ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11.08.2011 р. N 632/А-2011

Про заходи щодо запобігання та протидії корупції на 2011 - 2013 роки

Відповідно до Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції", з метою запровадження у структурних підрозділах обласної державної адміністрації та районних державних адміністраціях дієвих механізмів щодо запобігання виникненню корупції, усунення причин та умов, які її породжують:

1. Затвердити заходи щодо запобігання та протидії корупції на 2011 - 2013 роки (додаються).

2. Головам районних державних адміністрацій, керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації:

2.1. Відповідальними за координацію роботи з питань запобігання корупційним правопорушенням визначити:

- у районних державних адміністраціях - керівників апарату;

- у структурних підрозділах облдержадміністрації та райдержадміністрацій - заступників начальників управлінь, відділів.

2.2. Відповідальними за організацію роботи з питань запобігання корупції визначити:

- у районних державних адміністраціях - начальників відділів (секторів) взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи;

- у структурних підрозділах обласної державної адміністрації - спеціалістів з питань організаційно-кадрової роботи або спеціалістів з юридичних питань.

2.3. Про виконання заходів інформувати відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та протидії корупції апарату Одеської обласної державної адміністрації за півріччя до 5 липня та за рік - до 5 січня протягом 2012 - 2014 років.

3. Відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та протидії корупції апарату Одеської обласної державної адміністрації узагальнювати надані матеріали та інформувати обласну державну адміністрацію за півріччя до 25 липня та за рік - до 25 січня протягом 2012 - 2014 років.

4. Виконання розпорядження контролюватиму особисто.

 

Голова
обласної державної адміністрації

Е. Л. Матвійчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
11.08.2011 N 632/А-2011

ЗАХОДИ
щодо запобігання та протидії корупції на 2011 - 2013 роки

1. До 15 вересня 2011 року розробити та затвердити плани заходів щодо запобігання та протидії корупції на 2011 рік.

Протягом 2011 року

Райдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації

2. Плани заходів щодо запобігання та протидії корупції на 2012 та 2013 роки розробити до 20 грудня 2011 і 2012 років та надати до відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та протидії корупції апарату обласної державної адміністрації до 25 грудня зазначених років.

Протягом 2012 - 2013 років

Райдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації

3. Активізувати роботу з громадськістю щодо запобігання і протидії корупції. Здійснити комплекс заходів, спрямованих на підвищення рівня знань різних верств населення щодо розвитку інститутів громадянського суспільства та їх ролі у формуванні негативного ставлення до корупції, протидії чинникам, що її зумовлюють, про особисту участь громадян у запобіганні та викритті фактів корупційних правопорушень.

Протягом 2011 - 2013 років

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, райдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації

4. Організувати отримання інформації від населення про факти корупції, тиску та вимагання хабарів за телефонами "гарячої лінії". Опублікувати номери "телефонів довіри" у засобах масової інформації. Забезпечити постійне оновлення антикорупційних веб-сайтів.

Протягом 2011 - 2013 років

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, райдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації

5. Вжити рішучих заходів щодо виявлення корупційних правопорушень посадовими особами органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, які причетні до передачі земельних ділянок, особливо природно-заповідного, оздоровчого та рекреаційного призначення, з метою недопущення порушень вимог законодавства при оформленні прав на земельні ділянки, визначенні їх вартості, сплати земельного податку, внесенні орендної плати за землю.

Протягом 2011 - 2013 років

Райдержадміністрації

6. Здійснювати моніторинг виконання плану заходів щодо запобігання та протидії корупції, аналізувати стан та результати роботи щодо додержання антикорупційного законодавства, розглядати їх на робочих нарадах, вживати додаткових заходів щодо усунення наявних недоліків у забезпеченні проведення єдиної державної антикорупційної політики.

Щомісячно

Райдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та протидії корупції апарату облдержадміністрації

7. Провести навчання з державними службовцями районних державних адміністрацій, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, на яких вивчити основні положення та вимоги Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції".

Серпень - вересень 2011 року

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та протидії корупції апарату облдержадміністрації; райдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації

8. Здійснювати організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання державними службовцями та особами, уповноваженими на виконання функцій держави, декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

До 1 квітня 2012 - 2013 років

Райдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, відділ кадрової роботи та нагород апарату облдержадміністрації

9. Цілеспрямовано проводити організаційні заходи із запобігання порушень фінансової дисципліни, нецільового використання бюджетних коштів суб'єктами, які ведуть господарську діяльність та перебувають у сфері управління.

Постійно

Райдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації

10. Здійснювати організаційні заходи з проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців в обласній та районних державних адміністраціях.

Постійно

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та протидії корупції апарату облдержадміністрації, відділ кадрової роботи та нагород апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації

11. Проводити попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців в обласній та районних державних адміністраціях, про встановлені законодавством обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та проходженням державної служби.

Постійно

Райдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, відділ кадрової роботи та нагород апарату облдержадміністрації

12. Вживати заходів щодо підвищення кваліфікації державних службовців з питань запобігання та протидії корупції і дотримання актів законодавства про державну службу та Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" із залученням фахівців правоохоронних органів та відповідних вищих навчальних закладів.

Протягом 2011 - 2013 років

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та протидії корупції апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, відділ кадрової роботи та нагород апарату облдержадміністрації

13. Постійно вживати заходів щодо дотримання працівниками облдержадміністрації та райдержадміністрацій Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 4 серпня 2010 року N 214.

Постійно

Райдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та протидії корупції апарату облдержадміністрації, відділ кадрової роботи та нагород апарату облдержадміністрації

14. Організувати тематичні телевізійні та радіопередачі, присвячені питанням корупції, її проявам та запобіганню.

Не менше двох разів на рік планувати та проводити тематичні наради, семінари, "круглі столи" з питань недопущення корупційних правопорушень, профілактики та протидії корупції серед працівників структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій.

Протягом 2011 - 2013 років

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, райдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та протидії корупції апарату облдержадміністрації, відділ кадрової роботи та нагород апарату облдержадміністрації

15. Проводити роботу з питань мінімізації ризиків корупції в рамках Проекту ОБСЄ "Підвищення якості та прозорості адміністративних послуг, що надаються органами виконавчої влади і місцевого самоврядування в інвестиційній сфері".

Протягом 2011 - 2013 років

Головне управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції облдержадміністрації, відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та протидії корупції апарату облдержадміністрації

16. Організувати проведення комплексних перевірок районних державних адміністрацій і структурних підрозділів облдержадміністрації стосовно дотримання вимог законів України "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про державну службу" та інших актів законодавства щодо протидії корупції.

Протягом 2012 - 2013 років (за окремим планом)

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та протидії корупції апарату облдержадміністрації, відділ кадрової роботи та нагород апарату облдержадміністрації

17. Систематично узагальнювати інформацію правоохоронних та судових органів щодо держслужбовців і прирівняних до них осіб, притягнутих до відповідальності за скоєння корупційних правопорушень, для ведення бази даних на зазначених осіб та застосування до винних відповідних заходів реагування, передбачених законами України "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про державну службу".

Щомісячно

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та протидії корупції апарату облдержадміністрації

18. Посилити контроль щодо заборони одержання районними державними адміністраціями, структурними підрозділами облдержадміністрації від фізичних та юридичних осіб безоплатно послуг та майна, крім випадків, передбачених законами України.

Постійно

Райдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації

19. Не допускати будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів серед державних службовців. Невідкладно повідомляти безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів.

Постійно

Райдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації

20. У разі виникнення обставин щодо обмеження роботи близьких осіб негайно вживати заходів щодо їх усунення.

Постійно

Райдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, відділ кадрової роботи та нагород апарату облдержадміністрації.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали