КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19.01.2012 р. N 16

Про забезпечення реалізації прав дітей в Київській області

Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Указу Президента України від 16.12.2011 N 1163 "Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні" (Указ N 1163/2011):

1. Затвердити План заходів із забезпечення реалізації прав дітей в Київській області (далі - План заходів), що додається.

2. Головним управлінням, управлінням та іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) забезпечити безумовне виконання Плану заходів.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Подашевську Т. Л.

 

Голова адміністрації

А. Й. Присяжнюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київської обласної державної адміністрації
19.01.2012 N 16

ПЛАН
заходів із забезпечення реалізації прав дітей в Київській області

1. Активізувати діяльність, спрямовану на поліпшення захисту особистих і майнових прав дітей, їх соціального захисту, забезпечення врахування в такій роботі рекомендацій Заключних спостережень Комітету ООН з прав дитини за підсумками розгляду третьої та четвертої зведених періодичних доповідей про реалізацію Україною положень Конвенції ООН про права дитини, а також посилення відповідальності за виконання вимог законодавства у сфері охорони дитинства.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

Постійно.

2. Забезпечити своєчасну і у повному обсязі виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною".

Головне управління праці та соціального захисту, Головне фінансове управління, служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

Постійно.

3. Забезпечити безумовне виконання вимог законодавства щодо штатної чисельності працівників служб у справах дітей, недопущення ліквідації таких служб.

Головне фінансове управління облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

Постійно.

4. Вжити вичерпних заходів для заповнення вакантних посад у службах у справах дітей.

Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

До 1 червня 2012 року.

5. Забезпечити створення умов для ефективної роботи служб у справах дітей, зокрема дотримання вимог Інструкції з впровадження КСЗІ ЄІАС "ДІТИ", затвердженої наказом Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини від 24.12.2009 N 110, та забезпечення таких служб відповідною матеріально-технічною базою.

Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

Постійно.

6. Провести державну експертизу для отримання атестатів відповідності та введення в промислову експлуатацію ЄІАС "Діти".

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

До 1 березня 2012 року.

7. Забезпечити навчання спеціалістів служб у справах дітей райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міст обласного значення) з питань соціально-правового захисту дітей, ведення справ з опіки, усиновлення, створення та функціонування дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей.

Служба у справах дітей облдержадміністрації.

Постійно.

8. Забезпечити неухильне виконання вимог законодавства щодо: соціального захисту дітей, насамперед дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема своєчасного виявлення таких дітей, надання їм статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої, батьківського піклування, вирішення питання щодо забезпечення захисту особистих, майнових і житлових прав дітей.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

Постійно.

9. Забезпечити пріоритетність права дитини на сімейне виховання, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка та піклування, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу).

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

Постійно.

10. Запровадити моніторинг влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей які залишилися без піклування батьків до сімейних форм виховання та закладів для дітей.

Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

Щомісяця до 5 числа наступного за звітнім періодом.

11. Забезпечити роботу з підготовки потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та працівників спеціальних закладів для дітей.

Служба у справах дітей облдержадміністрації, Київський обласний центр опіки дитини, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Постійно.

12. Забезпечити спільне проживання і виховання братів і сестер при влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу та до дитячих будинків районної, міської комунальної власності.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

Постійно.

13. Забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації питань соціального та правового захисту дітей, пропагування позитивного досвіду щодо сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, проведення інформаційної кампанії про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновлені, влаштовані в сім'ї громадян України.

Управління інформації та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, Київський обласний центр опіки дитини.

Постійно.

14. Здійснити моніторинг заходів, передбачених обласною комплексною програмою подолання дитячої бездоглядності, підтримки сімей з дітьми та реформування інтернатних закладів для дітей "Назустріч дітям" на 2008 - 2017 роки, та надати пропозиції, щодо внесення змін та доповнень до неї, відповідно до завдань, визначених Законом України "Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року".

Служба у справах дітей облдержадміністрації.

До 3 березня 2012 року.

15. Створити із залученням бюджетних та позабюджетних коштів дитячі будинки сімейного типу в Баришівському, Богуславському, Бориспільському, Бородянському, Броварському, Васильківському, Володарському, Вишгородському, Згурівському, Іванківському, Кагарлицькому, Києво-Святошинському, Макарівському, Миронівському, Обухівському, Переяслав-Хмельницькому, Поліському, Рокитнянському, Сквирському, Ставищенському, Таращанському, Тетіївському, Яготинському районах, містах Біла Церква, Бровари, Васильків, Ірпінь, Переяслав-Хмельницький, Фастів, Обухів.

Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

До 1 вересня 2012 року.

16. Підготувати, з урахуванням досвіду створення та діяльності комунального закладу "Макарівський районний центр соціальної підтримки дітей та сімей" Макарівського району Київської області, пропозиції щодо внесення змін до положень про заклади для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Служба у справах дітей облдержадміністрації, представництво благодійної організації "Надія і житло для дітей" в Україні (за згодою).

До 15 березня 2012 року.

17. Провести в Київській області інформаційну кампанію в рамках якої розробити, виготовити та забезпечити розповсюдження теле- радіороликів, зовнішньої соціальної реклами щодо пропаганди сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та формування позитивного іміджу усиновителів, прийомних батьків та батьків-вихователів.

Служба у справах дітей облдержадміністрації.

Березень 2012 року.

18. Ввести до складу обласної, районних, міських психолого-медико-педагогічних консультацій працівників відповідних служб у справах дітей для забезпечення захисту прав та законних інтересів дітей при вирішенні питання направлення до спеціальних навчальних закладів.

Головне управління освіти і науки, служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

До 1 березня 2012 року.

19. Підвищити ефективність діяльності координаційної ради з питань охорони дитинства при Київській обласній державній адміністрації.

Служба у справах дітей облдержадміністрації.

Постійно.

20. Подовжити практику співробітництва з громадськими організаціями при реалізації програм, спрямованих на забезпечення прав та законних інтересів дітей.

Служба у справах дітей облдержадміністрації.

Постійно.

21. Забезпечити надання якісних медичних послуг для дітей та забезпечення лікарськими засобами дітей пільгових категорій.

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації.

Постійно.

22. Привести офіційні назви закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у відповідність із вимогами закону щодо заборони зазначення в офіційних назвах таких закладів категорій осіб, які утримуються і виховуються в цих закладах.

Головне управління освіти і науки, облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), служба у справах дітей облдержадміністрації.

До 1 березня 2012 року.

23. Забезпечити захист прав багатодітних сімей, зокрема належного забезпечення їх соціального захисту та реалізації передбачених законодавством пільг для таких сімей.

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації.

Постійно.

24. Забезпечити підвищення ефективності соціальної роботи з сім'ями або особами, які опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема поліпшення соціального супроводу сімей, які виховують дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Постійно.

25. Активізувати роботу з упровадження інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах.

Головне управління освіти і науки облдержадміністрації.

Протягом року.

26. Розробити проект програми забезпечення житлом дітей сиріт-дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Київській області та подати його на розгляд голови облдержадміністрації в установленому законом порядку.

Служба у справах дітей, Головне фінансове управління, Головне управління капітального будівництва, управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації.

До 1 квітня 2012 року.

27. Вжити вичерпних заходів для організації соціального супроводу сімей опікунів, піклувальників, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сімей з дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах.

Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Постійно.

28. Забезпечити систематичну та якісну підготовку у батьки-вихователі, прийомні батьки, опікуни, піклувальники кандидатів, які готові взяти на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, щомісячно у кількості не менше 10 осіб.

Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Щомісячно.

29. Забезпечити пріоритетність національного усиновлення, шляхом переважного влаштування дітей в сім'ї громадян України.

Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

Постійно.

 

Заступник голови -
керівник апарату адміністрації

А. С. Спаський

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали