Додаткова копія: Про вжиття заходів щодо усунення порушень та недоліків, зазначених у рішенні Рахункової палати від 13 березня 2018 року N 5-3

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

від 11 червня 2018 року N 138

Про вжиття заходів щодо усунення порушень та недоліків, зазначених у рішенні Рахункової палати від 13 березня 2018 року N 5-3

На підставі розгляду рішення Рахункової палати від 13 березня 2018 року N 5-3 "Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Національному агентству України з питань державної служби на професійне навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування" та з метою реалізації рішення колегії НАДС від 07 червня 2018 року N 2018/2-1, наказую:

1. Затвердити План заходів щодо усунення порушень та недоліків, зазначених у рішенні Рахункової палати від 13 березня 2018 року N 5-3 "Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Національному агентству України з питань державної служби на професійне навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування" (далі - План заходів), що додається.

2. Керівникам самостійних структурних підрозділів НАДС забезпечити виконання Плану заходів відповідно до компетенції та надавати Управлінню фінансів та бухгалтерського обліку щомісячно до 10 числа місяця, наступного за звітним, інформацію про стан виконання Плану заходів.

3. Всеукраїнському центру підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування вжити заходів щодо усунення порушень та недоліків, зазначених у рішенні Рахункової палати від 13 березня 2018 року N 5-3 "Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Національному агентству України з питань державної служби на професійне навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування", про проведену роботу щомісячно до 10 числа місяця, наступного за звітним надавати інформацію Управлінню фінансів та бухгалтерського обліку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби відповідно до розподілу обов'язків.

 

Голова

К. О. Ващенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства України з питань державної служби
11 червня 2018 року N 138

План заходів щодо усунення порушень та недоліків, зазначених у рішенні Рахункової палати від 13 березня 2018 року N 5-3 "Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Національному агентству України з питань державної служби на професійне навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування"

N

Рекомендації

Захід

Відповідальний виконавець

Термін виконання

1.

Забезпечити обґрунтоване планування обсягів державного замовлення на підготовку та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (відповідно до визначених Мінекономрозвитку показників)

Забезпечення обґрунтованого планування обсягів державного замовлення на підготовку та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування згідно з узагальненими пропозиціями, поданими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

Управління фінансів та бухгалтерського обліку
Відділ організації професійного навчання

Постійно

2.

Забезпечити дотримання вимог пункту 21 Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування галузі знань "Публічне управління та адміністрування", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року N 789

Погодження рішення приймальної комісії закладу вищої освіти про зарахування осіб на навчання за державним замовленням за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування", за результатами вступних випробувань

Відділ організації професійного навчання

Постійно щороку до 25 серпня

3.

Припинення практики погодження НАДУ планів-графіків навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які включають підвищення кваліфікації керівників та викладачів закладів освіти

Виконано

Відділ організації професійного навчання

Виконано

4.

Забезпечити укладання з виконавцями державного замовлення державних контрактів і своєчасне внесення змін до них

Укладання державного контракту між НАДС та ВЦПК за КПКВК 6121020 Своєчасне внесення змін до державних контрактів між НАДС та закладами освіти

Відділ організації професійного навчання
Управління фінансів та бухгалтерського обліку

Постійно

5.

При плануванні видатків за державними контрактами на підготовку магістрів та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування здійснювати деталізовані розрахунки до проекту кошторису і кошторису НАДС

Розроблення та затвердження внутрішнього порядку розрахунку вартості підготовки за державним замовленням

Управління фінансів та бухгалтерського обліку

III квартал 2018 року

6.

Забезпечити внесення змін до зведеного плану використання бюджетних коштів за КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" у розрізі показників

Посилення контролю за виконанням плану використання бюджетних коштів за КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" та своєчасне внесення змін у разі обґрунтованих відхилень

Управління фінансів та бухгалтерського обліку

Постійно

7.

Забезпечення дотримання вимог частини дев'ятої пункту 3 статті 13 Закону України "Про державну службу" щодо забезпечення організації розроблення освітньо-професійних програм у галузі знань "Публічне управління та адміністрування" та їх погодження

Внесення зміни до підпункту 9 частини третьої статті 13 Закону України "Про державну службу" щодо забезпечення організації розроблення освітньо-професійних програм у галузі знань "Публічне управління та адміністрування" та їх погодження з НАДС з урахуванням частини другої статті 32 Закону України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII)

Відділ організації професійного навчання

2019 рік

8.

Розробити та затвердити порядок здійснення моніторингу працевлаштування випускників магістратур за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" та відповідного контролю

Розроблення та затвердження порядку здійснення моніторингу працевлаштування та перебування на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування випускників магістратур державної служби

Відділ організації професійного навчання

IV квартал 2018 року

9.

Вдосконалення системи конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

Затвердження процедури проведення конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

Відділ організації професійного навчання

III квартал 2018 року

10.

Запровадження моніторингу якості освіти

Розроблення проекту порядку про здійснення моніторингу якості надання освітніх послуг з підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування"

Відділ організації професійного навчання

IV квартал 2018 року

11.

Розроблення порядку опрацювання проектів державних контрактів про надання освітніх послуг на підготовкумагістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

Внесення змін до наказу НАДС від 16 травня 2014 року N 63 "Про затвердження положення про порядок ведення договірної роботи у Національному агентстві України з питань державної служби" (Положення N 63) стосовно процедури опрацювання проектів державних контрактів з виконання державного замовлення

Відділ організації професійного навчання

IV квартал 2018 року

12.

Запровадження належного контролю за діяльністю ВЦПК

Підготовка проекту окремого доручення Голови НАДС з метою впровадження щоквартальної звітності ВЦПК

Управління фінансів та бухгалтерського обліку

II квартал 2018 року

 

Начальник Управління
фінансів та бухгалтерського
обліку - головний бухгалтер

Т. В. Токарчук

Заступник начальника
Відділу організації
професійного навчання

Л. О. Рикова
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали