НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 16 листопада 2011 року N 2657

Про заяву ДО "Київська ДРТРК", м. Київ, щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення (НР N 0846-м від 26.01.2005)

Розглянувши заяву державної організації "Київська державна регіональна телерадіокомпанія", м. Київ (юридична та фактична адреси: вул. Хрещатик, 26, м. Київ, 01001; генеральний директор Олександр Миколайович Савенко), про продовження строку дії ліцензії на мовлення НР N 0846-м від 26.01.2005 (ефірне регіональне (в межах області) телебачення з використанням 5 телеканалів по області, обсяг мовлення - по 24 години на добу, крім м. Березані на 24 ТВК - 19 годин на добу у відрізках часу, мова: українська - не менше 95 %), керуючись статтями 12, 23, 24, 31, 33 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статтями 18, 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2011 (чисельність наявного населення України), Національна рада вирішила:

1. Продовжити строк дії ліцензії на мовлення НР N 0846-м від 26.01.2005 ДО "Київська державна регіональна телерадіокомпанія", м. Київ, на мовлення з використанням 5 телеканалів по області, згідно з додатком 2 до рішення, зазначивши у ліцензії:

- вид мовлення: ефірне (телебачення);

- вихідні дані (логотип, позивні, емблема): "КДРТРК";

- строк дії ліцензії: 7 років;

- програмна концепція мовлення: згідно з додатком 1 до рішення;

- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення: згідно з додатком 2 до рішення;

- періодичність, час, обсяги та сітка мовлення: згідно з додатком 3 до рішення.

2. Оператор телекомунікацій - згідно з додатком 2 до рішення.

3. Управлінню бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги (Постанова N 412), нарахувати ДО "Київська державна регіональна телерадіокомпанія", м. Київ, ліцензійний збір за видачу (продовження) ліцензії на мовлення з використанням 5 телеканалів по області, згідно з додатком 2 до рішення, територія розповсюдження програм - згідно з додатком 2 до рішення, обсяг мовлення - згідно з додатком 3 до рішення. Врахувати коефіцієнт територіальних особливостей розповсюдження програм, згідно з додатком 2 до рішення, розмір мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення та зменшення ліцензійного збору для державних телерадіоорганізацій на 90 %.

4. Здійснити видачу ліцензії на мовлення за умови сплати ліцензійного збору за продовження, після закінчення строку дії ліцензії на мовлення НР N 0846-м від 26.01.2005. При видачі ліцензії з продовженим строком дії попередні додатки 1, 6 до ліцензії на мовлення НР N 0846-м від 26.01.2005 вилучаються та вважаються недійсними.

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, контрольно-аналітичне, бухгалтерської служби, правового забезпечення та науково-технічного і частотного розвитку.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Єлманову.

 

Голова Національної ради

В. Манжосов

Заступник голови
Національної ради

Л. Мудрак

 

Додаток 1
до рішення Національної ради
16.11.2011 N 2657

Програмна концепція мовлення ДО "Київська державна регіональна телерадіокомпанія", м. Київ
(обсяг мовлення - по 24 години на добу)

I. Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі: українська - не менше 95 %;

II. Частка програм власного виробництва - 14 годин 33 хвилини на добу, 60 %;

III. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного виробництва) - 23 години на добу, 96 %;

IV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва - 1 година на добу, 4 %;

V. Формат (відповідно до програмної концепції) - інформаційно-розважальний. Фільмопоказ;

VI. Жанровий розподіл програмного наповнення:

N

Розподіл програмного наповнення

Загальний обсяг на добу
(год. хв./добу)

Обсяг власного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг національного продукту
(год. хв./добу

Обсяг іноземного продукту
(год. хв./добу)

Програми та передачі, які передбачається ретранслювати
(год. хв./добу)

1

2

3

4

5

6

7

1

Інформаційно-аналітичні і публіцистичні передачі

7 годин 49 хвилин

6 годин 40 хвилин

7 годин 49 хвилин

-

-

2

Культурно-мистецькі передачі

1 година 49 хвилин

1 година 43 хвилини

1 година 49 хвилин

-

-

3

Науково-просвітницькі передачі

1 година 50 хвилин

1 година 41 хвилина

1 година 50 хвилин

-

-

4

Розважально-музичний
/в т..: музичні передачі, інтерактивні передачі, ігрові шоу, передачі по заявках тощо.../

2 години 29 хвилин

2 години 29 хвилин

2 години 29 хвилин

-

-

5

Підбірка музичних творів /для радіомовлення/

-

-

-

-

-

6

Дитячі передачі

30 хвилин

27 хвилин

30 хвилин

-

-

7

Фільмопоказ /для телебачення/

6 годин

-

5 годин

1 година

-

8

Інше:

 

 

 

 

 

Реклама

1 година

-

1 година

-

-

елементи оформлення ефіру

1 година

1 година

1 година

-

-

анонси

33 хвилини

33 хвилини

33 хвилини

-

-

телеторгівля

1 година

-

1 година

-

-

Програмна концепція мовлення ДО "Київська державна регіональна телерадіокомпанія", м. Київ
(обсяг мовлення - 19 годин на добу)

I. Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі: українська - не менше 95 %;

II. Частка програм власного виробництва - 12 годин 57 хвилин на добу, 68 %;

III. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного виробництва) - 18 годин 27 хвилин на добу, 95 %;

IV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва - 33 хвилини на добу, 5 %;

V. Формат (відповідно до програмної концепції) - інформаційно-розважальний. Фільмопоказ;

VI. Жанровий розподіл програмного наповнення:

N

Розподіл програмного наповнення

Загальний обсяг на добу
(год. хв./добу)

Обсяг власного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг національного продукту
(год. хв./добу

Обсяг іноземного продукту
(год. хв./добу)

Програми та передачі, які передбачається ретранслювати
(год. хв./добу)

1

2

3

4

5

6

7

1

Інформаційно-аналітичні і публіцистичні передачі

6 годин 57 хвилин

6 годин 19 хвилин

6 годин 57 хвилин

-

-

2

Культурно-мистецькі передачі

1 година 40 хвилин

1 година 36 хвилин

1 година 40 хвилин

-

-

3

Науково-просвітницькі передачі

1 година 43 хвилини

1 година 34 хвилини

1 година 43 хвилини

-

-

4

Розважально-музичний
/в т. ч.: музичні передачі, інтерактивні передачі, ігрові шоу, передачі по заявках тощо.../

2 години 07 хвилин

2 години 07 хвилин

2 години 07 хвилин

-

-

5

Підбірка музичних творів /для радіомовлення/

-

-

-

-

-

6

Дитячі передачі

18 хвилин

15 хвилин

18 хвилин

-

-

7

Фільмопоказ /для телебачення/

3 години 49 хвилин

-

3 години 16 хвилин

33 хвилини

-

8

Інше:

 

 

 

 

 

Реклама

40 хвилин

-

40 хвилин

-

-

елементи оформлення ефіру

42 хвилини

42 хвилини

42 хвилини

-

-

анонси

24 хвилини

24 хвилини

24 хвилини

-

-

телеторгівля

40 хвилин

-

40 хвилин

-

-

 

Заступник начальника
контрольно-аналітичного управління

О. Кривша

 

Додаток 2
до рішення Національної ради
16.11.2011 N 2657

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення ДО "Київська державна регіональна телерадіокомпанія", м. Київ

Територіальна категорія мовлення: регіональне (в межах області)

N
з/п

Місцезнаходження передавача

Частота/
канал мовлення

Потужність передавача (кВт)

Територія розповсюдження програм

Коефіцієнт територіальних особливостей розповсюдження програм (n =)

Оператор телекомунікацій

1.  

вул. Леніна, 37, м. Березань

24 ТВК

0,1

м. Березань

10

Києво-Святошинська філія КРРТ

2.

урочище "Мілкий нерубай", с. Дибинці Богуславського р-ну

49 ТВК

0,1

м. Богуслав

10

ДО "Київська державна регіональна ТРК"

3.

м. Володарка, вежа ЦТЕ УРРТ

49 ТВК

1,0

м. Володарка та Володарський район

10

Києво-Святошинська філія КРРТ

4.

вул. О. Богданова, 2, м. Переяслав-Хмельницький

43 ТВК

0,1

м. Переяслав-Хмельницький

10

ДО "Київська державна регіональна ТРК"

5.

вул. Видна, 68, смт Тараща

57 ТВК

0,1

смт Тараща

10

Києво-Святошинська філія КРРТ

 

Начальник управління
науково-технічного
і частотного розвитку

Т. Мироненко

Начальник управління
бухгалтерської служби -
головний бухгалтер

Т. Стороженко

 

Додаток 3
до рішення Національної ради
16.11.2011 N 2657

Періодичність, час, обсяги та сітка мовлення ДО "Київська державна регіональна телерадіокомпанія", м. Київ

Загальний обсяг мовлення становить  24 години на добу.

Загальний обсяг мовлення на 24 ТВК у м. Березані становить 19 годин на добу. Мовлення здійснюється у відрізках часу:

щодня: 00:00 - 19:00.

 

Заступник начальника
контрольно-аналітичного управління

О. Кривша

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали