РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 15 червня 1979 р. N 302

Київ

Про заходи по поліпшенню організації заготівель шкіряної та шубно-хутрової сировини і підвищенню її якості

Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Ради Міністрів Української РСР від 27 серпня 1985 року N 328, від 15 вересня 1988 року N 278

З метою поліпшення організації заготівель шкіряної та шубно-хутрової сировини і підвищення її якості та на виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 28 травня 1979 р. N 477 Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР, Укоопспілці, Міністерству заготівель УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам розробити і здійснити заходи по поліпшенню організації заготівель шкіряної і шубно-хутрової сировини, виходячи з необхідності максимального продажу державі цієї сировини, що одержують в колгоспах, радгоспах, інших сільськогосподарських підприємствах і організаціях та в особистих підсобних господарствах громадян.

2. Облвиконкомам, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР:

передбачати в 1980 - 1985 роках завдання по будівництву в радгоспах та інших державних сільськогосподарських підприємствах і організаціях скотозабійних пунктів і об'єктів для первинної обробки та зберігання шкіряної і шубно-хутрової сировини, а також виділення матеріально-технічних ресурсів для забезпечення будівництва таких об'єктів у колгоспах;

організувати необхідний контроль за здійсненням у колгоспах, радгоспах та інших сільськогосподарських підприємствах і організаціях знімання шкур з усіх туш тварин, що забиваються на внутрігосподарські потреби, а також з тварин, які загинули від незаразних захворювань /не допускаючи стрижки вовняного покриву з шкур овець/, і за своєчасним продажем цих шкур підприємствам споживчої кооперації.

3. Облвиконкомам і Укоопспілці:

передбачати в 1980 - 1985 роках завдання по будівництву в районних центрах і селищах міського типу скотозабійних пунктів та об'єктів для первинної обробки і зберігання шкіряної і шубно-хутрової сировини;

розширити практику приймання від колгоспів, радгоспів, інших сільськогосподарських підприємств і організацій та громадян худоби для забою і первинної її обробки на скотозабійних пунктах, з доставкою худоби до місця забою транспортом підприємств і організацій, яким належать ці пункти;

поліпшити підготовку і перепідготовку кадрів забійників худоби підприємств споживчої кооперації, колгоспів, радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств і організацій, а також подавати необхідну допомогу в організації роботи скотозабійних пунктів і боєнських майданчиків у колгоспах і радгоспах;

забезпечити в 1979 - 1985 роках укомплектування скотозабійних пунктів і боєнських майданчиків колгоспів, радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств і організацій кваліфікованими забійниками худоби і оснащення цих пунктів і боєнських майданчиків обладнанням та інвентарем, що забезпечує якісну обробку продуктів і сировини, які одержують при забої худоби.

4. Облвиконкомам, Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству заготівель УРСР розробити і здійснити в 1979 - 1985 роках заходи по переходу на приймання худоби безпосередньо в колгоспах, радгоспах та інших сільськогосподарських підприємствах і організаціях і на здійснення централізованого вивезення її транспортом підприємств м'ясної промисловості і заготівельних організацій.

5. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Головплодвинпрому УРСР і облвиконкомам забезпечити контроль за додержанням керівниками колгоспів, радгоспів та. інших сільськогосподарських підприємств і організацій вимоги, що забороняє стрижку овець за два місяці до здачі їх на забій.

6. Рекомендувати організаціям Укоопспілки створити в складі заготівельних контор, що знаходяться в районах з розвиненим тваринництвом, спеціальні підрозділи по закупках шкіряної, шубно-хутрової сировини і вовни. Держплану УРСР і Міністерству фінансів УРСР збільшити Укоопспілці граничні асигнування на утримання працівників апарату зазначених підрозділів.

7. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР розробити і здійснити в 1979 - 1985 роках:

комплекс зоотехнічних і ветеринарних заходів, спрямованих на поліпшення утримання худоби, посилення охорони сільськогосподарських тварин від інфекційних захворювань і падежу, а також на запобігання шкірним захворюванням і травматичним пошкодженням шкіряного покриву тварин у колгоспах, радгоспах та інших сільськогосподарських підприємствах і організаціях;

біолого-зоотехнічні заходи, спрямовані на зміцнення лицьового шару шкіряного покриву овець тонкорунних порід і поліпшення на цій основі якості хутрової овчини.

8. Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР:

забезпечити підвищення якості шкіряної і шубно-хутрової сировини за рахунок удосконалення технології знімання шкур з туш тварин, а також поліпшення первинної обробки, консервування, зберігання і транспортування цієї сировини;

створити на підприємствах м'ясної промисловості належні умови для передзабійного утримання тварин /організація водопою, утримання худоби окремими партіями та інш./, а також забезпечити своєчасну їх переробку;

забезпечити в 1980 - 1985 роках на підвідомчих підприємствах будівництво і реконструкцію шкуроконсервувальних цехів, об'єктів для первинної обробки і зберігання шкіряної та шубно-хутрової сировини і оснащення їх сучасним обладнанням.

9. Міністерству легкої промисловості УРСР забезпечити:

своєчасне приймання всієї шкіряної і шубно-хутрової сировини, що надходить, належне її зберігання і якісну переробку;

розробити і здійснити додаткові заходи по збільшенню виробництва, розширенню асортименту та поліпшенню якості товарів з шкіряної і шубно-хутрової сировини.

10. Пункт 10 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 15.09.88 р. N 278)

11. Довести до відома міністерств, відомств УРСР і облвиконкомів, що Рада Міністрів СРСР постановою від 28 травня 1979 р. N 477:

1) Встановила, що починаючи з 1 січня 1980 р. колгоспам, радгоспам та іншим сільськогосподарським підприємствам і організаціям за продаж підприємствам споживчої кооперації не менше 95 процентів шкіряної і шубно-хутрової сировини, що утворюється в господарствах від забою худоби на внутрігосподарські потреби і падежу тварин від незаразних захворювань, виплачується надбавка в розмірі 30 процентів вартості проданої сировини.

Міністерству заготівель СРСР разом з Міністерством сільського господарства СРСР, Міністерством легкої промисловості СРСР, Міністерством фінансів СРСР і Центроспілкою доручено в 3-місячний строк розробити і затвердити інструкцію про порядок виплати вказаної надбавки.

2) Доручила Міністерству сільського господарства СРСР і Центроспілці разом з Державним комітетом СРСР по праці і соціальних питаннях і Міністерством фінансів СРСР розробити в 3-місячний строк заходи, спрямовані на підвищення матеріальної заінтересованості працівників радгоспів, інших сільськогосподарських підприємств і організацій та підприємств споживчої кооперації, а також колгоспників, зайнятих на роботах по забою худоби, зніманню шкур, первинній обробці і зберіганню їх.

3) Зобов'язала Міністерство м'ясної і молочної промисловості СРСР і Міністерство сільського господарства СРСР разом з Центроспілкою, Міністерством заготівель СРСР і Міністерством легкої промисловості СРСР розробити та до 1 січня 1980 р. подати Державному комітету СРСР по стандартах пропозиції про внесення змін у стандарти на шкіряну і шубно-хутрову сировину, маючи на увазі встановити чіткі ознаки визначення сортності цієї сировини та спростити її сортування.

Державному комітету СРСР по стандартах доручено розглянути подані пропозиції і внести в установленому порядку необхідні зміни в стандарти на шкіряну і шубно-хутрову сировину.

4) Зобов'язала Міністерство легкої промисловості СРСР забезпечити переробку на підприємствах хутрової промисловості нестандартних хутрових овчин з вовною довжиною менше 10 мм.

5) Підпункт 5 пункту 11 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 27.08.85 р. N 328)

6) Дозволила заготівельним організаціям споживчої кооперації провадити в 1979 - 1980 роках відрахування на будівництво та реконструкцію скотозабійних пунктів і складів для зберігання тваринницької сировини в розмірі 2 процентів вартості заготовленої /за закупочними цінами/ і відвантаженої підприємствам легкої промисловості шкіряної та шубно-хутрової сировини, з стягуванням сум цих відрахувань з споживачів зазначеної сировини понад встановлені норми накладних витрат і нагромаджень.

7) Встановила з 1 січня 1980 р. закупочні ціни на тонкорунні, напівтонкорунні і півгрубі овчини IV сорту, що мають зваляність або теклість вовни на площі 50 процентів і більше, а також переслід вовни на відстані до 10 міліметрів від основи волосу, на 20 процентів нижче закупочних цін, установлених на тонкорунні, напівтонкорунні і півгрубі /вовняні і напіввовняні/ стандартні хутрові овчини IV сорту.

Державному комітету СРСР по цінах доручено внести в прейскурант закупочних цін на шкіряну сировину, шубну і хутрову овчину відповідні зміни.

8) Виділила додатково в 1979 році Центроспілці за рахунок резерву Ради Міністрів СРСР 300 вантажних автомобілів /шасі/ для перевезення шкіряної і шубно-хутрової сировини підприємствами і організаціями споживчої кооперації.

9) Державному комітету СРСР по цінах доручила розглянути разом з Міністерством фінансів СРСР, Міністерством заготівель СРСР, Міністерством сільського господарства СРСР, Міністерством легкої промисловості СРСР, Міністерством м'ясної і молочної промисловості СРСР і Центроспілкою питання про удосконалення закупочних і оптових цін на шкіряну та шубно-хутрову сировину, маючи на увазі стимулювати збільшення ресурсів цієї сировини і поліпшення її якості. Пропозиції з цього питання подати до 1 січня 1980 р. Раді Міністрів СРСР.

10) Зобов'язала ЦСУ СРСР розглянути разом з Міністерством сільського господарства СРСР, Міністерством заготівель СРСР і Центроспілкою питання про встановлення квартальної та річної статистичної звітності колгоспів і радгоспів про використання ресурсів шкіряної та шубно-хутрової сировини.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 22

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали