Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про заходи щодо державної реєстрації прав на землі сільськогосподарського призначення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.05.2014

м. Київ

N 845/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 травня 2014 р. за N 568/25345

Про заходи щодо державної реєстрації прав на землі сільськогосподарського призначення

Відповідно до пунктів 3 (Указ N 395/2011), 9 Положення про Міністерство юстиції України (Указ N 395/2011), затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 395, з метою забезпечення та захисту прав і законних інтересів власників, користувачів земель сільськогосподарського призначення, сталого розвитку агропромислового комплексу та забезпечення державної реєстрації прав на землі сільськогосподарського призначення

НАКАЗУЮ:

1. Встановити, що державна реєстрація прав на землі сільськогосподарського призначення проводиться державними реєстраторами прав на нерухоме майно (далі - державні реєстратори) структурних підрозділів територіальних органів Міністерства юстиції України, що забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби України (далі - структурні підрозділи), за місцем розташування земельної ділянки, а також державними реєстраторами інших структурних підрозділів, які діють у межах відповідної області.

2. Структурні підрозділи, державні реєстратори яких проводитимуть державну реєстрацію прав на землі сільськогосподарського призначення в межах області, визначаються керівником реєстраційної служби головного управління юстиції у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, виходячи з виробничої необхідності, значного навантаження або тимчасової відсутності державних реєстраторів, шляхом прийняття відповідного наказу.

3. Реєстраційні, облікові справи або документи, що були видані, оформлені або отримані державним реєстратором (у разі коли реєстраційна справа відкрита за місцем розташування земельної ділянки), державні реєстратори інших структурних підрозділів, які діють у межах відповідної області, у строки та/або графіки, визначені керівником реєстраційної служби головного управління юстиції у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, передають структурному підрозділу за місцем розташування такої земельної ділянки відповідно до Порядку передачі документів у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 20 січня 2012 року N 111/5 (Порядок N 111/5), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 січня 2012 року за N 118/20431 (із змінами).

4. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції України, що додаються.

5. Державній реєстраційній службі України (Онищенко Г. В.) забезпечити:

використання іменної печатки державного реєстратора до її знищення у зв'язку зі звільненням посадової особи, яка відповідно до покладених на неї службових повноважень виконує функції державного реєстратора, або її переведенням на іншу посаду;

закріплення за особою, яка відповідно до покладених на неї службових повноважень виконує функції державного реєстратора, номерної печатки державного реєстратора з дня призначення такої особи на посаду шляхом видання керівником реєстраційної служби Головного управління юстиції адміністративно-територіальної одиниці відповідного наказу.

6. Державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України (Богданов Л. В.) вжити відповідних заходів, необхідних для реалізації цього наказу, у тому числі шляхом забезпечення безперешкодного доступу та роботи державних реєстраторів з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно без обмежень у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці - області.

7. Департаменту взаємодії з органами влади (Мартиненко С. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ємельянову І. І.

 

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
реєстраційної служби України

Г. Онищенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
28 травня 2014 року N 845/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 травня 2014 р. за N 568/25345

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства юстиції України

1. У додатках 1 - 21 до наказу Міністерства юстиції України від 26 грудня 2011 року N 3601/5 "Про затвердження форм рішень державного реєстратора прав на нерухоме майно та вимог до їх оформлення" (Наказ N 3601/5), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2011 року за N 1538/20276 (із змінами):

1) слова "найменування органу державної реєстрації прав або" виключити;

2) виноску 3 після слів "найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу" доповнити словами "(у разі коли державним реєстратором є нотаріус як спеціальний суб'єкт, на якого покладаються функції державного реєстратора)".

2. У наказі Міністерства юстиції України від 22 листопада 2011 року N 3360/5 "Про затвердження зразка та опису печатки державного реєстратора прав на нерухоме майно" (Наказ N 3360/5), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за N 1332/20070 (із змінами):

1) у заголовку слова "зразка та опису печатки" замінити словами "зразків та описів печаток";

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Затвердити такі, що додаються:

1) Зразок іменної печатки державного реєстратора прав на нерухоме майно;

2) Опис іменної печатки державного реєстратора прав на нерухоме майно;

3) Зразок номерної печатки державного реєстратора прав на нерухоме майно;

4) Опис номерної печатки державного реєстратора прав на нерухоме майно.";

3) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Начальникам головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити виготовлення номерних печаток державних реєстраторів прав на нерухоме майно в міру призначення посадових осіб, які відповідно до покладених на них службових повноважень виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно.";

4) у пунктах 3, 4 слово "печатки" в усіх відмінках та числах замінити словами "іменні печатки" у відповідних відмінках та числах.

 

Заступник директора Департаменту
взаємодії з органами влади

С. В. Мартиненко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
28 травня 2014 року N 845/5

ЗРАЗОК
іменної печатки державного реєстратора прав на нерухоме майно

  

 

Заступник директора Департаменту
взаємодії з органами влади

С. В. Мартиненко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
28 травня 2014 року N 845/5

ОПИС
іменної печатки державного реєстратора прав на нерухоме майно

Іменна печатка державного реєстратора прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор) має форму правильного кола діаметром 45 мм, краї печатки обрамлено бортиком завтовшки 2 мм.

По зовнішньому колу іменної печатки зліва направо центровим способом розміщуються:

у верхньому рядку - напис "Державний реєстратор прав на нерухоме майно";

у нижньому рядку - повне найменування реєстраційної служби, наприклад "Реєстраційна служба Кам'янсько-Дніпровського районного управління юстиції Запорізької області", або повне найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу, наприклад "Перша київська державна нотаріальна контора", "Приватний нотаріус Варвинського районного нотаріального округу Чернігівської області", напис закінчується семикутною зірочкою.

На нижньому стику напису "Державний реєстратор прав на нерухоме майно" розміщується напис із прізвищем, іменем та по батькові державного реєстратора, який з обох боків виділено семикутними зірочками.

Усі написи виконано спеціальним шрифтом (Arial).

У центрі іменної печатки розміщується зображення Державного Герба України, яке обрамляється колом діаметром 24 мм (товщина лінії - 0,1 мм).

Для підвищення захищеності вільна від зображення частина кола заповнюється складним малюнком. Частина кола між бортиком і написом на зовнішньому колі заповнюється захисним растровим зображенням.

Іменна печатка виготовляється з гуми.

Для іменної печатки використовується штемпельна фарба синього кольору.

 

Заступник директора Департаменту
взаємодії з органами влади

С. В. Мартиненко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
28 травня 2014 року N 845/5

ЗРАЗОК
номерної печатки державного реєстратора прав на нерухоме майно

  

 

Заступник директора Департаменту
взаємодії з органами влади

С. В. Мартиненко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
28 травня 2014 року N 845/5

ОПИС
номерної печатки державного реєстратора прав на нерухоме майно

Номерна печатка державного реєстратора прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор) має форму правильного кола діаметром 45 мм, краї печатки обрамлено бортиком завтовшки 2 мм.

По зовнішньому колу номерної печатки зліва направо центровим способом розміщуються напис "Державний реєстратор прав на нерухоме майно" та порядковий номер печатки, які розділено семикутними зірочками.

По внутрішньому колу розміщується повне найменування реєстраційної служби Головного управління юстиції в областях, місті Києві, наприклад "Реєстраційна служба Головного управління юстиції у Харківській області", напис закінчується семикутною зірочкою.

Усі написи виконано спеціальним шрифтом (Arial).

У центрі номерної печатки розміщується зображення Державного Герба України, яке обрамляється колом діаметром 24 мм (товщина лінії - 0,1 мм).

Для підвищення захищеності вільна від зображення частина кола заповнюється складним малюнком. Частина кола між бортиком і написом на зовнішньому колі заповнюється захисним растровим зображенням.

Номерна печатка виготовляється з гуми.

Для номерної печатки використовується штемпельна фарба синього кольору.

 

Заступник директора Департаменту
взаємодії з органами влади

С. В. Мартиненко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали