КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

13.01.2012 р.

N 62/175

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: головуючого - Чорної Л. В., суддів: Смірнової Л. Г., Тищенко О. В., при секретарі Кривошея О. В. (за участю представників сторін: від позивача - не з'явився; від відповідача - Козачук В. В.; ОСОБА_1; ОСОБА_2; від третьої особи - не з'явився; від Квінн Холдінгс Свіден АБ (Quinn Holdings Sweden AB) - Якименко М. М.), розглянувши апеляційні скарги Публічного акціонерного товариства "Універмаг Україна" та Квінн Холдінгс Свіден АБ (Quinn Holdings Sweden AB) на ухвалу господарського суду міста Києва від 22.11.2011 року по справі N 62/175 (суддя - Любченко М. О.) за позовом ОСОБА_8 до Публічного акціонерного товариства "Універмаг Україна" (за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, - Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрація) про вжиття заходів до забезпечення позову, встановив:

Ухвалою господарського суду міста Києва від 22.11.2011 року заяву б/н від 21.11.2011 року ОСОБА_8 про забезпечення позову в справі N 62/175 задоволено частково. Вжито наступних заходів до забезпечення позову по справі N 62/175: заборонено реєстраторам Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації вносити будь-які зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо Публічного акціонерного товариства "Універмаг "Україна" на підставі рішень загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Універмаг "Україна", оформлених протоколом від 07.11.2011 року. В іншій частині клопотання б/н від 21.11.2011 року відмовлено.

Не погоджуючись з прийнятою ухвалою місцевого господарського суду, Публічне акціонерне товариство "Універмаг Україна" подало апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу господарського суду міста Києва від 22.11.2011 року у справі N 62/175, в частині якою заборонено реєстраторам Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації вносити будь-які зміни до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців щодо ПАТ "Універмаг "Україна" на підставі рішень загальних зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна", оформлених протоколом від 07.11.2011 року та відмовити у задоволені заяви ОСОБА_9 про вжиття заходів до забезпечення позову повністю.

Апеляційна скарга мотивована тим, що ухвала господарського суду міста Києва від 22.11.2011 року винесена з порушенням статті 66 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідач зазначає, що вжитий судом захід забезпечення позову і предмет позовної вимоги не пов'язані між собою, оскільки такий захід не спроможний забезпечити фактичне виконання судового рішення у разі задоволення позову. Суд вжив заходів до забезпечення позову, які фактично є рівнозначними задоволенню позовних вимог.

Заборонивши оскаржуваною ухвалою вносити реєстраторам Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації будь-які зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо ПАТ "Універмаг "Україна", оформлених протоколом від 07.11.2011 року, суд, на думку апелянта, тим самим виніс ухвалу якою фактично задовольнив позовні вимоги про визнання таких рішень недійсними.

Публічне акціонерне товариство "Універмаг Україна" зазначає про відсутність будь-яких обставин, з якими пов'язується застосування заходів до забезпечення позову, та відповідно не встановлення таких обставин судом. Вжиті заходи до забезпечення позову не відповідають принципам розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову, та принципу забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу.

Апелянт вважає, що суд оскаржуваною ухвалою заблокував реалізацію рішення загальних зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна".

Також Публічне акціонерне товариство "Універмаг Україна" зазначає про надуманість позовних вимог.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 28.12.2011 року відновлено Публічному акціонерному товариству "Універмаг Україна" строк подання апеляційної скарги, апеляційну скаргу прийнято до розгляду та порушено апеляційне провадження.

Також не погоджуючись з прийнятою ухвалою місцевого господарського суду, Квінн Холдінгс Свіден АБ (Quinn Holdings Sweden AB) подало апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу господарського суду міста Києва від 22.11.2011 року у справі N 62/175 про вжиття заходів до забезпечення, а саме: в частині заборон державному реєстратору Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації вносити будь-які зміни до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців стосовно ПАТ "Універмаг "Україна" на підставі рішень загальних зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна", оформлених протоколом від 07.11.2011 року та прийняти в цій частині нову ухвалу про відмову у задоволені заяви ОСОБА_9 про вжиття заходів до забезпечення позову повністю.

Апеляційна скарга мотивована тим, що оскаржуваною ухвалою суд вирішив питання про права та обов'язки Квінн Холдінгс Свіден АБ (Quinn Holdings Sweden AB) без залучення останньої до участі у справі.

Приймаючи оскаржувану ухвалу суд порушив права мажоритарного акціонера, який володіє 92,7515 відсотками від загальної кількості акцій ПАТ "Універмаг "Україна", що в свою чергу є вирішенням господарським судом питання про реалізацію Квінн Холдінгс Свіден АБ (Quinn Holdings Sweden AB) на управління товариством, а саме: шляхом унеможливлення реалізації мажоритарним акціонером вказаних прав.

Вжитий господарським судом захід забезпечення позову і предмет позовної заяви не пов'язані між собою, оскільки такий захід не спроможний забезпечити фактичне виконання можливого судового рішення у разі задоволення позову, відповідно до вжиття заходу забезпечення позову не відповідає вимогам ст. 66 ГПК України.

Апелянт наполягає на відсутність доказів, які б встановили наявність обставин, які вказують на те, що невжиття заходів забезпечення може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

Оскаржуваною ухвалою блокується господарська діяльність ПАТ "Універмаг "Україна", оскільки внаслідок такої ухвали, товариством фактично продовжує керувати особа, яка усунута (відсторонена) від виконання обов'язків (повноважень).

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 28.12.2011 року відновлено Квінн Холдінгс Свіден АБ (Quinn Holdings Sweden AB) строк подання апеляційної скарги, залучено до участі у справу Квінн Холдінгс Свіден АБ (Quinn Holdings Sweden AB) в якості третьої особи, без самостійних вимог на стороні відповідача, апеляційну скаргу прийнято до розгляду та порушено апеляційне провадження.

Квінн Холдінгс Свіден АБ (Quinn Holdings Sweden AB) подало додаткові пояснення по справі, зі змісту яких вбачається, що апелянт наполягає на відсутності спору між сторонами, оскільки акціонери ПАТ "Універмаг "Україна" були персонально повідомлені про проведення позачергових зборів, про що свідчить договір N 96-к про надання інформаційно-реєстраторських послуг з підготовки та проведення позачергових загальних зборів ПАТ "Універмаг "Україна".

Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрація своїх представників в судове засідання не направила, про причини неявки суд не повідомила, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлена.

Розпорядженням судової палати з розгляду справ у спорах між господарюючими суб'єктами змінено склад колегії суддів.

ПАТ "Універмаг "Україна" подані додаткові письмові пояснення та пояснення щодо осіб уповноважених представляти ПАТ "Універмаг "Україна", які колегією суддів Київського апеляційного господарського суду долучені до матеріалів справи. Пояснення підписані представником В. Кулинич, який діє на підставі довіреності від 05.01.2012 року, підписана в. о. директора ПАТ "Універмаг "Україна".

Разом з цим, ПАТ "Універмаг "Україна" подане повідомлення про скасування та недійсність довіреностей на представників ПАТ "Універмаг "Україна", а саме на гр. ОСОБА_1, гр. ОСОБА_11, гр. ОСОБА_12.

Квінн Холдінгс Свіден АБ (Quinn Holdings Sweden AB) заявлено клопотання про фіксування судового процесу. Зазначене клопотання задоволене, судовий процес у справі N 62/175 здійснюється із повним фіксуванням за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Також Квінн Холдінгс Свіден АБ (Quinn Holdings Sweden AB) заявлено клопотання про витребування доказів, а саме: витребувати у Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський акціонерний банк" докази того, чи була ОСОБА_8 акціонером ПАТ "Універмаг "Україна" станом на момент проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна", які відбулися 07.11.2011 року та докази надіслання персонального повідомлення на адресу ОСОБА_8 про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна", які відбулися 07.11.2011 року.

В судовому засіданні 11.01.2012 року задоволено клопотання сторін про продовження строку розгляду справи, продовжено строк розгляду справи на п'ятнадцять днів та оголошено перерву.

В судовому засіданні 13.01.2012 року колегії суддів Київського апеляційного господарського суду Квінн Холдінгс Свіден АБ (Quinn Holdings Sweden AB) заявлено відвід, який ухвалою від 13.01.2012 року залишений без задоволення.

ПАТ "Універмаг "Україна" подані додаткові письмові пояснення та пояснення щодо осіб уповноважених представляти ПАТ "Універмаг "Україна", які колегією суддів Київського апеляційного господарського суду долучені до матеріалів справи. Пояснення підписані представником В. Кулинич, який діє на підставі довіреності від 05.01.2012 року, підписана в. о. директора ПАТ "Універмаг "Україна".

Квінн Холдінгс Свіден АБ (Quinn Holdings Sweden AB) заявлено клопотання про витребування у Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації завірену копію документа, який має назву протокол N 31 НР/11 засідання Наглядової ради ПАТ "Універмаг Україна", датованого 19 грудня 2011 року.

Представники ПАТ "Універмаг "Україна" ОСОБА_1, ОСОБА_2 та представник Квінн Холдінгс Свіден АБ (Quinn Holdings Sweden AB) просять задовольнити зазначені клопотання та відкласти розгляд справи в межах продовженого строку.

Колегія суддів Київського апеляційного господарського суду, ознайомившись із зазначеним клопотанням, дійшла висновку про їх відхилення, оскільки предметом даного апеляційного провадження є ухвала господарського суду міста Києва від 22.11.2011 року про забезпечення позову, а не рішення по суті спору.

Окрім цього, ПАТ "Універмаг "Україна", за підписом директора ПАТ "Універмаг Україна" Л. М. Янез Пуга, подано відмову від апеляційної скарги.

Представники ПАТ "Універмаг "Україна" ОСОБА_1, ОСОБА_2 та представник Квінн Холдінгс Свіден АБ (Quinn Holdings Sweden AB) заперечують проти зазначеного.

Відповідно до ст. 99 Господарського процесуального кодексу України в апеляційній інстанції справи переглядаються за правилами розгляду цих справ у першій інстанції з урахуванням особливостей, передбачених у цьому розділі. Апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, користується правами, наданими суду першої інстанції.

Відповідно до ч. 2 ст. 101 Господарського процесуального кодексу України апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються доводи та заперечення сторін, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, апеляційний господарський суд встановив наступне.

ОСОБА_8 звернулась до господарського суду міста Києва із позовом про визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Універмаг "Україна" від 07.11.2011 року.

Разом з цим, заявлено клопотання про вжиття заходів забезпечення позову, а саме: витребування від відповідача або від його посадових осіб оригіналу протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Універмаг "Україна" від 07.11.2011 року; заборонити будь-яким особам виконувати будь-які рішення, прийняті загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "Універмаг "Україна", що відбулися 07.11.2011 року; заборони виконавчому органу відповідача в особі директора Янез Пуга Лариси Миколаївни, обраному рішеннями позачергових загальних зборів акціонерів відповідача від 07.11.2011 року виконуючому обов'язки директора Левінзону Ростиславу, обраним рішеннями загальних зборів від 07.11.2011 року членам наглядової ради ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, обраним рішеннями загальних зборів від 07.11.2011 року членам ревізійної комісії ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23 вчиняти дії, спрямовані на виконання рішень, прийнятих загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "Універмаг "Україна", що відбулись 07.11.2011 року, а саме рішень про: припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства; обрання членів ревізійної комісії товариства; обрання голови ревізійної комісії товариства; усунення (відсторонення) директора товариства від виконання обов'язків (повноважень); призначення виконуючого обов'язки директора товариства; призначення директора товариства; внесення змін до статуту товариства шляхом викладення статуту товариства у новій редакції; затвердження нової редакції статуту товариства; призначення осіб, уповноважених підписати нову редакцію статуту товариства від імені акціонерів товариства; скасування положення про загальні збори акціонерів товариства; скасування положення про наглядову раду товариства; скасування положення про директора товариства; скасування положення про ревізійну комісію товариства; затвердження положення про загальні збори акціонерів товариства, призначення осіб, уповноважених підписати положення про загальні збори акціонерів товариства; затвердження положення про наглядову раду товариства; призначення осіб, уповноважених підписати положення про наглядову раду товариства; затвердження положення про директора товариства; призначення осіб, уповноважених підписати положення про директора товариства; затвердження положення про ревізійну комісію товариства; призначення осіб, уповноважених підписати положення про ревізійну комісію товариства; заборони державним реєстраторам Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації проводити державну реєстрацію змін до реєстру щодо Публічного акціонерного товариства "Універмаг "Україна", а також заборони вносити зміни та інші відомості про Публічне акціонерне товариство "Універмаг "Україна" до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців на підставі рішень, прийнятих загальними зборами Публічного акціонерного товариства "Універмаг "Україна".

Відповідно до статті 66 Господарського процесуального кодексу України господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або з своєї ініціативи має право вжити передбачених статтею 67 цього Кодексу заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

За статтею 67 Господарського процесуального кодексу України позов забезпечується: накладанням арешту на майно або грошові суми, що належать відповідачеві; забороною відповідачеві вчиняти певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору; зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку; зупиненням продажу арештованого майна, якщо подано позов про визнання права власності на це майно і про зняття з нього арешту.

Про забезпечення позову виноситься ухвала.

Ухвалу про забезпечення позову може бути оскаржено. Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання.

Не допускається забезпечення позову шляхом заборони: проводити загальні збори акціонерів або учасників господарського товариства та приймати ними рішення; надавати емітентом, реєстратором, зберігачем, депозитарієм реєстр власників іменних цінних паперів, інформацію про акціонерів або учасників господарського товариства для проведення загальних зборів товариства; участі акціонерів або учасників у загальних зборах товариства, визначення правомочності загальних зборів акціонерів або учасників господарського товариства.

Забезпечуючи позов шляхом заборони відповідачеві вчиняти певні дії, господарські суди лише за наявності підстав, передбачених статтею 66 ГПК, вправі заборонити товариству приймати на загальних зборах рішення з конкретних питань, включених до порядку денного, і лише за умови, що ці питання безпосередньо пов'язані з предметом спору.

При вирішенні питання про забезпечення позову господарські суди повинні оцінювати обґрунтованість доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням таких умов: наявність зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги; імовірність ускладнення виконання або невиконання судового рішення у разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, які не є учасниками вказаного судового розгляду.

Відповідно до змісту статті 67 ГПК господарські суди, вживаючи заходи до забезпечення позову, зобов'язані точно вказати, які саме дії забороняється вчиняти відповідачу та іншим особам. Господарські суди не вправі забороняти товариству чи його посадовим особам вчиняти будь-які дії.

Господарські суди не вправі для забезпечення вимог про визнання недійсним рішення загальних зборів товариства про обрання (переобрання) членів його виконавчого органу вживати заходи до забезпечення позову шляхом заборони відповідним посадовим особам товариства вчиняти будь-які дії, що є перешкоджанням здійсненню товариством господарської діяльності.

Разом з цим, заходи до забезпечення позову повинні бути співмірними із заявленими позивачем вимогами. Співмірність передбачає співвідношення господарським судом негативних наслідків від вжиття заходів до забезпечення позову з тими негативними наслідками, які можуть настати в результаті невжиття цих заходів, з урахуванням відповідності права чи законного інтересу, за захистом яких заявник звертається до суду, вартості майна, на яке він заявляє клопотання накласти арешт, чи майнових наслідків заборони відповідачу здійснювати певні дії. Зазначене знайшло своє відображення у постанові Пленуму Верховного суду України "Про практику розгляду судами корпоративних спорів" N 13 від 24.10.2008 року.

Відповідно до змісту інформаційного листа Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики забезпечення позову" N 01-8/2776 від 12.12.2006 року при вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги; запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Вищий господарський суд України у своєму листі N 02-5/611 від 23.08.94 року "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову" зазначив, що найдоцільніше вирішувати питання забезпечення позову на стадії попередньої підготовки справи до розгляду.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - це автоматизована система збирання, накопичення, захисту, обліку та надання інформації про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Статтею 17 зазначеного Закону передбачено, що відомості про юридичну особу або фізичну особу - підприємця включаються до Єдиного державного реєстру шляхом внесення записів на підставі відомостей з відповідних реєстраційних карток та відомостей, що надаються юридичними особами державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи згідно із законодавством України.

За змістом статті 19 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" у разі якщо зміна відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, не пов'язана із змінами, що вносяться до установчих документів юридичної особи, або не підлягає державній реєстрації, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), подає (надсилає поштовим відправленням з описом вкладення) державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи юридичної особи заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов'язані із зміною керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміну зазначених осіб та/або примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) розпорядчого документа про їх призначення.

Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, вносяться у зв'язку із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, утвореної на підставі модельного статуту, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення змін до складу засновників (учасників) та один з документів, передбачених частиною третьою статті 29 цього Закону.

Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, вносяться у зв'язку із зміною місцезнаходження та/або найменування юридичної особи, утвореної на підставі модельного статуту, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення таких змін.

Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов'язані із зміною статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) юридичної особи, що діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про такі зміни, а у разі зменшення статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) юридичної особи, крім зазначених документів, додатково подається документ, що підтверджує внесення плати за публікацію у спеціальному друкованому засобі масової інформації відповідного повідомлення.

Одночасно, за статтею 18 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, були внесені до нього, то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін.

Рішення вищого органу Публічного акціонерного товариства "Універмаг "Україна", які є предметом розгляду по справі N 62/175, і є підставою для внесення змін до Єдиного державного реєстру, в тому числі, щодо органів керівництва Публічного акціонерного товариства "Універмаг "Україна", які у відповідності до ст. 18 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" будуть вважатися достовірними, а тому господарський суд обґрунтовано вжив заходи забезпечення позову шляхом заборони реєстраторам Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації вносити будь-які зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо Публічного акціонерного товариства "Універмаг "Україна" на підставі рішень загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Універмаг "Україна", оформлених протоколом від 07.11.2011 року.

Колегія суддів Київського апеляційного господарського суду погоджується із висновком суду першої інстанції про те, що внесення до Єдиного державного реєстру змін щодо нових керівних органів відповідача може призвести до укладення посадовими особами правочинів відносно відчуження основних активів юридичної особи та призведе до неможливості у подальшому повернення майна у власність відповідача без подання нових позовних заяв.

Щодо інших вимог по заяві про забезпечення позову, то вони не відповідають вимогам ст. 67 Господарського процесуального кодексу України, постанови N 13 від 24.10.2008 року Пленуму Верховного Суду України "Про практику розгляду судами корпоративних спорів" та рекомендацій N 04-5/14 від 28.12.2007 року президії Вищого господарського суду України "Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин", судом першої інстанції обґрунтовано відхилені.

Стосовно тверджень апелянта про те, що позивач являється власником лише однієї акції, а тому оскаржувана ухвала не відповідає принципу розумності, то зазначене колегією суддів оцінюється критично, оскільки відповідно до статті 15 Цивільного кодексу України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до пункту 1 статті 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Предметом спору є порушення прав мінорітарного акціонера, який звернувся до суду за захистом свого права.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши доводи, колегія суддів приходить до висновку, що господарським судом міста Києва правильно застосовано норми матеріального та процесуального права, повно з'ясовано та доведено обставини, що мають значення для справи, зроблені висновки відповідають дійсним обставинам справи.

Доводи наведені в апеляційних скаргах колегією суддів до уваги не приймаються з огляду на те, що вони є необґрунтованими та такими, що спростовуються матеріалами справи.

Колегія суддів Київського апеляційного господарського суду хоче звернути увагу апелянтів, що предметом по даному апеляційному провадженню є оскарження ухвали в порядку ст. ст. 66 - 67 Господарського процесуального кодексу України, а не рішення по суті за позовом про визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Універмаг "Україна" від 07.11.2011 року.

З наведених у даній постанові обставин, колегія суддів Київського апеляційного господарського суду дійшла висновку, що відсутні підстави для зміни чи скасування ухвали господарського суду міста Києва від 22.11.2011 року у справі N 62/175.

Щодо відмови від апеляційної скарги, зазначена заява задоволенню не підлягає як така, що не відповідає вимогам статті 22 Господарського процесуального кодексу України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 99, 101 - 106 Господарського процесуального кодексу України, суд постановив:

1. Ухвалу господарського суду міста Києва від 22.11.2011 року у справі N 62/175 залишити без змін, а апеляційні скарги - без задоволення.

2. Матеріали справи N 62/175-11 повернути до господарського суду міста Києва.

3. Копію постанови надіслати сторонам у справі та третім особам.

 

Головуючий, суддя

Л. В. Чорна

Судді:

Л. Г. Смірнова

 

О. В. Тищенко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали