ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 31.08.2011 р. N 674

Про заходи з реалізації в області Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011 - 2015 роки

З метою виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 577-р "Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011 - 2015 роки":

1. Затвердити заходи з реалізації в області Національного плану дій (додаються).

2. Утворити робочу групу з розроблення обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2012 - 2015 роки та обласного плану дій з охорони навколишнього природного середовища в складі згідно з додатком.

3. Робочій групі:

3.1. Забезпечити підготовку та подання на розгляд проекту обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2012 - 2015 роки до 1 листопада 2011 року.

3.2. У тримісячний термін з часу затвердження Міністерством екології та природних ресурсів України методичних рекомендацій щодо підготовки місцевих планів дій з охорони навколишнього природного середовища підготувати та подати на затвердження обласний план дій з охорони навколишнього природного середовища.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Головача М. Й.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. А. Хоптян


 

Додаток
до розпорядження Тернопільської обласної державної адміністрації
31.08.2011 N 674


СКЛАД
робочої групи з розроблення обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2012 - 2015 роки та обласного плану дій з охорони навколишнього природного середовища

ГОЛОВАЧ
Микола Йосифович

- перший заступник голови обласної державної адміністрації, керівник робочої групи

СІНГАЛЕВИЧ
Орест Васильович

- начальник Державного управління охорони навколишнього природного середовища в області, заступник керівника робочої групи

Члени робочої групи

ВОЛЯК
Михайло Миронович

- виконувач обов'язків начальника Головного управління Держкомзему в області

ГЕЦЬКО
Василь Володимирович

- начальник Головного управління економіки обласної державної адміністрації

КАПУСТА
Тарас Ярославович

- начальник обласного виробничого управління по меліорації та водному господарству "Тернопільводгосп"

КІТУРА
Василь Миколайович

- головний геолог Геоінформу України в області

КУЛЬЧИЦЬКИЙ
Ігор Володимирович

- начальник управління з питань внутрішньої політики, національностей, релігій, преси та інформації обласної державної адміністрації

ПИРІГ
Ігор Миколайович

- начальник Головного фінансового управління обласної державної адміністрації

ПОПАДИНЕЦЬ
Ігор Миколайович

- начальник обласного управління лісового та мисливського господарства

СТЕПАНОВА
Марія Миколаївна

- начальник управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації

ХОМА
Андрій Іванович

- начальник Головного управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації

ЯКИМУК
Віктор Васильович

- заступник начальника управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації.


 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

Ю. В. Желіховський


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Тернопільської обласної державної адміністрації
31.08.2011 N 674


ЗАХОДИ
з реалізації в області Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011 - 2015 роки

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Ціль 1. Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості

 

 

1. Участь у створенні регіонального інформаційного центру та сприяння в наданні йому приміщення, обладнання, відповідного програмного забезпечення, доборі кадрів.

Держуправління охорони навколишнього природного середовища в області (далі - ДУ ОНПС), Держеконспекція в області (далі - ДЕІ)

2013 - 2014

2. Виконання Програми підтримки проектів громадських екологічних організацій.

ДУ ОНПС, ДЕІ, районні державні адміністрації (далі - РДА)

2012 - 2015

3. Участь в утворенні регіональних екологічно-просвітницьких центрів на базі навчальних закладів, неурядових екологічних організацій об'єктів і територій природно-заповідного фонду, підпорядкованих місцевим органам виконавчої влади, екологічних літніх таборів, шкільних екологічних гуртків.

ДУ ОНПС, ДЕІ, управління освіти і науки обласної державної адміністрації (далі - ОДА), управління у справах сім'ї та молоді ОДА

2012 - 2015

4. Впровадження механізму залучення громадськості до процесу екологічної освіти, освіти для сталого розвитку екологічної просвіти та виховання.

ДУ ОНПС, ДЕІ, управління освіти і науки, у справах сім'ї та молоді ОДА

2012 - 2015

5. Проведення громадського обговорення результатів оцінки ефективності реалізації державної екологічної політики.

ДУ ОНПС за участю громадських екологічних організацій в області

вересень 2011 - грудень 2015

6. Проведення навчально-просвітницьких акцій, спрямованих на впровадження моделей невиснажливого господарювання та екологічно дружніх технологій.

ДУ ОНПС

2012 - 2015

Ціль 2. Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки

 

 

7. Участь у підготовці проекту положення про порядок проведення спостережень (моніторингу) за станом навколишнього природного середовища та рівнем його забруднення суб'єктами господарювання, діяльність яких призводить, або може призвести до погіршення стану довкілля, та інформування громадськості про результати таких спостережень.

- " -

- " -

8. Участь у підготовці та реалізації на підприємствах, наслідком виробничої діяльності яких є найбільш шкідливі викиди в атмосферне повітря, пілотних проектів з моніторингу рівня викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та впровадження сучасних систем їх очищення.

- " -

вересень 2011 - грудень 2013

9. Сприяння розробленню та здійсненню заходів щодо зменшення негативного впливу автомобільного транспорту на довкілля, врахування транспортної складової під час формування та реалізації містобудівної політики (шляхом будівництва транспортних розв'язок, реконструкції автодоріг, створення автоматизованих систем управління транспортними потоками).

Служба автомобільних шляхів в області, РДА, виконкоми міських та селищних рад області

вересень 2011 - грудень 2015

10. Проведення наукових досліджень з метою підготовки планів управління басейном річки Дністер.

Обласне виробниче управління по меліорації та водному господарству "Тернопільводгосп" (далі - Тернопільводгосп), РДА, ДУ ОНПС

2012 - 2013

11. Участь у підготовці проекту акта щодо внесення змін до державних цільових програм з будівництва (реконструкції) об'єктів та мереж водовідведення, в тому числі систем стічних вод у населених пунктах, заміни аварійних каналізаційних мереж та зношеного обладнання очисних станцій.

Управління житлово-комунального господарства ОДА, (далі - УЖКГ ОДА), ДУ ОНПС

вересень 2011 - грудень 2015

12. Виконання робіт з консервації деградованих, малопродуктивних та техногенно забруднених земель, рекультивації порушених земель.

Користувачі і власники земельних ділянок, Головне управління Держкомзему в області

- " -

13. Участь у підготовці проекту акта, спрямованого на удосконалення системи державного обліку, звітності та контролю за додержанням вимог законодавства у сфері використання земельних ресурсів.

Головне управління Держкомзему в області, ДУ ОНПС

2012 - 2015

14. Проведення моніторингу ґрунтів на територіях, прилеглих до колишніх складських приміщень для зберігання хімічних засобів захисту рослин, розроблення та впровадження технології їх очищення.

ДУ ОНПС

- " -

15. Удосконалення методів управління агроландшафтами для відновлення навколишнього природного середовища, підвищення природно-ресурсного потенціалу території, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття з урахуванням необхідності розвитку екологічної мережі.

Головне управління агропромислового розвитку ОДА, Головне управління Держкомзему в області, Обласне управління лісового та мисливського господарства, РДА, ДУ ОНПС

2012

16. Удосконалення землеустрою і схем планування території на регіональному рівні з метою розроблення регіональних програм сталого землекористування.

Головне управління Держкомзему в області

вересень 2011 - грудень 2015

17. Ведення державного обліку та здійснення тампонажу непридатних до експлуатації артезіанських свердловин.

РДА, органи місцевого самоврядування, ДУ ОНПС, УЖКГ ОДА головний геолог Гемінформу в області, власники артсвердловин

- " -

18. Оповіщення населення про надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру, підвищення ефективності функціонування системами такого оповіщення.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи ОДА (далі - управління НС та НЧК ОДА)

2012 - 2013

19. Технічна модернізація національної системи інформування населення з питань надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.

- " -

- " -

20. Реалізація проектів з реабілітації територій, що зазнали забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи або з інших причин, з метою відновлення на них безпечної життєдіяльності.

- " -

вересень 2011 - грудень 2015

21. Здійснення радіоекологічних заходів на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, з метою проведення оцінки доз опромінення населення, яке проживає на таких територіях.

Управління НС та НЧК ОДА

- " -

22. Реалізація проектів ефективного використання лісових ресурсів на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, насамперед із запобігання виникненню лісових пожеж та утилізації сухостійних, усихаючих, сильно ослаблених лісів.

Головне управління МНС в області, обласне управління лісового та мисливського господарства, управління НС та НЧК ОДА

вересень 2011 - грудень 2015

23. Підготовка пропозицій щодо сприяння розробленню та впровадженню сучасних екологічно орієнтованих технологій та новітнього обладнання із збирання, вивезення, переробки, утилізації, знешкодження та захоронення побутових відходів, зокрема будівельних та деревинно-рослинних, рекультивації територій полігонів побутових відходів та сміттєзвалищ, приведення їх у відповідність до встановлених екологічних норм.

УЖКГ ОДА, ДУ ОНПС, РДА, органи місцевого самоврядування

- " -

24. Створення інфраструктури із збирання, захоронення та переробки небезпечних відходів, зокрема ламп, що містять ртуть, інформування громадян із зазначених питань.

РДА, виконком Тернопільської міськради

2012 - 2015

25. Розроблення обласної програми з питань охорони навколишнього природного середовища (в частині зменшення обсягу викидів та скидів забруднюючих речовин, утворення відходів).

ДУ ОНПС

вересень - грудень 2011

Ціль 3. Інтеграція екологічної політики та удосконалення системи інтегрованого екологічного управління

 

 

26. Запровадження процесу "Довкілля для України" на регіональному рівні.

Головне управління економіки, Головне управління розвитку інфраструктури, управління з питань внутрішньої політики, національностей, релігії, преси та інформації ОДА, РДА, ДУ ОНПС

2014 - 2015

27. Стимулювання розвитку велосипедного, електричного та інших видів екологічно чистого транспорту, а також такого, що працює на біологічних видах палива, створення та забезпечення функціонування мережі з обслуговування, збільшення парку та кількості маршрутів (ліній) міського електричного транспорту.

Головне управління розвитку інфраструктури, УЖКГ ОДА, РДА, виконком Тернопільської міської ради

2012

Ціль 4. Припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і формування екологічної мережі

 

 

28. Доведення площі національної екологічної мережі до 41 відсотка загальної території країни.

ДУ ОНПС, Головне управління агропромислового розвитку ОДА, Головне управління Держкомзему в області, Тернопільводгосп, обласне управління лісового та мисливського господарства, РДА

вересень 2011 - грудень 2015

29. Визначення територій, на яких планується створення до 2020 року репрезентативних і поєднаних між собою природоохоронних територій площею не менш як 17 відсотків суходолу і внутрішніх вод.

ДУ ОНПС, Головне управління агропромислового розвитку ОДА, Головне управління Держкомзему в області, Тернопільводгосп, обласне управління лісового та мисливського господарства, РДА

вересень 2011 - грудень 2014

30. Розроблення та затвердження місцевих схем та програм формування екологічної мережі.

РДА, ДУ ОНПС

вересень 2011 - грудень 2015

31. Складання і ведення переліків територій та об'єктів екологічної мережі.

ДУ ОНПС

2013 - 2015

32. Утворення центрів штучного розведення, реакліматизації рідкісних видів рослин і тварин та таких, що перебувають під загрозою зникнення.

Установи природозаповідного фонду в області, ДУ ОНПС, РДА

- " -

Ціль 5. Удосконалення регіональної екологічної політики

 

 

33. Проведення аналізу стану реалізації регіональної екологічної політики.

ДУ ОНПС

2012

34. Розроблення та затвердження місцевих планів дій з охорони навколишнього природного середовища із залученням усіх заінтересованих сторін.

Робоча група, РДА

2013 - 2015

35. Розроблення та реалізація стратегій охорони навколишнього природного середовища міст, виконання відповідних планів заходів за участю суб'єктів господарювання, представників громадських екологічних організацій територіальних громад.

Виконкоми міських та селищних рад області, РДА, ДУ ОНПС

2012 - 2015

36. Затвердження генерального плану міста Тернополя з врахуванням у ньому положень Ольборзької хартії.

Виконком Тернопільської міськради.

2015

37. Підтримка реалізації громадських ініціатив з очищення малих річок у рамках підготовки до проведення міжрегіональних екологічних фестивалів, виставок, свят, інших масових заходів.

ДУ ОНПС, управління у справах сім'ї та молоді, з питань туризму, освіти і науки ОДА, РДА, виконком Тернопілької міськради

вересень 2011 - грудень 2015

38. Підтримка реалізації екологічних ініціатив у рамках партнерства "Громадськість, влада, бізнес".

ДУ ОНПС

- " -

39. Сприяння розвиткові міжрегіонального і міжнародного співробітництва шляхом виконання спільних програм і реалізації проектів, спрямованих на покращення стану навколишнього природного середовища

- " -

- " -

40. Запровадження обов'язкового включення до генеральних планів розвитку міст та селищ міського типу положень щодо створення парків і зелених зон.

Управління містобудування та архітектури ОДА, виконкоми міських та селищних рад

- " -


 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

Ю. В. Желіховський

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали