ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 липня 2011 року N 702

Про введення в дію Плану діяльності Державної митної служби України на II півріччя 2011 року

З метою організації виконання Плану діяльності Державної митної служби України на 2011 рік, схваленого колегією Держмитслужби 30.11.2010, наказую:

1. Увести в дію План діяльності Державної митної служби України на II півріччя 2011 року (далі - План).

2. Заступникам Голови Служби, керівникам структурних підрозділів Держмитслужби забезпечити організацію та контроль за виконанням вищезазначеного Плану в частині, що їх стосується.

3. Контроль за виконанням наказу та моніторинг виконання заходів, передбачених Планом, покласти на директора Організаційно-розпорядчого департаменту Тимофєєва І. В.

 

Голова Служби

І. Г. Калєтнік

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Голова Державної митної служби України
________ І. Г. Калєтнік
2011 р.

План діяльності Державної митної служби України на II півріччя 2011 року

N п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

Кінцевий результат

Пріоритет I.

Новий Митний кодекс України

 

 

 

Відповідальний - начальник Департаменту митних інформаційних технологій та статистики, член колегії Держмитслужби Пашко П. В.

 

 

 

I. 1.

Забезпечити супроводження проекту Митного кодексу України в комітетах Верховної Ради України

Постійно

Управління правового забезпечення, структурні підрозділи Держмитслужби

Прийняття Верховною Радою України Митного кодексу

Пріоритет II.

Спрощення митних процедур

 

 

 

Відповідальний - директор Департаменту організації митного контролю та оформлення, член колегії Держмитслужби Сьомка С. М.

 

 

 

II. 1.

Розробити проект наказу щодо внесення змін до наказу Державної митної служби України від 29.10.2009 N 1034

II півріччя 2011 року

Департаменту організації митного оформлення та контролю

Наказ, підготовлений з метою:
- уточнення умов та випадків проведення комплексних операцій з товарами, що переміщуються під митним контролем митною територією України автомобільними та залізничними транспортними засобами;
- визначення переліку посадових осіб митних органів, на яких покладено здійснення контролю за проведенням комплексних операцій

II. 2.

Розробити проект наказу "Про затвердження Інструкції із здійснення митного огляду товарів і транспортних засобів посадовими особами митних органів"

II півріччя 2011 року

Департаменту організації митного оформлення та контролю

Наказ, спрямований на уніфікацію митних процедур та удосконалення контролю за дотриманням його положень митними органами

II. 3.

Розробити проект наказу про затвердження порядку митного оформлення товарів, які розміщуються на складах тимчасового зберігання відкритого типу, що входять до складу вантажних митних комплексів, автопортів, автотерміналів

II півріччя 2011 року

Департаменту організації митного оформлення та контролю

Наказ, спрямований на уніфікацію митних процедур

II. 4.

Розробити проект наказу про внесення змін до наказу Держмитслужби від 08.12.98 N 771 та до наказу Держмитслужби від 03.08.2004 N 564

II півріччя 2011 року

Відділ контролю за переміщенням товарів Департаменту організації митного оформлення та контролю

Наказ Держмитслужби, підготовлений з метою удосконалення контролю за доставкою товарів в митницю призначення та процедур контролю книжок МДП в електронному вигляді

II. 5.

Розробити Порядок внесення відміток до електронних експортних ВМД про підтвердження факту вивезення товарів за межі митної території України, засвідчених електронним цифровим підписом та їх автоматичну передачу до органів Державної податкової служби (проект спільного з Державною податковою адміністрацією України наказу щодо внесення змін до наказу ДМСУ та ДПАУ від 21.03.2002 163/121)

II півріччя 2011 року

Відділ контролю за переміщенням товарів, Департамент організації митного контролю та оформлення,
Департамент митних інформаційних технологій та статистики

Наказ, спрямований на спрощення процедур з міжвідомчої взаємодії

II. 6.

Забезпечити внесення зміни до наказу Держмитслужби від 07.07.2008 N 667 "Про затвердження Порядку роботи відділу номенклатури та класифікації товарів регіональної митниці, митниці, відділу контролю митної вартості та номенклатури регіональної митниці, митниці при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України"

III квартал 2011 року

Управління класифікації товарів Департаменту класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД

Наказ, спрямований на підвищення оперативності вирішення складних питань з класифікації товарів та удосконалення якості класифікаційної роботи

II. 7.

Вирішити проблемні питання ідентифікації нерезидентів - сторін зовнішньоекономічної угоди шляхом створення реєстру суб'єктів зовнішньоторговельних відносин нерезидентів

IV квартал 2011 року

Департамент митних інформаційних технологій та статистики

Наказ про створення реєстру суб'єктів зовнішньоторговельних відносин нерезидентів

II. 8.

Удосконалити Порядок заповнення митної декларації при переміщенні громадянами предметів через митний кордон України, затвердженого наказом Держмитслужби від 04.06.2008 N 604

IV квартал 2011 року

Управління організації та технологій митного контролю Департаменту організації митного оформлення та контролю,
Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції;
Управління правового забезпечення.

Підготовка проекту наказу

II. 9.

Внести зміни до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затверджених наказом Держмитслужби від 17.11.2005 N 1118, в частині виключення з переліку документів, що видаються митними органами при здійсненні митного оформлення транспортних засобів що ввозяться для вільного обігу на митній території України

IV квартал 2011 року

Управління організації та технологій митного контролю Департаменту організації митного оформлення та контролю,
Управління правового забезпечення

Підготовка проекту наказу, спрямованого на скорочення кількості документів, що видаються митними органами в результаті митного оформлення транспортних засобів, що ввозяться громадянами з метою вільного обігу

II. 10.

Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до п. 5 Порядку здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників, товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2003 N 1989

II півріччя 2011 року

Відділ контролю за переміщенням товарів Департаменту організації митного оформлення та контролю

Підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України. Супроводження його під час погодження в інших державних органах

II. 11.

Удосконалити порядок відображення відомостей про доплату (повернення) сум митних платежів і відкоригованих фактичних відомостей про товари, які стали відомі після закінчення митного оформлення

II півріччя 2011 року

Управління декларування та митних режимів Департаменту організації митного контролю та оформлення

Наказ, спрямований на удосконалення порядку відображення відомостей про доплату (повернення) сум митних платежів і відкоригованих фактичних відомостей про товари, які стали відомі після закінчення митного оформлення

II. 12.

Забезпечити підписання, реєстрацію та набуття чинності наказами:

 

 

 

II. 12.1

"Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Держмитслужби з питань контролю за переміщенням товарів" (щодо підвищення розміру гарантій за однією книжкою МДП);

II півріччя 2011 року

Відділ контролю за переміщенням товарів Департаменту організації митного оформлення та контролю

Наказ щодо внесення змін до деяких нормативно-правових актів Держмитслужби

II. 12.2

- "Про впровадження контролю за виконанням перевізниками зобов'язань про доставку товарів до митниці призначення" (щодо контролю порожніх автомобільних транспортних засобів під час їх виїзду за межі митної території України);

II півріччя 2011 року

Відділ контролю за переміщенням товарів Департаменту організації митного оформлення та контролю

Наказ щодо впровадження контролю за виконанням перевізниками зобов'язань про доставку товарів до митниці призначення

II. 12.3

"Про затвердження Положення про місця доставки товарів і транспортних засобів" (стосовно вимог до облаштування місць доставки)

II півріччя 2011 року

Відділ контролю за переміщенням товарів Департаменту організації митного оформлення та контролю

Затвердження Положення про місця доставки товарів і транспортних засобів (наказ)

II. 13.

Підготувати проекти нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та Держмитслужби для забезпечення реалізації вимог Закону України від 19.10.2010 N 2608-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності" (виконання п. 9 Плану організації підготовки проектів актів, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 01.12.2010, Протокол N 69) (щодо відміни ліцензування діяльності митного перевізника):

 

 

 

II. 13.1

- проект наказу щодо визнання спільного наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Державної митної служби України від 25.03.2004 N 34/212 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження посередницької діяльності митного перевізника" таким, що втратив чинність";

III квартал 2011 року

Відділ контролю за переміщенням товарів Департаменту організації митного оформлення та контролю

Втрата чинності спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Державної митної служби України від 25.03.2004 N 34/212

II. 13.2

- проект наказу "Про визнання наказу Держмитслужби України" від 06.04.2004 N 243 "Про затвердження Порядку видачі ліцензій на провадження посередницької діяльності митного перевізника" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.04.2004 за N 458/9057) таким, що втратив чинність";

III квартал 2011 року

Відділ контролю за переміщенням товарів Департаменту організації митного оформлення та контролю

Втрата чинності наказу Держмитслужби України від 06.04.2004 N 243

II. 13.3

- проект наказу щодо внесення змін до Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територію України окремих видів товарів, затвердженого наказом Державної митної служби України від 28.02.2003 N 129

II півріччя 2011 року

Відділ контролю за переміщенням товарів Департаменту організації митного оформлення та контролю

Внесення змін до Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територію України окремих видів товарів

Пріоритет III.

Зменшення кількості документів для митного контролю та оформлення, усунення дублювання функцій державних органів

 

 

 

Відповідальні - перший заступник Голови Служби Дороховський О. М.
- директор Департаменту класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД, член колегії Держмитслужби Гутник А. Є.

 

 

 

III. 1.

Ініціювати перед міністерствами і відомствами питання щодо оптимізації переліків товарів, на які ними видаються дозвільні документи для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України

Постійно

Департамент класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД

Листи до міністерств та відомств

III. 2.

Забезпечити погодження із державними органами проекту постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання митного контролю та митного оформлення товарів і визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

IV квартал 2011 року

Департамент класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД,
Департамент організації митного контролю та оформлення,
Управління правового забезпечення,
Департамент митних інформаційних технологій та статистики

Внесення до Мінфіну проекту постанови Кабінету Міністрів України

III. 3.

Підготувати проект наказу "Про затвердження Порядку підготовки митними органами подань про застосування (скасування, зміну виду, тимчасове зупинення дії) спеціальних санкцій"

II півріччя 2011 року

Департамент митних інформаційних технологій та статистики

Порядок підготовки митними органами подань про застосування (скасування, зміну виду, тимчасове зупинення дії) спеціальних санкцій

Пріоритет IV.

Електронна митниця та програмне забезпечення діяльності митної служби:
- електронне декларування;
- удосконалення програмного забезпечення діяльності митної служби

 

 

 

Відповідальні - перший заступник Голови Служби Дороховський О. М.,
- начальник Департаменту митних інформаційних технологій та статистики Пашко П. В.

 

 

 

IV. 1.

Запровадити обмін інформацією в електронному вигляді між Державною митною службою України та Державним комітетом України з питань контролю за наркотиками стосовно дозволів на переміщення через митний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

II півріччя 2011 року

Відділ нетарифного регулювання Департаменту класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД,
Департамент митних інформаційних технологій та статистики

Угода про інформаційне співробітництво.
Протокол погодження реквізитів, форми та строків обміну інформацією

IV. 2.

Здійснити роботи з розробки та поетапного впровадження спеціалізованого Інтернет-сайта, інформаційне наповнення та супроводження якого відбувається з використанням відомчої нормативно-правової бази Державної митної служби України, побудованої на основі інформаційно-правової системи ЛІГА:КОРПОРАЦІЯ

01.11.2011

Департамент митних інформаційних технологій та статистики,
Сектор з питань взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Організаційно-розпорядчого департаменту,
Управління правового забезпечення

Наказ з визначенням етапів та строків реалізації

IV. 3.

Розробити та впровадити інформаційно-аналітичну систему Держмитслужби спільно з постачальником даного програмного забезпечення ТОВ "Прогноз Україна"

II півріччя 2011 року

Департамент митних інформаційних технологій та статистики,
Департамент митних інформаційних технологій та статистики

Доповідна записка Голові Служби

IV. 4.

Запровадити спільно з іншими центральними органами виконавчої влади систему електронного документообігу дозвільних документів.
Ввести в дію підписані Протоколи про обмін інформацією з
- Міністерством оборони України;
- Міністерством економіки України;
- Міністерством культури і туризму України;
- Службою безпеки України;
- Державною інспекцією з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України

II півріччя 2011 року

Департамент митних інформаційних технологій та статистики

Доповідна записка першому заступнику Голови Служби,
лист на митниці про запровадження обміну інформацією

IV. 5.

Створити умови для обміну попередньою інформацією про товари і транспортні засоби, мінімізувати ризики, що пов'язані з переміщенням незадекларованих товарів, спростити здійснення митних процедур у пунктах пропуску шляхом впровадження системи попереднього електронного декларування МДП (TIR-EPD) в Держмитслужбі

II півріччя 2011 року

Департамент митних інформаційних технологій та статистики
Департамент організації митного контролю та оформлення

Доповідна записка першому заступнику Голови Служби, лист на митниці

IV. 6.

Підготувати заходи з реалізації пілотного проекту із запровадження інформаційного кіоску в Київській регіональній митниці

II півріччя 2011 року

Департамент митних інформаційних технологій та статистики,
Департамент організації митного контролю та оформлення

Наказ про затвердження заходів з реалізації пілотного проекту

IV. 7.

Створити модуль "Регіональні профілі ризику" АСМО "Інспектор-2006"

06.12.2011

Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції

Наказ про створення модуля "Регіональні профілі ризику"

IV. 8.

Впровадити модуль системи аналізу ризиків в пунктах пропуску через митний кордон України

II півріччя 2011 року

Департамент митних інформаційних технологій та статистики, Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції

Наказ щодо впровадження модуля системи аналізу ризиків

IV. 9.

Реалізувати комплекс заходів по розвитку телекомунікаційної мережі Держмитслужби України

II півріччя 2011 року

Департамент митних інформаційних технологій та статистики,
митні органи, спеціалізовані митні установи та організації

Доповідна записка першому заступнику Голови Служби

IV. 10.

Збільшити пропускну спроможність каналу доступу Держмитслужби України до мережі Інтернет

II півріччя 2011 року

Департамент митних інформаційних технологій та статистики

Доповідна записка першому заступнику Голови Служби

IV. 11.

Реалізувати комплекс заходів із забезпечення захисту інформації в автоматизованих інформаційних системах Держмитслужби

II півріччя 2011 року

Департамент митних інформаційних технологій та статистики

Наказ щодо комплексу заходів із забезпечення захисту інформації в автоматизованих інформаційних системах Держмитслужби

IV. 12.

Забезпечити функціонування та подальше вдосконалення системи електронного цифрового підпису Держмитслужби

II півріччя 2011 року

Департамент митних інформаційних технологій та статистики

Наказ щодо експлуатації системи електронного цифрового підпису

IV. 13.

Забезпечити створення передумов для отримання Держмитслужбою України в середньостроковій перспективі (2011 - 2015 роки) міжнародної технічної допомоги та зовнішньої бюджетної підтримки, спрямованої на розвиток системи "Електронна митниця"

II півріччя 2011 року

Департамент розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва,
Департамент митних інформаційних технологій та статистики

Доповідна записка першому заступнику Голови Служби

IV. 14.

Проведення робіт із створення відомчого комплексу віддаленого відеоспостереження Держмитслужби:

 

 

 

IV. 14. 1.

Виділення фінансування

Згідно термінів бюджетного процесу

Управління фінансів, бухгалтерського обліку та звітності,
Департамент митних інформаційних технологій та статистики

Кошторис Держмитслужби на 2011 рік

IV. 14. 2.

Проведення процедури закупівлі

II півріччя 2011 року

Комісія з конкурсних торгів Держмитслужби,
Департамент митних інформаційних технологій та статистики

Укладений договір

IV. 14. 3.

Реалізація укладеного договору

Згідно термінів, зазначених у договорі

Департамент митних інформаційних технологій та статистики

Акти виконання договору

IV. 14. 4.

Введення в експлуатацію відомчого комплексу віддаленого відео спостереження

В місячний строк після виконання умов договору

Департамент митних інформаційних технологій та статистики,
Департамент розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва,
регіональні митниці, митниці

Наказ про введення в експлуатацію відомчого комплексу віддаленого відео спостереження

Пріоритет V.

Облаштування об'єктів митної інфраструктури

 

 

 

Відповідальний - начальник Департаменту розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва, член колегії Держмитслужби Бондар В. В.

 

 

 

V. 1.

Забезпечити постійний контроль за ходом виконання робіт та їх фінансуванням

II півріччя 2011 року

Департамент розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва, Управління фінансів, бухгалтерського обліку та звітності

Інформування керівництва Служби

V. 2.

Здійснити організаційні заходи з використання коштів, що виділяються Укрєвроінфрапроектом на фінансування будівництва (реконструкції) пунктів пропуску через державний кордон

II півріччя 2011 року

Департамент розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва, Львівська, Чернігівська, Луганська, Чопська, Чернівецька обласна та Харківська обласна митниці

Ефективне використання коштів

V. 3.

Створити єдиний цілісний комплекс функціонального модуля "Фільтр пункту пропуску" пункту пропуску "Краківець"

III квартал 2011 року

Львівська митниця

Завершення будівництва (реконструкції) пункту пропуску

V. 4.

Здійснити реконструкцію пункту пропуску "Шегині"

IV квартал 2011 року

Львівська митниця

Завершення будівництва (реконструкції) пункту пропуску

V. 5.

Здійснити реконструкцію пункту пропуску "Ягодин"

IV квартал 2011 року

Ягодинська митниця

Завершення реконструкції пункту пропуску

V. 6.

Здійснити організацію дорожнього руху, розмежування смуг руху транспортних засобів та встановлення технічних засобів митного контролю у пункті пропуску "Чоп (Тиса)"

IV квартал 2011 року

Чопська митниця

Завершення реконструкції пункту пропуску

V. 7.

Провести реконструкцію пункту пропуску "Вилок"

IV квартал 2011 року

Чопська митниця

Завершення реконструкції пункту пропуску

V. 8.

Здійснити заходи з будівництва вантажної ділянки пункту пропуску "Порубне"

IV квартал 2011 року

Чернівецька обласна митниця

Будівництво пункту пропуску

V. 9.

Здійснити заходи з реконструкції пункту пропуску "Гоптівка"

IV квартал 2011 року

Харківська обласна митниця

Реконструкція пункту пропуску

V. 10.

Розширити пункт пропуску "Нові Яриловичі"

IV квартал 2011 року

Чернігівська митниця

Розширення пункту пропуску

V. 11.

Визначити об'єкти митної інфраструктури, які будуть мати пріоритетне значення для їх включення при формуванні розрахунків та пропозицій щодо складання бюджетного запиту на 2012 рік

Липень - серпень 2011 року

Департамент розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва,
Департамент організації митного контролю та оформлення

Моніторинг стану облаштування пунктів пропуску через державний кордон, подання пропозицій, розрахунків до бюджетного запиту на 2012 рік

V. 12.

Сформувати бюджетний запит на 2012 рік, здійснити контроль за проходженням наданих Держмитслужбою України до Міністерства фінансів України пропозицій щодо виділення фінансових ресурсів на розбудову об'єктів митної інфраструктури на 2012 рік

В терміни, встановлені Мінфіном

Управління фінансів, бухгалтерського обліку та звітності,
Департамент розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва

Листи до Міністерства фінансів України

V. 13.

Опрацювати з урахуванням вимог ЄС та інших міжнародних донорів визначення порядку використання та обліку грантів, отриманих Держмитслужбою України в рамках міжнародних проектів

IV квартал 2011 року

Департамент розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва,
Управління фінансів, бухгалтерського обліку та звітності

Наказ щодо порядку використання та обліку грантів, отриманих Держмитслужбою України в рамках міжнародних проектів

Пріоритет VI.

Міжнародна діяльність

 

 

 

Відповідальний - начальник Департаменту розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва, член колегії Держмитслужби Бондар В. В.

 

 

 

VI. 1.

Україна - Росія:

 

 

 

VI. 1. 1.

Продовжити співпрацю з Федеральною митною службою Російської Федерації щодо співробітництва під час здійснення митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через українсько-російський державний кордон

IV квартал 2011 року

Управління організації та технологій митного контролю Департаменту організації митного контролю та оформлення,
Департамент розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва;
Чернігівська, Сумська, Харківська обласна, Східна, Кримська та Луганська митниці

Створення необхідних правових і технологічних підстав для запровадження елементів спільного контролю у пунктах пропуску через українсько-російський державний кордон

VI. 1. 2.

Забезпечити виконання Плану спільних дій на 2011 рік зі зміцнення співробітництва України та Російської Федерації в митній сфері

II півріччя 2011 року

Департамент розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва,
структурні підрозділи Держмитслужби за відповідними напрямами діяльності, Чернігівська, Сумська, Харківська обласна, Східна, Кримська та Луганська митниці

Продовження належного виконання завдань, поставлених керівництвом держав та митних служб України та Росії

VI. 2.

Забезпечити участь представників Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи Державної митної служби України у міжнародному семінарі з питань досліджень окремих видів товарів у митних цілях, що проводитиметься на базі Центрального експертно-криміналістичного митного управління Федеральної митної служби Російської Федерації

Жовтень 2011 року

Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботи,
Департамент розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва;
Управління фінансів, бухгалтерського обліку та звітності

Доповідна записка курируючому заступнику Голови Служби;
звіт Міністерству закордонних справ

VI. 3.

Україна - Польща:

 

 

 

VI. 3. 1.

Забезпечити проведення переговорного процесу та підписання міжнародних договорів характеру про співробітництво у митній сфері

II півріччя 2011 року

Департамент розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва,
інші структурні підрозділи Держмитслужби за відповідними напрямами діяльності

Створення необхідних правових і технологічних підстав для запровадження спільного контролю у пунктах пропуску через українсько-польський державний кордон в контексті підготовки до ЄВРО-2012

VI. 3. 2.

Забезпечити виконання спільних заходів щодо підготовки українських та польських митних органів до проведення чемпіонату Європи з футболу "ЄВРО-2012"

IV квартал 2011 року

Управління організації та технологій митного контролю Департаменту організації митного контролю та оформлення

Доповідна записка члену колегії Держмитслужби, директору Департаменту організації митного контролю та оформлення

VI. 4.

Україна - Грузія:

 

 

 

VI. 4. 1.

Забезпечити виконання Плану спільних дій зі зміцнення співробітництва між Державною митною службою України та Службою доходів Міністерства фінансів Грузії на 2011 рік

II півріччя 2011 року

Департамент розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва,
інші структурні підрозділи Держмитслужби за відповідними напрямами діяльності

Розширення напрямів співробітництва митних адміністрацій України та Грузії у сферах:
- підготовки та підвищення кваліфікації кадрів митних адміністрацій;
- прискорення та спрощення митних процедур при переміщенні товарів та транспортних засобів;
- взаємодії з питань митної статистики

VI. 5.

Україна - ЄС:

 

 

 

VI. 5. 1.

Продовжити роботу з виконання пріоритетів Порядку денного асоціації Україна - ЄС на 2011 рік

II півріччя 2011 року

Департамент розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва,
інші структурні підрозділи Держмитслужби

Виконання запланованих пріоритетів

VI. 5. 2.

Продовжити роботу з набуття членства у Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами і Конвенції про спільну транзитну процедуру

II півріччя 2011 року

Департамент розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва,
Департамент організації митного контролю та оформлення

Отримання Україною статусу сторони зазначених конвенцій, що дозволить уніфікувати правила торгівлі товарами та транзиту з країнами ЄС

VI. 5. 3.

Вжити заходів щодо початку реалізації проектів розвитку інфраструктури в рамках програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства і партнерства, які знаходяться на останній стадії підготовки

II півріччя 2011 року

Департамент розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва,
Львівська, Чопська та Ягодинська митниці

Підписання грантових угод за проектами:
1) "Реконструкція міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення "Устилуг",
2) "Створення функціонального модулю "фільтр пункту пропуску " в МАПП "Рава-Руська", постачання обладнання та технічних засобів митного контролю в МАПП "Краківець", "Шегині" та "Ягодин";
3) "Ефективний та безпечний кордон. Реконструкція МАПП "Лужанка", закупівля обладнання для митних органів, створення споруд модульного типу для в зоні пропуску "Вилок"

VI. 5. 4.

Забезпечити підготовку повних аплікаційних форм, в тому числі технічної документації та техніко-економічних обґрунтувань проектів, та їх подання до спільних технічних секретаріатів, за проектами в рамках програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства і партнерства, які пройшли стадію погодження розширених резюме проектів

II півріччя 2011 року

Департамент розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва, Чернівецька обласна митниця, Чопська митниця

Отримання згоди Європейської Комісії на фінансування проектів:
1) "Ефективний та безпечний кордон" / "Реконструкція пункту пропуску "Ужгород";
2) "Ефективний та безпечний кордон між Румунією і Україною (Реконструкція МАПП "Дякове" - "Халмеу")";
3) "Розвиток інфраструктури кордону між Україною та Румунією (реконструкція пунктів пропуску Красноїльськ і Дяківці)"

VI. 5. 5.

Вжити заходів щодо сприяння укладенню угоди між Україною і Європейським Союзом про виділення секторальної бюджетної підтримки ЄС в секторі "Інтегроване управління кордонами". Виконання завдань для досягнення Держмитслужбою відповідності початковим критеріям виділення допомоги

II півріччя 2011 року

Департамент розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва,
Департамент митних інформаційних технологій та статистики

Підписання Міністерством економічного розвитку і торгівлі грантової угоди с ЄС з метою залучення фінансової та експертної допомоги для реалізації Концепції інтегрованого управління кордонами

VI. 5. 6.

Взяти участь у переговорному процесі щодо укладення угод про вільну торгівлю з ЄС, Сінгапуром, Туреччиною, Канадою та іншими країнами

II півріччя 2011 року

Управління митно-тарифного регулювання Департаменту класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД

Доповідна записка першому заступнику Голови Служби

VI. 6.

Україна - СНД:

 

 

 

VI. 6. 1.

Забезпечити участь представників Держмитслужби у роботі чергових засідань Ради керівників митних служб СНД

II півріччя 2011 року

Департамент розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва,
інші структурні підрозділи Держмитслужби

Представлення інтересів України у міжнародній організації

Пріоритет VII.

Впровадження та розвиток системи "уповноважених економічних операторів"

 

 

 

Відповідальний - директор Департаменту організації митного контролю та оформлення, член колегії Держмитслужби Сьомка С. М.

 

 

 

VII. 1.

З метою реалізації положень нової редакції Митного кодексу України забезпечити розробку проектів нормативно-правових актів щодо:
- затвердження критеріїв оцінки та порядку визначення "уповноважених економічних операторів" (проект постанови готується у разі непогодження нової редакції статті 79 в частині надання безпосередньо Держмитслужбі повноважень на визначення критеріїв оцінки та порядку визначення "уповноважених економічних операторів");
- затвердження критеріїв оцінки та порядку визначення "уповноважених економічних операторів";
- надання уповноваженому економічному оператору права подавати оформлену вантажну митну декларацію на всі партії товарів, ввезених протягом певного періоду поставки (30 днів)

Протягом 3 місяців після набуття чинності Законом України "Про внесення змін до Митного кодексу України".

Управління організації та технологій митного контролю Департаменту організації митного контролю та оформлення

Розроблення проектів постанов Кабінету Міністрів України, проектів відповідних наказів

Пріоритет VIII.

Кадри:
- підготовка персоналу до Євро-2012, у тому числі персоналу у аеропорти;
- Академія митної служби України;
- Хмельницький центр підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;
- Державний науково-дослідний інститут митної справи

 

 

 

Відповідальний - перший заступник Голови Служби Дороховський О. М.

 

 

 

VIII. 1.

Забезпечити організацію та проведення навчальних тренінгів (семінарів) щодо інтелектуальної власності УЄФА та її комерційних партнерів

II півріччя 2011 року

Департамент класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД,
навчальні заклади Держмитслужби

Звіт першому заступнику Голови Служби.
Підвищення рівня спеціальних знань, необхідних особовому складу митних органів під час проведення чемпіонату 2012 р.

VIII. 2.

Здійснити доопрацювання програмно-інформаційного комплексу "Автоматизований облік інформації з питань внутрішньої безпеки", передбаченої наказом Держмитслужби від 07.09.2009 N 830 (збір, накопичення та систематизація інформації щодо службової діяльності посадових осіб митних органів) з метою протидії проявам корупції та іншим службовим порушенням

II півріччя 2011 року

Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції

Доповідна записка Голові Служби

VIII. 3.

Взяти участь у навчальних заходах, які проводяться Міністерством оборони в рамках реалізації міжнародних договорів

II півріччя 2011 року (у терміни, визначені Міністерством оборони)

Департамент класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД, Департамент розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва, митні органи

Підвищення рівня спеціальних знань, необхідних особовому складу митних органів

VIII. 4.

Забезпечити організацію та участь у проведенні навчальних заходів з питань експортного контролю та ідентифікації товарів подвійного використання, що можуть застосовуватися для виготовлення зброї масового знищення в рамках реалізації міжнародних програм

II півріччя 2011 року (у терміни, узгоджені з міжнародними організаціями та установами, при сприянні яких проводяться навчальні заходи)

Департамент класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД, Департамент кадрової роботи,
Академія митної служби України,
Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки працівників та кінології ДМСУ, митні органи, спеціалізовані митні установи

Наказ Держмитслужби про проведення навчань.
Листування з Держекспортконтролем

VIII. 5.

Удосконалити систему протидії проявам корупції та службовим правопорушенням у митній службі України:

 

 

 

VIII. 5. 1.

З метою належного опрацювання звернень громадян забезпечити удосконалення механізмів фіксації, опрацювання та реагування на повідомлення громадян, що надходять за телефоном довіри Держмитслужби України

II півріччя 2011 року

Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції

Інформування митних органів

VIII. 5. 2.

Удосконалити заходи аналітичного та контрольно-перевірочного характеру, направлені на запобігання, виявлення та припинення фактів (ознак) правопорушень з боку посадових осіб митної служби України, недопущення умисного створення перешкод у здійсненні суб'єктами господарювання зовнішньоекономічної діяльності. Забезпечити розроблення та подання на державну реєстрацію нормативно-правових актів контрольно-перевірочного та антикорупційного спрямування

II півріччя 2011 року

Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції

Інформування керівництва Держмитслужби про результати проведеної аналітичної роботи, службових розслідувань та інших контрольно-перевірочних заходів

VIII. 5. 3.

З метою створення умов для забезпечення відкритості та прозорості діяльності Держмитслужби, доступу громадян до інформації та на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 N 1336 "Про затвердження Порядку інформування громадськості про результати роботи у сфері протидії корупції", забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті Держмитслужби інформації про стан:
- дотримання законності та протидії службовим правопорушенням у митній службі України;
- роботи з повідомленнями, що надходять за телефоном довіри Держмитслужби

II півріччя 2011 року

Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції

Надання інформації до сектору з питань взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Організаційно-розпорядчого департаменту

VIII. 5. 4.

Забезпечити організацію та проведення семінару головних інспекторів з питань протидії корупції митних органів, спеціалізованих митних установ і організацій щодо покращення роботи у напрямку попередження, виявлення та припинення службових правопорушень працівниками митної служби

II півріччя 2011 року

Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції

Складення відповідного протоколу засідання та доведення ухвалених рішень до митних органів

VIII. 5. 5.

З метою забезпечення дієвого контролю за станом поперджувально-профілактичної роботи в митній службі України, забезпечити проведення вибіркових перевірок стану профілактичної роботи в митних органах відповідно до вимог Положення про профілактику правопорушень, пов'язаних із здійсненням службової діяльності працівниками митної служби України, затвердженого наказом Держмитслужби від 24.05.2004 N 380.

II півріччя 2011 року

Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції

Інформування керівництва Держмитслужби про результати перевірок

VIII. 6.

Зміцнити професіоналізм посадових осіб митної служби, удосконалити систему добору, розстановки виховання кадрів, просування їх по службі:

 

 

 

VIII. 6. 1.

Здійснити заходи з працевлаштування молодих спеціалістів - випускників Академії митної служби України та інших навчальних закладів, які здійснюють підготовку кадрів для митної служби України

III квартал 2011 року

Митні органи, спеціалізовані митні установи,
Департамент кадрової роботи, Академія митної служби України

Доповідна записка Голові Служби

VIII. 6. 2.

Організувати та провести вступну кампанію до Академії митної служби України та інших навчальних закладів, які здійснюють підготовку кадрів для митної служби України

III квартал 2011 року

Академія митної служби України, митні органи, спеціалізовані митні установи,
Департамент кадрової роботи

Доповідна записка першому заступнику Голови Служби

VIII. 6. 3.

Забезпечити виконання планових заходів з підвищення кваліфікації працівників митних органів, спеціалізованих митних установ

II півріччя 2011 року

Департамент кадрової роботи,
Хмельницький центр підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, Академія митної служби України, митні органи, спеціалізовані митні установи

Доповідна записка про виконання Плану підвищення кваліфікації посадових осіб митної служби України

Пріоритет IX.

Наповнення держбюджету

 

 

 

Відповідальний - перший заступник Голови Служби Дороховський О. М.

 

 

 

IX. 1.

Провести перевірку митних органів на предмет дотримання антидемпінгового законодавства

ІІ півріччя 2011 року

Управління митно-тарифного регулювання Департаменту класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД, регіональні митниці, митниці

Доповідна записка першому заступнику Голови Служби

IX. 2.

Забезпечити доведення до митних органів показників сум очікуваних надходжень податків і зборів, виходячи з планових показників розпису доходів бюджету в адміністративно-територіальному розрізі

До 10 числа кожного місяця

Управління адміністрування митних платежів Департаменту митних платежів

Накази Держмитслужби

IX. 3.

Забезпечити здійснення аналізу та інформування митних органів про ефективність роботи Держмитслужби із забезпечення надходжень податків і зборів до держбюджету

До 20 числа кожного місяця

Управління адміністрування митних платежів Департаменту митних платежів

Здійснення аналізу та інформування митних органів про ефективність роботи Держмитслужби із забезпечення надходжень податків і зборів до держбюджету

IX. 4.

Забезпечити підготовку матеріалів до телефонних конференцій та засідань колегії Держмитслужби про підсумки роботи митних органів з наповнення державного бюджету у 2011 році

Згідно з Планом роботи колегії Держмитслужби та за дорученням

Управління адміністрування митних платежів Департаменту митних платежів

Підготовка матеріалів про підсумки роботи митних органів з наповнення державного бюджету у 2011 році

IX. 5.

Забезпечувати проведення з податковими органами звірок обліку сум податкових боргів платників податків

Щокварталу

Управління адміністрування митних платежів Департаменту митних платежів

Листи до Мінфіну

IX. 6.

Здійснити заходи щодо удосконалення законодавства з питань митної справи в частині підвищення ефективності адміністрування митними органами податків і зборів, а також усунення колізій, які призводять до неоднозначного тлумачення законодавства й втрат бюджету

II півріччя 2011 року

Управління адміністрування митних платежів Департаменту митних платежів

Листи до Мінфіну та Кабінету Міністрів України

IX. 7.

Провести перевірку митних оформлень окремих товарів на предмет дотримання вимог законодавства при застосуванні режиму найбільшого сприяння, режиму вільної торгівлі, товарів, на які у митному тарифі встановлено диференційовані пільгова та повна ставки ввізного мита

II півріччя 2011 року

Управління митно-тарифного регулювання Департаменту класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД,
регіональні митниці, митниці

Доповідна записка

IX. 8.

Провести аналіз здійснених митних оформлень товарів в режимі імпорт із застосуванням пільг по сплаті ввізного мита, встановлених законами України для технологічних парків підприємств по складанню транспортних засобів, літакобудівних підприємств

II півріччя 2011 року

Управління митно-тарифного регулювання Департаменту класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД

Доповідна записка першому заступнику Голови Служби

IX. 9.

Провести аналіз результатів роботи митних органів щодо забезпечення дотримання вимог законодавства при ввезенні на митну територію України товарів (предметів) гуманітарної допомоги

Липень 2011 року

Управління адміністрування митних платежів Департаменту митних платежів,
Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції,
Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції,
Департамент митних інформаційних технологій та статистики

Доповідна записка першому заступнику Голови Служби

IX. 10.

Розробити проект наказу щодо встановлення порядку видачі митними органами та верифікації сертифікатів переміщення (походження) форми EUR.1

II півріччя 2011 року

Управління митно-тарифного регулювання Департаменту класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД,
Управління правового забезпечення

Проект наказу щодо встановлення порядку видачі митними органами та верифікації сертифікатів переміщення (походження) форми EUR.1

IX. 11.

Розробити проект наказу "Про внесення змін до Порядку подання документів, які підтверджують право суб'єктів підприємницької діяльності на користування встановленими законодавством податковими пільгами під час митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України або вивозяться з митної території України"

II півріччя 2011 року

Управління адміністрування митних платежів Департаменту митних платежів

Наказ, розроблений з метою приведення нормативно-правової бази Держмитслужби у відповідність до вимог законодавства

IX. 12.

Основна діяльність з питань контролю правильності митної вартості та класифікації товарів:

 

 

 

IX. 12. 1.

Забезпечити надання методологічних роз'яснень митним органам з питань класифікації окремих товарів

II півріччя 2011 року

Департамент класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД

Листи або накази митним органам щодо методологічних підходів до класифікації товарів згідно з вимогами УКТЗЕД

IX. 12. 2.

Забезпечити аналіз результатів роботи митних органів з метою виявлення невірної класифікації товарів згідно з УКТЗЕД

II півріччя 2011 року

Департамент класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД

Протоколи телефонних конференцій

IX. 12. 3.

Проводити постійний аналіз результатів роботи митних органів в частині дотримання законодавства з питань визначення митної вартості та реагування на виявлені випадки зниження рівнів митної вартості

II півріччя 2011 року

Управління митної вартості Департаменту митних платежів

Протоколи телефонних конференцій

IX. 12. 4.

Забезпечити взаємодію з учасниками зовнішньоекономічної діяльності, асоціаціями, спілками, експертними організаціями з метою отримання достовірної інформації про ціни товарів на світовому ринку

II півріччя 2011 року

Управління митної вартості Департаменту митних платежів

Меморандуми, протоколи про інформаційне співробітництво

IX. 12. 5.

Забезпечити контроль за правильністю визначення митної вартості товарів шляхом направлення запитів до митних органів іноземних держав з метою встановлення автентичності документів, поданих під час митного оформлення товарів митним органам України

II півріччя 2011 року

Управління митної вартості Департаменту митних платежів

Листи до митних служб іноземних держав

IX. 12. 6.

Забезпечити участь у розробці проекту товарної номенклатури Митного тарифу України - Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності

II півріччя 2011 року

Департамент класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД

Доповідна записка першому заступнику Голови Служби

IX. 12. 7.

Забезпечити організацію проведення переговорного процесу з метою підписання міжнародних договорів міжурядового характеру про співробітництво у митній сфері; договорів міжвідомчого характеру: про організацію обміну даними митної статистики зовнішньої торгівлі, попередньою інформацією; про співпрацю у сфері контролю митної вартості товарів тощо

II півріччя 2011 року

Департамент розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва,
інші структурні підрозділи Держмитслужби за відповідними напрямами діяльності

Листування з питань узгодження та підготовки до підписання проектів договорів з центральними органами виконавчої влади України та митними адміністраціями зарубіжних країн.
Підготовка відповідних міжнародних договорів

IX. 12. 8.

Провести міжнародний тренінг з питань оцінювання митної вартості

II півріччя 2011 року

Управління митної вартості Департаменту митних платежів

Наказ з питань проведення міжнародного тренінгу

IX. 12. 9.

Забезпечити митні органи ціновою інформацією щодо деяких видів товарів, шляхом розміщення її в ПІК "Інспектор 2006"

II півріччя 2011 року

Управління митної вартості Департаменту митних платежів,
Департамент митних інформаційних технологій та статистики

Листи до регіональної інформаційної митниці

IX. 12. 10.

Забезпечити за результатами аналізу заповнення графи 31 ВМД актуалізацію переліку обов'язкової інформації, що вноситься до цієї графи, необхідної для класифікації окремих товарів згідно з УКТЗЕД

II півріччя 2011 року

Департамент класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД

Листи до митниць або наказ Держмитслужби

IX. 13.

Удосконалення експертної роботи:

 

 

 

IX. 13. 1.

Опрацювати питання технічного переоснащення експертних підрозділів Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи відповідно до норм Всесвітньої митної організації

II півріччя 2011 року

Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботи;
Департамент розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва Управління фінансів, бухгалтерського обліку та звітності

Доповідна записка першому заступнику Голови Служби

IX. 13. 2.

Опрацювати питання спеціалізації регіональних експертних підрозділів Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи з урахуванням регіональних особливостей та товаропотоків

II півріччя 2011 року

Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботи
регіональні митниці, митниці

Доповідна записка першому заступнику Голови Служби

IX. 13. 3.

Забезпечити уніфікований підхід до досліджень певних видів товарів шляхом впровадження єдиного порядку їх проведення в експертних підрозділах Держмитслужби

II півріччя 2011 року

Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботи

Затвердження навчально-методичною радою Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи методичних рекомендацій щодо порядку проведення досліджень в цілях митного контролю певних видів товарів

IX. 13. 4.

Провести атестації та акредитації експертних підрозділів Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи розширення переліку показників об'єктів галузей досліджень згідно з вимогами законів України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" та "Про метрологію та метрологічну діяльність"

II півріччя 2011 року

Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботи;
Управління фінансів, бухгалтерського обліку та звітності

Свідоцтво про атестацію на право проведення вимірювань показників об'єктів та атестат акредитації Національного агентства з акредитації України

Пріоритет X.

Правоохоронний блок:

 

 

 

Відповідальний - заступник Голови Служби Дериволков С. Д.

 

 

 

X. 1.

Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції: зміни ролі, статусу, методів роботи:

 

 

 

X. 1. 1.

Розробити та затвердити Порядок підготовки та поставлення на контроль структурними підрозділами Держмитслужби, митними органами орієнтувань з використанням ПК "Орієнтування"

II півріччя 2011 року

Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції

Наказ про Порядок підготовки та поставлення на контроль структурними підрозділами Держмитслужби, митними органами орієнтувань з використанням ПК "Орієнтування"

X. 1. 2.

Розробити проект наказу "Про внесення змін до Інструкції про організацію та порядок охорони й супроводження товарів підрозділами митної варти Державної митної служби України"

II півріччя 2011 року

Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції

Наказ про внесення змін до Інструкції про організацію та порядок охорони й супроводження товарів підрозділами митної варти Державної митної служби України

X. 2.

Затвердити Інструкцію з питань організації та проведення підрозділами митної варти служб (відділів) митної варти митних органів України спеціальних заходів, а також спеціальних митних операцій з виявлення, попередження й припинення порушень митного законодавства

II півріччя 2011 року

Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції

Інструкція.
Підвищення ефективності виявлення, припинення і профілактики фактів незаконного переміщення через митний кордон України товарів, транспортних засобів та інших предметів поза пунктами пропуску

X. 3.

Аналітично-пошукова робота:

 

 

 

X. 3. 1.

Забезпечити постійний моніторинг електронних копій ВМД та оперативне орієнтування митних органів про можливе переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України з порушенням митного законодавства

II півріччя 2011 року

Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції

Доповідні записки заступнику Голови Служби про результати проведеної роботи.
Листи-орієнтування митним органам України

X. 3. 2.

Забезпечити постійне проведення аналізу митного оформлення товарів (у т. ч. бюджетоутворюючих) у відповідних митних режимах з метою здійснення заходів щодо унеможливлення незаконного переміщення товарів через митний кордон України

II півріччя 2011 року

Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції

Доповідні записки заступнику Голови Служби про результати проведеної роботи із внесенням пропозицій для прийняття управлінських рішень

X. 3. 3.

Забезпечити організацію та проведення міжнародної операції "Нарко-Стоп 2011"

II півріччя 2011 року

Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції

Виявлення та ліквідація міжнародних каналів незаконного надходження наркотиків.
Інформування керівництва Держмитслужби про результати проведення операції

Пріоритет XI.

Дисципліна, зовнішній вигляд працівників митної служби та підтримання порядку у Держмитслужбі. Формування корпоративного стилю

 

 

 

Відповідальний - радник Голови Служби, член колегії Держмитслужби Георгієнко Г. В.

 

 

 

XI. 1.

Забезпечити приведення у відповідність до європейських стандартів зовнішнього вигляду особового складу митних органів до проведення чемпіонату Європи з футболу у 2012 році

II півріччя 2011 року

Департамент розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва,
Управління фінансів, бухгалтерського обліку та звітності

Розробка та затвердження взірців нового форменого одягу

XI. 2.

З метою реформування підрозділів оперативно-чергової служби в митній службі України створити:
в Департаменті ресурсного забезпечення, капітального будівництва та експлуатації митної інфраструктури - самостійний підрозділ шляхом об'єднання відділу оперативних чергових та відділів охорони N 1, 2, 3;
в Департаменті боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил - відділ оперативних чергових;
в регіональних митницях, митницях - відділи оперативних чергових з секторами охорони митних об'єктів в їх складі, сектори оперативних чергових на митних постах з цілодобовим режимом роботи;
в спеціалізованих митних установах та організаціях - відділ охорони

II півріччя 2011 року

Департамент розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва,
Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції,
Керівники митних органів, спеціалізованих митних установ, і організацій

Наказ Держмитслужби

XI. 3.

Підвищення адміністративної культури працівників митних органів, здійснення заходів щодо посилення суспільної довіри до працівників митної служби, виконання завдань та функцій, покладених на митну службу України:

 

 

 

XI. 3. 1.

Підготувати проект Плану-заходів з реалізації Концепції формування професійно-значимих світоглядних основ на 2011 - 2020 роки

II півріччя 2011 року

Департамент кадрової роботи,
Управління правового забезпечення,
митні органи, митні заклади освіти

Наказ Держмитслужби про затвердження Плану-заходів з реалізації Концепції формування професійно-значимих світоглядних основ на 2011 - 2020 роки

XI. 3. 2.

Провести навчальні заходи, спрямовані на формування високих морально-етичних принципів поведінки посадових осіб митної служби, вивчення загальноприйнятих норм етикету, у тому числі у рамках професійного навчання без відриву від роботи

II півріччя 2011 року

Академія митної служби України, Хмельницький центр підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, митні органи, Департамент кадрової роботи

Доповідна записка за результатами проведеної роботи

XI. 3. 3.

Організувати та провести заходи, присвячені 20-їй річниці незалежності України

II півріччя 2011 року

Організаційний комітет зі святкування, митні органи

Проведення заходів зі святкування

Пріоритет XII.

Забезпечення відкритості та прозорості

 

 

 

Відповідальний - начальник Організаційно-розпорядчого департаменту, член колегії Держмитслужби Тимофєєв І. В.

 

 

 

XII. 1.

Забезпечення побудови, запровадження та функціонування системи управління якістю в Державній митній службі України відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001-2009

II півріччя 2011 року

Управління з питань організаційного забезпечення Організаційно-розпорядчого департаменту, структурні підрозділи Держмитслужби в особі внутрішніх аудиторів та уповноважених у цих структурних підрозділах з питань системи управління якістю

Нормативно-правове та методологічне забезпечення з питань запровадження та функціонування системи управління якістю в Держмитслужбі, затвердження та введення в дію документації системи управління якістю Держмитслужби відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2009 "Системи управління якістю. Вимоги"

XII. 2.

Забезпечити поповнення та збереження Національного архівного фонду Держмитслужби

III квартал 2011 року

Управління справами Організаційно-розпорядчого департаменту

Затвердження опису справ постійного терміну зберігання за 2003 рік

XII. 3.

Забезпечити контроль повноти розгляду звернень громадян та надання відповідей у терміни, визначені законодавством

II півріччя 2011 року

Управління справами Організаційно-розпорядчого департаменту, структурні підрозділи Держмитслужби, митні органи, спеціалізовані митні установи і організації

Доповідні записки першому заступнику Голови Служби про проведену роботу

XII. 4.

Забезпечити організацію та проведення заходів з підвищення професійного рівня керівників відділів організаційного та документального забезпечення

Жовтень 2011 року

Управління справами Організаційно-розпорядчого департаменту,
Управління з питань організаційного забезпечення Організаційно-розпорядчого департаменту,
Департамент митних інформаційних технологій та статистики,
Департамент кадрової роботи,
Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки працівників та кінології Держмитслужби,
митні органи, спеціалізовані митні установи і організації.

Інформування керівництва Служби про проведену роботу

XII. 5.

Забезпечити відкритість та прозорість діяльності Держмитслужби з питань роботи зі зверненнями громадян

II півріччя 2011 року

Управління справами Організаційно-розпорядчого департаменту

Розміщення на веб-сайті Держмитслужби звітів про роботу зі зверненнями громадян у I півріччі 2011 року

XII. 6.

Забезпечувати належні умови для діяльності громадських рад, створених при митних органах, сприяти зростанню ефективності співпраці з громадськістю

II півріччя 2011 року

Сектор з питань взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Організаційно-розпорядчого департаменту,
регіональні митниці, митниці

Зростання ефективності співпраці митних органів з громадськістю

XII. 7.

Забезпечити оперативне інформування ЗМІ та громадськості про актуальні події в діяльності митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій, розширюючи тематику інформаційних повідомлень та відходячи від суто правоохоронної їх спрямованості

Постійно

Сектор з питань взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Організаційно-розпорядчого департаменту,
регіональні митниці, митниці,
спеціалізовані митні установи та організації

Підвищення поінформованості громадськості про діяльність Держмитслужби

XII. 8.

Забезпечити діяльність відомчих ЗМІ Держмитслужби, у тому числі відновити роботу відомчих теле- і радіопрограми Держмитслужби (за умови виділення фінансування на ці потреби)

Постійно

Сектор з питань взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Організаційно-розпорядчого департаменту,
Управління фінансів, бухгалтерського обліку та звітності,
Департамент розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва,
регіональні митниці, митниці, спеціалізовані митні установи та організації

Належна робота відомчих ЗМІ (офіційний веб-сайт Держмитслужби, сайт Прес-служби Держмитслужби, журнал "Митниця", у тому числі відновлення роботи відомчих теле- і радіопрограми Держмитслужби)

 

Директор
Організаційно-розпорядчого департаменту,
член колегії Держмитслужби

І. В. Тимофєєв

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали