НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 8 лютого 2012 року N 126

Про заяву Дніпропетровської ОДТРК, м. Дніпропетровськ, щодо переоформлення ліцензій на мовлення (НР N 0567-м від 12.05.2008, НР N 0732-м від 25.03.99 та НР N 1211-м від 11.03.2004) та переоформлення (шляхом об'єднання) ліцензій на мовлення (НР N 0567-м від 12.05.2008, НР N 0732-м від 25.03.99 та НР N 1211-м від 11.03.2004)

Розглянувши заяву Дніпропетровської обласної державної телерадіокомпанії, м. Дніпропетровськ (юридична та фактична адреси: вул. Телевізійна, 3, м. Дніпропетровськ, 49010; генеральний директор Валентин Іванович Чанглі), про переоформлення ліцензій на мовлення НР N 0567-м від 12.05.2008 (ефірне регіональне телебачення з використанням 51 ТВК у м. Дніпропетровську, потужність передавача - 5,0 кВт; обсяг мовлення - 4 години на добу у відрізках часу; мова: українська) у зв'язку зі зміною програмної концепції мовлення, керівних та наглядових органів, уточненням території розповсюдження програм, НР N 0732-м від 25.03.99 (ефірне регіональне телебачення з використанням 51 ТВК у м. Дніпропетровську, потужність передавача - 5,0 кВт; обсяг мовлення - 20 годин на добу у відрізках часу; мова: українська) у зв'язку зі зміною програмної концепції мовлення, керівних та наглядових органів, території розповсюдження програм та НР N 1211-м від 11.03.2004 (ефірне регіональне телебачення з використанням 50 ТВК у м. Павлограді, 28 ТВК у м. Нікополі, 57 ТВК у м. Першотравенську, 49 ТВК у м. Вільногірську, обсяг мовлення - по 24 години на добу; мова: українська) у зв'язку зі зміною програмної концепції мовлення, збільшенням території розповсюдження програм у м. Нікополі на 28 ТВК та у м. Першотравенську на 57 ТВК відповідно до фактичної експлуатації РЕЗ-мовлення та про переоформлення (шляхом об'єднання) ліцензій на мовлення НР N 0567-м від 12.05.2008, НР N 0732-м від 25.03.99, НР N 1211-м від 11.03.2004, керуючись статтями 12, 23, 24, 31 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статтями 18 та 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2011 (чисельність наявного населення України), враховуючи рішення Національної ради N 2874 від 14.12.2011 (Рішення N 2874), Національна рада вирішила:

1. Переоформити ліцензію на мовлення НР N 0567-м від 12.05.2008 Дніпропетровської обласної державної телерадіокомпанії, м. Дніпропетровськ, у зв'язку зі зміною програмної концепції мовлення, територіальної категорії мовлення, керівних та наглядових органів, уточненням території розповсюдження програм.

2. Переоформити ліцензію на мовлення НР N 0732-м від 25.03.99 Дніпропетровської обласної державної телерадіокомпанії, м. Дніпропетровськ, у зв'язку зі зміною програмної концепції мовлення, територіальної категорії мовлення, керівних та наглядових органів, уточненням території розповсюдження програм.

3. Переоформити ліцензію на мовлення НР N 1211-м від 11.03.2004 Дніпропетровської обласної державної телерадіокомпанії, м. Дніпропетровськ, у зв'язку зі зміною програмної концепції мовлення, територіальної категорії мовлення, збільшенням території розповсюдження програм у м. Нікополі на 28 ТВК та у м. Першотравенську на 57 ТВК відповідно до фактичної експлуатації РЕЗ-мовлення.

4. Переоформити (шляхом об'єднання) ліцензії на мовлення НР N 0567-м від 12.05.2008, НР N 0732-м від 25.03.99, НР N 1211-м від 11.03.2004 та видати об'єднану ліцензію на мовлення, зазначивши в ліцензії:

- вид мовлення: ефірне (телебачення);

- вихідні дані (логотип, позивні, емблема): стилізоване зображення української літери "Д";

- програмна концепція мовлення - згідно з додатком 1 до рішення;

- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення - згідно з додатком 2 до рішення;

- періодичність, час, обсяги та сітка мовлення - по 24 години на добу.

5. Управлінню бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги (Постанова N 412), нарахувати Дніпропетровській ОДТРК, м. Дніпропетровськ:

5.1. плату за внесення змін до ліцензії на мовлення НР N 0567-м від 12.05.2008, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна програмної концепції мовлення, територіальної категорії мовлення, керівних та наглядових органів, уточнення території розповсюдження програм - у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення;

5.2. плату за внесення змін до ліцензії на мовлення НР N 0732-м від 25.03.99, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна програмної концепції мовлення, територіальної категорії мовлення, керівних та наглядових органів, уточнення території розповсюдження програм - у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення;

5.3. плату за внесення змін до ліцензії на мовлення НР N 1211-м від 11.03.2004, які:

- не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна програмної концепції мовлення, територіальної категорії мовлення - в розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення;

- впливають на розмір ліцензійного збору: збільшення території розповсюдження програм у м. Нікополі на 28 ТВК відповідно до фактичної експлуатації РЕЗ-мовлення - провести новий розрахунок розміру ліцензійного збору (28 ТВК у м. Нікополі) з урахуванням раніше сплаченої суми, обсягу мовлення - 24 години на добу, коефіцієнта, який враховує територіальні особливості розповсюдження програм (n = 50), розміру мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення та зменшення ліцензійного збору для державних телерадіоорганізацій на 90 %;

- впливають на розмір ліцензійного збору: збільшення території розповсюдження програм у м. Першотравенську на 57 ТВК відповідно до фактичної експлуатації РЕЗ-мовлення - провести новий розрахунок розміру ліцензійного збору (57 ТВК у м. Першотравенську) з урахуванням раніше сплаченої суми, обсягу мовлення - 24 години на добу, коефіцієнта, який враховує територіальні особливості розповсюдження програм (n = 30), розміру мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення та зменшення ліцензійного збору для державних телерадіоорганізацій на 90 %;

5.4. плату за внесення зміни, яка не впливає на розмір ліцензійного збору: переоформлення (шляхом об'єднання) ліцензій на мовлення НР N 0567-м від 12.05.2008, НР N 0732-м від 25.03.99, НР N 1211-м від 11.03.2004 - в розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.

6. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати Дніпропетровській ОДТРК, м. Дніпропетровськ, переоформлену (шляхом об'єднання) ліцензію на мовлення, строк дії об'єднаної ліцензії - по 12.05.2015 (відповідно до ліцензії на мовлення НР N 0567-м від 12.05.2008).

7. При видачі переоформленої (шляхом об'єднання) ліцензії на мовлення ліцензії НР N 0567-м від 12.05.2008, НР N 0732-м від 25.03.99, НР N 1211-м від 11.03.2004 вважаються недійсними та вилучаються.

8. Зобов'язати Дніпропетровську ОДТРК, м. Дніпропетровськ, забезпечити перехід на цифрове мовлення згідно з окремим рішенням Національної ради.

9. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, контрольно-аналітичне, бухгалтерської служби, правового забезпечення та науково-технічного і частотного розвитку.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Єлманову.

 

Голова Національної ради

В. Манжосов

Заступник голови
Національної ради

Л. Мудрак

 

Додаток 1
до рішення Національної ради
08.02.2012 N 126

Програмна концепція мовлення Дніпропетровської обласної державної телерадіокомпанії, м. Дніпропетровськ

I. "Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі": українська не менше 75 %;

II. Частка програм власного виробництва: 10 годин 30 хвилин на добу, 43,75 %;

III. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного виробництва): 19 годин 30 хвилин на добу, 81,25 %;

IV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 4 години 30 хвилин на добу, 18,75 %;

V. Формат (відповідно до програмної концепції): інформаційно-культурологічний. Фільмопоказ;

VI. Жанровий розподіл програмного наповнення:

N

Розподіл програмного наповнення

Загальний обсяг
(год. хв./добу)

Обсяг власного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг національного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг іноземного продукту
(год. хв./добу)

Програми та передачі, які передбачається ретранслювати
(год. хв./добу)

1

2

3

4

5

6

7

1

Інформаційно-аналітичні і публіцистичні передачі

5 годин

5 годин

5 годин

-

-

2

Культурно-мистецькі передачі

4 години

3 години 40 хвилин

4 години

-

-

3

Науково-просвітницькі передачі

40 хвилин

20 хвилин

40 хвилин

-

-

4

Розважально-музичний
/в т. ч.: музичні передачі, інтерактивні передачі, ігрові шоу, передачі по заявках тощо.../

2 години 20 хвилин

-

2 години 20 хвилин

-

-

5

Підбірка музичних творів
/для радіомовлення/

-

-

-

-

-

6

Дитячі передачі

30 хвилин

30 хвилин

30 хвилин

-

-

7

Фільмопоказ
/для телебачення/

7 годин

-

2 години 30 хвилин

4 години 30 хвилин

-

8

Інше:

 

 

 

 

 

Реклама

3 години 30 хвилин

10 хвилин

3 години 30 хвилин

-

-

елементи оформлення ефіру

5 хвилин

5 хвилин

5 хвилин

-

-

анонси

45 хвилин

45 хвилин

45 хвилин

-

-

телеторгівля

10 хвилин

-

10 хвилин

-

-

Конкурсні умови (51 ТВК у м. Дніпропетровську у відрізках часу: 07:00 - 08:00; 15:00 - 16:00, 21:00 - 23:00):

- обсяг ведення передач українською мовою - 100 %;

- рекомендовано розміщення дитячих передач обсягом не менше 30 хв./добу з 07:00 до 21:00 год.

 

Начальник
контрольно-аналітичного
управління

О. Левчук

 

Додаток 2
до рішення Національної ради
08.02.2012 N 126

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення Дніпропетровської обласної державної телерадіокомпанії, м. Дніпропетровськ

Територіальна категорія мовлення: регіональне

N
з/п

Місцезнаходження передавача

Частота/канал мовлення

Потужність передавача (кВт)

Територія розповсюдження програм

1.

м. Дніпропетровськ, вул. Телевізійна, 3

51 ТВК

5,0

м. Дніпропетровськ та прилеглі райони: Дніпропетровський, Верхньодніпровський, Криничанський, Новомосковський, Петриківський, Синельниківський, Солонянський, м. Дніпродзержинськ (міськрада)

2.

м. Павлоград, вул. Харківська, 17-а

50 ТВК

0,1

м. Павлоград

3.

м. Нікополь, вул. К. Лібкнехта, 113-а

28 ТВК

1,0

м. Нікополь та прилеглі райони: Апостолівський, Нікопольський, Томаківський, м. Марганець (міськрада), м. Орджонікідзе (міськрада)

4.

Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, Петропавлівський р-н, с. Миколаївка, вул. Першотравнева, 1-р (Першотравенська РТС)

57 ТВК

0,5

м. Першотравенськ та прилеглі райони: Васильківський, Межівський, Петропавлівський, Покровський

5.

м. Вільногірськ, вул. Леніна, 38-а

49 ТВК

0,2

м. Вільногірськ

 

Начальник управління
науково-технічного
і частотного розвитку

Т. Мироненко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали