ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23.12.2011 р. N 1581/А-2011

Про заходи щодо підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення

Відповідно до частини шостої статті 8 Закону України "Про Всеукраїнський перепис населення" та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року N 1205 "Про заходи щодо підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення" (Постанова N 1205), з метою проведення організаційних заходів щодо підготовки та проведення Всеукраїнського перепису населення в Одеській області:

1. Утворити обласну комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення, затвердити склад та Положення про неї (додаються).

2. Доручити головам районних державних адміністрацій утворити територіальні комісії з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення до 30 грудня 2011 року.

3. Райдержадміністраціям за участю органів місцевого самоврядування у межах своєї компетенції:

- уточнити до перелік та межі міських населених пунктів з упорядкуванням назв вулиць, провулків, нумерації кварталів, будинків та квартир;

- перевірити правильність та повноту обліку населення до 30 грудня 2011 року;

- сприяти Головному управлінню статистики в Одеській області в проведенні робіт зі складання квартальних списків житлових будинків та житлових приміщень в інших будівлях у міських та великих сільських населених пунктах (із чисельністю населення 3000 осіб і більше) і списків сільських населених пунктів;

- забезпечити тимчасовий переписний персонал та інших працівників, залучених Головним управлінням статистики в Одеській області до підготовки і проведення Перепису та оброблення його результатів, приміщеннями з необхідними меблями та інвентарем, а також засобами зв'язку, транспортними засобами тощо.

4. Виконання розпорядження контролюватиму особисто.

 

Голова
обласної державної адміністрації

Е. Л. Матвійчук

 

Додаток
до розпорядження  Одеської обласної державної адміністрації
23.12.2011 N 1581/А-2011

СКЛАД
обласної комісії з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення

Перший заступник голови облдержадміністрації, голова комісії

Начальник Головного управління статистики в Одеській області, заступник голови комісії

Заступник начальника Головного управління статистики в Одеській області, секретар комісії

Члени комісії:

Заступник начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Одеській області

Начальник групи з виховної та соціально-психологічної роботи управління Південного оперативного командування

Заступник начальника Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України

Заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області

Начальник відділу планування заходів цивільного захисту, територіальної оборони та оперативної підготовки Головного управління з надзвичайних ситуацій України в Одеській області

Заступник начальника Головного управління економіки - начальник управління регіонального розвитку Головного управління економіки облдержадміністрації

Перший заступник начальника Одеського головного фінансового управління облдержадміністрації - начальник бюджетного управління

Начальник Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Начальник управління освіти і науки облдержадміністрації

Начальник управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації

Начальник управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

Начальник служби у справах дітей облдержадміністрації

Начальник управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

Начальник управління культури і туризму облдержадміністрації

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації

Начальник управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку облдержадміністрації

Заступник начальника Головного управління розвитку інфраструктури та енергозабезпечення облдержадміністрації

Начальник Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області

Директор Одеського обласного центру зайнятості

Генеральний директор Одеської обласної державної телерадіокомпанії

Перший заступник Одеського міського голови.

 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

П. В. Хлицов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
23.12.2011 N 1581/А-2011

ПОЛОЖЕННЯ
про обласну комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення

1. Обласна комісія з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення (далі - Комісія) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним Одеською обласною державною адміністрацією.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

- сприяння забезпеченню координації дій райдержадміністрацій, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов'язаних з підготовкою і проведенням Всеукраїнського перепису населення (далі - Перепис);

- підготовка пропозицій щодо організаційного забезпечення підготовки і проведення Перепису.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань проводить аналіз стану роботи з підготовки і проведення Перепису, що виконується райдержадміністраціями, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, які залучаються до зазначеної роботи.

5. Комісія має право:

- отримувати в установленому порядку від райдержадміністрацій, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

- залучати до участі у своїй роботі представників райдержадміністрацій, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками);

- утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань тимчасові робочі групи із залученням фахівців;

- організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів з питань підготовки і проведення Перепису.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Головою Комісії є перший заступник голови облдержадміністрації.

Посадовий склад Комісії затверджує Одеська обласна державна адміністрація.

8. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання Комісії веде її голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує секретар.

Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосували більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Комісії та голові облдержадміністрації.

Член Комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації) може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом видання розпоряджень голови облдержадміністрації відповідно до повноважень.

11. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює Головне управління статистики в Одеській області.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали