КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23.06.2011 р. N 642

Про заходи щодо підготовки та організованого початку 2011/2012 навчального року в Київській області

Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про професійно-технічну освіту", Указу Президента України від 30.09.2010 N 926/2010 "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні", наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.05.2011 N 436 "Про підготовку та організований початок 2011/2012 навчального року" (Наказ N 436), від 14.06.2011 N 574 "Про підготовку матеріально-технічної бази навчальних закладів та установ освіти і науки до роботи в новому 2011/2012 навчальному році та в осінньо-зимовий період" (Наказ N 574) та з метою забезпечення організованого початку 2011/2012 навчального року:

1. Затвердити заходи щодо підготовки та організованого початку 2011/2012 навчального року в Київській області (далі - заходи), що додаються.

2. Головним управлінням, управлінням, іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення).

2.1. Забезпечити безумовне виконання зазначених заходів.

2.2. Подавати інформацію про хід виконання заходів Головному управлінню освіти і науки облдержадміністрації до 15 серпня, 16 вересня 2011 року та до 16 січня 2012 року.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Подашевську Т. Л.

  

Голова адміністрації

А. Й. Присяжнюк

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київської обласної державної адміністрації
23.06.2011 N 642

ЗАХОДИ
щодо підготовки та організованого початку 2011/2012 навчального року в Київській області

1. Визначити рівень спроможності діючої освітньої мережі щодо забезпечення потреб населення в дошкільній, загальній середній, позашкільній освіті. Продовжити роботу щодо оптимізації мережі навчальних закладів відповідно до освітніх потреб з визначенням джерел їх фінансування.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), Головне управління освіти і науки облдержадміністрації.

До 15 серпня 2011 року.

2. Провести до 1 вересня 2011 року у дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах звітування керівників про виконану за рік роботу на загальних зборах педагогічних колективів за участю представників батьківських комітетів, рад та піклувальних рад навчальних закладів.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), Головне управління освіти і науки облдержадміністрації.

До 1 вересня 2011 року.

 

3. Здійснити комплексні роботи щодо підготовки приміщень та будівель навчальних закладів до початку 2011/2012 навчального року, звернувши особливу увагу на заклади, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), Головне управління освіти і науки облдержадміністрації.

До 15 серпня 2011 року.

4. Забезпечити рівний доступ до якісної освіти особам, які потребують корекції фізичного розвитку.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), Головне управління освіти і науки облдержадміністрації.

До 1 вересня 2011 року.

5. Вжити заходів щодо завершення будівництва та введення в експлуатацію:

загальноосвітня школа I - III ступенів на 840 учнівських місць у м. Біла Церква (вул. Зелена);

навчально-виховний комплекс (ЗОШ I - III ступенів на 288 учнівських місць та ДНЗ на 45 місць) у с. Путрівка Васильківського району;

загальноосвітня школа I - III ступенів на 198 учнівських місць у м. Фастів.

Васильківська райдержадміністрація, Білоцерківський, Фастівський міськвиконкоми Головне управління капітального будівництва, Головне управління освіти і науки облдержадміністрації.

До 15 січня 2012 року.

6. Провести капітальний ремонт внутрішніх приміщень Комунального закладу Київської обласної ради "Центр творчості дітей та юнацтва Київщини".

Головне управління капітального будівництва, Головне управління освіти і науки облдержадміністрації.

До 1 жовтня 2010 року.

7. Провести комплекс заходів з підготовки навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

До 15 жовтня 2011 року.

8. Провести підготовку енергогосподарств та енергетичного обладнання навчальних закладів відповідно до вимог Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії в Київській області до роботи в осінньо-зимовий період 2011/2012 навчального року з урахуванням Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 N 71, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.03.2007 за N 197/13464.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

До 1 вересня 2011 року.

9. Забезпечити навчальні заклади твердим паливом в обсягах, необхідних для їх нормального функціонування в осінньо-зимовий період. Здійснити ревізію приладів обліку тепла і газу, спожитого закладами.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

До 1 жовтня 2011 року.

10. Вжити заходів щодо створення для учасників навчально-виховного процесу безпечних умов праці та виконання ними вимог пожежної безпеки в навчальних закладах, проведення робіт із дотримання вимог санітарного законодавства.

Головне управління МНС України в області, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

До 1 вересня 2011 року.

11. Провести ревізію дотримання п. 4 ст. 61 Закону України "Про освіту", п. 5 ст. 16 Закону України "Про дошкільну освіту", п. 3.19 Державних санітарних правил та норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу 5.5.2.008-01  щодо передачі в оренду приміщень навчальних закладів.

Головне управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

До 1 вересня 2011 року.

12. Продовжити роботу щодо оформлення державних актів на право постійного користування земельними ділянками, відведеними навчальним закладам.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

До 16 січня 2012 року.

13. Передбачити в генеральних планах міст області виділення земельних ділянок під будівництво дошкільних навчальних закладів.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

Протягом року.

14. Забезпечити виконання обсягів державного замовлення з прийому учнів до професійно-технічних та студентів до вищих навчальних закладів, укладання договорів з територіальними органами державної служби зайнятості, зацікавленими підприємствами та організаціями на підготовку робітничих кадрів.

Головне управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

До 1 вересня 2011 року.

15. Вжити заходів щодо повного охоплення дітей старшого дошкільного віку організованими формами дошкільної освіти.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення),

До 1 вересня 2011 року.

16. Забезпечити неухильне виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 N 646 "Про затвердження Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку". Вжити відповідних заходів щодо повного охоплення дітей і підлітків шкільного віку різними формами навчання.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), Головне управління освіти і науки облдержадміністрації.

До 10 вересня, 10 жовтня, 10 грудня 2011 року, 10 січня 2012 року.

17. Провести організований набір учнів до 1-х і 10-х класів, забезпечити раціональне комплектування всіх класів загальноосвітніх навчальних закладів. Вирішити питання щодо оптимальної форми організації навчання в класах з чисельністю учнів меншою за п'ять осіб.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), Головне управління освіти і науки облдержадміністрації.

До 31 серпня 2011 року.

18. У процесі формування робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів на 2011/2012 навчальний рік забезпечити в повному обсязі реалізацію їх варіативної складової.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), Головне управління освіти і науки облдержадміністрації.

До 1 вересня 2011 року.

19. Організувати своєчасне отримання від Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України підручників і навчальних посібників та передачу їх навчальним закладам області.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), Головне управління освіти і науки облдержадміністрації.

Протягом року.

20. Вжити відповідні організаційні заходи для забезпечення навчальних закладів області педагогічними кадрами, створення належних умов для педагогічної діяльності. Сприяти реалізації районних, міських програм щодо соціального захисту педагогів.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), Головне управління освіти і науки облдержадміністрації.

До 1 вересня 2011 року.

21. Вжити заходів щодо залучення до роботи в навчальних закладах області випускників педагогічних вищих навчальних закладів та створення для молодих спеціалістів належних житлово-побутових умов.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), Головне управління освіти і науки облдержадміністрації.

До 15 серпня 2011 року.

22. Забезпечити підключення навчальних комп'ютерних комплексів закладів освіти області до швидкісної мережі Internet.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), Головне управління освіти і науки облдержадміністрації.

До 1 грудня 2011 року.

23. Забезпечити ефективне функціонування мережі існуючих центрів дистанційного навчання педагогічних працівників, учнів та батьків. Створити центр дистанційного навчання в місті Обухові Київської області.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

До 1 жовтня 2011 року.

24. В установленому порядку та в межах фонду оплати праці відшукати можливість встановити доплати до посадових окладів керівникам, заступникам керівників, методистам районних, міських (міст обласного значення) методичних кабінетів, дошкільних, позашкільних навчальних закладів, дитячих будинків змішаного типу.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), керівники навчальних закладів та установ освіти.

До 1 вересня 2011 року.

25. Забезпечити проходження безкоштовного медичного огляду педагогічними працівниками, учнями навчальних закладів та вихованцями шкіл-інтернатів області відповідно до чинного законодавства України.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації.

До 30 серпня 2011 року.

26. На виконання ст. 5 Закону України "Про охорону дитинства" забезпечити організацію гарячого харчування учнів у кожному навчальному закладі області та першочергове охоплення безкоштовним харчуванням усіх дітей пільгових категорій та учнів 1 - 4-х класів.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

До 1 вересня 2011 року.

27. У встановленому порядку забезпечити поновлення парку шкільних автобусів за рахунок позабюджетних надходжень.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

Протягом навчального року.

28. Вжити заходів щодо створення в сільській місцевості умов для підвезення до навчальних закладів, а також до місць проведення учнівських олімпіад, конкурсів, змагань та у зворотному напрямку школярів і педагогічних працівників. Забезпечити раціональне та безпечне використання шкільних автобусів, їх технічне обслуговування.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), управління державної автомобільної інспекції Головного управління МВС України в області.

Протягом навчального року.

29. Організувати проведення шкільних ярмарків напередодні та на початку 2011/2012 навчального року.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), Головне управління економіки облдержадміністрації.

Серпень - вересень 2011 року.

30. Провести обласну, районні, міські конференції педагогічних працівників, під час яких обговорити актуальні проблеми діяльності навчальних закладів у новому навчальному році. Залучити до участі в їх роботі керівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, наукових установ, підприємств і організацій.

Головне управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного 25, 29, 30 серпня 2011 року.

31. Забезпечити участь педагогічних працівників області у підсумковій колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України відповідно до визначеної квоти.

Головне управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

26 серпня 2011 року.

32. Організувати урочисте проведення Дня знань у навчальних закладах усіх типів та форм власності.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), Головне управління освіти і науки облдержадміністрації.

1 вересня 2011 року.

33. Подати Головному управлінню освіти і науки облдержадміністрації оперативну інформацію про організований початок 2011/2012 навчального року у навчальних закладах області.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), навчальні заклади обласної комунальної власності.

4 серпня, 1 вересня 2011 року.

  

Заступник голови -
керівник апарату адміністрації

А. С. Спаський

  
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали