МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19.01.2011 р. N 9-р

Про забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2010 р. N 2140-р "Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011 - 2015 роки" у Миколаївській області

Відповідно до статей 2, 16, 22, 23, 25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою дотримання вимог Законів України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними" та "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори", забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2010 р. N 2140-р "Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011 - 2015 роки", протидії поширенню наркоманії серед населення області та посилення боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів:

1. Затвердити план заходів щодо реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у Миколаївській області на 2011 - 2015 роки (далі - план заходів) (додається).

2. Доручити головам райдержадміністрацій, начальникам управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації та запропонувати міським (міст обласного значення) головам забезпечити виконання плану заходів та інформувати управління охорони здоров'я облдержадміністрації про хід його виконання щороку до 1 січня для подання відповідної інформації до 15 січня Державній службі України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками.

3. Доручити головам райдержадміністрацій та рекомендувати міським (міст обласного значення) головам забезпечити виконання та фінансування заходів у межах загальної суми видатків, що передбачаються у відповідних бюджетах на цю мету, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Іванцову Н. Б.

 

Голова облдержадміністрації

М. П. Круглов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
19.01.2011 N 9-р

План
заходів щодо реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у Миколаївській області на 2011 - 2015 роки

N п/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1

2

3

4

1.

Проводити комплексні оперативно-профілактичні операції "Мак" з метою виявлення і знищення незаконних посівів маку та конопель, недопущення їх незаконного витоку та перекриття каналів збуту наркосировини з легальних посівів

УМВС України в Миколаївській області (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Постійно

2.

Здійснювати перевірки розважальних закладів та місць проведення дозвілля (кафе, дискотеки, нічні клуби тощо) з метою припинення фактів торгівлі або вживання наркотичних засобів чи психотропних речовин, а також профілактичні рейди "Діти вулиці", "Вокзал", "Канікули" з метою запобігання виникненню негативних явищ у молодіжному середовищі

УМВС України в Миколаївській області (за узгодженням), управління освіти і науки облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Постійно

3.

Забезпечити залучення соціальних працівників та волонтерів з числа студентів спеціальностей "Психологія", "Соціальна педагогіка" для роботи в закладах і установах соціального спрямування, наркологічних закладах, центрах ресоціалізації наркозалежних осіб, інших закладах і установах, діяльність яких пов'язана із запобіганням виникненню негативних явищ у молодіжному середовищі. Вивчати досвід залучення до антинаркотичної роботи осіб, які вилікувалися від наркотичної залежності, та їх родичів

Управління облдержадміністрації: у справах сім'ї та молоді, освіти і науки, охорони здоров'я, головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Протягом 2011 - 2015 років

4.

Забезпечити проведення для дітей, молоді та їх батьків профілактичних і просвітницьких заходів щодо протидії наркоманії, пропаганди здорового способу життя, формування навичок протистояння шкідливому впливу вживання наркотичних засобів або психотропних речовин не за медичним призначенням

Управління облдержадміністрації: у справах сім'ї та молоді, освіти і науки, охорони здоров'я, Миколаївський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Протягом 2011 - 2015 років

5.

Забезпечити надання в установленому законодавством порядку підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям області шляхом організації та проведення конкурсу програм, спрямованих на протидію поширенню наркоманії, боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів з метою створення умов для залучення громадян до антинаркотичної діяльності

Управління облдержадміністрації: у справах сім'ї та молоді, освіти і науки, УМВС України в Миколаївській області (за узгодженням)

Протягом 2011 - 2015 років

6.

Забезпечити здійснення оперативного контролю за культивуванням нарковмісних рослин та діяльністю сільськогосподарських підприємств, які отримали ліцензію на право їх вирощування

УМВС України в Миколаївській області (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Постійно

7.

Забезпечити посилення вимог до формування насіннєвого фонду та охорони посівів, місць зберігання і перероблення нарковмісних рослин, порядку знищення відходів і пожнивних залишків

УМВС України в Миколаївській області (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Протягом 2011 - 2015 років

8.

Забезпечити здійснення систематичного контролю за дотриманням суб'єктами господарювання умов провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

УМВС України в Миколаївській області (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Постійно

9.

Забезпечити проведення обстеження приміщень, перевірки рівня їх укріпленості, наявності охорони, осіб, допущених до роботи з наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами

УМВС України в Миколаївській області (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Протягом 2011 - 2015 років

10.

Забезпечити роботу Миколаївського обласного центру ресоціалізації наркозалежної молоді та сприяти діяльності недержавних центрів ресоціалізації наркозалежної молоді області

Миколаївський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління облдержадміністрації: у справах сім'ї та молоді, охорони здоров'я

Протягом 2011 - 2015 років

11.

Забезпечити подальше виконання програми замісної підтримувальної терапії

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Протягом 2011 - 2015 років

12.

Забезпечити необхідним устаткуванням територіальні наркологічні заклади для надання наркологічної допомоги, організації лікування та реабілітації наркозалежних осіб

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Протягом 2011 - 2015 років

13.

Забезпечити здійснення контролю за дотриманням протоколів і стандартів лікування наркозалежних осіб

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Протягом 2011 - 2013 років

14.

Здійснити комплексні оперативно-профілактичні заходи з метою виявлення джерел і перекриття каналів надходження в незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів з хіміко-фармацевтичних підприємств, аптечних закладів, інших місць їх виробництва, зберігання та реалізації

УМВС України в Миколаївській області (за узгодженням), управління СБУ в Миколаївській області (за узгодженням)

Протягом 2011 - 2015 років

15.

Розробити та затвердити в установленому порядку обласну програму, спрямовану на реалізацію державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, на 2011 - 2015 роки

Управління облдержадміністрації: охорони здоров'я, освіти і науки, у справах сім'ї та молоді, у справах преси та інформації, УМВС України в Миколаївській області (за узгодженням), управління СБУ в Миколаївській області (за узгодженням), відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації, Миколаївська митниця (за узгодженням), управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в Миколаївській області (за узгодженням), головне управління праці та соціального захисту облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, Миколаївський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, облдержтелерадіокомпанія (за узгодженням)

Після прийняття державної програми

16.

Розробити та затвердити в установленому порядку районні (міські) програми, спрямовані на протидію поширенню наркоманії, боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011 - 2015 роки

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Протягом 2011 року

17.

Здійснити розробку, видання та розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів (буклетів, плакатів, пам'яток, посібників, постерів) щодо формування у дітей та молоді негативного ставлення до вживання наркотичних засобів та психотропних речовин, а також розроблення зовнішньої реклами та її розміщення в громадських місцях, засобах масової інформації і на транспорті

Управління облдержадміністрації: у справах сім'ї та молоді, освіти і науки, охорони здоров'я, Миколаївський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Протягом 2011 - 2015 років

18.

Організувати і провести із залученням громадськості інформаційно-просвітницькі та культурно-мистецькі акції (книжкові та художні виставки, фотовиставки, фестивалі, конкурси, концерти тощо), спрямовані на протидію поширенню наркоманії, боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

Управління облдержадміністрації: сім'ї та молоді, освіти і науки, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Протягом 2011 - 2015 років

19.

Активізувати проведення профілактичної роботи в установах виконання покарань, навчальних закладах та закладах соціальної реабілітації

Управління Державного департаменту з питань виконання покарань в Миколаївській області (за узгодженням)

Протягом 2011 - 2015 років

20.

Сприяти висвітленню в засобах масової інформації питань щодо протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

Управління облдержадміністрації: у справах преси та інформації, охорони здоров'я, освіти і науки, у справах сім'ї та молоді, облдержтелерадіокомпанія (за узгодженням), Миколаївський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, УМВС України в Миколаївській області (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Протягом 2011 - 2015 років

21.

Активізувати здійснення заходів щодо знешкодження злочинних наркоугруповань, підпільних нарколабораторій для виробництва наркотичних засобів і психотропних речовин натурального та синтетичного походження, а також боротьби з відмиванням (легалізацією) доходів, отриманих внаслідок незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин

УМВС України в Миколаївській області (за узгодженням), управління СБУ в Миколаївській області (за узгодженням), Миколаївська митниця (за узгодженням)

Протягом 2011 - 2015 років

22.

Сприяти впровадженню проектів та програм, які сприяють просвітницькій роботі серед молоді України щодо здорового способу життя

Управління облдержадміністрації: освіти і науки, у справах сім'ї та молоді, Миколаївський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Протягом 2011 - 2015 років

23.

Посилити контроль за зберіганням, перевезенням та пересиланням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, а також лікарських засобів, зловживання якими може викликати наркотичну залежність

УМВС України в Миколаївській області (за узгодженням), управління охорони здоров'я облдержадміністрації, УСБУ в Миколаївській області (за узгодженням), Миколаївська митниця (за узгодженням)

Протягом 2011 - 2015 років

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали