ПРЕЗИДІЯ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 лютого 2011 року N П-45-15

Про заходи ФПУ, її членських організацій щодо реалізації Закону України "Про соціальний діалог в Україні"

18 січня 2011 року набрав чинності Закон України "Про соціальний діалог в Україні", окрім статей 6, 7, які набирають чинності з 18.07.2011. Він став невід'ємною частиною національного законодавства з регулювання соціально-трудових відносин у контексті його реформування та адаптації до європейських стандартів, гармонізації з конвенціями і рекомендаціями Міжнародної організації праці.

Федерація профспілок України була головним ініціатором і активним розробником цього Закону. Завдяки наполегливій і послідовній позиції ФПУ визначено принципи соціального діалогу і органи соціального діалогу, умови і порядок їх формування, зокрема створення галузевих (міжгалузевих) рад. Конкретизовано і розширено повноваження Національної тристоронньої соціально-економічної ради, зокрема Національна рада вносить пропозиції і рекомендації Президентові України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України з питань формування і реалізації державної економічної та соціальної політики, її пропозиції і рекомендації є обов'язковими для розгляду органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Це відкриває можливість більш ефективного впливу на вирішення економічних, соціально-трудових, інших суспільно-значущих питань.

Принципово новим у зазначеному законі є запровадження принципу репрезентативності профспілок і організацій роботодавців, визначення її критеріїв для суб'єктів сторін з урахуванням міжнародних правових норм і практичного досвіду розвинутих країн світу, що сприятиме представництву інтересів реально діючими профспілками.

Приведення у відповідність до вимог Закону України "Про соціальний діалог в Україні" існуючої системи соціального діалогу висуває перед ФПУ, всеукраїнськими галузевими профспілками та територіальними профоб'єднаннями необхідність здійснення комплексу організаційних, освітянських, інформаційних заходів на загальнодержавному, галузевому та територіальному рівнях.

Враховуючи викладене, Президія Федерації професійних спілок України постановляє:

1. ФПУ, її членським організаціям з метою реалізації зазначеного Закону організувати протягом II - IV кварталів 2011 року проведення наступних заходів:

1.1. Федерації профспілок України:

1.1.1. Організувати спільно з Національною тристоронньою соціально-економічною радою навчальні семінари для представників сторін соціального діалогу на національному, галузевому та територіальному рівнях з питань реалізації Закону України "Про соціальний діалог в Україні";

1.1.2. Взяти участь у підготовці Національною службою посередництва і примирення проекту порядку оцінки відповідності суб'єктів сторін профспілок та організацій роботодавців критеріям репрезентативності на національному, галузевому та територіальному рівнях;

1.1.3. Забезпечити підготовку необхідних документів, що підтверджують репрезентативність ФПУ відповідно до норм зазначеного Закону для надання їх Національній службі посередництва і примирення;

1.1.4. Розробити порядок делегування представників профспілок до складу органів соціального діалогу на національному рівні (НТСЕР, правлінь фондів соціального страхування, Українського координаційного центру сприяння зайнятості населення тощо) та внести його на розгляд Спільного представницького органу профспілок на національному рівні;

1.1.5. Ініціювати проведення зібрання повноважних представників репрезентативних всеукраїнських профспілок та профоб'єднань для вирішення питань щодо утворення органів соціального діалогу на національному рівні;

1.1.6. Визначити персональний склад своїх представників для делегування до складу профспілкової сторони у НТСЕР, фондах соціального страхування, Українському координаційному центрі сприяння зайнятості населення, інших органах соціального діалогу та взяти участь у виборах співголови НТСЕР та його заступників.

1.2. Рекомендувати всеукраїнським галузевим професійним спілкам:

1.2.1. Здійснити заходи по підготовці документів, що підтверджують репрезентативність всеукраїнської профспілки або профспілкового об'єднання для надання їх до НСПП;

1.2.2. Ініціювати створення галузевих (міжгалузевих) соціально-економічних рад у відповідності до положень Закону України "Про соціальний діалог в Україні" та взяти участь у підготовці положень про ці органи.

1.3. Територіальним профоб'єднанням:

1.3.1. Забезпечити підготовку необхідних документів, що підтверджують репрезентативність територіальних профоб'єднань у органах соціального діалогу на територіальному рівні та надати їх регіональним відділенням Національної служби посередництва і примирення;

1.3.2. Ініціювати проведення зібрання повноважних представників репрезентативних профспілок (профоб'єднань) на територіальному рівні для вирішення питань щодо утворення органів соціального діалогу на територіальному рівні;

1.3.3. Визначити персональний склад своїх представників для делегування до складу територіальної соціально-економічної ради, інших органів соціального діалогу та взяти участь у виборах співголови територіальної соціально-економічної ради та його двох заступників.

2. Управлінню взаємодії з органами державної влади та забезпечення соціального діалогу апарату ФПУ:

- надавати спільно з юридичним департаментом апарату ФПУ всеукраїнським галузевим профспілкам та територіальним профоб'єднанням всебічну консультативну та методичну допомогу з усіх організаційних та правових питань щодо приведення соціального діалогу у відповідність до вимог Закону України "Про соціальний діалог в Україні";

- здійснювати спільно з Медіа-центром апарату ФПУ роз'яснення норм Закону України "Про соціальний діалог в Україні", висвітлення організаційно-правових заходів щодо формування органів соціального діалогу, результати діяльності на сайті ФПУ, в газеті "Профспілкові вісті", у періодичних виданнях галузевих профспілок та територіальних профоб'єднань, на всеукраїнських та обласних каналах телебачення та радіомовлення.

3. Контроль за виконанням даної постанови покласти на заступника Голови ФПУ Осового Г. В.

 

Голова ФПУ

В. Г. Хара

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали