ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

23.09.2011 р.

N 2а-13416/11/2670

Про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Огурцов О. П., дослідивши матеріали справи за позовом П. М. Г. до Пленуму Верховного Суду України, треті особи: О. В. В., Я. А. Г., Б. М. І., Б. В. П., Б. І. С., В. С. М., Г. Л. Ф., Г. Т. В., Г. Л. І., Г. М. І., Г. В. С., Г. В. І., Г. М. Б., Є. А. А., Ж. Т. Є., З. В. В., К. Г. В., К. М. Р., К. Є. І., К. П. І., К. М. Є., К. О. А., К. В. І., К. О. В., К. В. В., К. О. Т., Л. Н. П., М. В. Л., О. Л. І., П. П. В., П. М. В., П. В. Ф., П. П. П., П. О. І., П. Б. М., П. О. Б., Р. А. І., Р. Я. М., С. І. Л., С. Ю. Л., С. А. М., Т. Т. С., Т. О. О., Т. Ю. Г., Ш. О. А., Ш. І. Б., Ш. В. Ф., про визнання протиправним і скасування рішення Пленуму Верховного Суду України від 11.03.2011 про недопущення позивача до роботи Пленуму Верховного Суду України та участі у голосуванні з питань порядку денного; визнання протиправною бездіяльність Пленуму Верховного Суду України від 16 вересня 2011 року щодо неповідомлення позивача про час скликання Пленуму та питання, що виносяться на його розгляд; зобов'язання Пленуму Верховного Суду України утриматися у подальшому від прийняття рішень вчинення дій по недопуску судді Верховного Суду України - члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України П. М. Г. до голосування і участі у розгляді та в прийнятті рішень з питань, що належать до повноважень Пленуму Верховного Суду України, та розглянувши клопотання позивача про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, встановив:

22.09.2011 П. М. Г., який є суддею Верховного Суду України, звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва з адміністративним позовом до Пленуму Верховного Суду України, треті особи: О. В. В., Я. А. Г., Б. М. І., Б. В. П., Б. І. С., В. С. М., Г. Л. Ф., Г. Т. В., Г. Л. І., Г. М. І., Г. В. С., Г. В. І., Г. М. Б., Є. А. А., Ж. Т. Є., З. В. В., К. Г. В., К. М. Р., К. Є. І., К. П. І., К. М. Є., К. О. А., К. В. І., К. О. В., К. В. В., К. О. Т., Л. Н. П., М. В. Л., О. Л. І., П. П. В., П. М. В., П. В. Ф., П. П. П., П. О. І., П. Б. М., П. О. Б., Р. А. І., Р. Я. М., С. І. Л., С. Ю. Л., С. А. М., Т. Т. С., Т. О. О., Т. Ю. Г., Ш. О. А., Ш. І. Б., Ш. В. Ф., про визнання протиправним і скасування рішення Пленуму Верховного Суду України від 11.03.2011 про недопущення позивача до роботи Пленуму Верховного Суду України та участі у голосуванні з питань порядку денного; визнання протиправною бездіяльність Пленуму Верховного Суду України від 16 вересня 2011 року щодо неповідомлення позивача про час скликання Пленуму та питання, що виносяться на його розгляд; зобов'язання Пленуму Верховного Суду України утриматися у подальшому від прийняття рішень вчинення дій по не допуску судді Верховного Суду України - члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України П. М. Г. до голосування і участі у розгляді та в прийнятті рішень з питань, що належать до повноважень Пленуму Верховного Суду України.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 23.09.2011 було відкрито провадження у справі та призначено попереднє судове засідання.

Одночасно з адміністративним позовом позивачем було подано клопотання про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, у якому позивач просить, на підставі статті 117 Кодексу адміністративного судочинства України, заборонити організацію та проведення засідань Пленуму Верховного Суду України до вирішення справи по суті та набрання чинності рішенням по справі; заборонити суддям Верховного Суду України, третім особам по справі: О. В. В., Я. А. Г., Б. М. І., Б. В. П., Б. І. С., В. С. М., Г. Л. Ф., Г. Т. В., Г. Л. І., Г. М. І., Г. В. С., Г. В. І., Г. М. Б., Є. А. А., Ж. Т. Є., З. В. В., К. Г. В., К. М. Р., К. Є. І., К. П. І., К. М. Є., К. О. А., К. В. І., К. О. В., К. В. В., К. О. Т., Л. Н. П., М. В. Л., О. Л. І., П. П. В., П. М. В., П. В. Ф., П. П. П., П. О. І., П. Б. М., П. О. Б., Р. А. І., Р. Я. М., С. І. Л., С. Ю. Л., С. А. М., Т. Т. С., Т. О. О., Т. Ю. Г., Ш. О. А., Ш. І. Б., Ш. В. Ф. приймати участь в засіданнях Пленуму Верховного Суду України до розгляду цієї справи по суті та набрання чинності рішенням по справі.

Також позивачем подано заяву щодо термінового розгляду клопотання про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову та вирішення його ухвалою негайно без повідомлення відповідача та інших осіб, які беруть участь у справі.

Клопотання про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову позивач обґрунтовує тим, що наступне засідання Пленуму Верховного Суду України заплановано на 30 вересня 2011 року. На вказаному засіданні має розглядатися питання про вибори Голови Верховного Суду України, оскільки повноваження нинішнього Голови Верховного Суду України закінчуються 30 вересня 2011 року.

Водночас, у позивача є вагомі підстави вважати, що практика недопущення його до участі у роботі Пленуму, що склалася 11 березня 2011 року та 16 вересня 2011 року буде поширена і на засідання Пленуму ВСУ 30 вересня 2011 року. На користь цього, зокрема, на думку позивача, свідчить те, що позивач всупереч вимогам абзацу 2 частини другої статті 1, частини першої статті 2 Регламенту Пленуму Верховного Суду України не повідомлений про проведення Пленуму Верховного Суду України 30 вересня 2011 року та дізнався про його проведення від третіх осіб.

Позивач вважає, що внаслідок недопущення до участі в роботі Пленуму 30 вересня 2011 року він буде позбавлений прав, що обумовлені його статусом судді Верховного Суду України, а саме права запропонувати кандидатуру для обрання Голови Верховного Суду України, взяти участь в обговоренні запропонованих кандидатур, прийняти участь у голосуванні, здійснити самовисунення власної кандидатури на посаду Голови Верховного Суду України.

Позивач наголошує, що у разі проведення засідання Пленуму Верховного Суду України та вирішення на ньому питання щодо обрання Голови Верховного Суду України до завершення розгляду цієї справи судом, рішення суду щодо права позивача на участь у роботі Пленуму Верховного Суду України не зможе бути виконане, оскільки вказане питання розглядається Пленумом ВСУ раз на п'ять років.

Відповідно до частини першої статті 117 Кодексу адміністративного судочинства України суд за клопотанням позивача або з власної ініціативи може постановити ухвалу про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, якщо існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі, або захист цих прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів, або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, а також якщо очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень.

Частиною четвертою статті 117 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що адміністративний позов, крім способу, встановленого частиною третьою цієї статті, може бути може бути забезпечено забороною вчиняти ці дії.

Виключний перелік недопустимих шляхів забезпечення позову визначено частиною п'ятою вказаної статті.

Частиною першою статті 118 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що клопотання про забезпечення адміністративного позову розглядається не пізніше наступного дня після його одержання й у разі обґрунтованості та терміновості вирішується ухвалою негайно без повідомлення відповідача та інших осіб, які беруть участь у справі.

Враховуючи вищевикладене, проаналізувавши обставини справи, суд погоджується з доводами позивача щодо наявності підстав для вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, вважає клопотання позивача про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову обґрунтованими та вбачає підстави для термінового вирішення вказаного клопотання позивача.

Суд вважає, що, у даному випадку, невжиття заходів забезпечення адміністративного позову може мати наслідком заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача та ускладнить їх відновлення, що відповідає меті застосування правового інституту забезпечення позову.

При вирішенні питання щодо вжиття заходів забезпечення адміністративного позову суд оцінив, чи не може застосуванням заходів забезпечення позову бути завдано ще більше шкоди, ніж та, якій можна запобігти та дійшов висновку, що вжиття заходів забезпечення адміністративного позову шляхом, зазначеним у клопотанні позивача, буде мати наслідком збереження існуючого становища до розгляду справи по суті. Водночас, невжиття таких заходів, очевидно, може призвести до того, що захист прав, свобод та інтересів позивача, на захист яких подано адміністративний позов, стане неможливим, або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат.

Заходи забезпечення адміністративного позову, про які у своєму клопотанні просить позивач, відповідають предмету адміністративного позову та, водночас, вжиття таких заходів не зумовлює фактичного вирішення спору по суті, а спрямовані лише на збереження існуючого становища до розгляду справи по суті.

Також, судом перевірено, що П. М. Г., Постановою Верховної Ради України від 5 червня 2003 року N 956-IV дійсно було обрано на посаду судді Верховного Суду України безстроково. Вказана Постанова на день звернення позивача до суду є чинною та змін до неї не вносилося. Факти наявності випадків недопущення позивача до роботи Пленуму Верховного Суду України, суд визнає загальновідомими, у зв'язку з чим вказані обставини не потрібно доказувати.

З огляду на викладене, керуючись статтями 117, 118, 165 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва постановив:

1. Клопотання П. М. Г. про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову - задовольнити.

2. Вжити заходів забезпечення адміністративного позову П. М. Г. до Пленуму Верховного Суду України, треті особи: О. В. В., Я. А. Г., Б. М. І., Б. В. П., Б. І. С., В. С. М., Г. Л. Ф., Г. Т. В., Г. Л. І., Г. М. І., Г. В. С., Г. В. І., Г. М. Б., Є. А. А., Ж. Т. Є., З. В. В., К. Г. В., К. М. Р., К. Є. І., К. П. І., К. М. Є., К. О. А., К. В. І., К. О. В., К. В. В., К. О. Т., Л. Н. П., М. В. Л., О. Л. І., П. П. В., П. М. В., П. В. Ф., П. П. П., П. О. І., П. Б. М., П. О. Б., Р. А. І., Р. Я. М., С. І. Л., С. Ю. Л., С. А. М., Т. Т. С., Т. О. О., Т. Ю. Г., Ш. О. А., Ш. І. Б., Ш. В. Ф., про визнання протиправним і скасування рішення Пленуму Верховного Суду України від 11.03.2011 про недопущення позивача до роботи Пленуму Верховного Суду України та участі у голосуванні з питань порядку денного; визнання протиправною бездіяльність Пленуму Верховного Суду України від 16 вересня 2011 року щодо неповідомлення позивача про час скликання Пленуму та питання, що вносяться на його розгляд; зобов'язання Пленуму Верховного Суду України утриматися у подальшому від прийняття рішень вчинення дій по не допуску судді Верховного Суду України - члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України П. М. Г. до голосування і участі у розгляді та в прийнятті рішень з питань, що належать до повноважень Пленуму Верховного Суду України.

3. Заборонити організацію та проведення засідань Пленуму Верховного Суду України до вирішення справи по суті та набранні чинності рішенням по справі.

4. Заборонити суддям Верховного Суду України, третім особам по справі: О. В. В., Я. А. Г., Б. М. І., Б. В. П., Б. І. С., В. С. М., Г. Л. Ф., Г. Т. В., Г. Л. І., Г. М. І., Г. В. С., Г. В. І., Г. М. Б., Є. А. А., Ж. Т. Є., З. В. В., К. Г. В., К. М. Р., К. Є. І., К. П. І., К. М. Є., К. О. А., К. В. І., К. О. В., К. В. В., К. О. Т., Л. Н. П., М. В. Л., О. Л. І., П. П. В., П. М. В., П. В. Ф., П. П. П., П. О. І., П. Б. М., П. О. Б., Р. А. І., Р. Я. М., С. І. Л., С. Ю. Л., С. А. М., Т. Т. С., Т. О. О., Т. Ю. Г., Ш. О. А., Ш. І. Б., Ш. В. Ф. приймати участь в засіданнях Пленуму Верховного Суду України до розгляду цієї справи по суті та набрання чинності рішенням по справі.

Відповідно до частини п'ятої статті 118 Кодексу адміністративного судочинства України виконання ухвал з питань забезпечення адміністративного позову здійснюється негайно. Відповідно до частини шостої статті 118 Кодексу адміністративного судочинства України ухвала з питань забезпечення адміністративного позову може бути оскаржена. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

 

Суддя

О. П. Огурцов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали