ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28 березня 2012 року N 413

Про заходи Фонду щодо виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки

На виконання Плану організації виконання Указу Президента України від 12 березня 2012 року N 187 "Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 21.03.2011 (протокол N 21), та відповідно до Указу Президента України від 15.03.2012 N 198/2012 "Про керівників напрямів реформ" (Указ N 198/2012), з урахуванням листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.03.2012 N 3011-04/11272-06 та службової записки Голові Фонду від 27.03.2012 N 18-231-2 наказую:

1. Визначити відповідальними за реалізацію Фондом Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки за напрямами реформ:

I. Реформа державних фінансів - І. Хотея.

Керівник напряму - Міністр фінансів України.

II. Реформа фінансового сектору - Ю. Яковлєва.

Керівник напряму - Голова Національного банку України (за згодою).

VI. Дерегуляція, розвиток підприємництва та реформування надання адміністративних послуг - І. Хотея.

Керівник напряму - Перший віце-прем'єр-міністр України.

VII. Приватизація та управління державною власністю - І. Хотея.

Керівник напряму - Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

IX. Реформа енергетики - А. Мангула (щодо підготовки до приватизації та реформування енергетичних та вугледобувних підприємств), І. Миронюка (щодо продажу пакетів акцій енергетичних та вугледобувних підприємств).

Керівник напряму - Міністр енергетики та вугільної промисловості України.

XI. Розвиток транспортної інфраструктури - А. Мангула.

Керівник напряму - Віце-прем'єр-міністр України - Міністр інфраструктури України.

XIII. Реформа системи державного управління - Є. Григоренка.

Керівник напряму - Міністр юстиції України.

2. Затвердити Заходи Фонду з реалізації Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (додаток 1).

3. Відповідальним за реалізацію Фондом Національного плану дій на 2012 рік відповідно до пункту 1 цього наказу:

3.1. Забезпечити неухильне виконання Заходів Фонду.

3.2. Визначити відповідальних за інформування та забезпечити подання щомісячно до 1 числа місяця, що настає за звітним, керівникам відповідних напрямів реформ, визначених Указом Президента України від 15.03.2012 N 198/2012 (Указ N 198/2012), інформації про стан виконання Національного плану. Копію інформації подавати до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (за формою додаток 2).

3.3. Забезпечити подання пропозиції керівникам відповідних напрямів реформ про зняття заходів з контролю разом з інформацією, що підтверджує їх виконання, та в разі потреби - пропозиції про перенесення строку виконання заходів разом із обґрунтованими пропозиціями щодо визначення нового строку їх виконання. Копію листа з пропозиціями про зняття заходів з контролю відповідно до пункту 8 Указу Президента від 26.07.2005 N 1132/2005 "Питання контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України" подавати до Адміністрації Президента України.

4. Керівникам структурних підрозділів при опрацюванні законопроектів, проектів указів Президента України та актів Кабінету Міністрів України, передбачених Національним планом, враховувати, що погодження таких актів здійснюється протягом п'яти днів з моменту надходження.

5. Управлінню взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення протягом 2012 року забезпечувати проведення широкої роз'яснювальної роботи щодо змісту Національного плану, у разі можливості із залученням наукових установ, експертів.

6. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Фонду від 27.05.2011 N 791 та доручення Голови Фонду від 05.10.2011 N К/50.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова Фонду

О. Рябченко

 

Додаток N 1
до наказу Фонду
28.03.2012 N 413

Заходи Фонду з реалізації Національного плану дій на 2012 рікщодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"

N п/п

Мета

Зміст завдання та заходи Національного плану дій

Заходи Фонду

Індикатор виконання

Термін виконання

Відповідальний за виконання відповідно до Національного плану дій

Відповідальний за виконання структурний підрозділ ФДМУ

I. Реформа державних фінансів (Керівник напряму - Міністр фінансів України)

Удосконалення управління державними фінансами

1

4. Запровадження ефективного державного стратегічного планування та середньострокового бюджетного планування на рівні головних розпорядників бюджетних коштів

4.2.4. Затвердження планів міністерств - головних розпорядників коштів державного бюджету на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди, розроблених в межах прогнозних показників, визначених у Прогнозі Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди

Затвердити план Фонду державного майна України на 2013 рік та 2014 і 2015 бюджетні періоди в межах прогнозних показників, визначених у Прогнозі Державного бюджету України на відповідні бюджетні періоди

Розроблення проекту Закону України про Державний бюджет України на 2013 рік на основі затверджених Кабінетом Міністрів України планів міністерств - головних розпорядників коштів державного бюджету на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди, розроблених в межах прогнозних показників, визначених у Прогнозі Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди

28.09.2012

Прем'єр-міністр України, державні органи, що визначаються головними розпорядниками коштів державного бюджету

Управління координації розробки та виконання програмних документів
Управління фінансово-бухгалтерської роботи
Структурні підрозділи Фонду

2

4.2.5. Скорочення кількості та укрупнення державних цільових програм

В межах компетенції Фонду надати пропозиції щодо скорочення кількості та укрупнення державних цільових програм

Зменшення не менше ніж на 20 % порівняно з 2011 роком кількості державних цільових програм

24.04.2012

Прем'єр-міністр України, Мінекономрозвитку України, центральні органи виконавчої влади

Управління координації розробки та виконання програмних документів

Посилення фінансової та фіскальної дисципліни

3

7. Запровадження внутрішнього аудиту відповідно до стандартів Європейського Союзу

7.1. Забезпечення функціонування підрозділів внутрішнього аудиту в усіх міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади

Забезпечити функціонування підрозділу внутрішнього аудиту в Фонді державного майна України

Забезпечення функціонування в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади підрозділів внутрішнього аудиту

30.03.2012 (виконано)

Прем'єр-міністр України, центральні органи виконавчої влади

Управління контролю та аудиту

II. Реформа фінансового сектору (Керівник напряму - Голова Національного банку України (за згодою)

Зростання і розвиток фондового ринку та ринку фінансових послуг

4

25. Стимулювання збільшення обсягів операцій на організованому сегменті фондового ринку

25.1. Продаж на фондових біржах пакетів акцій, які належать державі, у розмірі менш як 25 відсотків статутного капіталу акціонерного товариства

Забезпечувати продаж на фондових біржах державних пакетів акцій розміром до 25 відсотків статутного капіталу приватизованих об'єктів

Забезпечення розміщення акцій, зазначених у підпункті 25.1, серед необмеженого кола інвесторів

протягом року 31.12.2012

Фонд державного майна України

Управління біржової діяльності та проведення аукціонів

VI. Дерегуляція, розвиток підприємництва та реформування надання адміністративних послуг (Керівник напряму - Перший віце-прем'єр-міністр України)

Спрощення дозвільної системи та сфери ліцензування

5

73. Скорочення кількості документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

73.1. Здійснення аналізу законодавчих актів, якими встановлюється необхідність отримання документів дозвільного характеру, узагальнення практики їх застосування та надання обґрунтованих пропозицій Міністерству економічного розвитку і торгівлі України щодо доцільності дальшого існування кожного з документів дозвільного характеру

В межах компетенції Фонду здійснити аналіз законодавчих актів, якими встановлюється необхідність отримання документів дозвільного характеру, узагальнити практику їх застосування та надати обґрунтовані пропозиції Міністерству економічного розвитку і торгівлі України щодо доцільності дальшого існування кожного з документів дозвільного характеру

Внесення відповідних пропозицій

30.03.2012

Центральні органи виконавчої влади

Управління з питань оціночної діяльності

6

74. Спрощення процедури отримання документів дозвільного характеру

74.1.2. Перегляд нормативно-правових актів, якими визначено перелік документів, які суб'єкту господарювання необхідно подати для одержання документа дозвільного характеру, з метою його скорочення та скасування необхідності подання документів та/або відомостей, які:
- містяться у державних реєстрах;
- безпосередньо не пов'язані з підтвердженням можливості суб'єкта господарювання провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або види господарської діяльності;
- мають формальний характер, обмежують та/або ускладнюють можливості застосування сучасних технологій, матеріалів, обладнання, досягнень науки і техніки та/або не відповідають сучасним вимогам щодо здійснення такої діяльності

В межах компетенції Фонду здійснити перегляд нормативно-правових актів, якими визначено перелік документів, які суб'єкту господарювання необхідно подати для одержання документа дозвільного характеру, з метою його скорочення та скасування необхідності подання документів та/або відомостей, які:
- містяться у державних реєстрах;
- безпосередньо не пов'язані з підтвердженням можливості суб'єкта господарювання провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або види господарської діяльності;
- мають формальний характер, обмежують та/або ускладнюють можливості застосування сучасних технологій, матеріалів, обладнання, досягнень науки і техніки та/або не відповідають сучасним вимогам щодо здійснення такої діяльності

Видання нормативно-правових актів з питань, зазначених у підпункті 74.1.2

24.07.2012

Перший віце-прем'єр-міністр України, Мінекономрозвитку України, Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, центральні органи виконавчої влади

Управління з питань оціночної діяльності

Реформування надання адміністративних послуг

7

88. Створення зручних і доступних умов для отримання споживачами адміністративних послуг

88.1.3. Формування та забезпечення ведення Реєстру адміністративних послуг

Сформувати та забезпечити ведення Реєстру адміністративних послуг Фонду державного майна України

Створення єдиної бази даних адміністративних послуг та можливості отримання інформації через Єдиний державний веб-портал адміністративних послуг

30.03.2012

Перший віце-прем'єр-міністр України, Мінекономрозвитку України, Мін'юст України, центральні та місцеві органи виконавчої влади

Управління координації розробки та виконання програмних документів
Структурні підрозділи Фонду

8

88.1.5. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо затвердження вимог до Єдиного державного веб-порталу адміністративних послуг, порядку його функціонування та розміщення інформації на ньому

В межах компетенції Фонду взяти участь у розробці акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження вимог до Єдиного державного веб-порталу адміністративних послуг, порядку його функціонування та розміщення інформації на ньому

у місячний строк з дня офіційного опублікування Закону України про адміністративні послуги

Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, Мінекономрозвитку України, центральні органи виконавчої влади

Управління координації розробки та виконання програмних документів

VII. Приватизація і управління державною власністю (Керівник напряму - Міністр економічного розвитку і торгівлі України)

Оптимізація структури державного сектору економіки

9

117. Проведення приватизації державного майна на принципах відкритості і прозорості відповідно до процедури, визначеної законодавством, створення умов для ефективного розвитку підприємств після приватизації

117.1.2. Видання нормативно-правових актів, передбачених законами України "Про Державну програму приватизації" (Закон N 4335-VI) та "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" (Закон N 4336-VI)

Розробити та затвердити або подати на розгляд Уряду проекти нормативно-правових актів, передбачених законами України "Про Державну програму приватизації" (Закон N 4335-VI) та "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" (Закон N 4336-VI)

Очікуване надходження коштів до Державного бюджету України від приватизації державного майна у розмірі не менше 10 млрд. гривень

10.04.2012

Прем'єр-міністр України, Фонд державного майна України, Мінекономрозвитку України

Керівники структурних підрозділів відповідно до наказу ФДМУ від 12.03.2012 N 351 (Наказ N 351)Управління координації розробки та виконання програмних документів

10

117.1.3. Видання Кабінетом Міністрів України акта про затвердження порядку прийняття рішення про приватизацію та затвердження умов продажу об'єктів групи Г і об'єктів паливно-енергетичного комплексу

Розробити та подати в установленому порядку до Кабінету Міністрів України проект постанови КМУ про затвердження порядку прийняття рішення про приватизацію та затвердження умов продажу об'єктів групи Г і об'єктів паливно-енергетичного комплексу

10.04.2012

Прем'єр-міністр України, Фонд державного майна України

Управління планування та пільгового продажу
Управління з питань реформування власності
Управління конкурсного продажу

11

117.1.4. Видання Кабінетом Міністрів України акта про передачу в управління Фонду державного майна України належних державі пакетів акцій акціонерних товариств та цілісних майнових комплексів державних підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію

В межах компетенції Фонду взяти участь у розробці акта про передачу в управління Фонду державного майна України належних державі пакетів акцій акціонерних товариств та цілісних майнових комплексів державних підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію

у місячний строк після набрання чинності Законом України щодо скорочення переліку об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації

Прем'єр-міністр України, Мінекономрозвитку України, Фонд державного майна України

Управління корпоративних прав держави (щодо пакетів акцій акціонерних товариств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію)

12

Управління з питань реформування власності (щодо єдиних майнових комплексів державних підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію

IX. Реформа енергетики (Керівник напряму - Міністр енергетики та вугільної промисловості України)

Вдосконалення системи ціноутворення в електроенергетиці

13

Впровадження методології стимулюючого тарифоутворення з метою підвищення ефективності діяльності та оновлення основних фондів підприємств електроенергетики

130.1.5. Нормативне забезпечення та організація проведення незалежної оцінки активів суб'єктів природних монополій у сфері електроенергетики для визначення регуляторної бази активів

В межах компетенції Фонду нормативно забезпечити та організувати проведення незалежної оцінки активів суб'єктів природних монополій у сфері електроенергетики для визначення регуляторної бази активів

Встановлення ліцензіатам тарифів із застосуванням стимулюючого тарифного регулювання

у 4-місячний строк із дня офіційного опублікування Закону України про внесення змін до Закону України "Про природні монополії" щодо впровадження стимулюючого тарифного регулювання для суб'єктів природних монополій

Фонд державного майна України, НКРЕ, Міненерговугілля України

Управління з питань оціночної діяльності

Приватизація енергетичних підприємств та підвищення ефективності управління державними енергетичними компаніями

14

Проведення поетапної приватизації енергорозподільних і теплових енергогенеруючих підприємств з метою залучення інвестицій для модернізації їх потужностей

134.1.1. Затвердження переліку із двох енергогенеруючих і шести енергопостачальних підприємств, державні пакети акцій яких підлягають продажу у 2012 році

Сформувати та в установленому порядку подати на затвердження КМУ перелік із двох енергогенеруючих і шести енергопостачальних підприємств, державні пакети акцій яких підлягають продажу у 2012 році

Приватизація не менше двох енергогенеруючих та одинадцяти енергопостачальних підприємств

24.05.2012

Прем'єр-міністр України, Міненерговугілля України, Фонд державного майна України

Управління планування та пільгового продажу

15

134.1.2. Передача державних пакетів акцій, що підлягають продажу, зі статутного капіталу Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України" до Фонду державного майна України та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 2004 року N 794 в частині уточнення розміру пакетів акцій, що залишаються у Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України"

В межах компетенції Фонду взяти участь у передачі державних пакетів акцій, що підлягають продажу, зі статутного капіталу Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України" до Фонду державного майна України та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 2004 року N 794 в частині уточнення розміру пакетів акцій, що залишаються у Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України"

25.06.2012

Прем'єр-міністр України, Міненерговугілля України, Фонд державного майна України

Управління корпоративних прав держави
Управління планування та пільгового продажу

16

134.1.3. Погодження плану розміщення пакетів акцій двох енергогенеруючих та одинадцяти енергопостачальних підприємств

Забезпечити погодження плану розміщення пакетів акцій двох енергогенеруючих та одинадцяти енергопостачальних підприємств

31.07.2012

Прем'єр-міністр України, Фонд державного майна України, Міненерговугілля України

Управління планування та пільгового продажу

17

134.1.4. Погодження умов продажу пакетів акцій двох енергогенеруючих та одинадцяти енергопостачальних підприємств

Забезпечити погодження умов продажу пакетів акцій двох енергогенеруючих та одинадцяти енергопостачальних підприємств

31.08.2012

Прем'єр-міністр України, Фонд державного майна України, Міненерговугілля України

Управління конкурсного продажу

18

134.2. Організація продажу та продаж пакетів акцій енергопостачальних і енергогенеруючих підприємств

Організація продажу пакетів акцій енергопостачальних і енергогенеруючих підприємств

28.09.2012

Фонд державного майна України

Управління планування та пільгового продажу

19

Продаж пакетів акцій енергопостачальних і енергогенеруючих підприємств

31.12.2012

Фонд державного майна України

Управління конкурсного продажу

20

135. Підвищення ефективності управління державними енергетичними компаніями

135.2. Корпоратизація державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго"

В межах компетенції Фонду взяти участь у корпоратизації державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго"

Завершення корпоратизації державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго"

у 9-місячний строк з дня набрання чинності Законом України про внесення змін до деяких законів України щодо корпоратизації державних підприємств "Національна енергетична компанія "Укренерго" та "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"

Міненерговугілля України, Фонд державного майна України

Управління з питань реформування власності Управління з питань розпорядження об'єктами державної власності

21

135.3. Корпоратизація державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"

В межах компетенції Фонду взяти участь у корпоратизації державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"

Завершення корпоратизації державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"

Міненерговугілля України, Фонд державного майна України

Управління з питань реформування власності
Управління з питань розпорядження об'єктами державної власності

Приватизація вугледобувних підприємств

22

141. Початок процесу приватизації державних вугледобувних підприємств

141.1.1. Визначення порядку проведення аукціону з продажу державних вугледобувних підприємств та пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних підприємств

Визначити порядок проведення аукціону з продажу державних вугледобувних підприємств та пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних підприємств

Видання актів з питань, зазначених у підпунктах 141.1 - 141.2

у 3-місячний строк після офіційного опублікування Закону України про особливості приватизації вугледобувних підприємств

Фонд державного майна України, Міненерговугілля України

Управління конкурсного продажу (щодо пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі акціонерних товариств)

23

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК (щодо продажу єдиних майнових комплексів державних вугледобувних підприємств)

24

141.1.2. Затвердження положення про порядок проведення інвестиційного конкурсу з продажу об'єкта приватизації, за результатами якого переможцем визначається претендент, що запропонував максимальну величину приведеного обсягу інвестицій в об'єкт приватизації, вираженого у грошовому еквіваленті

Затвердити положення про порядок проведення інвестиційного конкурсу з продажу об'єкта приватизації, за результатами якого переможцем визначається претендент, що запропонував максимальну величину приведеного обсягу інвестицій в об'єкт приватизації, вираженого у грошовому еквіваленті

у 3-місячний строк після офіційного опублікування Закону України про особливості приватизації вугледобувних підприємств

Фонд державного майна України, Міненерговугілля України

Управління конкурсного продажу

25

141.1.3. Затвердження складу конкурсної комісії з відбору інвестиційних проектів, порядку розгляду інвестиційних проектів, порядку здійснення контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації та моніторингу економічної ефективності їх діяльності

Затвердити склад конкурсної комісії з відбору інвестиційних проектів, порядку розгляду інвестиційних проектів, порядку здійснення контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації та моніторингу економічної ефективності їх діяльності

у 3-місячний строк після офіційного опублікування Закону України про особливості приватизації вугледобувних підприємств

Фонд державного майна України, Міненерговугілля України

Управління конкурсного продажу
Управління з питань договірного менеджменту

26

141.1.4. Визначення порядку погодження перепрофілювання, консервації або припинення діяльності приватизованих вугледобувних підприємств протягом строку дії договору купівлі-продажу об'єктів приватизації

Визначити порядок погодження перепрофілювання, консервації або припинення діяльності приватизованих вугледобувних підприємств протягом строку дії договору купівлі-продажу об'єктів приватизації

у 3-місячний строк після офіційного опублікування Закону України про особливості приватизації вугледобувних підприємств

Фонд державного майна України, Міненерговугілля України

Управління з питань договірного менеджменту

27

141.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" щодо виключення з переліку державних вугледобувних підприємств

В межах компетенції Фонду взяти участь у розробці проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" щодо виключення з переліку державних вугледобувних підприємств

Видання актів з питань, зазначених у підпунктах 141.1 - 141.2

30.03.2012

Прем'єр-міністр України, Міненерговугілля України, Фонд державного майна України

Управління планування та пільгового продажу
Управління з питань реформування власності
Управління з питань розпорядження об'єктами державної власності
Управління координації розробки та виконання програмних документів

28

141.3. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо плану приватизації вугледобувних підприємств до 2014 року та включення до переліку об'єктів державної власності, які підлягають приватизації у 2013 році, державних вугледобувних підприємств

Розробити та подати в установленому порядку до Кабінету Міністрів України акт щодо плану приватизації вугледобувних підприємств до 2014 року та включення до переліку об'єктів державної власності, які підлягають приватизації у 2013 році, державних вугледобувних підприємств

Видання акта Кабінету Міністрів України з питань, зазначених у підпункті 141.3

30.03.2012

Прем'єр-міністр України, Фонд державного майна України, Міненерговугілля України

Управління планування та пільгового продажу
Управління з питань реформування власності

29

141.4. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо плану корпоратизації державних вугледобувних підприємств до 2014 року

В межах компетенції Фонду взяти участь у розробці акта Кабінету Міністрів України щодо плану корпоратизації державних вугледобувних підприємств до 2014 року

Початок корпоратизації не менше 25 % загальної кількості державних вугледобувних підприємств

30.03.2012

Прем'єр-міністр України, Міненерговугілля України, Фонд державного майна України

Управління з питань реформування власності Управління планування та пільгового продажу

30

141.5. Проведення корпоратизації не менше 25 % загальної кількості державних вугледобувних підприємств

В межах компетенції Фонду взяти участь у проведенні корпоратизації не менше 25 % загальної кількості державних вугледобувних підприємств

26.11.2012

Міненерговугілля України, Фонд державного майна України

Управління з питань реформування власності

Реформа нафтогазової промисловості

Реформування структури галузі з метою підвищення її інвестиційної привабливості та ефективності діяльності

31

152. Реформування нафтогазової галузі з метою приведення принципів її функціонування у відповідність із міжнародними договорами України, а також підвищення інвестиційної привабливості

152.5. Нормативно-правове врегулювання питання використання газорозподільних мереж за довгостроковими договорами оренди чи концесії або приватизація цих мереж

В межах компетенції Фонду взяти участь у нормативно-правому врегулюванні питань використання газорозподільних мереж за довгостроковими договорами оренди чи концесії або приватизації цих мереж

Надання у користування газорозподільних мереж на строк понад 10 років або початок їх приватизації

25.05.2012

Прем'єр-міністр України, Міненерговугілля України, Фонд державного майна України

Управління з питань розпорядження об'єктами державної власності
Управління з питань управління державним майном та орендних відносин

XI. Розвиток транспортної інфраструктури (Керівник напряму - Віце-прем'єр-міністр України - Міністр інфраструктури України)

Оптимізація управління залізничним транспортом

32

171. Реформування залізничного транспорту

171.3. Проведення інвентаризації майна Державної адміністрації залізничного транспорту України, об'єднань, підприємств, установ та організацій залізничного транспорту; затвердження переліку непрофільних активів залізничного транспорту

Опрацювати в межах компетенції Фонду проект рішення стосовно передачі непрофільних активів залізничного транспорту Фонду державного майна України

Передача непрофільних активів залізничного транспорту Фонду державного майна України

25.09.2012

Прем'єр-міністр України, Мінінфраструктури України, Фонд державного майна України

Управління планування та пільгового продажу
Управління з питань реформування власності
Управління з питань розпорядження об'єктами державної власності
Управління з питань управління державним майном та орендних відносин
Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК
Управління інформаційних технологій та моніторингу

171.4. Прийняття рішення стосовно передачі непрофільних активів залізничного транспорту Фонду державного майна України

XIII. Реформа системи державного управління (Керівник напряму - Міністр юстиції України)

33

193. Удосконалення структури апаратів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з метою

193.2. Приведення структури апаратів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року N 179 "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій"

Приведення структури апарату Фонду державного майна України у відповідність із постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року N 179 "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій"

Затвердження нових структур та штатних розписів апаратів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади

у строк, визначений постановою Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року N 179

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади

Управління кадрової роботи
Керівники структурних підрозділів

34

193.3. Внесення змін до актів центральних органів виконавчої влади щодо посилення ролі директорів департаментів апаратів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, передбачивши, зокрема, права підпису документів та представницьких повноважень

Провести роботу стосовно відображення прав директорів департаментів Фонду державного майна України щодо підпису документів та представницьких повноважень в наказах Фонду щодо тимчасового підпорядкування підрозділів центрального апарату Фонду та розподілу функціональних обов'язків між керівництвом Фонду

Надання директорам департаментів апаратів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади права підпису документів та представницьких повноважень

31.07.2012

Центральні органи виконавчої влади

Управління кадрової роботи

35

В разі необхідності внести відповідні зміни до актів Фонду державного майна України

Керівники структурних підрозділів

Організаційне забезпечення створення професійної та ефективної державної служби

36

200. Реалізація підготовчих заходів для забезпечення виконання Закону України від 17 листопада 2011 року N 4050-VI "Про державну службу" (Закон N 4050-VI)

200.2. Затвердження профілів професійної компетентності посад державної служби та вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття цих посад

В межах компетенції Фонду взяти участь у затвердженні профілів професійної компетентності посад державної служби та вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття цих посад

Затвердження профілів професійної компетентності посад державної служби та вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття цих посад

26.11.2012

Нацдержслужба України, керівники державної служби в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та їх апаратах

Управління кадрової роботи

 

Директор Департаменту координації
розробки та виконання програмних
документів, оцінки та розпорядження
об'єктами державної власності

Є. Григоренко

 

Додаток 2
до наказу Фонду
28.03.2012 N 413

Інформація
про стан виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" у березні 2012 року

N з/п

Мета, зміст завдання та заходи

Відповідальний за виконання

Строк виконання

Індикатор виконання

Стан виконання

I. Реформа державних фінансів

Стабілізація дефіциту державного бюджету та оптимізація державного боргу

1.

Підвищення ефективності управління державним та місцевим боргом

 

 

 

 

1.1.

Удосконалення системи управління державним боргом

Прем'єр-міністр України, Мінфін України

 

Проведення активних операцій з державним боргом на ринку

 

1.1.1.

Затвердження Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2012 - 2014 роки, передбачивши визначення кількісних орієнтирів управління державним боргом

Прем'єр-міністр України, Мінфін України

березень

Проведення аукціонів із розміщення облігацій внутрішніх державних позик із попереднім оголошенням мінімального обсягу реалізації облігацій за ринковими цінами

Виконується

1.1.2.

Запровадження з метою економії бюджетних коштів на обслуговування державного боргу системи контролю ризиків, пов'язаних з управлінням державним боргом

 

березень

Виконано. Пропонується зняти з контролю. (Наводиться обґрунтування)

 

Додаток 2
до наказу Фонду
28.03.2012 N 413

Пропозиції
щодо продовження строків виконання окремих заходів Національного плану дій за 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"

N з/п

Мета, зміст завдання та заходи

Відповідальний за виконання

Строк виконання, визначений Національним планом

Пропонований строк виконання

Обґрунтування необхідності продовження строку виконання

I. Реформа державних фінансів

Стабілізація дефіциту державного бюджету та оптимізація державного боргу

1.

Підвищення ефективності управління державним та місцевим боргом

 

 

 

 

1.1.

Удосконалення системи управління державним боргом

Прем'єр-міністр України, Мінфін України

 

 

 

1.1.1.

Затвердження Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2012 - 2014 роки, передбачивши визначення кількісних орієнтирів управління державним боргом

Прем'єр-міністр України, Мінфін України

березень 

 

 

1.1.2.

Запровадження з метою економії бюджетних коштів на обслуговування державного боргу системи контролю ризиків, пов'язаних з управлінням державним боргом

 

березень 

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали