РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 31 травня 1979 р. N 276

Київ

Про заходи по поліпшенню використання вантажного автомобільного транспорту

Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 22 серпня 1991 року N 166

Рада Міністрів Української РСР відмічає, що міністерствами і відомствами республіки проведено роботу по підвищенню ефективності використання вантажного автотранспорту, зміцненню його виробничо-технічної бази, поліпшенню якості обслуговування підприємств і організацій при перевезенні народногосподарських вантажів. В Міністерстві м'ясної і молочної промисловості УРСР, Міністерстві енергетики і електрифікації УРСР, Міністерстві лісової і деревообробної промисловості УРСР, Міністерстві меліорації і водного господарства УРСР, Міністерстві побутового обслуговування населення УРСР та в деяких інших міністерствах і відомствах зменшилась кількість дрібних автогосподарств з чисельністю автомобілів від 1 до 9 одиниць.

Проте у використанні вантажного автотранспорту мають місце істотні недоліки. Так, в цілому по республіці коефіцієнт використання автомобілів за три роки десятої п'ятирічки залишився на рівні 1975 року, технічна готовність автопарку зменшилася, а середньодобова тривалість роботи вантажних автомобілів на лінії не перевищує 9,6 години. Незадовільно використовуються автопричепи, особливо на підприємствах Міністерства енергетики і електрифікації УРСР, Міністерства вугільної промисловості УРСР, Міністерства чорної металургії УРСР, де їх випуск на лінію не перевищує 50 процентів.

В перелічених міністерствах, а також в Міністерстві побутового обслуговування населення УРСР, Міністерстві сільського господарства УРСР, Міністерстві меліорації і водного господарства УРСР, Головплодвинпромі УРСР збільшились порівняно з 1975 роком порожні пробіги вантажних автомобілів.

Для міжміських перевезень вантажів продовжують залучатися вантажні автомобілі різних міністерств і відомств, зворотні рейси яких у значній мірі порожні. Перевіркою використання вантажного автотранспорту на підходах до м. Києва, проведеною в 1978 роді, тільки на московській та одеській автомагістралях виявлено понад 42 проценти незавантажених автомобілів, більшість яких належала Міністерству заготівель УРСР, Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР.

Міністерствами і відомствами УРСР повільно вирішуються питання про збільшення питомої ваги централізованих перевезень вантажів в загальному обсязі автомобільних перевезень. Незадовільно організовано централізований вивіз дрібних партій вантажів, внаслідок чого протягом останніх 10 років не зменшились обсяги самовивозу вантажів з баз та магазинів Держпостачу УРСР.

Особливо повільно зростають централізовані перевезення цегли, цементу, шиферу, нафтопродуктів.

З метою поліпшення використання вантажного автомобільного транспорту, більш повного задоволення потреб народного господарства республіки в перевезенні вантажів та зменшення транспортних витрат Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Міністерству автомобільного транспорту УРСР, міністерствам і відомствам, які мають вантажний автотранспорт:

розглянути в тримісячний строк на засіданнях колегій міністерств і відомств питання про підвищення ефективності використання відомчих вантажних автомобілів, причепів, напівпричепів і вжити заходів до поліпшення техніко-експлуатаційних показників роботи автопарку, технічного стану автотранспортних засобів;

добитися скорочення порожніх пробігів вантажних автомобілів і забезпечити виконання міжміських перевезень вантажів відомчим транспортом тільки за шляховими листами Міністерства автомобільного транспорту УРСР відповідно до Інструкції від 28 грудня 1977 р., затвердженої Міністерством фінансів СРСР, Держбанком СРСР і ЦСУ СРСР.

2. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам:

створити умови для розширення використання автомобільного транспорту при переключенні із залізничного транспорту нераціональних короткопробіжних перевезень вантажів, керуючись тимчасовою Інструкцією по плануванню і обліку короткопробіжних перевезень вантажів, що переключаються з залізничного на автомобільний транспорт, затвердженою 19 січня 1979 р. Міжвідомчою комісією по раціоналізації перевезень вантажів при Держплані СРСР;

активізувати роботу комісій по координації роботи різних видів транспорту при виконкомах обласних і міських Рад народних депутатів.

3. Встановити порядок, за яким починаючи з 1980 року підприємства і організації, що користуються послугами автомобільного транспорту загального користування, при укладанні договорів на перевезення вантажів повинні передбачати в них використання автомобілів:

у другу і третю зміни - в кількостях не менше: для промислових підприємств відповідно 35 і 15 процентів від рівня їх використання в першу зміну; для будівельних організацій - 40 і 20 процентів; для торговельних організацій - 40 і 10 процентів;

в суботні та недільні дні - не менше 60 і 35 процентів від обсягів перевезень у робочі дні тижня.

4. Міністерству автомобільного транспорту УРСР, Міністерству промисловості будівельних матеріалів УРСР, Міністерству будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР, Головнафтопостачу УРСР та іншим міністерствам і відомствам розглянути стан централізованих перевезень вантажів автомобільним транспортом та розробити погоджені заходи по їх дальшому розвитку.

5. Міністерству автомобільного транспорту УРСР і Держпостачу УРСР організувати до початку 1981 року завіз і вивіз вантажів тільки централізовано автотранспортом загального користування з баз матеріально-технічного постачання згідно з додатком N 1.

6. Міністерству автомобільного транспорту УРСР:

забезпечити дальший розвиток міжміських автомобільних перевезень за рахунок істотного скорочення цих перевезень відомчим автотранспортом і переключення нераціональних короткопробіжних перевезень з залізничного на автомобільний транспорт. Починаючи з 1980 року міжміські перевезення вантажів провадити по регулярних графіках, за винятком перевезень негабаритних великовагових вантажів та вантажів спеціального призначення;

продовжити роботу по розширенню сітки контрольно-диспетчерських пунктів по попутному завантаженню відомчого автотранспорту та обладнанню їх необхідними засобами зв'язку і автоматизованого оформлення товарно-транспортних документів;

збудувати та ввести в дію протягом 1979 - 1980 років вантажні автомобільні станції згідно з додатком N 2.

7. Міністерствам і відомствам УРСР разом з Міністерством автомобільного транспорту УРСР розширювати номенклатуру і обсяги перевезень вантажів, реалізація яких повинна провадитись безпосередньо з контейнерів, використовуючи при цьому досвід перевезень і торгівлі овочами, фруктами, баштанними культурами, та вжити відповідних заходів до впровадження і дальшого вдосконалення форм доставки вантажів без їх перевалки.

8. Зобов'язати Міністерство автомобільного транспорту УРСР і Держкомсільгосптехніку УРСР протягом 1979 - 1980 років розглянути конкретно по кожному сільському району республіки питання про організацію в одинадцятій п'ятирічці перевезень вантажів тільки автотранспортом загального користування або Держкомсільгосптехніки УРСР для всіх підприємств, організацій і установ незалежно від їх відомчого підпорядкування, з урахуванням транспортних зв'язків, які склалися в цьому районі відповідно до наявного парку вантажних автомобілів і їх виробничо-технічної бази.

9. Міністерству автомобільного транспорту УРСР створювати в обласних і великих промислових центрах республіки спеціалізовані бази механізації вантажно-розвантажувальних робіт для обслуговуванні дрібних підприємств і організацій.

Держплану УРСР і Держпостачу УРСР передбачати починаючи з 1980 року виділення Міністерству автомобільного транспорту УРСР вантажно-розвантажувальних механізмів для укомплектування зазначених баз.

10. Пункт 10 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 22.08.91 р. N 166)

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 34

 

Додаток N 1
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 31 травня 1979 р. N 276

ПЕРЕЛІК
баз матеріально-технічного постачання Держпостачу УРСР, на яких до початку 1981 року завіз і вивіз вантажів повинен бути організований тільки централізовано автотранспортом загального користування

Металобаза управління "Вінницяметалопостачзбут" /м. Вінниця/

База об'єднання "Дніпрометалопостач" /м. Дніпропетровськ/

База Горлівського відділення донецької контори "Металопостачзбут" /м. Горлівка Донецької області/

Запорізьке відділення об'єднання "Дніпрометалопостач" /м. Запоріжжя/

База чорних металів управління "Київметалопостачзбут" /м. Київ/

База управління "Київхімпостачзбут" /м. Київ/

Металобаза управління "Одесаметалопостачзбут" /м. Одеса/

Металобаза управління "Одесаметалопостачзбут" /м. Херсон/

Металобаза N 1 управління "Харківметалопостачзбут" /м. Харків/

Металобаза N 2 управління "Харківметалопостачзбут" /м. Харків/

База Родаківської універсальної контори /смт Родакове Слов'яносербського району Ворошиловградської області/

Металобаза N 3 управління "Харківметалопостачзбут" /м. Кременчук Полтавської області/

Безлюдівське управління складських поставок /смт Безлюдівка Харківського району Харківської області/

Металобаза управління "Львівметалопостачзбут" /м. Львів/

База управління "Сумихіммашпостачзбут" /м. Суми/

База Луцької універсальної контори матеріально-технічного постачання /м. Луцьк/

Металобаза управління "Львівметалопостачзбут" /м. Івано-Франківськ/

База Івано-Франківської універсальної контори матеріально-технічного постачання /м. Івано-Франківськ/

Скнилівське управління складських поставок /м. Львів/

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

Додаток N 2
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 31 травня 1979 р. N 276

ЗАВДАННЯ
Мінавтотрансу УРСР по будівництву вантажних автостанцій в 1979 - 1983 роках

Пункт будівництва, місто

Рік введення в дію

Ворошиловград

1979

Львів

1979

Київ

1980

Харків

1980

Мелітополь

1981

Чернігів

1981

Херсон

1983

Донецьк

1983

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали