РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 17 квітня 1978 р. N 204

Київ

Про заходи по поліпшенню обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства

Постанова втратила чинність(згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 15 вересня 1988 року N 278)

Рада Міністрів Української РСР відмічає, що Міністерство житлово-комунального господарства УРСР разом з виконкомами місцевих Рад народних депутатів, керуючись рішеннями XXV з'їду КПРС і XXV з'їзду Компартії України, проводить роботу по дальшому розвитку господарства і поліпшенню обслуговування населення, що забезпечило виконання державного плану і соціалістичних зобов'язань двох років п'ятирічки. В 1977 році понад план виконано робіт і надано комунально-побутових послуг населенню на 85 млн. крб., одержано надпланових прибутків 12,4 млн. карбованців.

Проте в організації роботи підприємств житлово-комунального господарства по поліпшенню обслуговування населення мають місце істотні недоліки. Наявні резерви і можливості використовуються не повністю, якість послуг не завжди відповідає зрослим вимогам. Дев'ять областей - Ворошиловградська, Київська, Кримська, Львівська, Полтавська, Ровенська, Сумська, Черкаська, Чернігівська не виконали плану надання побутових послуг населенню і недодали послуг на 1,0 млн. карбованців.

На ряді підприємств і в житловому фонді мають місце втрати води і газу в мережах, недобору виручки на міськелектротранспорті, повернення рухомого складу з лінії через технічну несправність.

Є недоліки в проведенні капітального і поточного ремонту житлового фонду та утриманні його в належному технічному стані, відпущені на цю мету кошти часто використовуються не за призначенням.

Багато жилих будинків після капітального ремонту приймаються з великою кількістю недоробок, при низькій якості робіт, з перевищенням нормативних строків ремонту. Не створено у необхідній кількості маневрений відселенський житловий фонд.

Потреба в ремонтах об'єктів житлово-комунального господарства не задовольняється. Стан матеріально-технічної бази ремонтних та експлуатаційних організацій і невисокий рівень оснащеності їх в значній мірі стримують технічний прогрес у галузі.

Деякими підприємствами і організаціями порушуються ціни і тарифи на продукцію і послуги.

Міністерство житлово-комунального господарства УРСР, будівельні міністерства, виконкоми місцевих Рад народних депутатів не забезпечили повне виконання планів по введенню в дію потужностей по водопостачанню, каналізації, готелів.

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Зобов'язати Міністерство житлово-комунального господарства УРСР, виконкоми обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів:

усунути наявні недоліки в роботі підпорядкованих підприємств і організацій по комунально-побутовому обслуговуванню населення;

здійснити в 1978 - 1980 роках додаткові організаційно-технічні заходи, спрямовані на поліпшення обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, згідно з додатком N 1;

повніше використовувати наявні можливості для розширення обсягів і видів комунальних послуг, підвищення ефективності виробництва на основі прискорення науково-технічного прогресу, забезпечення безумовного виконання завдань, по реалізації побутових послуг, поліпшення якості виконання завдань, організації зразкового обслуговування населення, створення умов надання послуг, зручних для населення. Забезпечити розширення і зміцнення матеріально-технічної бази, більш ефективне використання основних фондів;

поліпшити якість, скоротити строки і знизити собівартість капітального ремонту житлового фонду; значно розширити впровадження диспетчеризації і автоматизації контролю роботи інженерного устаткування в жилих будинках, створити необхідний маневрений відселенський фонд для забезпечення виконання комплексного капітального ремонту житла;

посилити контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємств житлово-комунального господарства, здійсненням заходів по зменшенню втрат води і газу в мережах, виручки на міському електротранспорті, економії матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів, за ефективним і цільовим використанням коштів, що виділяються на капітальний ремонт житлового фонду та благоустрій міст і селищ.

2. Зобов'язати Міністерство будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерство промислового будівництва УРСР, Міністерство монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР, Міністерство сільського будівництва УРСР забезпечити безумовне виконання завдань по спорудженню в 1978 - 1980 роках об'єктів комунального господарства і особливо водопровідно-каналізаційних, газорозподільних станцій та готелів.

3. Держплану УРСР починаючи з 1979 року доводити план по побутовому обслуговуванню населення житлово-комунальним підприємствам і організаціям через Міністерство житлово-комунального господарства УРСР, а також облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми. Встановлювати на роботи по ремонту і будівництву житла за замовленнями населення окремо показники з праці і фонду заробітної плати, виходячи з специфіки робіт.

ЦСУ УРСР у встановленому порядку вирішити питання про внесення відповідних змін в статистичну звітність.

4. Держплану УРСР і Головпостачу УРСР вишукати можливості збільшення поставок в 1978 і наступних роках п'ятирічки матеріалів, автомашин, механізмів для експлуатаційних потреб, а також для виконання робіт за заявками населення, санітарно-технічного устаткування, метласької плитки, високоякісних шпалер, лінолеуму, паркету, білила в кількостях згідно з додатком N 2.

5. Держплану УРСР, Міністерству житлово-комунального господарства УРСР разом з Дніпропетровським, Донецьким, Львівським, Одеським, Харківським облвиконкомами і Київським міськвиконкомом з метою кращого використання потужностей заводів по капітальному ремонту рухомого складу міського електротранспорту, централізованого виготовлення запасних частин до 1 вересня 1978 р. розробити і внести відповідні пропозиції про передачу зазначених заводів у відання промислового об'єднання "Укркомунмаш" Міністерства житлово-комунального господарства УРСР.

6. Міністерству житлово-комунального господарства УРСР розробити в 1978 році за погодженням з відповідними організаціями нормативи витрат основних матеріалів і запчастин на ремонт та утримання рухомого складу міського електротранспорту.

7. Міністерству житлово-комунального господарства УРСР поліпшити роботу по впорядкуванню цін і тарифів на послуги, посилити внутрівідомчий контроль за дотриманням державної дисципліни цін.

Дозволити Міністерству житлово-комунального господарства УРСР утворити в складі центрального апарату Міністерства відділ цін в межах встановленої йому чисельності центрального апарату.

8. Держплану УРСР, Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Міністерству житлово-комунального господарства УРСР до 1 січня 1979 р. розглянути в установленому порядку питання організації підготовки спеціалістів з вищою освітою по промисловому квітникарству і зеленому будівництву міст і населених пунктів.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 35

 

Додаток N 1
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 17 квітня 1978 р. N 204

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ
по поліпшенню обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства на 1978 - 1980 роки

Заходи

Строк виконання /роки/

Виконавці

За рахунок виконання організацій-но-технічних та інженерно-економічних заходів, підвищення ефективності виробництва і якості робіт, раціонального використання економічних і матеріально-технічних ресурсів, прискорення науково-технічного прогресу, інтенсифікації виробництва, зростання продуктивності праці і посилення режиму економії, додатково надати послуги і виконати роботи на 80 млн. крб.

1978

Облвиконкоми, Мінжитлокомунгосп УРСР

I. Житлове господарство

Довести план проведення комплексного капітального ремонту житлового фонду до 65 проц.

1980

- " -

Створити 60 об'єднань диспетчерських служб по контролю за інженерним обладнанням

1978 - 1980

- " -

Провести диспетчеризацію ліфтів в кількості:

 

- " -

1200 ліфтів

1978

 

1500 - " -

1979

 

1850 - " -

1980

 

Укрупнити експлуатаційно-житлові організації для поліпшення обслуговування населення шляхом створення 28 житлових експлуатаційних об'єднань

1978 - 1980

- " -

Проводиш огляди-конкурси технічного стану житлового фонду в містах і селищах міського типу

1978 - 1980

Облвиконкоми, Мінжитлокомунгосп УРСР

II. Міськелектротрансрорт

Підвищити рівень регулярності руху трамваїв і тролейбусів за рахунок зменшення запізнень випуску рухомого складу з парку і вибуття з руху по технічній несправності б середньому по республіці на 3 проц., за рахунок чого перевезти понад план 70 млн. чоловік

1978

- " -

Знижувати щороку повернення з маршрутів трамвайних вагонів по технічній несправності на 5 проц. і тролейбусних машин на 10 процентів

1978 - 1980

- " -

Замінити морально застарілий рухомий склад міськелектротранспорту

 

Мінжитлокомунгосп УРСР

400 одиниць

1978

 

450 - " -

1979

 

500 - " -

1980

 

Перевести на роботу по системі "Багатьох одиниць" по трамваю і тролейбусу:

 

Облвиконкоми, Мінжитлокомунгосп УРСР

15 поїздів

1978

 

20 - " -

1979

 

25 - " -

1980

 

Впровадити напівавтоматичні каси для продажу абонементних талонів на зупинках маршрутів міськелектротранспорту в кількості 500 одиниць

1978 - 1980

- " -

III. Водопровідно-каналізаційне господарство

За рахунок впровадження прогресивної технології очистки води, вибору оптимальних режимів роботи діючих і нових споруд,насосних станцій, поліпшення обслуговування водопровідних мереж і споруд, своєчасного усунення аварій і зниження втрат води на 0,02 проц. у водопровідних мережах збільшити її реалізацію:

 

облвиконкоми. Мінжитлокомунгосп Ур

на 40 млн. куб. м

1976

 

на 50 - " -

1979

 

на 60 - " -

1980

 

Впровадити більш прогресивні методи проведення бактеріологічних аналізів за допомогою мембранних фільтрів власного виробництва в містах республіки

 

- " -

56 міст

1976

 

60 - " -

1979

 

80 - " -

1980

 

Виготовити на підприємствах галузі та впровадити у виробництво 15 машин для гідродинамічної промивки каналізаційних мереж з метою термінового усунення неполадок в їх роботі та виключення важкої непродуктивно ї праці робітників

1978 - 1980

- " -

IV. Побутове обслуговування населення

Забезпечити збільшення обсягу комунально-побутових послуг за рахунок розширення їх на 36 видів

1978
1980

- " -

Створити в обласних центрах спеціалізовані управління /дільниці/ для виконання робіт по ремонту будівництву житла на замовлення населення

1978
1980

- " -

Поліпшити якість обслуговування населення в готелях за рахунок збільшення рівня механізації праці горничних в готелях і впровадження

1978
1980

- " -

750 візків, 2000 пилососів і полотерів для прибирання приміщень, а також розширити асортимент послуг на 3 проценти

 

 

Впровадити централізовану службу прийняття та розміщення приїжджих в 20 готелях республіки за Досвідом готелю "Славутич" у м. Києві

1978
1980

Облвиконкоми, Мінжитлокомунгосп УРСР

Організувати бюро комплексного ритуального обслуговування в 40 великих містах республіки

1978
1980

Мінжитлокомунгосп УРСР

Для поліпшення обслуговування населення зрідженим газом:

 

- " -

збудувати 47 пунктів по обміну та газонаповнюванню балонів, в тому числі:

 

 

14 пунктів

1978

 

17 - " -

1979

 

16 - " -

1980

 

збільшити парк ємкостей для зрідженого газу газорозподільних станцій на 6400 куб. м, в тому числі:

 

- " -

1000 куб. м

1978

 

2700 - " -

1979

 

2700 - " -

1980

 

Щороку освоювати на підприємствах Укркомунмашу по 2 види товарів народного споживання

1978
1980

- " -

V. По зеленому будівництву

Збільшити вихід квіткової продукції з кожного кв. метра закритого грунту в 1,5 раза та довести зріз квітів до 80 млн. штук на кінець п'ятирічки

1978
1980

Облвиконкоми, Мінжитлокомунгооп УРСР

Збільшити вирощування посадочного матеріалу укорінених живців ремонтантної гвоздики в 2 рази і довести зріз квітів до 12 млн. штук на кінець п'ятирічки

I960

Облвиконкоми, Мінжитлокомунгосп УРс

Створити нові зелені насадження, озеленити територію забудов та міст відпочинку в обсязі 12000 га, провести ландшафтну реконструкцію міських зелених насаджень на площі 5100 га. Збудувати 350 тис. кв. м оранжерей

1978 - 1980

- " -

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

Додаток N 2
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 17 квітня 1978 р. N 204

ВІДОМІСТЬ
матеріалів, які виділяються додатково Мінжитлокомунгоспу УРСР в 1978 році Головпостачем УРСР для експлуатаційних потреб та виконання робіт за заявками населення

Назва матеріалів

Одиниця виміру

Кількість

Постачальник

Балони кисневі

штук

150

Укрголовметал

Сіль кухонна

тонн

3000

Укрголоврадіо

Білило

- " -

10

Укрголовхім

Рукави напірні від 6 до 13 мм

метрів

1000

- " -

Унітази

штук

2000

Укрголовбудматеріали

Умивальники

- " -

2000

- " -

Крани-змішувачі

- " -

1000

- " -

Бачки змивні -

- " -

1000

- " -

Раковини

- " -

1000

- " -

Крани водорозбірні

- " -

1000

- " -

Крани триходові

- " -

100

- " -

Деревношаровий пластик

тонн

2

Укрголовліспапір

Шпон лущений

куб. м

50

- " -

Шпон струганий

- " -

10

- " -

Металообробний інструмент

тис. крб.

30

Укрголовверстатоінструмент

Алмазні сегментні круги

карат

2000

- " -

Електроустановочні вироби

тис. штук

59

Укрголовелектро

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали