ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 31.03.2011 р. N 117

Про заходи з відзначення в області у 2011 році Року освіти та інформаційного суспільства

На виконання Указу Президента України від 30 вересня 2010 року N 926/2010 "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні", з метою забезпечення поліпшення функціонування та інноваційного розвитку освіти в області, підвищення її якості і доступності, інтеграції до європейського освітнього простору із збереженням національних досягнень і традицій:

1. Затвердити план заходів щодо відзначення в області у 2011 році Року освіти та інформаційного суспільства (додається).

2. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, забезпечити виконання плану заходів щодо відзначення в області у 2011 році Року освіти та інформаційного суспільства.

3. Координацію роботи з виконання плану заходів покласти на управління освіти і науки облдержадміністрації. Відділам освіти райдержадміністрацій, управлінням освіти міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук щоквартально до 10 числа наступного місяця інформувати управління освіти і науки облдержадміністрації про хід виконання плану заходів.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Тканка В. М.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. М. Хоменко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
31.03.2011 N 117

План
заходів щодо відзначення в області у 2011 році Року освіти та інформаційного суспільства

1. Ужити дієвих заходів щодо безумовного виконання завдань і заходів Програми соціально-економічного розвитку області на 2011 рік у частині поліпшення функціонування та інноваційного розвитку освіти, підвищення її якості і доступності.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, відділи освіти райдержадміністрацій, управління освіти міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук

2011 рік

2. Залучати до розробки та обговорення проектів нормативно-правових актів, обласних і галузевих програм з питань формування й реалізації державної політики у сфері освіти комітет з питань освіти та науки, молодіжної політики, фізичної культури та спорту громадської ради при обласній державній адміністрації.

Управління облдержадміністрації: освіти і науки, з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю

Постійно

3. Консолідувати зусилля відповідних структур органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо розвитку дошкільної освіти як первинної ланки системи неперервної освіти. На виконання обласної цільової програми розвитку дошкільної освіти на 2011 - 2017 роки:

3.1. Відкрити 20 дошкільних навчальних закладів у Бобровицькому, Городнянському, Варвинському, Ічнянському, Козелецькому, Корюківському, Коропському, Менському, Ніжинському, Новгород-Сіверському, Носівському, Прилуцькому, Ріпкинському, Срібнянському, Чернігівському районах.

Райдержадміністрації спільно з органами місцевого самоврядування

2011 рік

3.2. Відкрити 10 типових груп на базі діючих дошкільних закладів у Корюківському, Менському, Прилуцькому, Щорському, Срібнянському, Чернігівському районах, містах Ніжині, Чернігові.

Відділи освіти Корюківської, Менської, Прилуцької, Щорської, Срібнянської, Чернігівської районних державних адміністрацій, управління освіти міських рад Ніжина, Чернігова, керівники дошкільних навчальних закладів

2011 рік

3.3. Забезпечити обов'язкове охоплення дошкільною освітою всіх дітей п'ятирічного віку.

Відділи освіти райдержадміністрацій, управління освіти міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, керівники навчально-виховних закладів спільно з органами місцевого самоврядування

2011 рік

3.4. З метою подальшого впровадження в практику роботи дошкільних навчальних закладів області вивчити позитивний досвід роботи вихователів Вертіївського ДНЗ Ніжинського району, ДНЗ N 6 м. Семенівки, ДНЗ NN 9, 17 м. Ніжина, ДНЗ NN 10, 25, 27 м. Прилук з питань якісного забезпечення організації навчально-виховного процесу дітей старшого дошкільного віку.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, керівники дошкільних навчальних закладів

2011 рік

3.5. Для поліпшення якості надання освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах провести обласний семінар з проблеми "Модернізація змісту педагогічного, психологічного та соціального консультування сім'ї з питань розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку".

Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського

Листопад 2011 року

4. Проводити моніторинг прогнозованих демографічних змін та умов функціонування загальноосвітніх навчальних закладів у сільській (міській) місцевості з метою продовження оптимізації їх мережі та вживати додаткові заходи щодо недопущення необґрунтованої реорганізації і ліквідації шкіл.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, відділи освіти райдержадміністрацій, управління освіти міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук спільно з органами місцевого самоврядування

2011 рік

5. Взяти під особливий контроль збереження земельних ділянок закладів освіти та приміщень закритих навчальних закладів, їх можливого використання у подальшому для освітніх потреб населення.

Відділи освіти райдержадміністрацій, управління освіти міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук спільно з органами місцевого самоврядування

2011 рік

6. Продовжити роботу з подальшого вдосконалення функціонування освітніх округів. Вживати заходів щодо підвищення ефективності діяльності опорних шкіл шляхом упровадження інноваційних методів та технологій, передового педагогічного досвіду в навчально-виховний процес, покращення матеріально-технічної бази закладів, обладнання їх сучасними кабінетами та оснащення навчальним обладнанням тощо.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, відділи освіти райдержадміністрацій, управління освіти міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук

2011 рік

7. Провести обласний конкурс на кращу модель опорної школи, присвячений 20-й річниці незалежності України.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, відділи освіти райдержадміністрацій, управління освіти міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук

2011 рік

8. Для повного забезпечення організованим підвозом учнів та педагогічних працівників сільської місцевості, які цього потребують, до місць навчання (роботи) та додому забезпечити реалізацію обласної та районних програм "Шкільний автобус" у 2011 році.

Управління облдержадміністрації: освіти і науки, Головне фінансове управління, райдержадміністрації

2011 рік

9. З метою реалізації державної політики щодо забезпечення права дітей на здобуття повної загальної середньої освіти та неухильного виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року N 646 "Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку" вжити дієвих заходів щодо повного охоплення дітей і підлітків шкільного віку різними формами навчання.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, відділи освіти райдержадміністрацій, управління освіти міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, керівники навчальних закладів

2011 рік

10. Посилити вимоги щодо створення необхідних умов для організації повноцінного, безпечного та якісного харчування дітей і підлітків у дошкільних, загальноосвітніх та інтернатних закладах. Забезпечувати виконання діючих норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах.

Управління облдержадміністрації: освіти і науки, охорони здоров'я, відділи освіти райдержадміністрацій, управління освіти міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, керівники навчально-виховних закладів, обласна санітарно-епідеміологічна станція

2011 рік

11. Забезпечити координацію дій між Київським регіональним центром оцінювання якості освіти та місцевими органами управління освітою, навчальними закладами області з питань проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2011 року.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського

Березень - липень 2011 року

12. Провести інформаційно-роз'яснювальну роботу серед педагогічних працівників, випускників загальноосвітніх навчальних закладів та громадськості щодо засад та особливостей зовнішнього незалежного оцінювання у 2011 році.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського

Березень - травень 2011 року

13. Продовжити співпрацю зі Світовим банком за проектом "Рівний доступ до якісної освіти в Україні" щодо подальшої модернізації матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів області.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, центр матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів, відділи освіти райдержадміністрацій

2011 рік

14. З метою покращення матеріально-технічного стану навчальних закладів та підготовки до нового 2011 - 2012 навчального року, осінньо-зимового періоду провести ремонтно-відновлювальні роботи в навчальних закладах та установах області.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, центр матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів, відділи освіти райдержадміністрацій, управління освіти міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук

2011 рік

15. На виконання обласної програми "Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів області ліцензійними електронними засобами навчального призначення та мультимедійним обладнанням на 2011 - 2016 роки" забезпечити у 2011 році 54 опорні школи області ліцензійними електронними засобами навчального призначення та мультимедійним обладнанням.

Головне фінансове управління облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, відділи освіти райдержадміністрацій, управління освіти міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук

2011 рік

16. Продовжити роботу щодо комп'ютеризації та інформатизації навчальних закладів, підключення їх до мережі Інтернет, використовуючи кабельний та бездротовий способи підключення, а також можливості мобільного зв'язку.

Відділи освіти райдержадміністрацій, управління освіти міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, керівники навчальних закладів

2011 рік

17. Для ефективного використання інформаційно-комунікаційних та інноваційних педагогічних технологій в навчальному процесі закладів освіти, удосконалення системи підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів, підвищення рівня самоосвіти учасників навчального процесу провести:

17.1. Обласний конкурс учнівської комп'ютерної творчості.

17.2. Обласний конкурс веб-сайтів районних (міських) методичних кабінетів (центрів) та навчальних закладів.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського

Травень 2011 року

17.3. Обласний семінар завідуючих районних (міських) методичних кабінетів (центрів), координаторів програми "Intel® Навчання для майбутнього" з проблеми "Організація використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі закладів освіти".

Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського

Листопад 2011 року

18. Провести XV обласний педагогічний ярмарок "Використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі".

Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського

Березень - червень 2011 року

19. Організувати проведення панорами майстер-класів "Інноваційні освітні технології" за участю провідних педагогів і вчених з інших регіонів України на базі обласного педагогічного ліцею для обдарованої учнівської молоді.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, обласний педагогічний ліцей для обдарованої учнівської молоді

2011 рік

20. З метою подальшого впровадження диференціації та індивідуалізації навчання, розвитку здібностей, природних обдарувань і нахилів школярів розширити у загальноосвітніх навчальних закладах мережу класів з поглибленим вивченням окремих предметів, насамперед, в Ічнянському, Куликівському, Ріпкинському, Талалаївському та Чернігівському районах.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, відділи освіти райдержадміністрацій, управління освіти міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, керівники навчальних закладів

2011 рік

21. Ужити дієвих заходів щодо збільшення охоплення профільним навчанням старшокласників, впровадження широкого спектру профілів з метою забезпечення освітніх потреб випускників, насамперед, у Носівському, Сосницькому, Срібнянському, Талалаївському та Чернігівському районах.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, відділи освіти райдержадміністрацій, управління освіти міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, керівники навчальних закладів

2011 рік

22. Продовжити роботу з питань підтримки обдарованих дітей і молоді. З цією метою:

22.1. Ужити дієвих невідкладних заходів щодо належної підготовки обдарованої учнівської молоді та підвищення результативності її участі у Всеукраїнських (Міжнародних) учнівських олімпіадах, конкурсах, турнірах.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, відділи освіти райдержадміністрацій, управління освіти міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук

2011 рік

22.2. Розширити мережу факультативів, спеціальних курсів за вибором учнів.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, відділи освіти райдержадміністрацій, управління освіти міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук

2011 рік

22.3. Активізувати діяльність учнівських наукових товариств, секцій Малої академії наук.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, відділи освіти райдержадміністрацій, управління освіти міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук

2011 рік

22.4. Продовжити виплату стипендій голови облдержадміністрації обдарованим учням загальноосвітніх навчальних закладів, переможцям Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів та запровадити відповідні стипендії для даної категорії учнівської молоді в усіх районах, містах області.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, відділи освіти райдержадміністрацій, управління освіти міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук

2011 рік

22.5. Провести урочистості з нагоди відзначення переможців IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Чернігівського територіального відділення Малої академії наук України.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, відділи освіти райдержадміністрацій, управління освіти міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук

Травень 2011 року

23. З метою популяризації інтелектуальних ігор та розвитку творчих здібностей учнівської молоді продовжити проведення чемпіонату з інтелектуальних ігор "Віват, інтелект!" серед школярів Чернігівської області:

23.1. Організувати відбіркові етапи гри у всіх районах (містах), обласні тури та фінал Чемпіонату з визначенням команди - переможця за участю школярів Чернігівської, Гомельської та Брянської областей, надавши Чемпіонату статусу Міжнародного.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, відділи освіти райдержадміністрацій, управління освіти міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук

Квітень - листопад 2011 року

24. Спрямувати роботу органів управління освітою на реалізацію обласної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2015 року. З цією метою:

24.1. Ужити заходів щодо збереження діючої мережі позашкільних навчальних закладів. Не допускати перепрофілювання, перепідпорядкування, злиття, закриття позашкільних навчальних закладів, передачі приміщень, обладнання, техніки в оренду.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, відділи освіти райдержадміністрацій, управління освіти міських рад Ніжина, Чернігова, Прилук спільно з органами місцевого самоврядування

2011 рік

24.2. Розширювати мережу гуртків позашкільних навчальних закладів на базі загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості, насамперед Бобровицького, Городнянського, Козелецького, Корюківського, Щорського районів.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, відділи освіти райдержадміністрацій, управління освіти міських рад Ніжина, Чернігова, Прилук

2011 рік

25. З метою створення умов для доступності молоді до якісної позашкільної освіти:

25.1. Провести капітальні ремонти будівель, споруд, комунікацій та обладнання 7 позашкільних навчальних закладів Бахмацького, Городнянського, Ічнянського, Коропського, Куликівського, Талалаївського районів та м. Прилук.

Райдержадміністрації, виконавчий комітет Прилуцької міської ради

2011 рік

25.2. Завершити роботи по ремонту табору "Юний турист" (с. Количівка) для оздоровлення вихованців позашкільних закладів області. Відкрити до 1 червня 2011 року спальний корпус табору.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний Центр дитячого та юнацького туризму і екскурсій

До 1 червня 2011 року

25.3. Забезпечити підключення комп'ютерної техніки 10 позашкільних установ Борзнянського, Ічнянського, Козелецького, Новгород-Сіверського, Сосницького, Прилуцького, Талалаївського, Щорського районів та м. Ніжина до мережі Інтернет.

Райдержадміністрації, виконавчий комітет Ніжинської міської ради

2011 рік

26. У рамках поглиблення Міжнародного співробітництва у галузі позашкільної освіти:

26.1. Узяти активну участь у проведенні щорічного Міжнародного фестивалю з нагоди Міжнародного дня захисту дітей "Слов'янської дружби джерело" за участю офіційних та учнівських делегацій Чернігівської, Гомельської та Брянської областей.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, обласні позашкільні заклади

Червень 2011 року

26.2. Сприяти участі учнівської молоді у Міжнародних проектах, програмах, науково-практичних конференціях, олімпіадах, змаганнях, конкурсах.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, обласні, районні позашкільні заклади

2011 рік

26.3. Узяти участь у щорічному Міжнародному конкурсі ігрових програм "Грають діти, граємо ми" (Республіка Білорусь).

Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний Палац дітей та юнацтва

Листопад 2011 року

26.4. Сприяти розвитку подальшої співпраці між органами учнівського самоврядування Гомельської, Брянської і Чернігівської областей.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний Палац дітей та юнацтва

2011 рік

26.5. Забезпечити участь у Міжнародних змаганнях, конкурсах з авіамодельного спорту, у чемпіонатах Європи та Світу з авіа,- ракетомодельного спорту, автотрасового моделювання.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний Центр науково-технічної творчості учнівської молоді

2011 рік

27. З метою відродження народного ремесла та традицій рідного краю, розвитку дитячої фантазії, творчої уяви, використання традиційних і нетрадиційних технік виконання робіт провести:

27.1. Обласну виставку-конкурс декоративно-ужиткового мистецтва обдарованої молоді Чернігівщини "Країна майстерності".

Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний Палац дітей та юнацтва

Грудень 2011 року

27.2. Виставку творчих робіт вихованців обласної станції юних натуралістів "Щедрість рідної землі".

Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласна станція юних натуралістів

Жовтень 2011 року

27.3. Обласну виставку-конкурс технічної творчості "Наш пошук і творчість - тобі, Україно!".

Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний Центр науково-технічної творчості учнівської молоді

Квітень 2011 року

28. З метою створення освітнього середовища для розвитку здорової дитини, формування в учнів свідомого ставлення до власного життя і здоров'я, оволодіння безпечними навичками поведінки:

28.1. Забезпечити проведення щорічних обов'язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів медичними працівниками у присутності батьків або інших законних представників у лікувально-профілактичних закладах за місцем спостереження дитини. До кінця поточного навчального року провести медичні огляди учнів початкової ланки, до 1 вересня 2011 року - учнів 5 - 11 класів.

28.2. Організувати диспансерне спостереження, планове лікування та реабілітацію учнів з хронічними захворюваннями.

28.3. Проводити щорічно аналіз стану здоров'я дітей за результатами обов'язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

28.4. Забезпечити проведення учням профілактичних щеплень згідно з їх календарем після огляду лікарем, медичним працівником у медичному кабінеті загальноосвітнього навчального закладу або в територіальному лікувально-профілактичному закладі за згодою одного із батьків або особи, яка її замінює.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

2011 рік

29. У рамках реалізації голландсько-українського проекту "На Сонці" забезпечити належний рівень співпраці вчителів, вихователів, практичного психолога, батьків щодо вдосконалення індивідуальних планів розвитку, соціалізації та супроводу вихованців Чернігівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату I - III ступенів.

Управління освіти і науки облдержадміністрації

2011 рік

30. Продовжити роботу щодо запровадження на базі Прилуцького дошкільного навчального закладу "Дитячий будинок інтернатного типу" інноваційних методів навчання, виховання та розвитку дитини, зокрема ейдетики та інклюзивно-оздоровчої програми "Плекаємо здоров'я дитини".

Управління освіти і науки облдержадміністрації

2011 рік

31. Визначити із складу працівників відділів (управлінь) освіти спеціаліста з координації питань щодо запровадження інклюзивного навчання в освітніх закладах району (міста).

Відділи освіти райдержадміністрацій, управління освіти міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук

До 1 червня 2011 року

32. Забезпечити проведення обласного конкурсу "Кращий вихователь року" серед вихователів та психологів Чернігівського і Ніжинського притулків для дітей та центру соціально-психологічної реабілітації дітей.

Служба у справах дітей облдержадміністрації

Квітень 2011 року

33. З метою покращення умов утримання та проживання вихованців інтернатних закладів:

33.1. Виготовити проектно-кошторисну документацію на будівництво їдальні в Городнянській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті I - II ступенів.

33.2. Відкрити новий корпус гуртожитку в Комарівській загальноосвітній школі-інтернаті I - II ступенів.

Управління освіти і науки облдержадміністації, центр матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів

Травень 2011 року

34. Для відзначення 20-ї річниці незалежності України спрямувати виховну роботу навчальних закладів на виховання в учнів любові до держави, рідного краю, поваги до старшого покоління, ветеранів Великої Вітчизняної війни, зокрема, через популяризацію героїчних та переможних сторінок минулого України, проведення відповідної пошукової та дослідницької роботи. З цією метою:

34.1. Залучати працівників бібліотечних, клубних, музейних закладів, театрально-видовищних підприємств та молодіжних громадських організацій області.

Головне управління культури, туризму і охорони культурної спадщини облдержадміністрації, управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

Постійно

34.2. Провести на базі дитячого табору "Юний турист" (с. Количівка) обласний зліт юних туристів-краєзнавців, активістів руху учнівської молоді "Моя земля - земля моїх батьків", присвячений 20-й річниці незалежності України.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний Центр дитячого та юнацького туризму і екскурсій

Червень 2011 року

34.3. Розробити методичні рекомендації щодо підготовки та проведення першого уроку 2011 - 2012 навчального року, присвяченого Дню незалежності України.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського

Квітень-травень 2011 року

34.4. Провести урочистості, присвячені Всесвітньому дню авіації і космонавтики, Дню працівників ракетно-космічної галузі та 90-річчю з дня народження Г. Т. Берегового.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою

Квітень 2011 року

34.5. До 20-ї річниці незалежності України підготувати матеріали щодо кращих напрацювань педагогічних та учнівських колективів області до випуску тематичного номеру журналу Всеукраїнського благодійного фонду "Освіта України" "Світ вихованця".

Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського

Серпень 2011 року

35. На базі лікувально-профілактичного закладу санаторного типу обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського забезпечити надання послуг, пов'язаних із оздоровленням та санаторним лікуванням, 700 педагогічним працівникам області, які перебуватимуть на курсах підвищення кваліфікації.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського

2011 рік

36. До Дня працівників освіти провести урочистості щодо відзначення досягнень кращих педагогічних та науково-педагогічних працівників Чернігівщини та вручення обласних премій імені Софії Русової й Георгія Вороного.

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Вересень 2011 року

37. Для вивчення та подальшого впровадження позитивного досвіду функціонування освітньої системи Гомельської області, у рамках міжнародної співпраці на рівні освітянських колективів Чернігівської, Гомельської, Брянської областей, провести семінар начальників відділів освіти райдержадміністрацій, управлінь освіти міських рад з виїздом до м. Гомеля.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, відділи освіти райдержадміністрацій, управління освіти міських рад Ніжина, Чернігова, Прилук

Березень - квітень 2011 року

38. Створити "Книгу педагогічної слави освітян Чернігівщини".

Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського

2011 рік

39. Сприяти підвищенню престижу робітничих професій, виявленню та підтримці обдарованої учнівської молоді. Провести обласні конкурси фахової майстерності серед учнів ПТНЗ з професій: кондитер, електрозварник ручного зварювання, штукатур, верстатник широкого профілю, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Переможців обласного конкурсу направити для участі у Всеукраїнських конкурсах фахової майстерності.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, навчально-методичний центр професійно-технічної освіти в Чернігівській області

Березень - червень 2011 року

40. Відкрити навчально-практичний центр з підготовки монтажників гіпсокартонних конструкцій на базі Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту з метою підвищення якості підготовки робітничих кадрів та впровадження новітніх технологій в навчально-виробничий процес, спільно з компанією "KNAUF".

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Квітень - червень 2011 року

41. Спільно з обласним центром зайнятості з метою підвищення престижу робітничих професій в регіоні провести обласний та регіональні ярмарки робітничих професій.

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Березень - травень 2011 року

42. У рамках міжнародної співпраці з метою вивчення сучасних педагогічних та виробничих технологій, запровадження їх у навчально-виробничий процес організувати:

42.1. Стажування викладачів та майстрів виробничого навчання в Німеччині.

42.2. Відвідування навчальних закладів Польщі та Туреччини (Чернігівське вище професійне училище побутового обслуговування).

42.3. Направлення на навчання учнів до Франції (Чернігівський центр професійно-технічної освіти).

Управління освіти і науки облдержадміністрації

За окремим графіком

43. Для безперешкодного доступу дітей та дорослого населення з функціональними обмеженнями, їх соціальної адаптації та інтеграції у суспільство шляхом інклюзивного навчання провести обласний етап Всеукраїнського огляду-конкурсу "Професійна освіта інвалідів, осіб з особливими потребами у професійно-технічних навчальних закладах".

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Квітень - травень 2011 року

44. Відкрити інформаційно-аналітичний центр на базі навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Чернігівській області з метою створення системи інформаційного ресурсу щодо покращення якості прийняття оперативних, ефективних управлінських рішень у системі професійно-технічної освіти регіонального рівня, забезпечення збору та аналізу інформації, здійснення моніторингових, статистичних досліджень за підтримки українсько-канадського проекту "Децентралізація управління професійно-технічної освіти".

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Жовтень - грудень 2011 року

45. Провести моніторинг роботи приймальних комісій вищих навчальних закладів області щодо об'єктивності та прозорості їх діяльності під час вступу у 2011 році.

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Липень - серпень 2011 року

46. Запровадити механізм створення реєстру книжкового фонду бібліотеки та картинної галереї Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Головне управління культури, туризму та охорони культурної спадщини облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації

2011 рік

47. Провести науково-практичні студентські конференції-презентації наукових проектів, спрямованих на вирішення соціально-економічних проблем регіону.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, вищі навчальні заклади I - IV рівня акредитації.

2011 рік

48. Сприяти діяльності студентських наукових співтовариств щодо підвищення рівня науково-дослідної діяльності та розвитку творчої ініціативи молодих науковців.

Управління освіти і науки облдержадміністрації

2011 рік

49. Ввести в практику регулярне висвітлення в засобах масової інформації виконання плану заходів щодо відзначення в області у 2011 році Року освіти та інформаційного суспільства.

Управління облдержадміністрації: освіти і науки, з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю, у справах сім'ї та молоді, охорони здоров'я, у справах преси та інформації, служба у справах дітей, Головне управління культури, туризму та охорони культурної спадщини

2011 рік

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали