ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 24 лютого 2012 року N 16

Про забезпечення доступу до публічної інформації та взаємодію з громадськістю

З метою забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), Указу Президента України від 05.05.2011 N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011) та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" (Постанова N 583) наказую:

1. Визначити Управління популяризації та зв'язків з громадськістю спеціальним структурним підрозділом, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Держенергоефективності, взаємодіє з громадськістю та засобами масової інформації.

2. Структурним підрозділам Держенергоефективності відповідно до компетенції забезпечити:

- своєчасне опрацювання, облік та надання Управлінню популяризації та зв'язків з громадськістю у визначені терміни достовірної, точної та повної інформації за запитами на публічну інформацію, що надходять від фізичних та юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи;

- підготовку та надання Управлінню популяризації та зв'язків з громадськістю відповідних матеріалів для розміщення на офіційному веб-сайті Агентства та їх оновлення, оприлюднення та контроль за актуальністю інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Держенергоефективності, відповідно до статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI);

- унеможливлення несанкціонованого доступу до наявної в Агентстві інформації про особу, відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI);

- підготовку та погодження з Управлінням популяризації та зв'язків з громадськістю пропозицій щодо інформаційного супроводу проектів нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України, за зразком згідно з додатком 1.

- проведення публічних консультацій з метою обговорення проектів нормативно-правових актів та подання Управлінню популяризації та зв'язків з громадськістю звітів за результатами обговорення для оприлюднення їх на веб-сайті;

- надання (щочетверга - до 13.00) Управлінню популяризації та зв'язків з громадськістю тижневі плани найважливіших заходів та до 20 числа кожного місяця місячні плани найважливіших заходів за зразком, згідно з додатками 2, 3.

4. Управлінню популяризації та зв'язків з громадськістю (Малая М. В.) забезпечити:

- оперативне розміщення та оновлення інформації про діяльність Агентства на веб-сайті;

- своєчасне оприлюднення на веб-сайті проектів нормативно-правових актів для обговорення та звітів за результатами обговорення.

5. Управлінню господарського забезпечення (Деніскіній І. І.) забезпечити відповідною оргтехнікою каб. N 113, який є спеціальним місцем для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями.

6. Покласти на заступників Голови, керівників структурних підрозділів персональну відповідальність за забезпечення належного виконання вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

7. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1 - 3, 7, 10, 11, 14 наказу Держенергоефективності України від 02.06.2011 N 46.

8. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника Голови Дубовика С. Ф.

 

Голова

М. Пашкевич

 

Додаток 1

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо інформаційного супроводження та роз'яснення нормативно-правових актів

N
з/п

Захід

Дата проведення

1.

Проведення брифінгу

Після засідання Кабінету Міністрів

2.

Розміщення на сайті органу виконавчої влади та Урядовому веб-порталі роз'яснювальних матеріалів (підготовлених відповідно до рекомендацій щодо проведення органами виконавчої влади системної роз'яснювальної роботи з пріоритетних питань державної політики, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів від 29.09.2010 N 1912)

В день прийняття/схвалення нормативно-правового акта

3.

Розміщення публікацій в друкованих засобах масової інформації з коментарями експертів, науковців, представників об'єднань громадян

Протягом п'яти днів після прийняття/схвалення нормативно-правового акта

4.

Організація участі керівництва органу виконавчої влади, експертів, науковців, представників об'єднань громадян в теле- та радіопередачах

Протягом п'яти днів після прийняття/схвалення нормативно-правового акта

5.

Надання коментарів або інтерв'ю фаховим електронним та друкованим засобам масової інформації, Інтернет-виданням

Протягом п'яти днів після прийняття/схвалення нормативно-правового акта

6.

Проведення круглого столу або семінару за участю експертів, науковців, представників об'єднань громадян, відповідної цільової аудиторії для обговорення механізму реалізації акта, роз'яснення його основних положень

Протягом тижня після прийняття/схвалення нормативно-правового акта

 

Додаток 2

ПЛАН (зразок)
найважливіших заходів* Міністерства соціальної політики, що потребують висвітлення, на "___" ___________ 20__ року

Основні теми тижня: обговорення пенсійної реформи, соціальний захист незахищених верств громадян

Понеділок
"___" ___________

Вівторок
"___" ___________

Середа
"___" ___________

Четвер
"___" ___________

П'ятниця
"___" ___________

Субота
"___" ___________

10:00 м. Київ,
вул. Б. Хмельницького,
8/16,
УНТА "Укрінформ"
Зустріч у форматі відеоконференцій
Віце-прем'єр-міністра - міністра соціальної політики з громадськими організаціями з регіонів, присвячена обговоренню пріоритетних напрямків пенсійної реформи
Спікер:
Віце-прем'ер-міністр - міністр соціальної політики (П. І. Б.)
Контактна особа: П. І. Б., посада, телефон (робочий і мобільний)

12:00 м. Київ,
Майдан незалежності,
2, Будинок профспілок
Пленарне засідання Національної тристоронньої соціально-економічної ради при Президентові, присвячене обговоренню пенсійної реформи
Спікери:
- Віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики (П. І. Б.);
- голова Федерації профспілок (П. І. Б.);
- голова Федерації роботодавців (П. І. Б.)
Контактна особа: П. І. Б., посада, телефон (робочий і мобільний)

10:00 м. Київ,
вул. Грушевського, 5, Верховна Рада України
Парламентські слухання "Пенсійна реформа в Україні"
Спікери:
- Віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики (П. І. Б.);
- голова Пенсійного фонду (П. І. Б.);
- директор Інституту демографії і соціальних досліджень НАН (П. І. Б.)
Контактна особа: П. І. Б., посада, телефон (робочий і мобільний)

10:00 м. Київ,
вул. Курчатова, 19
Відкриття Київського центру для бездомних громадян
Спікери:
- заступник Міністра соціальної політики (П. І. Б.);
- голова Всеукраїнської благодійної організації "Захистимо кожного" (П. І. Б.);
- керівник групи волонтерів Центру (П. І. Б.)
Контактна особа: П. І. Б., посада, телефон (робочий і мобільний)

11:00 м. Київ,
вул. Еспланадна,
8/10,
Міністерство соціальної політики
Всеукраїнська нарада з питань удосконалення системи соціального захисту інвалідів
Спікери:
- заступник Міністра соціальної політики (П. І. Б.);
- Голова Державної служби з питань інвалідів та ветеранів (П. І. Б.);
- голова громадської ради при Міністерстві соціальної політики (П. І. Б.);
- виконавчий директор Національної асамблеї інвалідів України (П. І. Б.)
Контактна особа: П. І. Б., посада, телефон (робочий і мобільний)

12:00 м. Одеса, вул. Канатна, 80, Будинок творчості
Відкриття II Всеукраїнського фестивалю дітей з обмеженими фізичними можливостями "Ми переможці"
Спікери:
- заступник Міністра соціальної політики (П. І. Б.);
- голова Всеукраїнського благодійного фонду "Розкриємо можливості наших дітей" (П. І. Б.);
- батьки учасників конкурсу (П. І. Б.)
Контактна особа: П. І. Б., посада, телефон (робочий і мобільний)

Виконавець: П. І. Б., посада, телефон, електронна адреса


* У плані наводяться заходи, які здійснюються у межах реалізації системних соціально-економічних реформ або відповідають іншим пріоритетним напрямам діяльності

 

Додаток 3

ПЛАН (зразок)
найважливіших заходів Міністерства охорони здоров'я, які потребують висвітлення, а також заходів, у яких передбачена участь громадськості та засобів масової інформації
на "___" ___________ 20__ року

N
п/п

Дата

Місце

Зміст заходу та форми його проведення

Контактна особа

Найважливіші заходи, які потребують висвітлення*

1.

11 березня

Міністерство охорони здоров'я
м. Київ, вул. Грушевського, 7

Нарада Міністра охорони здоров'я з керівниками медичних закладів на тему: "Проект Концепції реформування медичної системи у 2011 - 2016 роках: цілі, завдання, очікувані результати"
Спікер:
- Міністр охорони здоров'я Ємець І. М.;
- Президент Національної академії медичних наук Сердюк А. М.;
- голова громадської ради при МОЗ Мусій О. С.

Бойченко Олег Вікторович
(044) 253-18-71
boychenko@moz.gov.ua

2.

24 березня

Міністерство охорони здоров'я
м. Київ, вул. Грушевського, 7

Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз
Підписання протоколу про співпрацю між МОЗ, МВС, Державною пенітенціарною службою щодо встановлення жорсткого контролю за лікуванням звільнених місць позбавлення волі хворих на туберкульоз
Спікери:
- Міністр охорони здоров'я Ємець І. М.;
- голова Асоціації фтізіатрів і пульмонологів України Фещенко Ю. І.
- голова Всеукраїнської благодійної організації "Рух за здоров'я ув'язнених" Благий М. С.
- Засідання Національної Ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
Спікери:
- Голова державної служби з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань Федько О. А.;
- віце-президент Національної академії медичних наук Москаленко В. Ф.

Баграмян Інна Валеріївна,
(044) 253-64-15,
bagramyan@moz.gov.ua

 

29 березня

Київський фармацевтичний завод "Фармак"
м. Київ, вул. Фрунзе, 63

Відкриття лінії вітчизняного виробництва людських генно-інженерних інсулінів
Спікери:
- Міністр охорони здоров'я Ємець І. М.;
- голова Українського громадського об'єднання сприянню хворим на цукровий діабет "Українська діабетична федерація" Очеретенко В. Д.

Баграмян Інна Валеріївна,
(044) 253-64-15,
bagramyan@moz.gov.ua

Заходи за участю громадськості**

 

3 березня

Міністерство охорони здоров'я
м. Київ, вул. М. Грушевського, 7

Круглий стіл "Впровадження замісної підтримуючої терапії в України" за участю науковців, представників громадських, благодійних, релігійних організацій

Баграмян Інна Валеріївна,
(044) 253-64-15,
bagramyan@moz.gov.ua

 

10 березня

Клуб Кабінету Міністрів України м. Київ, вул. Інститутська, 7

Громадські слухання "Охорона материнства і дитинства" за участю керівників медичних закладів, представників громадських та благодійних організацій

Кірілова Зоя Олександрівна,
(044) 253-68-19,
kirilova@moz.gov.ua

 

22 березня

Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім"
м. Київ, вул. Хрещатик, 2

Виставка медичних закладів та громадських організацій, що працюють у сфері протидії ВІЛ-інфекції та СНІДу

Баграмян Інна Валеріївна,
(044) 253-64-15,
bagramyan@moz.gov.ua

Заходи за участю засобів масової інформації***

 

7 березня

Міністерство охорони здоров'я
м. Київ, вул. М. Грушевського, 7

Брифінг голови Державної санітарно-епідеміологічної служби щодо епідемічної ситуації у зв'язку із захворюваністю на грип та ГРІ

Давиденко Катерина Ігорівна,
(044) 245-15-16
zmi@moz.gov.ua

 

18 березня

Київська область

Прес-тур журналістів до медичних закладів Київської області

Давиденко Катерина Ігорівна,
(044) 245-15-16
zmi@moz.gov.ua

Виконавець: П. І. Б., посада, телефон, електронна адреса


* У розділі "Найважливіші заходи, які потребують висвітлення" наводяться заходи, які здійснюються у межах реалізації системних соціально-економічних реформ або відповідають іншим пріоритетним напрямам діяльності Кабінету Міністрів України, професійні свята, відкриття важливих соціальних та інфраструктурних об'єктів.

** У розділі "Заходи за участю громадськості" подається інформація, яка може бути використана об'єднаннями громадян для планування своєї участі у відповідних заходах органу виконавчої влади (громадські слухання, круглі столи, зустрічі з громадськістю, "гарячі лінії", обговорення у мережі Інтернет проектів актів тощо).

*** У розділі "Взаємодія з засобами масової інформації" подається інформація, яка може бути використана засобами масової інформації для планування своєї участі у відповідних заходах органу виконавчої влади (прес-конференції, брифінги, прес-клуби, прес-тури, неформальні зустрічі з журналістами тощо).

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали