на квартал під керівництвом командира екіпажу і під контролем заступника командира загону з ІАС.

Продовжити практичні дослідження щодо визначення тривалості виконання видів підготовок легких вертольотів ВК-117С2 (ЕС-145) до польотів (у різних варіантах застосування) при умові, що у виконанні робіт бере участь не менше 85 % особового складу інженерно-авіаційної служби підрозділу і члени льотних екіпажів.

Керівному складу ІАС забезпечити дотримання законності експлуатації авіаційної техніки, встановити систему надійного контролю повноти та якості виконання всіх видів робіт на авіаційній техніці відповідно до вимог (НТЗ-99, книга 2, ч. і) та випуску ВПС N 1017 - 1999 року.

Не допускати включення до плану польотів (перельотів) ПС без наявності на борту дійсних оригіналів посвідчень про льотну придатність до польотів.

До 1 березня 2012 року завершити підготовку технологічної документації для виконання 24-місячних регламентних робіт на вертольотах МІ-8Т, МІ-8МТ (МТВ), Мі-9.

При відсутності окремого контрольно-вимірювального та технологічного обладнання укласти угоди з відповідними експлуатантами на їх оренду або на виконання робіт на їх технологічному обладнанні.

Керівному складу ІАС організувати якісне планування та проведення заходів щодо інженерно-авіаційного забезпечення дій за призначенням, виключити елементи формалізму у плануванні.

Експлуатацію та ремонт авіаційної техніки, забезпечення її надійності, облік наявності та контроль технічного стану організувати відповідно до вимог НТЗ-99, Положення про запобігання авіаційних подій у Військово-Повітряних Силах України (ПЗАП-2000) та інших керівних документів.

Забезпечити ведення облікової та звітної документації інженерно-технічного складу відповідно до вимог методичних вказівок ГК ВПС (випуск N 1043 - 2000 року).

Особливу увагу звернути на своєчасність заповнення формулярів та облікової документації, форму та достовірність надання інформації до виробника легких вертольотів ВК-117С2 (ЕС-145).

Поновити облік бюлетенів, що надходили до  САЗ, а також по вертолітний облік їх виконання та оформлення відповідних розділів формулярів, своєчасне внесення змін до експлуатаційної документації.

У зв'язку з наближенням закінчення гарантійного терміну експлуатації цих вертольотів вжити відповідних організаційних та інших заходів для забезпечення їх подальшої експлуатації.

У термін до 01.04.2012, на підставі узагальнення досвіду експлуатації літаків Ан-32П та вертольотів ВК-117С2 (ЕС-145) підготувати та надати до Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування пропозиції щодо внесення змін і доповнень до переліку та періодичності виконання робіт, що виконуються на літаках Ан-32П та вертольотах ВК-117С2 (ЕС-145) при підготовці їх до польотів, для проведення технічної експертизи на відповідність НТЗ-99.

У першому півріччі завершити формування еталонного зразка технологічної документації на основні види робіт з технічного обслуговування (інспекцій) вертольотів ВК-117С2 (ЕС-145).

Бути готовими до освоєння експлуатації вертольотів Мі-2, внесення їх до реєстру державних повітряних суден, отримання посвідчення про льотну придатність, підготовки технологічної документації для забезпечення їх експлуатації особовим складом  САЗ.

Забезпечити суворе дотримання керівним інженерно-технічним складом норм оглядів і контролю готовності до польотів авіаційної техніки, контрольно-вимірювальної апаратури (КВА), інструменту, складів пально-мастильних матеріалів (ПММ), авіаційно-технічного майна (АТМ), засобів наземного обслуговування, зарядно-акумуляторної станції. Організувати графічний контроль як за виконанням норм оглядів і контролю, так і результатами цих оглядів.

Комісією заступника командира САЗ з ІАС забезпечити якісну комплексну перевірку ІАС льотних підрозділів та комплексну перевірку організаторської та технологічної діяльності ТЕЧ згідно з вимогами ст. 84, 149 НТЗ-99 та методичними рекомендаціями випуску ГК ВПС N 1018 - 1999 року.

Забезпечити якісне планування та виконання періодичних робіт, цільових оглядів та перевірок авіаційної техніки, виконання робіт у парковий день.

Забезпечити своєчасність оновлення бази даних GPS та EGPWS МК VIII.

Забезпечити постійний контроль та облік відпрацювання призначених ресурсних показників агрегатів авіаційної техніки, виконання періодичних робіт за бюлетенями промисловості, вказівками та розпорядженнями ГІПС.

Забезпечити експлуатацію вертольотів Мі-8 та їх агрегатів поза межами призначеного терміну служби відповідно до Вказівки ГІ ПС ЗС України від 25.01.2006 N 67 (0106) та Технічного розпорядження заступника Командуючого ВПС ЗС України по озброєнню від 10.06.99 N 151 (0199).

Одним із важливих напрямків у роботі керівного складу ІАС вважати попередження дострокової заміни авіаційних двигунів, особливо з вини особового складу. Організувати неухильне виконання вимог наказу Командувача ПС ЗС України від 26.12.2008 N 801 "Про заходи щодо попередження дострокового зняття авіаційних двигунів з експлуатації" та рекомендацій випусків N 345 від 15.07.2009 і N 1099 - 2003 року.

Забезпечити своєчасне, якісне та об'єктивне розслідування причин дострокового зняття авіадвигунів з експлуатації, винний особовий склад притягати до дисциплінарної та матеріальної відповідальності.

Місця базування авіаційної техніки, що здійснює чергування, забезпечити необхідними матеріалами для перевірки працездатності авіаційної техніки за матеріалами бортових засобів об'єктивного контролю (БЗОК).

Забезпечити подальше практичне освоєння особовим складом перспективних систем та комплексів обробки польотної інформації БЗОК типу БУР4-1-08, БУР4-1-07 та CVFDR.

Продовжити практичну підготовку та удосконалення професійних навичок фахівців ІАС для проведення міжпольотного аналізу працездатності повітряних суден за матеріалами БЗОК.

Забезпечити облік та зберігання, як електронних носіїв інформації фотоконтролю виконання робіт на АТ і на фотоплівці (друкованих носіях).

Організацію та проведення обльотів авіаційної техніки здійснювати відповідно до вимог НВП-99, НТЗ-99, наказу ГК ВПС ЗС України від 30.09.2003 N 253 та Методичних вказівок з організації та проведення обльотів літаків і вертольотів в авіації Збройних Сил України.

Обльоти та ознайомлювальні польоти вертольотів МІ-8Т, МІ-8МТ (МТВ), ВК-117С2, літаків Ан-26, Ан-30, Ан-32П проводити згідно з Типовими програмами обльотів.

Забезпечити якісне зберігання авіаційної техніки, що знаходиться на короткочасному зберіганні із законсервованими авіаційними двигунами. Для такої авіаційної техніки мати розрахунки матеріально-технічних засобів, необхідних для введення її до ладу, та джерела надходження запасних частин.

Організувати перевезення до м. Ніжина наземним транспортом вертольота МІ-8Т N 98233100, що знаходиться на зберіганні в аеропорту м. Сімферополя.

Забезпечити постійний контроль та аналіз стану авіатехніки, умов її експлуатації та норм витрат ПММ з метою відпрацювання рекомендацій з їх найбільш ефективного використання. Забезпечити суворий контроль та облік за використанням АТМ, ПММ, не допускати їх перевитрати, вносити пропозиції та впроваджувати заходи щодо їх економії.

Експлуатацію анероїдно-мембранних приладів та систем приймачів повітряного тиску здійснювати відповідно до вимог Методичних рекомендацій, що викладені у випуску ГК ВПС N 1044 - 2001 року.

Перевірку барометричного висотомірного обладнання здійснювати відповідно до вимог Міжвідомчої інструкції щодо перевірки барометричного висотомірного обладнання літаків (вертольотів) від 21.06.99 N 238/104/216.

Технічну експлуатацію авіаційних акумуляторів та організацію робіт на зарядних акумуляторних станціях здійснювати відповідно до вимог випуску N 1025 - 1999 року та рекомендацій підприємств-виробників нікель-кадмієвих акумуляторів.

Особливу увагу звернути на дотримання правил експлуатації та періодичність виконання робіт на нікель-кадмієвих акумуляторах, знання фахівцями ІАС та ЗАС правил експлуатації та умов проведення відповідних технологічних циклів.

Охорону літаків та вертольотів, службових та виробничих приміщень ІАС, несення служби черговим стоянки частини (ЧАЧ), помічника чергового частини (ПЧСЧ) організувати та здійснювати відповідно до вимог статей 730 - 744 НТЗ-99 та інших керівних документів.

Забезпечити суворе дотримання вимог Директиви НШ ВПС України від 30.07.97 N Д-8 щодо запобігання несанкціонованому зльоту літаків та вертольотів.

Інженерно-технічну підготовку організувати та проводити згідно з вимогами наказу ГК ВПС ЗС України від 04.02.2003 N 33 та КБП ФОз-99 і вважати одним із головних видів спеціальної підготовки ІТС.

При підготовці льотного та інженерно-технічного складу особливу увагу звертати на знання правил експлуатації авіаційної техніки та фізичну сутність експлуатаційних обмежень, удосконалення практичних навичок її обслуговування, знання і сумлінне виконання своїх функціональних обов'язків. Особливу увагу звернути на знання експлуатаційних обмежень та їх фізичну сутність при експлуатації спеціальних літаків АН-32П, легких вертольотів ВК-117С2 (EC-145) та їх двигунів.

Забезпечити якісне проведення спеціальних занять з безпеки польотів та технічних розборів з проведенням детального аналізу причинно-наслідкових зв'язків виникнення небезпечних ситуацій, доведенням до особового складу конкретних рекомендацій з усунення недоліків, які можуть стати причинами авіаційних подій.

Підготовку, введення до строю та допуск фахівців ІАС до експлуатації АТ здійснювати відповідно до вимог НТЗ-99 та КБП ФОз-99, під безпосереднім контролем та керівництвом старших інженерів за фахом.

До присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації допускати особовий склад ІАС, який відповідає вимогам, зазначеним в Інструкції про порядок присвоєння (підтвердження), зниження класної кваліфікації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту (Наказ N 767).

Старшим інженерам за фахом, для відповідних категорій спеціалістів ІТС відпрацювати перелік питань, за якими буде проводитися перевірка знань особового складу.

Впроваджувати у повсякденну практику виконання поточного ремонту несправних агрегатів, блоків силами та засобами груп регламенту і ремонту ТЕЧ, для чого продовжити роботу щодо удосконалення виробничої бази ТЕЧ, створення запасів витратних матеріалів та укомплектування груп необхідними засобами ремонту.

Організувати роботу щодо створення у встановленому порядку обмінного фонду та технічних аптечок за рахунок придатного до подальшої експлуатації обладнання із списаних ПС. Організувати збереження пономерної документації у відповідності до додатка 3 НТЗ-99.

Організувати облік, зберігання та видачу інструменту відповідно до розділу 11.3 НТЗ-99 та випуску N 1018 - 1999 року.

Забезпечити контроль за умовами зберігання агрегатів вертольотів МІ-8МТ (МТВ), зазначених в пунктах 2 - 9, 14а Вказівки ГІ ПС ЗС України від 25.01.2006 N 67(0106) та агрегатів вертольотів Мі-8, Мі-9, зазначених в пунктах 3б, 3в, 4 - 10, 12, 16а Технічного розпорядження заступника Командуючого ВПС ЗС України по озброєнню від 10.06.99 N 151 (0199), які відпрацювали встановлені терміни служби.

При здійсненні допуску до застосування на авіаційній техніці наземних засобів забезпечення польотів керуватися вимогами наказу заступника Міністра оборони України - Начальника тилу Збройних Сил України N 1 - 1997 року та вимогами методичних рекомендацій випуску ВПС 2003 року N 1121.

Метрологічне забезпечення організувати та здійснювати згідно з вимогами керівних документів ЗС України, забезпечити метрологічний нагляд за підтриманням засобів вимірювань у працездатному стані, за їх правильним використанням, зберіганням, обліком, своєчасною повіркою і ремонтом.

На підготовку особового складу ІАС з метрологічної підготовки протягом року виділити не менше 7 - 8 годин навчального часу. Отримані знання повинні забезпечувати грамотну експлуатацію особовим складом засобів вимірювання і контролю технічного стану авіаційної техніки та дотримання заходів безпеки при їх застосуванні на авіаційній техніці.

Облік наявності та стану авіаційної техніки здійснювати відповідно до вимог Керівництва з обліку озброєння, військової техніки, майна та інших матеріальних засобів у Збройних Силах (наказ Міноборони 1979 року N 260, наказу Міноборони 1997 року N 300, ГК ВПС 1983 року N 152, 1986 року N 50 та НТЗ-99) та додатка N 4.31 випуску 1043 2000 року.

Керівному складу ІАС забезпечити постійний контроль за обліком, умовами та станом зберігання авіаційно-технічного майна та ремонтного фонду відповідно до вимог наказу ГК ВПС ЗС України від 02.01.2003 N 1.

На підставі узагальнення досвіду експлуатації авіаційної техніки у відриві від основного аеродрому базування забезпечити укомплектування технічних аптечок необхідним авіаційно-технічним майном, контрольно-вимірювальним обладнанням (КВО), матеріалами для обробки і аналізу БЗОК, пально-мастильними матеріалами.

Не допустити відмов авіаційної техніки з вини особового складу ІАС, порушення виробничої та технологічної дисципліни, забезпечити персональну відповідальність за повноту та якість виконання робіт на авіаційній техніці.

Забезпечити суворе виконання особовим складом ІАС вимог, передбачених випуском ВПС 2003 року N 1092 щодо дотримання заходів безпеки при роботі на авіаційній техніці та при експлуатації енергоустановок.

XI. СЛУЖБА ЗАСОБІВ РОЗПІЗНАВАННЯ

Спеціальну підготовку особового складу служби засобів розпізнавання проводити з суворим дотриманням вимог керівних документів з бойового застосування та забезпечення безпеки використання єдиної системи радіолокаційного розпізнавання.

Тренування з відновлення гарантованого режиму розпізнавання в САЗ проводити не менше 1 разу на квартал.

Управлінню авіації та авіаційного пошуку і рятування не менше 2 разів на рік проводити тренування з відновлення гарантованого режиму розпізнавання в САЗ з доведенням інформації по засобах прихованого зв'язку гарантованої стійкості.

При організації роботи служби враховувати, що положення розділу "Інженерно-авіаційна служба" та завдання, що ставляться перед інженерно-авіаційною службою Організаційно-методичними вказівками з підготовки до дій за призначенням авіації МНС України щодо організації експлуатації та ремонту авіаційної техніки, засобів наземного контролю її технічного стану, інженерно-технічної підготовки особового складу, розповсюджуються на службу засобів розпізнавання в повному обсязі.

XII. ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ ВІДДІЛЕННЯ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ

Спеціалістам відділення обробки інформації постійно підтримувати та вдосконалювати досягнутий рівень професійної підготовки.

Забезпечити неухильне дотримання вимог наказу Командувача ВПС України від 27.01.2006 N 27 "Про затвердження Інструкції з організації та здійснення об'єктивного контролю у Повітряних Силах ЗС України".

Виконувати міжпольотний контроль у ході льотних змін після кожного польоту (вимкнення двигуна), а також при поверненні авіаційної техніки на базовий аеродром чи передачі матеріалів бортових засобів об'єктивного контролю з місць чергування з метою виявлення порушень режимів польоту та експлуатаційних обмежень, перевірки послідовності і повноти виконання польотних завдань.

Забезпечувати даними по матеріалах бортових засобів об'єктивного контролю для проведення міжпольотного, спеціального та повного контролю згідно з єдиними методичними посібниками та технологіями проведення об'єктивного контролю.

Щомісяця проводити комплексні тренування з обробки матеріалів повітряного фотографування, особливу увагу при цьому приділяти опануванню фахівцями відділення суміжних спеціальностей.

Особовому складу відділення ОК та ОІ продовжити вдосконалення практичних навичок обробки та дешифрування інформації виробів БУР-4 та CVFDR.

Експлуатацію наземного комплексу обробки польотних даних типу ЛУЧ-74 здійснювати за технічним станом згідно з технічним розпорядженням начальника озброєння ВПС від 05.07.2002 N 506 (0302).

Впроваджувати сучасні та перспективні засоби обробки та аналізу польотної інформації.

XIII. ПІДГОТОВКА ПІДРОЗДІЛІВ ЧАСТИНИ АВІАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО ТА МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Головним завданням частини авіаційно-технічного та матеріального забезпечення вважати підтримання належного рівня готовності служб частини до дій за призначенням, удосконалення можливостей щодо всебічного забезпечення матеріально-технічними засобами підпорядкованих підрозділів, якісного забезпечення чергувань повітряних суден на аеродромах і вертолітних майданчиках, впровадження ефективних заходів щодо підтримки заданої надійності авіаційної техніки, відновлення справності авіаційної, автомобільної та спеціальної техніки на основі удосконалення договірної та територіальної системи забезпечення.

У діяльності усіх ланок частини авіаційно-технічного та матеріального забезпечення вважати пріоритетним поліпшення умов життєдіяльності особового складу, організацію якісного харчування та обслуговування льотного та інженерно-технічного складу, своєчасності забезпечення особового складу речовим майном, утримання складів, їдальні, будівель, споруд, аеродрому та інших об'єктів господарства у належному стані.

Передбачити за рахунок економії коштів та коштів спеціального фонду створення матеріальних резервів (авіаційного пального), для проведення своєчасних вильотів повітряних суден із забезпечення оперативного проведення авіаційних пошуково-рятувальних робіт у зоні відповідальності України за пошук і рятування та виконання завдань пожежогасіння.

Бути готовими до виконання завдань у відриві від місць постійної дислокації (базування) для чого:

визначити кількість та типи наземних засобів, які будуть допущені до застосування на авіаційній техніці у відриві від місць базування, а також необхідну кількість наземних засобів забезпечення польотів для легких вертольотів ВК-117С2 (EC-145) та Мі-2.

Напрацювати технічну документацію для наземних екіпажів та інструкції з виконання робіт (порядку ведення журналів обліку роботи спеціальних установок, оформленню шляхових листів, контрольних талонів) у відриві від місць базування.

Протягом року підтримувати в належному стані технічні засоби служб частини авіаційно-технічного та матеріального забезпечення (щокварталу планувати у паркові дні виконання заходів з перевірки наявності та комплектності технічних засобів у службах, готовність їх до застосування за призначенням).

Технічну підготовку підрозділів частини авіаційно-технічного та матеріального забезпечення направити на надбання усіма категоріями особового складу досконалих практичних навичок виконання функціональних обов'язків щодо якісного аеродромно-технічного забезпечення польотів, підтримання, відновлення та виконання ремонту злітно-посадкової смуги аеродрому, автотехнічного забезпечення матеріальними засобами авіаційної номенклатури підпорядкованих підрозділів загону.

При підготовці водіїв та допуску їх до самостійної роботи звернути увагу на водіїв, які допущені до перевезення людей, вогненебезпечних вантажів, ПММ, робіт у нічний час, виконуючих рейси на відстань більше 200 кілометрів. Щокварталу планувати заходи щодо проведення спеціальних занять із даною категорією водіїв та прийняттям заліків.

Щомісяця проводити парко-господарські дні (далі - ПГД) з оглядами стану техніки частини авіаційно-технічного та матеріального забезпечення та збереження матеріальних запасів. За підсумками проведення видавати накази.

Планувати щокварталу та проводити методичні заняття з особовим складом підрозділів частини з питань контролю за допуском спеціальної техніки до заправки літаків (вертольотів) пальним, мастилами, спецрідинами і газами відповідно до методики перевірки, викладеної у випуску N 1121 2003 року, виконання заходів щодо особливостей контролю якості пального для авіаційної техніки згідно з вимогами Керівництва по контролю якості пального у Збройних Силах України, введеного в дію наказом заступника Міністра оборони України по тилу - начальника тилу Збройних Сил України від 23.01.97 N 1 (далі - Керівництво), контролю за якістю приготування їжі і повнотою доведення до осіб, які харчуються, продуктів, встановлених нормами постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. N 426 "Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації", утримання складів, автомобільної та спеціальної техніки, пункту заправки пальним відповідно до вимог Керівництв з утримання.

Основні зусилля служб частини авіаційно-технічного та матеріального забезпечення зосередити:

Продовольчій службі - на цільове та раціональне використання бюджетних коштів, забезпеченість особового складу авіації якісним харчуванням за рахунок розвитку підсобного господарства, підвищення якості та різноманітності приготування їжі, доведення норм забезпечення продовольством згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. N 426 та підтримання санітарного стану на закріплених об'єктах служби.

Відділенню речового забезпечення - на повне на якісне забезпечення особового складу форменим одягом, льотно-технічним обмундируванням та штурманським спорядженням, своєчасне та якісне виконання ремонту речового майна та літакового інвентарю, організації банно-прального обслуговування особового складу.

Продовжити роботу щодо вдосконалення зберігання, накопичення, видачі та обліку речового майна.

Речові склади привести у відповідність з вимогами Керівництва із збереження матеріальних цінностей та техніки, виконавши ремонт даху основного речового складу.

Службі пального та мастильних матеріалів - на забезпечення частини авіаційним, автомобільним пальним, мастильними матеріалами, спеціальними рідинами та технічними засобами заправки. Протягом року забезпечувати контроль якості пально-мастильних матеріалів згідно з вимогами Керівництва по контролю якості пального у ЗС України, затвердженою наказом начальника тилу ЗСУ від 23.01.97 N 1, введеного в дію наказом МНС від 21.12.2004 N 272 "Про використання положень керівних документів щодо організації, забезпечення та проведення льотної роботи".

Проводити щоквартальні комісійні перевірки:

наявності технологічних карт виконання основних робіт, які забезпечують заправку повітряних суден якісним пальним, а також для всіх видів пального, яке подається на заправку авіаційної техніки;

стану збереження, відстоювання, фільтрування і контролю якості пального на складі та збереження пального у баках повітряних суден.

Посилити контроль за організацією зберігання пально-мастильних матеріалів у підрозділах і законністю їх використання, утриманням технічних засобів служби та техніки згідно з вимогами керівних документів та порадниками з організації роботи служби пально-мастильних матеріалів.

Проводити завчасну роботу щодо створення запасів авіаційних мастил, які застосовуватимуться при експлуатації легких вертольотів ВК-117С2 (ЕС-145) та Мі-2.

Придбати дозатор для введення противодокристалізаційної (ПВК) рідини в авіаційне пальне.

Продовжити економічну роботу щодо здачі відпрацьованих мастил та некондиційної рідини "І".

Провести роботу з оновлення резервуарного парку.

Автомобільній та електрогазовій службі - на підтримання автомобільної та спеціальної техніки в готовності до застосування за призначенням, підвищення надійності та збільшенні міжремонтних пробігів автомобільних базових шасі, збільшенні строків служби акумуляторних батарей та автомобільних шин.

Забезпечити експлуатацію автомобільної та спеціальної техніки без передумов до дорожніх транспортних подій, загибелі та каліцтва особового складу під час роботи у парках та на техніці.

Організувати приведення облікової та звітної документації у відповідність з вимогами наказу МНС від 08.08.2007 N 538 "Про введення в дію Настанови з експлуатації транспортних засобів у підрозділах МНС".

Інженерно-аеродромній службі - на підтримання комплексу організаційно-технічних заходів, які включають проведення робіт щодо поточного ремонту та експлуатаційного утримання аеродрому, будівель, споруд, службово-технічних забудов, електромереж, тепломереж, водопостачання, інженерної та аеродромно-експлуатаційної техніки у експлуатаційному стані для якісного забезпечення польотів та їх безпеки.

Планувати та проводити роботи щодо ремонту злітно-посадкової смуги, підтримання на належному стані техніки зимового утримання аеродрому відповідно до вимог Керівництва по експлуатації аеродромів авіації від 2008 року та інших керівних документів.

Своєчасно виконувати заходи щодо орнітологічного забезпечення аеродрому, проводити укіс трави, маркування елементів денного орієнтування. Провести роботи щодо приведення запасної злітно-посадкової смуги у відповідність з вимогами Керівництва по експлуатації аеродромів авіації.

Протягом 2012 року провести капітальний ремонт вежі та даху будівлі контрольно-диспетчерського пункту, ремонт огорожі аеродрому.

Придбати електростанцію потужністю 100 кВт для резервного живлення та підключення АЕМГ-50М на стоянці літаків аеропорту "Київ" (Жуляни), виконати інвентаризацію засобів споживання електричної енергії у наявному фонді будівель, споруд, сховищ тощо, за результатами розробити та затвердити заходи з визначення доцільності використання споживачами електричної енергії та регламентації їх роботи.

Напрацювати заходи раціонального використання та економії.

Вивести з експлуатації високовольтні трансформатори на ТП-234, 214. Змонтувати повітряну лінію електропередач від ТП-238 до споживачів. Забезпечити 100 % освітлення приладів енергозберігаючими лампами.

Авіаційно-технічній службі - на підтримання заданого рівня справності авіаційної техніки, забезпечення своєчасного придбання та постачання авіаційно-технічного та парашутно-десантного майна, організації профілактичних заходів щодо попередження крадіжок, втрат та нестач майна, практичне впровадження системи забезпечення авіаційно-технічним майном за договорами, його закупівлі та прямих поставок від виробників.

Посилити посадовий контроль за збереженням, обліком та раціональним використанням авіаційно-технічного майна та ремонтного фонду на складі загону відповідно до вимог наказу ГК ВПС ЗС України від 02.01.2003 N 1 "Про затвердження Положення про забезпечення авіаційним майном частин авіації ЗС України", а також у підрозділах, особливо, що виконують завдання у відриві від місць базування. Планувати та проводити комісійні, позапланові перевірки наявності майна у підрозділах.

Забезпечити якісне збереження авіаційно-технічного майна, особливо законсервованих авіаційних двигунів. Мати розрахунки матеріально-технічних засобів, необхідних для введення їх до ладу, та визначити джерела надходження запасних частин.

Спільно з інженерно-авіаційною службою напрацювати переліки запасів ремонтного фонду, комплектів технічних аптечок, за результатами першого півріччя мати один комплект для виконання специфічних завдань у відриві від основної бази.

Забезпечити належне зберігання та контроль за умовами зберігання агрегатів вертольотів МІ-8МТ (МТВ), зазначених в пунктах 2 - 9, 14а Вказівки ГІ ПС ЗС України від 25.01.2006 N 67(0106), та агрегатів вертольотів Мі-8, Мі-9, зазначених в пунктах 3б, 3в, 4 - 10, 12, 16а Технічного розпорядження заступника Командуючого ВПС ЗС України по озброєнню від 10.06.99 N 151 (0199).

Крім того, забезпечити належні умови для зберігання, після відпрацювання призначеного терміну експлуатації (при наявності призначеного ресурсу) лопатів несучого та рульових гвинтів вертольотів та комбінованих агрегатів управління КАУ-ЗОБ та РА-60Б (32 роки).

Продовжити роботу щодо списання надлишкового майна Державного авіаційного підприємства "Карпати-Авіа" (двигуни ГТД-350, вертольоти Мі-2, двигуни ТВ2-117, головні редуктори ВР-2, ВР-8А), а також 60-ти двигунів ГТД-350, що знаходяться поза межами України.

Посилити контроль та проводити перевірки за своєчасністю здачі від підрозділів на склади АТМ виробів що містять дорогоцінні метали, ведення обліку відповідно до вимог наказу Міністра оборони України від 28.12.95 року N 380 "Про упорядкування роботи з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням у Збройних Силах України".

Провести уточнення та затвердження Переліків виробів, елементів та їх складових частин, що містять дорогоцінні матеріали.

Щокварталу постійно діючою комісією перевіряти (із складанням актів перевірок) наявність виробів та ведення його обліку в службі та на складі.

З особовим складом, допущеним до роботи з дорогоцінними металами, два рази на рік проводити заняття з вивчення керівних документів та визначення порядку отримання, обліку та збереження виробів.

Спланувати та провести облаштування місць:

для зберігання авіаційних двигунів, редукторів, лопатей несучого гвинта (ЛНГ), агрегатів від авіаційної техніки, що підлягає списанню;

засобами наземного обслуговування спеціального застосування та одиночними комплектами запчастин до літаків Ан-32П, легких вертольотів ВК-117С2 (EC-145) та Мі-2.

Групі комунального господарства - на проведення комплексу організаційних заходів, які включають роботи з поточного та капітального ремонту і експлуатаційного утримання будівель та споруд, електромереж, тепломереж, водопостачання згідно з наказом МНС України від 10.08.2006 N 519 "Методичні рекомендації з поточного і капітального ремонту будівель і комунальних споруд".

Протягом 2012 року провести роботи з капітального будівництва контрольно-перепускного пункту, реконструкції будівель 13/3, 13/9 під житло, капітальний ремонт об'єднаної їдальні, капітальний ремонт системи опалення будівлі санчастини, придбання, улаштування газової котельні та газопроводу будівлі об'єднаної їдальні. Провести заміну водопровідної мережі від водонапірної башти до свердловин NN 2, 3.

Виконувати роботи з економного використання енергоресурсів.

XIV. ПІДГОТОВКА ПІДРОЗДІЛІВ ЗВ'ЯЗКУ ТА РАДІОТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Головними завданнями підготовки підрозділів зв'язку (АСУ та РТЗ) САЗ вважати:

підтримання готовності до використання системи зв'язку та РТЗ, її здатності до забезпечення стійкого та надійного управління підрозділами, підготовки до дій за призначенням, професійної підготовки та безпеки польотів;

удосконалення системи зв'язку на основі впровадження новітніх інформаційних технологій, автоматизованих та комп'ютерних інформаційних систем, які є складовою Єдиної інформаційної системи МНС, для забезпечення їх максимальної відповідності структурам і завданням системи управління силами;

підвищення рівня підготовленості екіпажів апаратних (станцій) зв'язку, готовності їх до самостійного виконання завдань, використання в повному обсязі технічних можливостей апаратних (станцій) обмеженими силами і засобами, скороченими екіпажами;

підвищення рівня професійної підготовки рядового та начальницького складу з питань експлуатації засобів зв'язку, АСУ та РТЗ, застосування підрозділів за призначенням з урахуванням досвіду управління силами під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру та спільних навчань.

Для забезпечення оперативності та безперервності управління повітряними суднами при виконанні ними завдань за призначенням, постійно використовувати засоби зв'язку короткохвильового діапазону.

Підтримувати в постійній готовності до застосування засоби радіотехнічного забезпечення польотів та натренованість екіпажів. Оснащення аеродрому підтримувати у відповідності з Нормами придатності військових аеродромів.

Начальнику вузла зв'язку (АСУ та РТЗ):

забезпечити випереджувальну готовність системи зв'язку відповідно до органів управління;

оперативно-технічну службу на вузлах зв'язку організувати відповідно до вимог Керівництва з організації оперативно-технічної служби на вузлах зв'язку МНС України, введеного в дію наказом МНС України від 22.11.99 N 306, та Керівництва по радіозв'язку Збройних Сил України, введеного в дію наказом начальника зв'язку ЗС - заступника начальника ГІД ЗС України від 24.11.99 N 512;

своєчасно провести льотну перевірку інструментальних радіомаячних систем посадки відповідно до вимог Керівництва з льотної перевірки засобів зв'язку та радіотехнічного забезпечення польотів авіації Збройних Сил України, введеного в дію наказом заступника Міністра оборони України - Командувача Військово-Повітряних Сил України від 10.11.99 N 215;

зв'язок та радіотехнічне забезпечення польотів спеціального авіаційного загону організувати відповідно до вимог Керівництва з організації зв'язку та радіотехнічного забезпечення польотів авіації Повітряних Сил Збройних Сил України, введеного в дію наказом Головнокомандувача Повітряних Сил Збройних Сил України від 22.01.2005 N 22;

технічне забезпечення зв'язку та радіотехнічного забезпечення спеціального авіаційного загону організувати відповідно до вимог Керівництва з технічного забезпечення зв'язку автоматизованих систем управління і радіотехнічного забезпечення авіації Збройних Сил СРСР, введеного в дію наказом Головнокомандувача Військово-Повітряних Сил від 21.06.89 N 143;

радіолокаційне забезпечення Спеціального авіаційного загону організувати відповідно до вимог наказу заступника Міністра оборони України - Командувача Військово-Повітряних Сил України від 01.02.2001 N 02 "Про затвердження Керівництва з радіолокаційного забезпечення польотів у Військово - Повітряних Силах Збройних Сил України";

виконати заходи щодо продовження встановлених ресурсів експлуатації основних видів техніки зв'язку, АСУ та РТЗ на 10 %;

щотижня проводити тренування по зв'язку з використанням стаціонарної опорної мережі МНС.

XV. ПІДГОТОВКА МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ

Головними завданнями медичної служби вважати підтримання медичних підрозділів у постійній готовності до медичного забезпечення польотів, проведення лікувально-профілактичних заходів, підтримання санітарно-епідемічного стану, організація медичної підготовки осіб РПДГ і фельдшерів-рятівників до виконання робіт в осередках із значною кількістю травмованих людей, проведення амбулаторної ЛЛК льотного складу, а також лікарсько-експертної комісії особового складу, відповідно до наказів МНС від 31.08.2007 N 591 "Про затвердження Положення про діяльність органів військово-лікарської експертизи в системі МНС", від 22.06.2010 N 483 "Про удосконалення організації надання невідкладної медичної допомоги в органах та підрозділах МНС", від 27.08.2009 N 588 "Про закріплення особового складу органів і підрозділів МНС до органів військово-лікарської експертизи в системі МНС".

При організації та проведенні лікарсько-льотної та військово-лікарської експертизи льотного складу та авіаційного персоналу керуватися вимогами наказу Міністра оборони України від 14.08.2008 N 402 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України", який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.11.2008 за N 1109/15800.

Удосконалювати роботу медичних працівників щодо збереження здоров'я особового складу, своєчасного надання медичної та психофізіологічної допомоги особовому складу, об'єктивно вивчати передумови та чинники проявів девіантної поведінки, травмування особового складу (накази МНС України від 23.11.2003 N 448 "Про затвердження Положення про комісії з питань попередження травматизму, збереження життя і здоров'я персоналу МНС України", від 06.04.2009 N 239 "Про затвердження порядку організації медико-санітарної допомоги в МНС").

Медичній службі бути готовою до надання екстреної медичної допомоги та евакуації особового складу, рятувальників, органів і підрозділів цивільного захисту, осіб, залучених до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, постраждалого населення повітряним транспортом.

У системі професійної підготовки звернути головну увагу на спеціальну підготовку особового складу медичної служби, відповідно до наказу МНС України від 24.12.2004 N 249 "Про організацію медичної підготовки особового складу органів управління і підрозділів МНС України".

Заняття із спеціальної підготовки планувати:

у групах лікарів і середнього медичного персоналу - 8 годин на місяць;

у групах молодшого медичного персоналу - 2 години на місяць.

Організувати професійну підготовку фельдшерів-рятівників та авіаційних рятівників відповідно до задачі 2 "Медична підготовка" Програми підготовки рятівників повітряних пошуково-рятувальних команд авіацій МНС, затвердженої та введеної в дію наказом МНС України від 27.08.2007 N 584, на базі САЗ та в інших навчальних закладах.

При плануванні медичної підготовки врахувати:

на підготовку авіаційних рятувальників, які не мають медичної освіти, планувати не менш 120 годин (з них практичних занять - 98 годин) за повний курс навчання;

на підготовку авіаційних фельдшерів-рятувальників, які мають базову медичну освіту, планувати не менш 348 годин (з них практичних занять - 148 годин) за повний курс навчання.

Проведення закупівлі медикаментів та медичного майна для надання медичної допомоги та поновлення медичних укладок здійснювати відповідно до наказу МНС від 30.11.2006 N 760 "Про введення в дію норм медичного постачання органів і підрозділів цивільного захисту МНС лікарськими засобами, виробами медичного призначення та медичного технічного поточного постачання".

XVI. ПІДГОТОВКА МЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

Роботу метеорологічної служби організовувати і здійснювати відповідно до вимог Положення про гідрометеорологічну службу Збройних Сил України (ПГМС ЗСУ - 2002), інших керівних документів, що регламентують діяльність державної авіації.

Основні зусилля направити на досягнення постійної готовності метеослужби до виконання завдань за призначенням, підвищення ефективності, якості метеорологічного і орнітологічного забезпечення польотів і їх безпеки.

З цією метою проводити заняття з фахівцями метеослужби, виходячи з розрахунку 60 годин на рік - для інженерного складу, 80 годин на рік - для молодших метеофахівців.

З льотним складом, який прибув до нового місця служби, проводити заняття з вивчення особливостей метеорологічних умов і орнітологічної обстановки, авіаційно-кліматичних характеристик району базування і польотів в різні сезони року, їх впливу на виконання і безпеку польотів. Провести одноденні стажування в метеорологічному підрозділі з практичним виконанням завдань з аналізу і оцінки метеорологічної обстановки.

Орнітологічне забезпечення польотів проводити згідно з наказом Міністра оборони України від 21.12.94 N 294 "Про подальше удосконалення і підвищення якості метеорологічного забезпечення польотів авіації Збройних Сил України" та Положенням про гідрометеорологічну службу Збройних Сил України (ПГМС ЗСУ-2002).

Регулярно проводити на аеродромі Ніжин візуальні орнітологічні спостереження, збір даних про польоти та перельоти птахів, їх документування та своєчасно доповідати командуванню САЗ та льотному складу про ускладнення орнітологічного стану.

Проводити згідно з планом професійної підготовки заняття з авіаційної орнітології з керівним і льотним складом загону, а також з фахівцями служб, що забезпечують польоти.

Позаштатній орнітологічній комісії разом із фахівцями метеорологічної служби проводити обстеження території аеродрому та прилеглих територій з метою виявлення найбільш орнітологічно-небезпечних районів у різні пори року, розробити пропозиції щодо установки і використання технічних засобів для активного відлякування птахів, а також усунення причин, які приваджують птахів на аеродром.

XVII. ПІДГОТОВКА ДО ДІЙ В УМОВАХ РАДІАЦІЙНОГО ТА ХІМІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ

У 2012 році основні зусилля відділення РХБ захисту направити на досягнення постійної готовності до виконання завдань за призначенням, підвищення ефективності, якості радіаційного та хімічного захисту особового складу загону.

Забезпечити підготовку особового складу до дій за призначенням в умовах радіаційного та хімічного забруднення і руйнування радіаційно та хімічно небезпечних об'єктів.

Особливу увагу в ході проведення занять приділити відпрацюванню завдань в умовах зруйнувань радіаційно та хімічно небезпечних об'єктів.

У штабі САЗ і підрозділах проводити тренування сил щодо дій при отриманні сигналу оповіщення про радіаційне та хімічне забруднення із залученням всіх категорій особового складу, розрахунками хімічних постів спостереження - щомісяця, тренування з виконання нормативів радіаційного та хімічного захисту проводити з особами рядового та начальницького складу - щотижнево, льотним складом - щомісяця у дні загальної підготовки згідно з вимогами наказу МНС України від 15.10.2008 N 741 "Порядок виконання нормативів радіаційного та хімічного захисту особовим складом органів управління та підрозділів МНС".

Протягом року з кожним екіпажем відпрацювати не менше двох зльотів та посадок з "умовно забрудненого" аеродрому.

Тренувати екіпажі літальних апаратів та водіїв спецавтотранспорту в проведенні дезактивації, дегазації (спеціальної обробки) авіаційної техніки та засобів наземного забезпечення польотів методом проведення зборів.

XVIII. ЗМІЦНЕННЯ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТА ДИСЦИПЛІНИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ

У 2012 навчальному році роботу щодо забезпечення соціально-гуманітарної роботи та організацію морально-психологічного забезпечення особового складу проводити відповідно до вимог Конституції, законів України, наказів МНС України від 03.12.2003 N 466 "Про затвердження Інструкції про порядок поглибленого психологічного обстеження кандидатів на керівні посади територіальних органів управління МНС України та Методичних рекомендацій з вивчення соціально-психологічного клімату в колективах апаратів і підрозділів МНС", від 23.02.2004 N 89 "Про затвердження Інструкції з організації психологічного забезпечення службової діяльності аварійно-рятувальних служб", від 24.01.2005 N 40 "Про затвердження Концепції соціального і гуманітарного розвитку Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій", від 09.08.2007 N 541 "Про порядок обліку правопорушень, подій та грубих дисциплінарних проступків, забезпечення контролю за станом дисципліни та законності в органах і підрозділах цивільного захисту", від 06.03.2008 N 177 "Про затвердження Настанови з організації соціально-гуманітарної роботи з особами рядового і начальницького складу та працівниками органів і підрозділів цивільного захисту".

Організувати професійну підготовку фельдшерів-рятівників та авіаційних рятівників відповідно до Задачі 3 "Психологічна підготовка" Програми підготовки рятівників повітряних пошуково-рятувальних команд авіацій МНС, затвердженої та введеної в дію наказом МНС України від 27.08.2007 N 584, на базі САЗ та в інших навчальних закладах.

При плануванні психологічної підготовки врахувати:

на підготовку авіаційних рятівників та фельдшерів-рятівників планувати не менш 26 годин (з них практичних занять - 10 годин) за повний курс навчання.

XIX. ГУМАНІТАРНА ПІДГОТОВКА ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ

Організацію і проведення занять з гуманітарної підготовки, інформаційне забезпечення особового складу здійснювати згідно з вимогами керівних документів МНС щодо організації та проведення гуманітарної підготовки з особовим складом органів і підрозділів системи МНС.

Головні зусилля в гуманітарній підготовці зосередити на підвищенні змістовності занять, розвитку у кожного працівника національної свідомості, любові до України, честі і гідності, активної громадської позиції та особистої відповідальності за неухильне виконання вимог Конституції України, чинного законодавства, керівних документів щодо забезпечення належного рівня готовності до дій за призначенням, дисципліни та правопорядку.

XX. РОБОТА З КАДРАМИ

Роботу з кадрами спрямувати на ефективне використання кадрового потенціалу, якісне виконання завдань за призначенням.

Головним завданням вважати зміцнення основних командно-штабних посад у підрозділах, забезпечення підготовленими авіаційними кадрами проводити відповідно до вимог Положення про Спеціальний авіаційний загін, Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП) "Авіаційний транспорт".

Систематично працювати над створенням резерву кандидатів для висунення на вищі посади та направлення на навчання.

Надавати переважне право у просуванні по службі та при направленні для вступу до вищих навчальних закладів командирів (начальників), які протягом двох та більше років досягали високих результатів у підготовці до дій за призначенням, підтриманні міцної дисципліни та внутрішнього порядку.

Посилити роботу з молодими спеціалістами, забезпечити своєчасне їх розміщення на посадах, введення до строю та становлення на відповідних посадах.

XXI. ПІДГОТОВКА ОСІБ РЯДОВОГО І НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ

Професійну підготовку авіаційного персоналу, осіб начальницького складу направити на поглиблення знань і отримання практичних навичок у виконанні своїх службових обов'язків, вивчення досвіду щодо забезпечення ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій різних масштабів, виховання грамотних, ініціативних командирів, які спроможні впевнено керувати підлеглими підрозділами в умовах складної обстановки.

Підвищити значення самостійної підготовки, заохочувати тих, хто постійно працює над підвищенням свого професійного рівня.

Заняття з професійної підготовки проводити під керівництвом безпосередніх начальників щомісяця відповідно до Планів наземної та льотної підготовки Спеціального авіаційного загону (тривалістю по 6 навчальних годин), крім місяців підготовчого періоду і проведення тренувань та зборів.

Основним завданням професійної підготовки авіаційного персоналу, осіб начальницького складу вважати підвищення рівня професійної підготовки відповідно до посади та функціональних обов'язків.

Особам старшого начальницького складу (працівникам на посадах старшого начальницького складу) головну увагу зосередити на вивченні організації управління, методики льотної підготовки та вмілому використанні можливостей авіаційної техніки.

Професійну підготовку авіаційного персоналу, осіб начальницького і рядового складу проводити відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів.

Підготовку льотного складу та осіб груп керівництва польотами до польотів організувати відповідно до вимог НВП-99, Програм підготовки льотного складу на літаках та вертольотах (ППЛС-08).

Заняття з професійної підготовки планувати і проводити по навчальних дисциплінах приведених у додатку 3.

Головну увагу у підготовці інженерно-технічного складу (ІТС) зосередити на вдосконаленні практичних навичок з експлуатації систем обладнання авіаційних комплексів, пошуку та усуненні неполадок в роботі авіаційної техніки, освоєння нового типу авіаційної техніки, яка планується у САЗ.

Підготовку осіб начальницького і рядового складу підрозділів тилу, зв'язку та РТЗ спрямувати на підвищення рівня теоретичних знань та практичних навичок відповідно до їх професійного призначення.

Основною формою професійної підготовки вважати самостійне навчання при обов'язковому контролі з боку безпосередніх та старших начальників. Самостійну підготовку планувати і проводити щотижня в службовий час тривалістю 1,5 години.

XXIII. ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА

Фізичну підготовку здійснювати відповідно до наказу МНС України від 05.08.2004 N 10 "Про затвердження Настанови з фізичної підготовки в МНС України".

Метою фізичної підготовки є забезпечення фізичної готовності авіаційного персоналу до діяльності за призначенням, перенесення значних фізичних навантажень, нервово-психічних напружень в екстремальних ситуаціях, а також сприяння вирішенню завдань навчання і виховання.

Фізичну підготовку проводити в таких формах: навчальні заняття, спортивно-масова робота, самостійна підготовка.

Планування повинно забезпечувати виконання програм фізичної підготовки:

для авіаційного персоналу, фахівців, які відповідають за безпеку польотів і здійснюють їх пошуково-рятувальне забезпечення, осіб начальницького і рядового складу - 3,0 години (2 - 3 заняття) на тиждень у службовий час;

для осіб начальницького і рядового складу (жінок) - 2 години на тиждень у службовий час.

Рівень фізичної підготовленості осіб начальницького і рядового складу оцінювати не менше одного разу на місяць.

XXIV. КЕРІВНИЦТВО ПІДГОТОВКОЮ ПІДРОЗДІЛІВ АВІАЦІЇ

Управлінню роботи з підготовки підрозділів авіації МНС направити на організацію практичного навчання командирів штабу, надання їм конкретної допомоги у підвищенні знань і практичних навичок при організації, проведенні і забезпеченні польотів, а також при виконанні завдань за призначенням.

Навчальний рік розпочати з 3 січня 2012 року, другий період навчання - з 1 липня 2012 року.

Підготовчий період до нового навчального року та другого періоду навчання (грудень і червень) використовувати для підбиття підсумків, відпрацювання установчих наказів, планування спеціальної і професійної підготовки, проведення навчальних зборів.

 

Начальник Управління авіації
та авіаційного пошуку і рятування

М. Б. Кушнірук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали