ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 31 січня 1978 р. N 63

Київ

Про заходи по організації виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 22 грудня 1977 р. N 1111 "Про дальше вдосконалення навчання, виховання учнів загальноосвітніх шкіл і підготовки їх до праці"

Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 10 лютого 1987 року N 38, від 14 червня 1989 року N 159

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Прийняти постанову ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про дальше вдосконалення навчання, виховання учнів загальноосвітніх шкіл і підготовки їх до праці" до керівництва і неухильного виконання.

Затвердити заходи по організації виконання зазначеної постанови /додаються/.

Обкомам, Київському міськкому Компартії України, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам, Укрпрофраді, ЦК ЛКСМУ, Міністерству освіти УРСР, міністерствам і відомствам УРСР зосередити увагу на послідовному втіленні в життя рішень XXV з'їзду КПРС і положень нової Конституції СРСР про розвиток загальної обов'язкової середньої освіти, вдосконалювати навчально-виховний процес з тим, щоб забезпечити підготовку всебічно розвинутих будівників комуністичного суспільства.

Провести у лютому - березні 1978 р. міські та районні партійні активи, зональні наради працівників освіти, партійних, радянських, профспілкових і комсомольських органів, виробничих колективів з обговоренням завдань по виконанню постанови.

2. Про хід виконання цієї постанови доповісти ЦК Компартії України і Раді Міністрів УРСР в листопаді в 1979 і 1980 роках.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України

В. ЩЕРБИЦЬКИЙ

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО

Інд. 28

 

Затверджені
постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 31 січня 1978 р. N 63

ЗАХОДИ
по організації виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 22 грудня 1977 р. N 1111 "Про дальше вдосконалення навчання, виховання учнів загальноосвітніх шкіл і підготовки їх до праці"

1. Спрямувати діяльність загальноосвітніх шкіл республіки на виконання рішень XXV з'їзду КПРС, положень нової Конституції СРСР про розвиток загальної обов'язкової середньої освіти, дальше підвищення ефективності і якості навчально-виховного процесу, озброєння випускників середньої школи міцними знаннями основ наук і трудовими навичками для роботи в народному господарстві.

Організувати протягом першого півріччя 1978 р. в усіх загальноосвітніх школах республіки та інших учбово-виховних закладах глибоке вивчення і роз'яснення постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про дальше вдосконалення навчання, виховання учнів загальноосвітніх шкіл і підготовки їх до праці".

Міносвіти УРСР, обкоми, міськкоми і райкоми Компартії України, облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми

2. Розробити протягом 1978 року і здійснити заходи, спрямовані на глибоке усвідомлення вчителями, учнями і їх батьками необхідності рішучого повороту школи до поліпшення підготовки молоді до праці у сфері матеріального виробництва та обгрунтованого вибору професії. Зосередити зусилля органів народної освіти, партійних, радянських, профспілкових і комсомольських організацій, трудових колективів на поданні конкретної і дійової допомоги школі в докорінному поліпшенні трудового виховання, професійної орієнтації учнів, вдосконаленні їх підготовки до суспільно корисної продуктивної праці.

Обкоми, міськкоми і райкоми Компартії України, облвиконкоми, міськвиконкоми, райвиконкоми, Міносвіти УРСР, Укрпрофрада, ЦК ЛКСМУ

3. Неухильно підвищувати ефективність і якість навчальної і виховної роботи; виховувати у молоді любов до праці, глибоку повагу до людей праці і готовність працювати у сфері матеріального виробництва, зміцнювати єдність навчання і виховання, вивчення основ наук тісніше пов'язувати з життям, практикою комуністичного будівництва; систематично знайомити учнів з внутрішньою і зовнішньою політикою КПРС і Радянської держави, формувати у підростаючого покоління беззавітну відданість Батьківщині, справі Комуністичної партії, непримиренність до буржуазної ідеології і моралі, готовність до захисту соціалістичної Вітчизни.

Активізувати діяльність органів учнівського самоврядування. Протягом 1978/79 навчального року створити в усіх восьмирічних і середніх школах учнівські комітети.

Міносвіти УРСР, обкоми, міськкоми і райкоми Компартії України, облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми, Держтелерадіо УРСР, редакції республіканських, обласних газет

4. Забезпечити свідомий вибір випускниками восьмих класів шляхів дальшого продовження освіти та профілю спеціальної і професійної підготовки. Удосконалювати практику комплектування професійно-технічних, середніх спеціальних навчальних закладів і дев'ятих класів загальноосвітніх шкіл випускниками восьмих класів на основі єдиних річних і перспективних планів як складової частини комплексних планів економічного і соціального розвитку областей, міст і районів, виходячи з загальнодержавних інтересів, потреб у кваліфікованих кадрах на місцях і з урахуванням права вибору навчального закладу самими учнями.

Міносвіти УРСР, Держплан УРСР, Держпрофосвіта УРСР, Мінвуз УРСР, облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми

5. Пункт 5 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 10.02.87 р. N 38)


6. Абзац перший пункту 6 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 10.02.87 р. N 38)

Створити додатково протягом 1978 - 1983 років міжшкільні навчально-виробничі комбінати трудового навчання і професійної орієнтації учнів, а також стаціонарні табори праці і відпочинку старшокласників згідно з додатками N 1, 2.

Визначити до 1 червня 1978 р. /незалежно від відомчої підпорядкованості/ підприємства, організації, радгоспи і колгоспи, в яких будуть створені нові навчальні цехи й дільниці. Організацію роботи вказаних цехів і дільниць провадити в порядку і на умовах, встановлених постановою Ради Міністрів СРСР від 23 серпня 1974 р. N 662 "Про організацію міжшкільних навчально-виробничих комбінатів трудового навчання і професійної орієнтації учнів".


Абзац четвертий пункту 6 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 10.02.87 р. N 38)

Облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми, Міносвіти УРСР, міністерства і відомства УРСР

7. Підготувати і до 20 лютого 1978 р. подати Раді Міністрів УРСР пропозиції по зміцненню матеріальної бази трудового навчання, поліпшенню постачання школам техніки, технічних засобів навчання, обладнання, інструментів, нафтопродуктів, матеріалів і меблів, а також по забезпеченню регулярного безплатного підвезення учнів до місць занять з праці.

Держплан УРСР, Головпостач УРСР, Міносвіти УРСР, облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми

8. Зміцнити школи кадрами вчителів трудового навчання, розширити їх підготовку в педагогічних інститутах і училищах згідно з додатком N 3.

Розробити і до 1 квітня 1978 р. подати Раді Міністрів УРСР пропозиції по підготовці вчителів праці і майстрів виробничого навчання для загальноосвітніх шкіл в інженерно-технічних і сільськогосподарських навчальних закладах.

Організувати систематичне підвищення педагогічної кваліфікації працівників народного господарства, які залучаються на роботу вчителями праці і майстрами виробничого навчання.

Держплан УРСР, Міносвіти УРСР, Мінвуз УРСР, Держпрофосвіта УРСР

9. Створити протягом 1978 року при виконкомах районних /міських/ Рад народних депутатів комісії для організації роботи по профорієнтації учнів і сприянню трудовлаштуванню випускників середньої школи з участю представників шкіл та інших навчальних закладів, виробничих колективів, громадських організацій і батьків. Організувати протягом 1978 - 1979 років в усіх середніх загальноосвітніх школах навчально-методичні кабінети по професійній орієнтації учнів. Поліпшити діяльність Республіканської міжвідомчої ради по професійній орієнтації учнівської молоді при Міністерстві освіти УРСР. Всемірно заохочувати прагнення учнів працювати після закінчення середньої школи у сфері матеріального виробництва. Посилити контроль за створенням необхідних виробничих і житлово-побутових умов для молоді, яка розпочинає трудову діяльність.

Облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми, Міносвіти УРСР, Держкомпраця УРСР, міністерства і відомства УРСР

10. Ввести з 1 вересня 1978 р. додатково в штати обласних, районних /міських/ відділів народної освіти посаду інспектора по трудовому навчанню, вихованню і професійній орієнтації учнів у межах встановлених областям, мм. Києву і Севастополю асигнувань на утримання апарату управління.

Призначати на ці посади найбільш кваліфікованих вчителів трудового навчання, інженерів, агрономів та інших спеціалістів народного господарства.

Облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми, Міносвіти УРСР, Мінфін УРСР

11. Поліпшити роботу вечірніх /змінних/ загальноосвітніх шкіл, створити необхідні умови для здобуття працюючою молоддю середньої освіти в повному обсязі. Добитися широкого розповсюдження почину трудових колективів, які включають у плани соціального розвитку і в умови соціалістичного змагання показники по навчанню працюючої молоді.

Розширити мережу вечірніх /змінних/ шкіл та їх філіалів безпосередньо на підприємствах, в колгоспах і радгоспах згідне з додатком N 4.

Міносвіти УРСР, Укрпрофрада, ЦК ЛКСМУ, облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми, міністерства і відомства УРСР

12. Удосконалити протягом 1978 - 1980 років програми та підручники, які видаються в республіці, розвантажити їх від надмірно ускладненого і другорядного матеріалу. Посилити ідейно-теоретичну, політехнічну, трудову і виховну спрямованість предметів, які вивчаються, їх доступність, внутрішню наступність і логічну послідовність на всіх ступенях навчання. Встановити контроль за навчальним навантаженням учнів, не допускати зайвих домашніх завдань.

Привести методи навчання і виховання у відповідність із змістом освіти і вимогами життя. Створити при Науково-дослідному інституті педагогіки УРСР лабораторії прогнозування загальноосвітньої школи та наукової організації продуктивної праці учнів.

Міносвіти УРСР, Академія наук УРСР, Держкомвидав УРСР, Держплан УРСР

13. Підготувати і за погодженням з Міносвіти СРСР внести в установленому порядку до 1980 р. зміни до навчальних планів загальноосвітніх шкіл з урахуванням встановленого граничного навчального навантаження школярів, збільшення часу на трудове навчання в старших класах та збереження факультативних занять в обсязі, передбаченому діючим типовим навчальним планом.

Міносвіти УРСР

14. Забезпечити дальше підвищення ідейно-теоретичного, методичного рівня навчальних посібників для вчителів і постачання шкільним бібліотекам у достатній кількості суспільно-політичної, навчальної, художньої, довідково-інформаційної, науково-педагогічної і навчально-методичної літератури, збільшивши для цього відповідні тиражі видань.

Розробити і до 1 вересня 1978 р. затвердити на 1979 - 1985 роки план видання зазначеної літератури та посібників.

Повніше використовувати можливості науково-методичних журналів для подання дійової допомоги вчителям, школі, сім'ї; зміцнити склад редколегій журналів, залучивши до їх роботи широке коло вчених і досвідчених педагогів.

Міносвіти УРСР, Держкомвидав УРСР, Академія наук УРСР

15. Підвищити відповідальність керівних кадрів освіти, директорів шкіл, вчителів і вихователів за стан і результати навчально-виховної роботам, всемірно сприяти їх ідейно-політичній підготовці і зростанню професійної майстерності. Створювати в педагогічних колективах обстановку високої принциповості, вимогливості, довір'я і взаємодопомоги.

Забезпечили перепідготовку директорів середніх і восьмирічних шкіл та їх заступників, працівників районних і міських відділів народної освіти на факультетах підвищення кваліфікації при педагогічних інститутах та університетах згідно з додатком N 5.

Міносвіти УРСР

16. Поліпшити діяльність обласних інститутів удосконалення вчителів як центрів науково-методичної роботи з усіма категоріями педагогів шкіл, позашкільних і дошкільних закладів. Зміцнити методичні кабінети кваліфікованими методистами. Подавати допомогу міським і районним відділам народної освіти у вдосконаленні роботи серпневих і січневих учительських конференцій як важливого засобу підвищення теоретичного рівня і методичної майстерності вчителів.

Здійснити протягом 1978 - 1982 років заходи, спрямовані на забезпечення обласних інститутів удосконалення вчителів і методичних кабінетів необхідними приміщеннями, гуртожитками, сучасним обладнанням та дидактичними посібниками.

Міносвіти УРСР, облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми

17. Піднести рівень навчально-виховного процесу в педагогічних навчальних закладах, посилити його ідейно-теоретичну спрямованість, звертаючи особливу увагу на підготовку молодих спеціалістів до виховної роботи в школі, забезпечити більш раціональне їх використання і закріплення. Проводити систематичну і цілеспрямовану роботу по вихованню у студентів і учнів глибокої поваги до професії вчителя, почуття громадянського обов'язку і відповідальності за роботу в школі.

Поліпшити добір молоді до вищих педагогічних навчальних закладів, збільшити прийом юнаків до цих закладів. Розширити до 2 тисяч чоловік щорічний позаконкурсний прийом до педінститутів молоді з сільської місцевості.

Міносвіти УРСР, Мінвуз УРСР, Держплан УРСР, ЦК ЛКСМУ

18. Пункт 18 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 14.06.89 р. N 159)

19. Посилити допомогу школі в організації естетичного виховання учнів. Створити широку мережу мистецьких та кіно-лекторіїв для учнівської молоді, консультаційних пунктів для вчителів музики і образотворчого мистецтва. Встановити дійове шефство творчих працівників над колективами учнівської художньої самодіяльності.

Розробити і затвердити до 1 вересня 1978 р. план спільної роботи Міносвіти УРСР, Мінкультури УРСР, Держкіно УРСР, Держтелерадіо УРСР, правлінь творчих спілок і товариств республіки по підвищенню ефективності ідейно-естетичного впливу художніх творів, театральних вистав, концертів, кіно, радіо і телебачення на формування в учнівської молоді високих морально-етичних норм.

Міносвіти УРСР, Мінкультури УРСР, Держкіно УРСР, Держтелерадіо УРСР, правління творчих спілок і товариств республіки

20. З метою підвищення рівня художньої освіти і фізичного розвитку молодших школярів, викладання образотворчого мистецтва, музики і співів, фізкультури в I - III класах у міру створення необхідних умов передавати вчителям старших класів середніх і восьмирічних шкіл, які мають спеціальну освіту. Провести відповідну підготовчу роботу по забезпеченню шкіл кадрами педагогів, обладнанням і навчальними посібниками.

Міносвіти УРСР, Держкомвидав УРСР, Держплан УРСР

21. Розробити і здійснити протягом 1978 - 1983 років додаткові заходи по дальшому розвитку і вдосконаленню роботи шкіл і класів з продовженим днем, розширенню мережі підготовчих класів для дітей шестирічного віку, зміцненню їх навчально-матеріальної бази, особливо в сільській місцевості.

Облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми, Міносвіти УРСР, Держплан УРСР

22. Поліпшити діяльність всіх інтернатних закладів, виявляючи особливе піклування про дітей, які залишились без опіки батьків. Забезпечити виконання встановлених постановою Ради Міністрів УРСР від 12 січня 1978 р. N 26 (Постанова N 26) завдань по створенню спеціальних шкіл-інтернатів для таких дітей.

Не допускати використання будинків шкіл-інтернатів не за прямим призначенням.

Облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми, Міносвіти УРСР

23. Розробити до 1 липня 1978 р. і здійснити заходи по охороні здоров'я і фізичному розвитку школярів, передбачивши регулярне проведення медичних оглядів дітей, поліпшення санітарно-гігієнічного стану шкіл, організацію систематичної профілактики дитячих захворювань, масову участь школярів у фізкультурі і спорті, оснащення шкіл обладнанням і розширення виробництва спортивного одягу і взуття.

Міністерство охорони здоров'я УРСР, Спорткомітет УРСР, Міносвіти УРСР, Мінлегпром УРСР, Укрпрофрада, ЦК ЛКСМУ, облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми

24. Завершити протягом 1978 - 1980 років запровадження гарячого харчування для учнів середніх і восьмирічних шкіл. Забезпечити виконання завдань по приросту мережі підприємств громадського харчування в загальноосвітніх школах відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 22 вересня 1977 р. N 489.

Розширювати в містах і робітничих селищах мережу базових підприємств громадського харчування для постачання шкільним їдальням та буфетам напівфабрикатів, готових кулінарних виробів та інших продуктів. Збільшити виробництво продуктів харчування дитячого асортименту в дрібній розфасовці для шкільних їдалень.

Розвивати і заохочувати шефську допомогу промислових підприємств, радгоспів і колгоспів в організації харчування учнів,

Мінторг УРСР, Укоопспілка, Мінсільгосп УРСР, Мінхарчопром УРСР, Мінм'ясомолпром УРСР, Міносвіти УРСР, облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми

25. Розвивати творчу ініціативу і активність комсомольських і піонерських організацій шкіл по вихованню у молоді відповідального й свідомого ставлення до навчання і праці. Виховувати школярів в дусі комуністичної ідейності, революційних, трудових і бойових традицій радянського народу, неухильного додержання моральних норм дисципліни і порядку, поваги до старших, прищеплювати бережне ставлення до соціалістичної власності і природи. Більше дбати про організацію вільного часу дітей і підлітків, залучати учнівську молодь до занять спортом, туризмом, художньою і технічного творчістю.

ЦК ЛКСМУ, обкоми комсомолу

26. Активніше сприяти більш раціональній організації праці вчителів, охороні їх здоров'я, поліпшенню побуту, житлових умов, відпочинку і культурного дозвілля. Забезпечити виконання заходів по дальшому поліпшенню житлово-побутових умов, медичного обслуговування і оздоровлення працівників народної освіти, визначених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 26 вересня 1977 р. N 493.

Міносвіти УРСР, Укрпрофрада, облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми

27. В пресі, по радіо і телебаченню широко і переконливо пропагувати досягнення системи народної освіти, передовий педагогічний досвід, всемірно сприяти зміцненню авторитету школи і вчителя.

Редакції республіканських, обласних газет, Держтелерадіо УРСР, РАТАУ

28. Спрямувати зусилля органів народної освіти, партійних, радянських, профспілкових і комсомольських організацій, трудових колективів на дальший розвиток і вдосконалення загальної обов'язкової середньої освіти. Створювати атмосферу загальної заінтересованості і уваги до потреб школи, всемірно сприяти педагогічним колективам в організації навчально-виховного процесу, трудової підготовки і профорієнтації учнів. Широко розвивати починання і досвід партійної організації міста Києва по комплексному вирішенню питань поліпшення виховання, навчання і оздоровлення дітей.

Добиватися, щоб набуті в школі знання стали міцною основою марксистсько-ленінського світогляду молоді, радянського патріотизму і пролетарського інтернаціоналізму. Неухильно прищеплювати підростаючому поколінню принципи і норми комуністичної моралі. Активніше залучати до участі у виховній роботі з школярами передовиків промислового і сільськогосподарського виробництва, ветеранів праці і Великої Вітчизняної війни, лекторів і пропагандистів. Повсюдно організувати педагогічну освіту батьків, добиватись єдності зусиль у вихованні дітей з боку сім'ї, школи і громадськості.

Посилити увагу до роботи первинних партійних організацій шкіл, до їх організаційного зміцнення і зростання за рахунок прийому в партію кращих учителів, вихователів і піонервожатих. Залучати педагогічних працівників шкіл до навчання в системі марксистське-ленінської освіти.

Обкоми, міськкоми і райкоми Компартії України

 

Додаток N 1
до заходів, затверджених постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 31 січня 1978 р. N 63

ЗАВДАННЯ
по створенню в 1978 - 1983 роках міжшкільних навчально-виробничих комбінатів трудового навчання і профорієнтації учнів

Області

Наявна кількість комбінатів

Буде додатково створено

Всього

1978 р.

1979 р.

1980 р.

1981 р.

1982 р.

1983 р.

Всього по УРСР

164

73

97

96

62

63

64

619

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька

4

3

3

4

4

5

5

28

Волинська

1

1

2

2

2

2

2

12

Ворошиловградська

15

2

1

5

-

1

-

24

Дніпропетровська

15

7

7

10

1

2

2

44

Донецька

14

2

5

5

3

4

5

38

Житомирська

3

2

4

2

1

1

2

15

Закарпатська

3

2

4

2

2

3

2

18

Запорізька

8

2

3

4

4

3

3

27

Івано-Франківська

5

1

2

2

2

1

-

13

Київська

5

4

5

6

2

4

4

30

Кіровоградська

10

4

6

6

-

-

-

26

Кримська

4

1

2

4

5

4

3

23

Львівська

2

6

3

3

5

5

5

29

Миколаївська

7

3

6

6

1

1

-

24

Одеська

9

4

4

3

4

5

6

35

Полтавська

4

1

4

1

2

3

3

18

Ровенська

5

1

2

1

3

2

2

16

Сумська

3

3

3

3

3

1

2

18

Тернопільська

5

5

5

5

4

3

2

29

Харківська

6

4

6

7

5

3

4

35

Херсонська

10

6

5

2

1

1

1

26

Хмельницька

2

2

2

2

3

3

3

17

Черкаська

11

3

7

5

-

-

-

26

Чернівецька

2

-

1

1

1

3

2

10

Чернігівська

8

2

3

4

3

2

4

26

м. Київ

3

2

1

1

1

1

2

11

м. Севастополь

-

-

1

-

-

-

-

1

 

Додаток N 2
до заходів, затверджених постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 31 січня 1978 р. N 63

ЗАВДАННЯ
по створенню в 1978 - 1983 роках стаціонарних таборів праці і відпочинку

Область

Наявна кількість стаціонарних таборів

Буде створено

Всього

1978 р.

1979 р.

1980 р.

1981 р.

1982 р.

1983 р.

Всього по УРСР

332

150

187

190

114

111

104

1188

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька

-

5

5

5

5

7

6

33

Волинська

-

4

3

3

2

2

1

15

Ворошиловградська

44

15

15

15

4

-

1

94

Дніпропетровська

47

9

5

6

5

3

4

79

Донецька

37

9

21

23

6

5

13

114

Житомирська

-

3

8

12

11

10

10

54

Закарпатська

-

-

2

6

1

4

4

17

Запорізька

21

8

9

10

7

6

6

67

Івано-Франківська

1

-

-

1

2

2

3

9

Київська

6

1

7

10

5

2

4

35

Кіровоградська

3

7

5

8

4

6

5

38

Кримська

8

5

5

6

8

10

8

50

Львівська

1

3

5

6

4

4

3

26

Миколаївська

36

-

18

15

8

9

-

86

Одеська

21

20

12

6

6

6

6

77

Полтавська

3

6

10

5

6

8

7

45

Ровенська

-

-

2

3

3

4

4

16

Сумська

14

4

3

4

3

3

3

34

Тернопільська

-

5

5

5

4

3

-

22

Харківська

5

5

6

3

4

5

4

32

Херсонська

24

15

8

11

4

3

3

68

Хмельницька

-

1

1

2

2

2

3

11

Черкаська

22

7

15

5

4

3

-

56

Чернівецька

1

-

2

2

1

2

3

11

Чернігівська

-

3

4

6

4

1

2

20

м. Київ

38

14

10

11

-

-

-

73

м. Севастополь

-

1

1

1

1

1

1

6

 

Додаток N 3
до заходів, затверджених постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 31 січня 1978 р. N 63

ЗАВДАННЯ
по випуску вчителів праці з педагогічних інститутів та педагогічних училищ на 1979 - 1983 роки

/чоловік/

 

1979 р.

1980 р.

1981 р.

1982 р.

1983 р.

Всього по УРСР

1660

1690

1730

1820

1890

в тому числі:

 

 

 

 

 

з вищою педагогічною освітою

680

810

900

1050

1170

з середньою педагогічною освітою

980

880

830

770

720

 

Додаток N 4
до заходів, затверджених постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 31 січня 1978 р. N 63

ПЛАН
розвитку мережі вечірніх (змінних) шкіл та їх філіалів на підприємствах, в колгоспах і радгоспах протягом 1978 - 1983 років

Області

Відкрити додатково

шкіл

філіалів

Всього по УРСР

15

616

в тому числі:

 

 

Вінницька

-

28

Волинська

-

19

Ворошиловградська

-

36

Дніпропетровська

-

41

Донецька

-

37

Житомирська

-

15

Закарпатська

2

16

Запорізька

-

34

Івано-Франківська

-

17

Київська

1

28

Кіровоградська

3

22

Кримська

1

14

Львівська

2

29

Миколаївська

-

38

Одеська

2

36

Полтавська

-

25

Ровенська

1

20

Сумська

-

29

Тернопільська

-

13

Харківська

-

32

Херсонська

-

14

Хмельницька

-

12

Черкаська

-

14

Чернівецька

1

12

Чернігівська

2

10

м. Київ

-

18

м. Севастополь

-

7

 

Додаток N 5
до заходів, затверджених постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 31 січня 1978 р. N 63

ПЛАН
перепідготовки директорів середніх і восьмирічних шкіл та їх заступників на факультетах підвищення кваліфікації при педінститутах і університетах

(чоловік)

Назва педінститутів і університетів

Перепідготовити

1978 р.

1979 р.

1980 р.

1981 р.

1982 р.

1983 р.

Всього по УРСР

2000

2400

3000

3600

4200

4800

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

Київський педагогічний інститут

500

600

600

600

600

600

Запорізький педагогічний інститут

500

600

600

600

600

600

Харківський педагогічний інститут

500

600

600

600

600

600

Івано-Франківський педагогічний інститут

500

600

600

600

600

600

Вінницький педагогічний інститут

-

-

600

600

600

600

Луцький педагогічний інститут

-

-

-

600

600

600

Сімферопольський державний університет

-

-

-

-

600

600

Ворошиловградський педагогічний інститут

-

-

 

-

-

600

 




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали