ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 12.12.2011 р. N 442

Про заходи щодо підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 N 1205 "Про заходи щодо підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення" (Постанова N 1205):

1. Утворити обласну комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про обласну комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення (додається).

3. Районним державним адміністраціям утворити до 15 грудня 2011 року районні комісії з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення та затвердити Положення про них.

Сільським, селищним, міським радам утворити до 31 грудня 2011 року територіальні комісії з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення та затвердити Положення про них.

4. Територіальним органам виконавчої влади відповідно до своїх повноважень сприяти Головному управлінню статистики у Чернігівській області в підготовці та проведенні Всеукраїнського перепису населення (далі - Перепис).

5. Доручити районним державним адміністраціям та виконкомам міських, селищних, сільських рад:

5.1. Установити систематичний контроль за ходом підготовчих робіт до Перепису та надавати органам державної статистики всебічну допомогу в організації і проведенні перепису населення.

5.2. Сприяти органам державної статистики в проведенні робіт зі складання квартальних списків житлових будинків та житлових приміщень в інших будівлях у міських та великих сільських населених пунктах (із чисельністю населення 3000 осіб і більше) і списків сільських населених пунктів.

5.3. Забезпечити тимчасовий переписний персонал та інших працівників, залучених Державною службою статистики до підготовки і проведення Перепису та оброблення його результатів, приміщеннями з необхідними меблями та інвентарем, а також засобами зв'язку, транспортними засобами тощо.

5.4. Разом з Головним управлінням житлово-комунального господарства облдержадміністрації, управлінням містобудування та архітектури облдержадміністрації уточнити до 10 грудня 2011 року перелік та межі міських населених пунктів з упорядкуванням назв вулиць, провулків, нумерації кварталів, будинків та квартир.

5.5. Віднайти кошти на виготовлення необхідної кількості покажчиків із назвами вулиць та номерних знаків на будинки, забезпечити їх встановлення.

6. Управлінню МВС України в області забезпечити проведення перевірок правильності та повноти обліку населення, яке проживає в міських поселеннях області.

7. Обласному військовому комісаріату, управлінню МВС України в області, управлінню МНС України в області, Чернігівському прикордонному загону, управлінню Держдепартаменту з питань виконання покарань в області, іншим органам виконавчої влади, що мають закриті території, провести роботу, пов'язану з підготовкою до Перепису, та забезпечити проведення перепису військовослужбовців, осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, осіб, які перебувають на закритих територіях та в інших місцях тимчасового або постійного проживання (перебування).

8. Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, управлінням облдержадміністрації: охорони здоров'я, освіти і науки, службі у справах дітей облдержадміністрації провести роботу, пов'язану з підготовкою до Перепису, та забезпечити проведення перепису осіб, які постійно перебувають у закладах охорони здоров'я та установах і закладах соціального обслуговування, а також осіб, місце проживання (перебування) яких зареєстровано за місцезнаходженням центру обліку бездомних осіб, де вони перебувають на обліку, або закладу для бездомних осіб, де їм надається тимчасовий притулок.

9. Головному управлінню статистики у Чернігівській області:

9.1. Забезпечити виконання усього комплексу робіт, згідно Календарного плану робіт з підготовки до Всеукраїнського перепису населення 2012 року, затвердженого наказом Держкомстату від 20.01.2011 N 17.

9.2. Залучити тимчасовий переписний персонал до виконання робіт з підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення, оброблення його результатів з оплатою праці у розмірах, визначених умовами оплати праці працівників органів державної статистики, які залучаються до підготовки та проведення Перепису, оброблення, узагальнення і поширення його результатів.

9.3. Інформувати комісію про хід роботи з підготовки та проведення Перепису, у разі необхідності скликати її засідання.

10. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Білоус Н. В.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. М. Хоменко

 

Додаток
до розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
12.12.2011 N 442

СКЛАД
обласної комісії з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення

Білоус
Наталія Василівна

заступник голови облдержадміністрації, голова обласної комісії;

Ашихміна
Діна Іванівна

начальник Головного управління статистики в Чернігівській області, заступник голови обласної комісії;

Дусь
Тетяна Валеріївна

начальник відділу статистики населення Головного управління статистики в Чернігівській області, секретар обласної комісії;

Бобруйко
Володимир Анатолійович

заступник начальника Головного управління юстиції в області (за згодою);

Вербовий
Микола Петрович

директор ПАТ "Поліграфічно-видавничий комплекс "Десна" (за згодою);

Віхров
Станіслав Григорович

заступник міського голови - керуючий справами виконкому Чернігівської міської ради (за згодою);

Геращенко
Віктор Михайлович

начальник Головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації;

Грицай
Олександр Іванович

в. о. начальника управління містобудування та архітектури облдержадміністрації;

Гребенюк
Едуард Миколайович

заступник начальника УМВС - начальник міліції громадської безпеки управління МВС України в області (за згодою);

Гужва
Олександр Іванович

заступник начальника управління - начальник сектора соціально-виховної та психологічної роботи управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в області (за згодою);

Зеленько
Людмила Федорівна

начальник служби у справах дітей облдержадміністрації;

Кислюк
Анатолій Павлович

заступник начальника Головного фінансового управління облдержадміністрації;

Клановець
Іван Васильович

в. о. начальника відділу міграційної служби у Чернігівській області (за згодою);

Конопацький
Микола Анатолійович

заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації;

Левочко
Олександр Володимирович

перший заступник начальника Головного управління культури, туризму і охорони культурної спадщини облдержадміністрації;

Нікітчук
Микола Васильович

заступник начальника Чернігівського прикордонного загону (за згодою);

Подоляк
Леонід Петрович

начальник Головного управління економіки облдержадміністрації;

Пулін
Володимир Олексійович

в. о. заступника начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації;

Сердюк
Оксана Станіславівна

начальник управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації;

Стужук
Олег Іванович

начальник відділення особового складу Чернігівського обласного військового комісаріату (за згодою);

Тютюнник
Анатолій Іванович

генеральний директор обласної державної телерадіокомпанії "Сівер-центр" (за згодою);

Федоров
Юрій Миколайович

перший заступник начальника управління МНС України в області (за згодою);

Хілик
Оксана Михайлівна

перший заступник начальника Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації;

Шамрук
Ганна Іванівна

заступник директора з питань праці та персоналу - начальник ВОАПРК Чернігівської філії ВАТ "Укртелеком" (за згодою).

 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

М. І. Стрілець

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
12.12.2011 N 442

ПОЛОЖЕННЯ
про обласну комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення

1. Обласна комісія з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення (далі - Комісія) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним обласною державною адміністрацією.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

сприяння забезпеченню координації дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов'язаних з підготовкою і проведенням Всеукраїнського перепису населення (далі - Перепис);

підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та способів вирішення питань матеріально-технічного, фінансового та організаційного забезпечення підготовки і проведення Перепису.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

проводить аналіз стану роботи з підготовки і проведення Перепису, що виконується місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, які залучаються до зазначеної роботи;

бере участь у обговоренні проектів нормативних актів з питань матеріально-технічного, фінансового та організаційного забезпечення Перепису;

розглядає питання щодо залучення технічної та матеріальної допомоги для виконання робіт, пов'язаних з Переписом;

подає обласній державній адміністрації рекомендації та пропозиції щодо проведення Перепису;

координує роботу районних, міських та селищних комісій з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення; на своїх засіданнях заслуховує їх звіти, а в разі необхідності - керівників органів місцевого самоврядування про хід підготовчих робіт;

затверджує план роботи комісії.

5. Комісія має право:

отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками);

утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань тимчасові робочі групи;

організовувати проведення семінарів, нарад та інших заходів з питань підготовки і проведення Перепису.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Головою Комісії є заступник голови облдержадміністрації.

Посадовий склад Комісії затверджує обласна державна адміністрація. Персональний склад Комісії затверджує її голова. У разі потреби голова Комісії вносить зміни до її складу.

8. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання Комісії веде її голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує секретар.

Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосували більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Комісії та обласній державній адміністрації.

Член Комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації) може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття обласною державною адміністрацією розпорядження, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює Головне управління статистики у Чернігівській області.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали