МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20.12.2011 р. N 390-р

Про заходи щодо профілактики і боротьби з грипом та гострими респіраторними інфекціями серед населення Миколаївської області на 2011 - 2016 роки

Грип та гострі респіраторні інфекції (далі - ГРІ) залишаються найбільш поширеними хворобами, що реєструються в Україні. Щороку на них хворіють 11 - 13 мільйонів чоловік (95,5 - 96 %) від усіх зареєстрованих інфекцій.

Аналіз перебігу епідемій грипу свідчить, що з кожним роком серед хворих на грип і ГРІ збільшується питома вага дітей шкільного віку, і вони є найбільш активним джерелом розповсюдження інфекції. Найчастіше епідемія в Україні розпочинається спалахами серед учнів. Як показав досвід 2005 - 2010 років, запобіганню масового розповсюдження грипу і ГРІ серед них сприяло тимчасове припинення занять або продовження зимових канікул на початку епідемії протягом двох тижнів. Припинення спілкування дітей у школах знижувало захворюваність у 2 - 2,5 раза і сприяло скороченню епідемічного періоду у містах.

Середні за інтенсивністю спалахи грипу та епідемії призводять до дестабілізації економічних зв'язків у суспільстві, підвищення фінансового та професійного навантаження на систему охорони здоров'я у зв'язку з додатковою смертністю та впливом вірусу грипу на генофонд популяції населення. Зростання цих негативних впливів спостерігається під час появи антигенно нових варіантів вірусів грипу, їх мутантів, які спричиняють виникнення пандемії грипу у масштабах планети.

Відповідно до статей 2, 22, 35 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статей 27, 30 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", статей 11, 12, 16 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", статей 3, 12 Закону України "Про ветеринарну медицину", Закону України "Про затвердження Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009 - 2015 роки", з метою запобігання виникненню серед населення Миколаївської області епідемічних ускладнень з грипу та гострих респіраторних інфекцій:

1. Затвердити план заходів щодо профілактики і боротьби з грипом та гострими респіраторними інфекціями серед населення Миколаївської області на 2011 - 2016 роки (далі - план заходів), що додається.

2. Доручити головам райдержадміністрацій та рекомендувати міським (міст обласного значення) головам розробити та затвердити відповідні місцеві плани заходів щодо профілактики і боротьби з грипом та гострими респіраторними інфекціями серед населення на 2011 - 2016 роки.

Грудень 2011 року.

3. Доручити головам райдержадміністрацій, управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації, управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації та рекомендувати міським (міст обласного значення) головам, Головному управлінню ветеринарної медицини в Миколаївській області, управлінню МНС України в Миколаївській області, державній санітарно-епідеміологічній службі Миколаївської області забезпечити виконання плану заходів.

4. Інформацію про хід виконання плану заходів надавати державній санітарно-епідеміологічній службі Миколаївської області щороку до 1 лютого, починаючи з 2012 року.

5. Запропонувати державній санітарно-епідеміологічній службі Миколаївської області узагальнювати інформацію про виконання плану заходів та інформувати голову облдержадміністрації щороку до 20 лютого, починаючи з 2012 року.

6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 19 квітня 2006 р. N 132-р "Про затвердження Плану заходів щодо боротьби з грипом серед населення Миколаївської області та запобігання виникненню його пандемії на 2006 - 2010 роки".

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Іванцову Н. Б.

 

Голова облдержадміністрації

М. П. Круглов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
20.12.2011 N 390-р

План заходів
щодо профілактики і боротьби з грипом та гострими респіраторними інфекціями серед населення Миколаївської області на 2011 - 2016 роки

Перший період - міжепідемічний

1. Продовжити моніторинг інформації, що надходить із районів і міст області, для оцінки епідемічної ситуації щодо захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції (далі - ГРІ):

Управління облдержадміністрації: охорони здоров'я, з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, управління МНС України в Миколаївській області (за узгодженням), державна санітарно-епідеміологічна служба Миколаївської області (за узгодженням), Головне управління ветеринарної медицини в Миколаївської області (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом року.

2. Забезпечити вірусологічну лабораторію державної санітарно-епідеміологічної служби області, яка проводить вірусологічний та серологічний моніторинг, необхідним обладнанням, діагностикумами, сироватками, культуральними середовищами, діагностичними тест-системами, дезінфекційними засобами.

Головний державний санітарний лікар Миколаївської області (за узгодженням).

Щороку.

3. Визначити обсяг матеріальних ресурсів, що необхідні на випадок епідемічних ускладнень з грипу (антивірусні препарати, засоби індивідуального захисту, вакцини, обладнання, дезінфекційні засоби, діагностичні та витратні матеріали для проведення лабораторних досліджень), засобів технічної допомоги для швидкого застосування у разі необхідності. Забезпечити їх безпечне зберігання та створити місцеві резерви.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, державна санітарно-епідеміологічна служба Миколаївської області (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Щороку у жовтні.

4. Довести до відома закладів охорони здоров'я перелік антивірусних препаратів та критерії їх застосування у період загрози виникнення епідемічних ускладнень.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації.

Щороку у жовтні.

5. Забезпечити проведення вакцинації (згідно з розробленими Міністерством охорони здоров'я України критеріями). Провести оцінку можливостей для застосування вакцин проти грипу (запас, розподіл, дотримання умов холодового ланцюга, наявність кабінетів профілактичних щеплень, обладнання, витратних матеріалів).

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, державна санітарно-епідеміологічна служба Миколаївської області (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Щороку у вересні - листопаді.

6. Визначити пріоритети та розробити заходи системи охорони здоров'я для кожної стадії епідемії грипу, включаючи систему сортування хворих, надання екстреної допомоги, розподілу ресурсів тощо. Розрахувати необхідну кількість лікувально-профілактичних закладів, лікарняних ліжок та медичного персоналу для надання медичної допомоги населенню (із розрахунку 25 % захворілих від усього населення).

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, державна санітарно-епідеміологічна служба Миколаївської області (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Щороку у жовтні.

7. Розробити плани по залученню необхідних спеціалістів на період епідемічних ускладнень. Організувати семінари, конференції, наради з питань епідеміологічного нагляду за грипом, його клінічних проявів та лікування. Проводити регулярні тренувальні заняття із прийняттям іспитів у спеціально виділеного персоналу, який терміново залучається у разі ускладнення епідемічної ситуації з грипу.

Управління облдержадміністрації: охорони здоров'я, з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, державна санітарно-епідеміологічна служба Миколаївської області (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Постійно, починаючи з вересня.

8. Активізувати діяльність засобів масової інформації та санітарно-освітню роботу серед населення щодо стану і прогнозу захворюваності на грип людей і тварин, ризику зараження, негативних наслідків пандемії грипу, безпеки продуктів харчування, поводження із тваринами тощо.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, державна санітарно-епідеміологічна служба Миколаївської області (за узгодженням), Головне управління ветеринарної медицини в Миколаївській області (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Постійно.

Другий період - період загрози пандемії

9. Продовжувати здійснювати заходи, передбачені на міжепідемічний період, у разі необхідності відкоригувати плани заходів щодо боротьби з грипом серед населення та запобігання виникненню його пандемії.

Управління облдержадміністрації: охорони здоров'я, з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, державна санітарно-епідеміологічна служба Миколаївської області (за узгодженням), Головне управління ветеринарної медицини у Миколаївській області (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Постійно.

10. Забезпечити залучення додаткових матеріальних ресурсів на випадок епідемічних ускладнень.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), управління МНС України в Миколаївській області (за узгодженням).

Постійно.

11. Проводити постійний вірусологічний моніторинг. Забезпечити вірусологічні лабораторії необхідними реактивами, сироватками, діагностичними тестами, дезінфекційними засобами, лабораторними дослідними тваринами, курячими зародками тощо.

Державна санітарно-епідеміологічна служба Миколаївської області (за узгодженням).

Постійно.

12. Посилити нагляд за захворюваністю на грип людей та тварин, включаючи проведення оперативного та ретроспективного аналізу захворюваності, виявлення групових випадків захворювань. Забезпечити негайне інформування установ та закладів державної санітарно-епідеміологічної служби Миколаївської області, а також системи державної ветеринарної медицини про виникнення епізоотії. У разі виявлення випадків захворювань серед людей вживати заходів для зменшення втрат від хвороби в первинних вогнищах та обмеження або уповільнення поширення інфекції.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, державна санітарно-епідеміологічна служба Миколаївської області (за узгодженням), Головне управління ветеринарної медицини в Миколаївській області (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Постійно.

13. Визначити території і групи ризику населення з метою першочергового вжиття протиепідемічних та протиепізоотичних заходів. У разі необхідності провести оцінку можливості передачі вірусу від людини до людини.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, державна санітарно-епідеміологічна служба Миколаївської області (за узгодженням), Головне управління ветеринарної медицини в Миколаївській області (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Постійно.

14. Розрахувати потребу і у разі необхідності закупити вакцину, антивірусні та імуностимулюючі препарати. Визначити критерії застосування антивірусних препаратів з профілактичною метою, зокрема для осіб, які спілкувалися із зараженими особами, з урахуванням ступеня і тяжкості захворювання.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, державна санітарно-епідеміологічна служба Миколаївської області (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Постійно.

15. Проаналізувати запаси вакцин, шприців та витратних матеріалів для проведення широкомасштабної вакцинації, насамперед у групах медичного, епідемічного та професійного ризику. У разі необхідності переглянути стратегію використання вакцин (згідно з розробленими Міністерством охорони здоров'я України критеріями). Організувати широкомасштабну вакцинопрофілактику та хіміопрофілактику грипу серед населення, передусім у зазначених групах ризику.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, державна санітарно-епідеміологічна служба Миколаївської області (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Постійно.

16. Забезпечити заклади охорони здоров'я на випадок виникнення перевантаження їх хворими на грип медичним персоналом та працівниками інших спеціальностей, засобами їх індивідуального захисту. Перевірити наявність навчальних матеріалів для підвищення рівня знань та провести заняття з персоналом, який братиме участь у проведенні екстрених заходів.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Постійно.

17. Організувати роботу із запобігання поширенню атипових вірусів грипу у лікувально-профілактичних закладах. Забезпечити медичних працівників та спеціалістів ветеринарної медицини дезінфекційними засобами та засобами індивідуального захисту.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, державна санітарно-епідеміологічна служба Миколаївської області (за узгодженням), Головне управління ветеринарної медицини в Миколаївській області (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Постійно.

18. Надавати поновлені дані про особливості захворювання на грип та розвитку ситуації з цього захворювання в світі, країні та області медичним працівникам, спеціалістам ветеринарної медицини, населенню, засобам масової інформації. Проводити роз'яснювальну роботу серед населення про засоби та способи індивідуального захисту від зараження.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, державна санітарно-епідеміологічна служба Миколаївської області (за узгодженням), Головне управління ветеринарної медицини в Миколаївській області (за узгодженням).

Постійно.

Третій період - період пандемії

19. Активізувати роботу державної надзвичайної протиепідемічної та протиепізоотичної комісії при облдержадміністрації, при виконавчих комітетах міських (міст обласного значення) рад та райдержадміністраціях. Привести в дію систему управління та контролю за проведенням екстрених заходів. Розглянути питання щодо необхідності введення надзвичайного стану (карантину).

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), державна санітарно-епідеміологічна служба Миколаївської області (за узгодженням), Головне управління ветеринарної медицини в Миколаївській області (за узгодженням), управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, управління МВС України в Миколаївській області (за узгодженням).

Постійно.

20. Проводити моніторинг географічного поширення інфекції від первинного пункту появи хворої людини, тварини або птиці, можливих змін клінічних проявів хвороби і властивостей вірусів грипу.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, державна санітарно-епідеміологічна служба Миколаївської області (за узгодженням), Головне управління ветеринарної медицини в Миколаївській області (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Постійно.

21. Проводити оцінку ефективності здійснених заходів на підставі аналітичних даних про захворюваність, смертність, відсутність на робочих місцях, площі ураженої території. Також оцінити кількість груп ризику, медичних працівників та працівників інших спеціальностей і госпіталізованих. Проводити оцінку резерву медикаментів та інших матеріалів, доступності медичної допомоги та госпіталізації, використання закладів охорони здоров'я, потреби у надзвичайних заходах.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, державна санітарно-епідеміологічна служба Миколаївської області (за узгодженням), Головне управління ветеринарної медицини в Миколаївській області (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Постійно.

22. З урахуванням поширення хвороби проводити коригування завдань моніторингу захворюваності на грип та смертності населення від нього.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, державна санітарно-епідеміологічна служба Миколаївської області (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Постійно.

23. Залучити додаткові ресурси, робочу силу та добровольців, надавати першу медичну допомогу хворим, соціальну та психологічну підтримку медичним працівникам, жертвам та ураженим групам населення.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Постійно.

24. Коригувати рекомендації щодо використання антивірусних препаратів та вакцинації населення. Надавати необхідну медичну допомогу хворим, забезпечити мобільність медичних працівників. Здійснювати заходи щодо боротьби з іншими інфекційними захворюваннями серед хворих на грип.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, державна санітарно-епідеміологічна служба Миколаївської області (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Постійно.

25. Інформувати населення про перебіг пандемії, тенденції її розвитку, ефективність здійснення протиепідемічних заходів з метою підвищення свідомого ставлення людей до ситуації, що може виникнути. Проводити серед населення роз'яснювальну роботу з проблемних питань, пов'язаних із пандемією.

Управління облдержадміністрації: охорони здоров'я, з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, державна санітарно-епідеміологічна служба Миколаївської області (за узгодженням), управління МНС України в Миколаївській області (за узгодженням), Головне управління ветеринарної медицини в Миколаївській області (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Постійно.

26. За умов зниження кількісних проявів пандемії або у проміжку між хвилями проводити коригування цього плану та завдань моніторингу за епідемічною ситуацією з грипу. Поновити запаси лікарських засобів, вакцин, діагностичних та витратних матеріалів, засобів індивідуального захисту. Надати відпочинок та компенсацію медичним працівникам у разі необхідності продовжувати кампанію щодо вакцинації.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, державна санітарно-епідеміологічна служба Миколаївської області (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Постійно.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали