ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 22 серпня 1978 р. N 426

Київ

Про заходи по дальшому поліпшенню обслуговування населення і народного господарства республіки поштовим зв'язком

Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Ради Міністрів Української РСР від 22 листопада 1985 року N 420, постановами Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 30 грудня 1987 року N 433, від 13 грудня 1988 року N 380

Постанова втратила чинність(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1995 року N 650)

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР відмічають, що за останні роки в республіці здійснено ряд заходів по удосконаленню роботи поштового зв'язку. Лише за 1976 - 1978 роки збудовано і реконструйовано 49 будинків міських і районних вузлів зв'язку, відкрито 520 нових відділень і 45 автоматизованих пунктів зв'язку, механізовано виробничі процеси на 270 підприємствах, переведено на моторизовану доставку пошти 3169 дільниць. Збільшилась кількість населених пунктів, в яких центральні і республіканські газети доставляються в день їх виходу з друку.

Разом з тим обслуговування населення і народного господарства поштовим зв'язком все ще не відповідає сучасним вимогам. Міністерство зв'язку УРСР не вжило всіх заходів до підвищення ефективності і якості роботи пошти. Повільно розвивається матеріально-технічна база поштового зв'язку. На багатьох підприємствах не створені необхідні виробничі умови для прискореної і чіткої обробки поштової кореспонденції і періодичної преси. Недостатньо впроваджуються засоби механізації і автоматизації виробничих процесів у Дніпропетровській, Донецькій і Львівській областях. Повільними темпами впроваджується моторизована доставка пошти в сільській місцевості. Ще мають місце випадки несвоєчасної доставки листів, газет, журналів, крадіжок поштових відправлень і сум переказів. Недостатньо уваги приділяється розповсюдженню передового досвіду. Велика плинність кадрів поштових працівників, особливо листонош.

Львівський, Миколаївський, Полтавський та деякі інші облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми не виділяють необхідних виробничих площ для відкриття нових та заміни непридатних приміщень відділень зв'язку в кількості, передбаченій постановою Ради Міністрів УРСР від 16 серпня 1976 р. N 387. Запорізький, Тернопільський, Херсонський і Хмельницький облвиконкоми мало виділяють службових квартир для листонош.

З метою дальшого поліпшення обслуговування населення і народного господарства республіки поштовим зв'язком, на виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 14 липня 1978 р. N 611 "Про заходи по дальшому поліпшенню обслуговування населення і народного господарства країни поштовим зв'язком" Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Зобов'язати Міністерство зв'язку УРСР усунути наявні недоліки, розробити і здійснити конкретні заходи по дальшому розвитку виробничо-технічної бази і докорінному поліпшенню роботи поштового зв'язку. Вжити додаткових заходів до підвищення ефективності і якості роботи пошти, оснащення підприємств зв'язку засобами механізації та автоматизації сортування листів, бандеролей і посилок. Прискорити впровадження моторизованої доставки періодичної преси і пошти в містах і в сільській місцевості. Значно розширити перевезення поштових відправлень у контейнерах. Повніше використовувати внутрішні резерви для більш повного забезпечення потреб населення і народного господарства в послугах поштового зв'язку.

2. Міністерству зв'язку УРСР разом з облвиконкомами і Севастопольським міськвиконкомом:

а) перевести в 1978 - 1985 роках на моторизовану доставку пошти в сільській місцевості 8394 доставочні дільниці по областях згідно з додатком N 1;

б) збудувати в 1978 - 1985 роках 12 будинків призалізничних поштамтів і відділень перевезення пошти в містах і впровадити в них 9 автоматичних листосортувальних машин, 15 автоматичних комплексів для розбирання, лицювання і штемпелювання письмової кореспонденції та 39 механізованих комплексів по сортуванню посилок і пачок періодичної преси згідно з додатком N 2.

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 13.12.88 р. N 380)

4. Міністерству зв'язку УРСР встановити в 1978 - 1985 роках на підприємствах зв'язку 1850 електронних поштово-касових машин типу "Онега" згідно з додатком N 4.

5. Держплану УРСР і Держпостачу УРСР більш повно задовольняти потреби Міністерства зв'язку УРСР у транспортних засобах і матеріальних ресурсах для дальшого поліпшення обслуговування народного господарства і населення республіки поштовим зв'язком.

6. Міністерству лісової і деревообробної промисловості УРСР, Міністерству місцевої промисловості УРСР, Міністерству торгівлі УРСР, тресту "Укрпромтара" Держпостачу УРСР забезпечити виготовлення посилочних ящиків для продажу їх населенню в кількості згідно з додатком N 5.

7. Міністерству торгівлі УРСР щорічно починаючи з 1981 року виділяти Міністерству зв'язку УРСР за рахунок ринкових фондів 1500 велосипедів цільовим призначенням для доставки пошти, з зарахуванням у роздрібний товарооборот.

8. Міністерствам, державним комітетам і відомствам УРСР забезпечити за погодженням з органами зв'язку виділення на підпорядкованих їм підприємствах і в організаціях, які пересилають по пошті різні види виробів у кількості 10000 і більше посилок /пачок/ за місяць, виробничих приміщень з під'їзними залізничними коліями і автомобільними шляхами і технологічним устаткуванням для механізованої обробки цих поштових відправлень а при будівництві нових і реконструкції діючих підприємств передбачати в проектах будівництво та обладнання таких приміщень за рахунок своїх капітальних вкладень і матеріальних фондів.

9. Держбуду УРСР, облвиконкомам, міськ/рай/виконкомам при проектуванні та будівництві жилих будинків враховувати технологічні вимоги підприємств зв'яжу в частині розміщення в під'їздах будинків абонентських шаф і місць для зберігання друкованих видань /опорних пунктів/.

Встановити, що оснащення будинків з трьома і більше поверхами абонентськими шафами повинно передбачатися в проектах і кошторисах на будівництво цих будинків.

10. Міністерству місцевої промисловості УРСР забезпечити виробництво абонентських шаф для жилих будинків у межах виділених Міністерству зв'язку УРСР для цієї мети матеріальних ресурсів.

11. Міністерству автомобільного транспорту УРСР виділяти підприємствам зв'язку за їх заявками необхідну кількість вантажних і легкових автомобілів /таксі/ для поштових перевезень в межах визначених лімітів на автоперевезення.

12. Міністерству зв'язку УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам забезпечити збільшення мережі поштових відділень зв'язку, особлива в районах нового житлового будівництва, створювати необхідні культурно-побутові умови для колективів працівників поштового зв'язку, більше виділяти службових квартир листоношам і місць для їх дітей у дитячих дошкільних закладах.

13. Міністерству зв'язку УРСР і Міністерству автомобільного спорту УРСР розширити обсяги перевезення періодичної преси і письмової кореспонденції рейсовими автобусами приміських і підміських маршрутів.

14. Взяти до відома, що ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 14 липня 1978 р. N 611:

1) Зобов'язали Міністерство зв'язку СРСР довести на підвідомчих заводах виробництво устаткування і машин для механізації та автоматизації виробничих процесів поштового зв'язку в 1980 році до 25 млн. крб. і в 1985 році до 35 млн. крб., для чого здійсните будівництво і введення в дію /зокрема в Українській РСР/ виробничого корпусу заводу "Промзв'язок" в 1982 році в м. Охтирці площею 25 тис. кв. м, організувавши на цьому підприємстві виробництво машин для обробки письмової кореспонденції та посилок.

2) Зобов'язали Міністерство шляхів здійснити в 1978 - 1980 роках модернізацію 150 поштових вагонів типу 4-СБ за технічними вимогами Міністерства зв'язку СРСР.

3) Підпункт 3 пункту 14 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 30.12.87 р. N 433)

15. Обкомам і Київському міськкому Компартії України підвищити рівень масово-політичної роботи на підприємствах поштового зв'язку, посилити вимогливість до кадрів за доручену справу, більше подавати їм конкретної допомоги у зміцненні трудової і виробничої дисципліни, в підвищенні культури обслуговування населення і народного господарства поштовим зв'язком. Широко розгорнути соціалістичне змагання серед колективів підприємств поштового зв'язку за успішне виконання встановлених завдань і взятих зобов'язань.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України

В. ЩЕРБИЦЬКИЙ

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО

Інд. 34

 

Додаток N 1
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 22 серпня 1978 р. N 426

ЗАВДАННЯ
Мінзв'язку УРСР та облвиконкомам по переведенню сільських доставочних дільниць на моторизовану доставку пошти і періодичної преси

Області

Кількість доставочних дільниць /одиниць/

1978 - 1980 рр.

1981 - 1985 рр.

Вінницька

144

324

Волинська

111

159

Ворошиловградська

189

219

Дніпропетровська

143

240

Донецька

108

169

Житомирська

159

280

Закарпатська

82

100

Запорізька

89

164

Івано-Франківська

110

130

Київська

177

270

Кіровоградська

125

150

Кримська

97

200

Львівська

127

279

Миколаївська

123

169

Одеська

180

250

Полтавська

164

320

Ровенська

95

180

Сумська

120

160

Тернопільська

109

163

Харківська

164

320

Херсонська

96

140

Хмельницька

128

250

Черкаська

142

210

Чернігівська

163

220

Чернівецька

67

90

м. Севастополь

16

10

Всього

3228

5166

 

Додаток N 2
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 22 серпня 1978 р. N 426

ЗАВДАННЯ
по будівництву будинків призалізничних поштамтів і відділень перевезення пошти та впровадженню в них автоматичних комплексів для обробки письмової кореспонденції і механізованих комплексів по сортуванню посилок і пачок періодичної преси на 1978 - 1985 роки

/комплексів/

Місце знаходження поштамту /відділення перевезення пошти/

Будівництво будинків

Автоматичні листосортувальні машини

Автоматичні комплекси для розбирання, лицювання і штемпелювання письмової кореспонденції

Механізовані ї комплекси для сортування посилок і пачок періодичної преси

рік

1978 - 1980 роки

1981 - 1985 роки

1978 - 1980 роки

1981 - 1985 роки

1978 - 1980 роки

1981 - 1985 роки

Ворошиловград

1983

-

-

-

1

1

1

Дніпропетровськ

1980

-

1

-

1

1

1

Донецьк

1985

-

-

-

1

1

-

Запоріжжя

1980

-

-

-

1

2

1

Івано-Франківськ

1984

-

-

-

-

-

1

Київ

-

1

3

2

3

2

4

Львів

1983

-

-

-

1

-

3

Миколаїв

1983

--

-

-

-

1

1

Одеса

1982

-

2

-

2

-

3

Полтава

1984

-

-

-

-

-

1

Сімферополь

1984

-

-

-

-

2

4

Харків

1985

-

2

1

2

4

4

Херсон

1983

-

-

-

-

-

1

Всього

 

1

8

3

12

14

25

 

Додаток N 3
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 22 серпня 1978 р. N 426

ВІДОМІСТЬ
електронно-обчислювальних машин для автоматизованої системи "Онега", що виділяються Мінзв'язку УРСР

Додаток N 3 втратив чинність(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 13 грудня 1988 року N 380)

 

Додаток N 4
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 22 серпня 1978 р. N 426

ЗАВДАННЯ
по встановленню на підприємствах зв'язку електронних поштово-касових машин типу "Онега"

/комплектів/

Області

1979 - 1980 рр.

1981 - 1985 рр.

Волинська

47

 

Ворошиловградська

 

98

Дніпропетровська

 

155

Донецька

 

204

житомирська

69

 

Закарпатська

37

 

Запорізька

 

89

Івано-Франківська

40

 

Кіровоградська

62

 

Кримська

22

77

Львівська

79

 

Миколаївська

61

 

Одеська

123

 

Полтавська

75

 

Ровенська

43

 

Сумська

52

 

Тернопільська

40

 

Харківська

114

 

Херсонська

56

 

Хмельницька

58

 

Черкаська

58

 

Чернігівська

63

 

Чернівецька

31

 

м. Київ

44

27

м. Севастополь

26

 

Всього

1200

650

 

Додаток N 5
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 22 серпня 1978 р. N 426

ЗАВДАННЯ
по виготовленню посилочних ящиків в 1978 - 1985 роках

/млн. штук/

Міністерства і відомства

1979 - 1980 рр.

1981 - 1985 рр.

Мінліспром УРСР

5,1

5

Мінмісцевпром УРСР

1,8

4

Мінторг УРСР

2,7

4

Трест "Укрпромтара" Держпостачу УРСР

2,7

4

Всього

12,3

17

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали