ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10.08.2011 р. N 328

Про заходи щодо реформування сфери надання адміністративних послуг

Відповідно до статей 2, 6, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", доручення Прем'єр-міністра України від 29 липня 2011 року N 35234/1/1-11 до протокольного рішення від 10 червня 2011 року за результатами засідання Комітету з економічних реформ з питань реформування сфери надання органами державної влади, місцевого самоврядування адміністративних послуг та результатів проведення регуляторної реформи (далі - протокольне рішення):

1. Визначити заступника начальника Головного управління економіки облдержадміністрації Блащука Олександра Аркадійовича відповідальним за проведення інвентаризації послуг, що надають місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування області.

2. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати Нововолинському міському голові В. Сапожнікову, головам районних рад:

2.1. Визначити посадових осіб, відповідальних за організацію інвентаризації послуг, що надаються районними, сільськими, селищними, міськими (міст районного значення) радами (далі - Ради).

2.2. Провести до 19 серпня 2011 року інвентаризацію послуг, що надаються Радами, на предмет їх відповідності вимогам, установленим постановами Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року N 737 "Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг", від 5 січня 2011 року N 33 "Деякі питання надання платних адміністративних послуг", та протокольного рішення щодо відмови від надання послуг, не пов'язаних з виконанням покладених на них завдань, усунення від надання адміністративних послуг посередників, а також підприємств, небюджетних установ та організацій, значного зменшення кількості та вартості послуг. При проведенні інвентаризації врахувати розроблені типові переліки послуг, що надають сільські, селищні, міські (міст районного значення) ради, на прикладі Боратинської сільської ради, Торчинської селищної ради Луцького району, Ківерцівської міської ради Ківерцівського району (www.ap.volyn.ua).

2.3. Подати до 10 вересня 2011 року Головному управлінню економіки облдержадміністрації перелік послуг, що надають Ради і які підлягають включенню до реєстру адміністративних послуг та мають бути розміщені на єдиному веб-порталі адміністративних послуг, згідно з формою, що додається.

3. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного значення) головам, головам районних рад:

3.1. Забезпечити зарахування коштів, отриманих за надання платних адміністративних послуг, виключно на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України.

3.2. Не допускати вимагання від споживачів адміністративних послуг документів, не передбачених законодавством для одержання таких послуг.

Про вжиті заходи інформувати Головне управління економіки облдержадміністрації до 10 серпня 2011 року.

3.3. У встановленому законодавством порядку скасувати рішення щодо делегування органами державної влади, бюджетними установами повноважень з надання адміністративних послуг іншим суб'єктам, які не належать до бюджетних установ, про що інформувати до 22 серпня 2011 року Головне управління економіки облдержадміністрації.

3.4. Подати до 10 вересня 2011 року Головному управлінню економіки облдержадміністрації пропозиції щодо переліку послуг, що надаються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування області, які підлягають скасуванню, згідно з формою, що додається.

3.5. Після отримання від Головного управління економіки облдержадміністрації переліку послуг, які підлягають скасуванню, організувати роботу зі скасування послуг, що надаються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, та інформування Головного управління економіки облдержадміністрації про проведену роботу до 29 вересня 2011 року.

3.6. Забезпечити безумовне виконання вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", зокрема щодо здійснення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів. Скласти та затвердити плани-графіки проведення цих заходів та оприлюднити їх на офіційних веб-сайтах.

Про вжиті заходи щокварталу до 3 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформувати Головне управління економіки облдержадміністрації.

3.7. Поліпшити організаційні засади надання адміністративних послуг, для чого збільшити години прийому громадян адміністративними органами щонайменше до 20.00 у будні та до 16.00 у суботу, створити належні умови у приміщеннях, призначених для прийому громадян, забезпечити вільний та зручний доступ до адміністративних послуг осіб літнього віку та осіб з обмеженими можливостями.

Про проведену роботу інформувати щомісяця до 3 числа Головне управління економіки облдержадміністрації.

4. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного значення) головам:

4.1. До 15 серпня 2011 року подати відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації (А. Конрад) інформацію про товари, роботи, послуги, які необхідно придбати для впровадження систем електронного документообігу та автоматизованого обміну даними між державними адміністраторами дозвільних центрів і місцевими дозвільними органами, за формою, що додається.

4.2. Забезпечити внесення державними адміністраторами дозвільних центрів та дозвільними органами інформації про видані, анульовані та переоформлені документи дозвільного характеру до Загальнодержавного реєстру документів дозвільного характеру.

Про проведену роботу інформувати до 15 вересня 2011 року Головне управління економіки облдержадміністрації.

4.3. Ужити заходів для забезпечення переходу до видачі з 1 січня 2012 року всіх документів дозвільного характеру за принципом "єдиного вікна" через дозвільні центри.

Про проведену роботу інформувати до 20 грудня цього року Головне управління економіки облдержадміністрації.

5. Головному управлінню економіки облдержадміністрації:

5.1. Інформувати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України у терміни, встановлені вищезазначеним дорученням.

5.2. У дводенний термін після отримання від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України переліку послуг, що скасовуються, надіслати цей перелік місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування області.

6. Рекомендувати Луцькому міському голові М. Романюку до 1 січня 2012 року створити Центр надання адміністративних послуг. Про результати роботи щомісяця, до 3 числа, інформувати Головне управління економіки облдержадміністрації.

7. Відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату, Головному управлінню економіки облдержадміністрації до 25 серпня 2011 року подати облдержадміністрації узагальнені пропозиції щодо повноцінного впровадження систем електронного документообігу та автоматизованого обміну даними між державними адміністраторами дозвільних центрів і місцевими дозвільними органами.

8. Головному фінансовому управлінню (І. Никитюк), Головному управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації (Ю. Куц) під час формування проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" та підготовки проектів законів про Державний бюджет України на наступні роки забезпечити вчасне подання бюджетних запитів щодо необхідних коштів (субвенцій) для місцевих бюджетів відповідно до обґрунтованих потреб на розроблення та оновлення містобудівної документації на регіональному рівні (схема планування території області, схеми планування територій районів, генеральний план обласного центру).

Про результати інформувати Міністерство фінансів України за підсумками кожного півріччя.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Е. Стоєва.

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

О. Башкаленко

 

Додаток
до пункту 2.3 розпорядження

Форма 

Інформація
про послуги органів місцевого самоврядування області

N
з/п

Назва органу*

Назва послуги

Суб'єкт надання послуги

Інформація про участь підприємства, установи, організації у процедурі надання послуги органом влади

Статті законів України, згідно з якими

Інші нормативно-правові акти, згідно з якими

Результат надання послуги

Розмір плати за послугу

Розмір зарахованих коштів, отриманих від надання за послуги, до державного чи місцевого бюджетів або на рахунок підприємств

надається послуга

визначається її платність

надається послуга

визначається її платність

назва документа**

кількість наданих послуг у 2011 році

у 2010 році

у 2011 році

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка.


* - подається інформація щодо районних, міських, сільських, селищних рад області, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, які надають послуги;

** - наприклад, дозвіл, ліцензія, витяг тощо.

 

Додаток
до пункту 3.4 розпорядження

Пропозиції
щодо переліку послуг, що надаються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування області, які підлягають скасуванню

N
з/п

Назва органу

Назва послуги

Суб'єкт надання послуги

Обґрунтування необхідності скасування послуги

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Додаток
до пункту 4.1 розпорядження

Інформація
про товари, роботи, послуги, які необхідно придбати для впровадження систем електронного документообігу та автоматизованого обміну даними між державними адміністраторами дозвільних центрів і місцевими дозвільними органами

N
з/п

Назва товарів, робіт, послуг*

Кількість товарів, робіт, послуг

Ціна за одиницю,
грн.

Вартість,
грн.

Назва суб'єкта, для якого потрібно придбати товари, роботи, послуги, необхідні для впровадження систем електронного документообігу та автоматизованого обміну даними

Назва структурного підрозділу облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкому міської (міста обласного значення) ради

1.

Комп'ютери

 

 

 

 

2.

Принтери

 

 

 

 

3.

Сканери

 

 

 

 

4.

Модеми

 

 

 

 

5.

Системи електронного документообігу

**

 

 

 

6.

Електронні цифрові підписи

 

 

 

 

7.

Підключення до інтернету

 

 

 

 

8.

Інше (вказати)

 

 

 

 

УСЬОГО ВИТРАТ

 

Примітка.


* - вказувати лише ті назви товарів, робіт, послуг, без закупівлі яких впровадження систем електронного документообігу та автоматизованого обміну даними між державними адміністраторами дозвільних центрів і місцевими дозвільними органами не буде можливим.

** - вказати кількість користувачів, які одночасно працюватимуть у системі електронного документообігу, яку необхідно придбати у конкретному органі влади чи його структурному підрозділі.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали