ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19.11.2010 р. N 662

Про заходи щодо розвитку позашкільної освіти в Донецькій області на період до 2014 року

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 N 785 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року", з метою збереження контингенту дітей та мережі позашкільних закладів освіти, створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку дітей та підлітків, залучення їх до участі в гуртках за напрямами позашкільної освіти, керуючись статтею 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Законом України "Про позашкільну освіту":

1. Затвердити заходи щодо розвитку позашкільної освіти в Донецькій області на період до 2014 року (далі - Заходи), що додаються.

2. Виконавчим органам міських рад та райдержадміністраціям розробити та до 1 грудня 2010 року затвердити місцеві заходи щодо розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року і при формуванні місцевих бюджетів передбачити кошти на їх виконання.

3. Структурним підрозділам облдержадміністрації, зазначених у заходах, виконавчим органам міських рад, райдержадміністраціям:

3.1. Забезпечити виконання Заходів.

3.2. Інформувати управління освіти і науки облдержадміністрації про хід виконання Заходів щорічно до 10 січня, починаючи з 2011 року.

4. Управлінню освіти і науки (Соловйов), управлінню у справах сім'ї та молоді (Золкіна), управлінню з питань фізичної культури та спорту (Кірбаба), управлінню культури і туризму (Пташка) облдержадміністрації при формуванні обласного бюджету передбачити кошти на реалізацію Заходів в межах загальних асигнувань по відповідних галузях.

5. Управлінню інформаційної політики та з питань преси облдержадміністрації (Таранова) забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації ходу виконання Заходів.

6. Координацію роботи з виконання розпорядження покласти на управління освіти і науки облдержадміністрації, контроль - на заступника голови облдержадміністрації Черенкову М. А.

 

Голова облдержадміністрації 

А. М. Близнюк 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької облдержадміністрації
19.11.2010 N 662 

ЗАХОДИ
щодо розвитку позашкільної освіти в Донецькій області на період до 2014 року

N  

Зміст заходу 

Термін виконання  

Відповідальні виконавці 

Упорядкування та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів 

1. 

Забезпечити роботу позашкільних навчальних закладів у відповідності з нормативно-правовими актами з питань позашкільної освіти. 

2011 - 2014 рр. 

Управління освіти і науки, управління з питань фізичної культури та спорту, управління культури і туризму, управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації 

2. 

Сприяти упорядкуванню та збереженню мережі позашкільних навчальних закладів, в тому числі створення філій позашкільних навчальних закладів на базі приміщень дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах. 

2011 - 2014 рр. 

Управління освіти і науки, управління з питань фізичної культури та спорту, управління культури і туризму, управління у справах сім'ї та молоді

облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації 

3.  

Створити систему моніторингу якості позашкільної освіти. 

2011 - 2012 рр.

 

Управління освіти і науки, управління з питань фізичної культури та спорту, управління культури і туризму, управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації 

Створення умов для доступності молоді до якісної позашкільної освіти 

4. 

Забезпечити модернізацію навчальної, матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів, оснащення сучасним обладнанням. 

2011 - 2014 рр.

Виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації 

5. 

Забезпечити позашкільні навчальні заклади навчальними та наочними посібниками з питань позашкільної освіти. 

2011 - 2014 рр.

Управління освіти і науки, управління з питань фізичної культури та спорту, управління культури і туризму, управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації 

6.  

Забезпечити оснащення позашкільних навчальних закладів комп'ютерними комплексами. 

2011 - 2013 рр.

Виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації 

7. 

Підключити позашкільні навчальні заклади до мережі Інтернет. 

2011 - 2014 рр.

Управління освіти і науки, управління з питань фізичної культури та спорту, управління культури і туризму, управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації 

8. 

Сприяти проведенню обласних, всеукраїнських, міжнародних масових заходів з дітьми та молоддю за напрямами позашкільної освіти, у тому числі:
- Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук
- Всеукраїнського конкурсу учнівських досліджень у галузі науки та техніки
- Всеукраїнських зборів лідерів учнівського самоврядування.
 

2011 - 2014 рр.

Управління освіти і науки, управління з питань фізичної культури та спорту, управління культури і туризму, управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації 

Підвищення рівня навчального, навчально-методичного та науково-методичного забезпечення позашкільних навчальних закладів  

9. 

Оновити бази даних навчально-методичної літератури з питань позашкільної освіти. 

2011 - 2014 рр. 

Управління освіти і науки, управління з питань фізичної культури та спорту, управління культури і туризму, управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації 

10. 

Створити електронну бібліотеку навчально-методичної літератури з питань позашкільної освіти. 

2012 - 2013 рр. 

Управління освіти і науки облдержадміністрації 

11. 

Забезпечити проведення обласних науково-практичних конференцій з питань позашкільної освіти 

2011 - 2014 рр. 

Управління освіти і науки, управління з питань фізичної культури та спорту, управління культури і туризму облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації 

12. 

Взяти участь у конкурсах науково-методичних розробок з питань позашкільної освіти. 

2011 - 2014 рр. 

Управління освіти і науки, управління культури і туризму, управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації 

13. 

Забезпечити проведення семінарів-практикумів з питань позашкільної освіти. 

2011 - 2014 рр. 

Управління освіти і науки, управління з питань фізичної культури та спорту, управління культури і туризму, управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації 

14. 

Розробити рекомендації для позашкільних навчальних закладів щодо удосконалення їх роботи. 

2011 - 2014 рр. 

Управління освіти і науки, управління з питань фізичної культури та спорту, управління культури і туризму, управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації 

15. 

Проводити роботу щодо вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи з позашкільної освіти. 

2011 - 2014 рр. 

Управління освіти і науки, управління з питань фізичної культури та спорту, управління культури і туризму, управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації 

Створення міжгалузевої системи підготовки (перепідготовки) педагогічних кадрів 

16. 

Забезпечити підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів відповідно до переліку спеціалізації, за якими здійснюватиметься підготовка. 

2011 - 2014 рр. 

Управління освіти і науки, управління з питань фізичної культури та спорту, управління культури і туризму, управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, вищі навчальні заклади, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

17. 

Удосконалити систему підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів. 

2011 - 2014 рр. 

Управління освіти і науки облдержадміністрації, вищі навчальні заклади, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

Міжнародне співробітництво 

18. 

Сприяти участі молоді з числа вихованців позашкільних навчальних закладів у міжнародних конкурсах, змаганнях і фестивалях. 

2011 - 2014 рр. 

Управління освіти і науки, управління з питань фізичної культури та спорту, управління культури і туризму, управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації 

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації
 

Б. І. Адамов 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали