ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

18 квітня 2011 року

Верховний Суд України в складі: головуючого - Патрюка М. В., суддів - Балюка М. І., Барбари В. П., Вус С. М., Глоса Л. Ф., Гошовської Т. В., Гриціва М. І., Гусака М. Б., Заголдного В. В., Канигіної Г. В., Кліменко М. Р., Ковтюк Є. І., Колесника П. І., Короткевича М. Є., Коротких О. А., Косарєва В. І., Кривенди О. В., Кривенка В. В., Кузьменко О. Т., Луспеника Д. Д., Маринченка В. Л., Онопенка В. В., Охрімчук Л. І., Панталієнка П. В., Пивовара В. Ф., Пилипчука П. П., Потильчака О. І., Пошви Б. М., Прокопенка О. Б., Романюка Я. М., Сеніна Ю. Л., Скотаря А. М., Таран Т. С., Терлецького О. О., Тітова Ю. Г., Шицького І. Б., Яреми А. Г. (за участю - представника публічного акціонерного товариства "ПІРЕУС БАНК МКБ" Цирулевської М. В.), розглянувши в судовому засіданні заяву публічного акціонерного товариства "ПІРЕУС БАНК МКБ" про перегляд ухвали колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 1 грудня 2010 року у справі за позовом ОСОБА_40 до публічного акціонерного товариства "ПІРЕУС БАНК МКБ" про захист прав споживача, встановив:

У липні 2009 року ОСОБА_40 звернувся до суду з позовом до відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк" (далі - ВАТ "Міжнародний комерційний банк") про захист прав споживача, посилаючись на те, що 29 вересня 2005 року між ним та ВАТ "Міжнародний комерційний банк" було укладено депозитний договір N Д/05-45/ГО "МКБ Гарант+". ОСОБА_40 на виконання договору вніс на депозитний рахунок грошові кошти в розмірі 3 млн. грн. на строк до 29 грудня 2006 року з нарахуванням процентів за ставкою 17 % річних. Звернувшись до банку в липні 2006 року із заявою про дострокове розірвання договору, ОСОБА_40 будь-якої відповіді не отримав. У грудні 2006 року позивач звернувся до банку із заявою про намір отримати належні до сплати грошові кошти за депозитним вкладом та нараховані проценти в момент закінчення терміну зберігання вкладу, однак після закінчення цього терміну кошти йому не були повернуті, тому просив стягнути з відповідача на свою користь 3639945 грн. 20 коп.

У травні 2010 року ОСОБА_40 уточнив позовні вимоги та просив стягнути з відповідача на свою користь заборгованість за депозитним договором N Д/05-45/ГО "МКБ Гарант+" у розмірі 7733998 грн. 50 коп.

У січні 2008 року ВАТ "Міжнародний комерційний банк" було перейменовано у відкрите акціонерне товариство "ПІРЕУС БАНК МКБ", а у лютому 2010 року - публічне акціонерне товариство "ПІРЕУС БАНК МКБ" (далі - ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ").

Рішенням Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 3 червня 2010 року, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду Дніпропетровської області від 30 серпня 2010 року, позовні вимоги ОСОБА_40 про захист прав споживача задоволено. Стягнуто з ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" на користь ОСОБА_40 7733998 грн. 50 коп. Вирішено питання про розподіл судових витрат.

Ухвалою колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 1 грудня 2010 року зазначені судові рішення залишено без змін.

У грудні 2010 року ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" подав до Верховного Суду України через Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ заяву про перегляд ухвали колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 1 грудня 2010 року.

Ухвалою колегії суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 12 січня 2011 року допущено до провадження Верховного Суду України цивільну справу за позовом ОСОБА_40 до ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" про захист прав споживача для перегляду ухвали колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 1 грудня 2010 року.

Ухвалою судді Верховного Суду України від 20 січня 2011 року відкрито провадження у справі.

Ухвалою судді Верховного Суду України від 20 січня 2011 року витребувано матеріали цивільної справи за вищезазначеним позовом та здійснено підготовчі дії відповідно до пунктів 1, 2, 3 частини другої статті 3601 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК України).

11 квітня 2011 року до Верховного Суду України надійшли матеріали вказаної цивільної справи.

У заяві ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" про перегляд ухвали колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 1 грудня 2010 року порушується питання про скасування постановленої судом ухвали й передачу справи на новий розгляд до суду касаційної інстанції з підстав, передбачених пунктом 1 частини першої статті 355 Цивільного процесуального кодексу України, - неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах.

Для прикладу наявності зазначеної підстави подання заяви про перегляд судових рішень ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" посилається на ухвалу колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 21 квітня 2010 року, ухвалу колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 18 листопада 2009 року, ухвалу судді Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 21 січня 2010 року, в яких, на думку відповідача, зазначалось про застосування статей 651, 653, 598, 599, 1060, 1061 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), пункту 3.2, абзацу другого пункту 3.5, пункту 3.6 постанови Правління Національного банку України від 3 грудня 2003 року N 516 "Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами".

Для прикладу неоднакового застосування судом касаційної інстанції частини четвертої статті 267 ЦК України ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" посилається на ухвали колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 28 квітня 2010 року та від 24 листопада 2010 року.

Для прикладу неоднакового застосування судом касаційної інстанції статті 625 ЦК України ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" посилається на ухвали колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 3 лютого 2010 року та від 24 листопада 2010 року.

ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" указує на те, що Верховний Суд України при ухваленні судового рішення, яке переглядається, не дав належної правової оцінки наявним у матеріалах справи фактам, не дослідив у повному обсязі докази у справі, що призвело до різного застосування Верховним Судом України одного й того самого положення закону в аналогічних справах.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника відповідача, дослідивши доводи заявника, Верховний Суд України вважає, що заява не підлягає задоволенню з таких підстав.

За змістом пункту 1 частини першої статті 355 ЦПК України заява про перегляд судових рішень у цивільних справах може бути подана виключно з підстав неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах.

Місцевий суд, з висновками якого погодились суди апеляційної та касаційної інстанцій, виходив із того, що правовідносини банківського вкладу врегульовані положеннями статей 1058 - 1065 ЦК України, а спірні правовідносини щодо розпорядження грошовими коштами, зарахованими на поточний рахунок позивача N НОМЕР_1, є правовідносинами банківського рахунку та врегульовані положеннями статей 1066 - 1076 ЦК України. Спірні правовідносини сторін також урегульовані загальними нормами зобов'язального права. З тих підстав, що позивач у жовтні 2005 року не звертався до відповідача із заявою про розірвання депозитного договору, грошові кошти ОСОБА_40 безпідставно були списані з його депозитного рахунку на поточний, а в подальшому перераховані на користь іншого банку, суд дійшов висновку, що правовідносини депозитного вкладу між сторонами не припинилися в жовтні 2005 року, тому в грудні 2006 року у відповідача виник обов'язок повернути позивачу 3 млн. грн. суми вкладу та 639945 грн. 20 коп. процентів, що є грошовим зобов'язанням, прострочення якого тягне за собою наслідки передбачені статтею 625 ЦК України.

В ухвалах колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 21 квітня 2010 року та від 18 листопада 2009 року, ухвалі судді Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 21 січня 2010 року, на які посилається ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", обґрунтовуючи підстави подання заяви до Верховного Суду України, суди вирішували спори з приводу правовідносин, що виникають із договорів банківського вкладу, їх розірвання та стягнення належних вкладникам за договорами грошових коштів, і, задовольняючи ці позовні вимоги вкладників, висловлювали правові позиції щодо застосування норм параграфу 3 глави 71 ЦК України.

У наведених судових рішеннях відсутні висновки судів про безпідставність списання коштів із депозитного рахунку і їх перерахування на користь іншого банку. Фактичні обставини та матеріально-правові підстави для ухвалення судових рішень у цих спорах не є тотожними з висновками, яких дійшов суд у справі, що розглядається. Отже, зміст цих судових рішень є різним зі змістом судового рішення, яке переглядається, та не може свідчити про неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права.

Водночас помилковим є посилання ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" на ухвали колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 28 квітня 2010 року та від 24 листопада 2010 року як підстави вважати неоднаковим застосування частини четвертої статті 267 ЦК України, оскільки ухвалені у справі судові рішення, що переглядаються, не містять обґрунтування цією нормою права. Заява ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" не містить доводів про те, що відповідачем до винесення рішення суду зроблено заяву про застосування позовної давності.

Крім того, заявник наводить ухвали колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 3 лютого 2010 року та від 24 листопада 2010 року, якими судові рішення, ухвалені судами попередніх інстанцій, скасовано з направленням справ на новий розгляд із підстав, передбачених процесуальними кодексами, оскільки суди, зокрема, у порушення статей 212 - 215 ЦПК України в мотивувальній частині не дали оцінки всім доказам і не зазначили, з яких розрахунків вони виходили при задоволенні грошових вимог. Така підстава для перегляду судових рішень Верховним Судом України як неоднакове застосування судом касаційної інстанції норм процесуального права чинним цивільним процесуальним законодавством не передбачена.

Щодо доводів ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" про те, що суд не дав належної правової оцінки наявним у матеріалах справи фактам, не дослідив у повному обсязі докази у справі, то слід виходити з того, що Верховний Суд України відповідно до глави 3 розділу V ЦПК України позбавлений можливості встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, дослідити достовірність чи недостовірність доказів у справі, про перевагу одних доказів над іншими, тому що вирішення цих питань не відноситься до його компетенції.

За таких обставин, які свідчать про те, що наведені заявником судові рішення не є прикладами неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах, вважати заяву обґрунтованою немає підстав.

Відповідно до статті 3605 ЦПК України Верховний Суд України відмовляє в задоволенні заяви, якщо обставини, які стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися.

Керуючись статтями 355, 3603, 3605 Цивільного процесуального кодексу України, Верховний Суд України постановив:

У задоволенні заяви публічного акціонерного товариства "ПІРЕУС БАНК МКБ" про перегляд ухвали колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 1 грудня 2010 року відмовити.

Постанова Верховного Суду України є остаточною і може бути оскаржена тільки на підставі, встановленій пунктом 2 частини першої статті 355 Цивільного процесуального кодексу України.

 

Головуючий

М. В. Патрюк

Судді:

М. І. Балюк

 

В. П. Барбара

 

С. М. Вус

 

Л. Ф. Глос

 

Т. В. Гошовська

 

М. І. Гриців

 

М. Б. Гусак

 

В. В. Заголдний

 

Г. В. Канигіна

 

М. Р. Кліменко

 

Є. І. Ковтюк

 

П. І. Колесник

 

М. Є. Короткевич

 

О. А. Коротких

 

В. І. Косарєв

 

О. В. Кривенда

 

В. В. Кривенко

 

О. Т. Кузьменко

 

Д. Д. Луспеник

 

В. Л. Маринченко

 

В. В. Онопенко

 

Л. І. Охрімчук

 

П. В. Панталієнко

 

В. Ф. Пивовар

 

П. П. Пилипчук

 

О. І. Потильчак

 

Б. М. Пошва

 

О. Б. Прокопенко

 

Я. М. Романюк

 

Ю. Л. Сенін

 

А. М. Скотарь

 

Т. С. Таран

 

О. О. Терлецький

 

Ю. Г. Тітов

 

І. Б. Шицький

 

А. Г. Ярема

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали