МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 12.01.2011 р. N 2-р

Про забезпечення виконання Закону України "Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування" на території Миколаївської області

Відповідно до статей 2, 19 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою забезпечення неухильного виконання на території області Закону України "Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування" від 14 грудня 2010 року N 2784-VI, в частині проведення прискореного перегляду регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування, щодо їх відповідності принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності:

1. Довести до відома голів райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) голів Закон України "Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування" (далі - Закон України), що додається.

2. Доручити головам райдержадміністрацій довести до відома сільських, селищних, міських (міст районного значення) голів Закон України "Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування".

3. Доручити Миколаївському обласному центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій спільно з головним управлінням економіки облдержадміністрації провести у січні 2011 року навчання уповноважених посадових осіб міських (міст обласного значення) та районних рад, які визначені відповідальними за забезпечення реалізації Закону України.

4. Доручити головам райдержадміністрацій провести у січні 2011 року наради з уповноваженими посадовими особами сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад щодо забезпечення реалізації вимог Закону України.

5. Доручити головному управлінню економіки облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій, рекомендувати органам місцевого самоврядування вжити заходів щодо забезпечення співпраці та обміну інформацією між робочими комісіями, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, місцевими державними адміністраціями щодо проведення прискореного перегляду регуляторних актів.

6. Запропонувати головам районних рад, сільським, селищним, міським головам:

6.1. У п'ятиденний строк визначити уповноважену посадову особу, відповідальну за забезпечення реалізації Закону України, створити робочі комісії з питань прискореного перегляду власних регуляторних актів (далі - робочі комісії) та забезпечити участь представників об'єднань суб'єктів господарювання, роботодавців та громадських організацій споживачів (об'єднань споживачів), наукових установ та окремих фахівців (за згодою) у прискореному перегляді регуляторних актів на всіх його етапах.

Інформацію про уповноважену особу та склад робочої комісії із зазначенням П. І. Б., посад та контактних телефонів членів робочої комісії надати протягом п'ятьох днів головному управлінню економіки облдержадміністрації в електронному вигляді murahovskaya@mykolayiv-oda.gov.ua.

6.2. Забезпечити безперешкодний доступ членів робочої комісії до відомостей (баз даних) про акти відповідних органів та посадових осіб місцевого самоврядування і до текстів цих актів, крім тих, що містять відомості, які становлять державну та іншу захищену законом таємницю, незалежно від того, чи вважають ці органи та посадові особи місцевого самоврядування відповідний акт регуляторним.

6.3. Організувати роботу робочих комісій з питань прискореного перегляду регуляторних актів, зокрема:

6.3.1. Складання ними у десятиденний строк загальних переліків регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування;

6.3.2. Проведення протягом 45 днів на підставі загальних переліків регуляторних актів аналізу цих актів;

6.3.3. Підготовку пропозицій за результатами аналізу регуляторних актів;

6.3.4. Здійснення узагальнення результатів прискореного перегляду регуляторних актів та контролю за приведенням регуляторних актів у відповідність із принципами державної регуляторної політики;

6.3.5. Складання за результатами аналізу регуляторних актів у п'ятдесятиденний строк і подання органам місцевого самоврядування, які утворили відповідні робочі комісії:

переліку регуляторних актів, що відповідають принципам державної регуляторної політики;

переліку регуляторних актів, що не відповідають принципам державної регуляторної політики та потребують внесення до них змін;

переліку регуляторних актів, що не відповідають принципам державної регуляторної політики та потребують визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

стислого обґрунтування включення кожного регуляторного акта до вищезазначених переліків.

7. Запропонувати головам районних рад, сільським, селищним, міським головам подати протягом 55 днів загальні переліки регуляторних актів, переліки регуляторних актів та обґрунтування, зазначені в підпункті 6.3.5 цього розпорядження:

сільським, селищним, міським (міст районного значення) головам - відповідній районній державній адміністрації;

Миколаївському, Вознесенському, Первомайському, Очаківському, Южноукраїнському міським головам та головам районних рад - Миколаївській облдержадміністрації.

8. Доручити головам райдержадміністрацій протягом 75 днів:

8.1. Проаналізувати інформацію, що міститься в поданих сільськими, селищними, міськими (міст районного значення) головами переліках регуляторних актів та в обґрунтуваннях до них;

8.2. Провести у разі потреби повторну експертизу регуляторних актів на відповідність принципам державної регуляторної політики;

8.3. Перевірити обґрунтованість включення регуляторних актів до відповідних переліків;

8.4. На основі аналізу загальних переліків регуляторних актів, переліків та обґрунтувань, зазначених у підпункті 6.3.5 цього розпорядження, вжити заходів щодо виявлення регуляторних актів, які не були предметом прискореного перегляду.

8.5. Зведену інформацію про результати прискореного перегляду регуляторних актів надавати головному управлінню економіки облдержадміністрації в електронному murahovskaya@mykolayiv-oda.gov.ua та паперовому вигляді.

9. Доручити головному управлінню економіки облдержадміністрації протягом 75 днів:

9.1. Проаналізувати інформацію, що міститься в поданих Миколаївським, Вознесенським, Первомайським, Очаківським та Южноукраїнським міськими головами, головами районних рад переліках регуляторних актів та в обґрунтуваннях до них;

9.2. Провести у разі потреби повторну експертизу регуляторних актів на відповідність принципам державної регуляторної політики;

9.3. Перевірити обґрунтованість включення регуляторних актів до відповідних переліків;

9.4. На підставі аналізу загальних переліків регуляторних актів, переліків та обґрунтувань, зазначених у підпункті 6.3.5 цього розпорядження, вжити заходів щодо виявлення регуляторних актів, які не були предметом прискореного перегляду.

10. Запропонувати сільським, селищним, міським (міст районного значення) головам протягом 90 днів подати відповідним районним державним адміністраціям копії актів про внесення змін до регуляторних актів, про визнання їх такими, що втратили чинність, або їх скасування за результатами прискореного перегляду регуляторних актів.

11. Запропонувати Миколаївському, Вознесенському, Первомайському, Очаківському, Южноукраїнському міським головам та головам районних рад протягом 90 днів подати головному управлінню економіки облдержадміністрації копії актів про внесення змін до регуляторних актів, про визнання їх такими, що втратили чинність, або їх скасування за результатами прискореного перегляду регуляторних актів.

12. Доручити головам райдержадміністрацій, рекомендувати Миколаївському, Вознесенському, Первомайському, Очаківському, Южноукраїнському міським головам та головам районних рад протягом 120 днів забезпечити постійне інформування головного управління економіки облдержадміністрації про стан виконання цього розпорядження. Інформацію надавати в паперовому та електронному вигляді murahovskaya@mykolayiv-oda.gov.ua

Термін: 10 та 20 числа щомісяця.

13. Запропонувати голові Миколаївської обласної ради вжити заходів щодо забезпечення виконання вимог Закону України "Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування".

14. Доручити головному управлінню економіки облдержадміністрації:

14.1. Забезпечити протягом 120 днів подання спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики за встановленою ним формою зведену інформацію про результати прискореного перегляду регуляторних актів та розміщення її на офіційному веб-сайті облдержадміністрації в розділі "Регуляторна політика та підприємництво";

14.2. Забезпечити розгляд на засіданні колегії облдержадміністрації питання щодо результатів прискореного перегляду регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування, на якому заслухати відповідну інформацію Миколаївського, Вознесенського, Южноукраїнського, Первомайського та Очаківського міських голів;

Термін: березень 2011 року.

14.3. Підготувати узагальнену інформацію про результати прискореного перегляду регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування на території Миколаївської області, та надати її з відповідними висновками та пропозиціями голові облдержадміністрації до 14 травня 2011 року.

15. Взяти до відома, що перебіг строків, зазначених в цьому розпорядженні і встановлених Законом України "Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування", починається з дня набрання чинності цим Законом, тобто з 11 січня 2011 року.

16. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова облдержадміністрації

М. П. Круглов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали