НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 31 серпня 2011 року N 2058

Про заяву Донецької ОДТРК, м. Донецьк, щодо переоформлення ліцензії (НР N 0984 від 25.06.2003) та видачі ліцензії на мовлення

Розглянувши заяву Донецької ОДТРК, м. Донецьк (юридична та фактична адреси: вул. Куйбишева, 61, м. Донецьк, 83016; генеральний директор Олег Володимирович Джолос), про переоформлення ліцензії НР N 0984 від 25.06.2003 (проводове, ефірне регіональне (в межах області) радіомовлення, програма УР-1, частоти: 69,77 МГц у м. Донецьку, 69,41 МГц у м. Краматорську, 67,34 МГц у м. Маріуполі, Р = по 4,0 кВт, 0,711 МГц у м. Докучаєвську, Р = 40 кВт, обсяг мовлення - по 2 години 09 хвилин середньодобово у відрізках часу, програма УР-3 та частота 71,75 МГц у м. Донецьку, Р = 4,0 кВт, обсяг мовлення - 13 годин 30 хвилин на тиждень, мова: згідно з чинним законодавством) у зв'язку зі зміною керівних та наглядових органів, приведенням відрізків часу мовлення та обсягу мовлення відповідно до рішення Національної ради від 20.01.2010 N 39 "Про ліцензування мовлення Донецької ОДТРК з використанням першого каналу проводового мовлення (УР-1), а також розповсюдження програм першого каналу проводового мовлення (УР-1) з використанням ефірних частот", зміною програмної концепції мовлення, вилученням частоти 71,75 МГц у м. Донецьку, призначеної для розповсюдження програми УР-3 та мовлення на третьому каналі проводового мовлення (УР-3), керуючись статтями 31 та 35 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статтями 18 та 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", враховуючи рішення Національної ради від 11.11.2009 N 2199 "Про заяву НРКУ, м. Київ, щодо видачі ліцензії на мовлення з використанням першого, другого, третього каналів проводового мовлення", офіційні дані Державної служби статистики на 01.01.2011 (чисельність наявного населення України), наказ Донецької ОДТРК від 02.02.2011 N 16 щодо відмови від розповсюдження програм на 3 каналі проводового мовлення (УР-3), Національна рада вирішила:

1. Переоформити ліцензію НР N 0984 від 25.06.2003 Донецької ОДТРК, м. Донецьк, у зв'язку із приведенням відрізків часу мовлення та обсягу мовлення відповідно до рішення Національної ради від 20.01.2010 N 39, зміною програмної концепції мовлення, уточненням місцезнаходження передавачів, вилученням частоти 71,75 МГц у м. Донецьку, призначеної для розповсюдження програми УР-3 та використання програм проводового мовлення (УР-3), видати ліцензію на мовлення, зазначивши:

- вид мовлення - проводове, ефірне (радіомовлення);

- вихідні дані (логотип, позивні, емблема) - "Говорить Донецьк! В ефірі обласне державне радіо";

- територіальна категорія мовлення - регіональне (в межах області);

- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення - згідно з додатком 2 до рішення;

- програмна концепція мовлення - згідно з додатком 1 до рішення;

- періодичність, час, обсяги та сітка мовлення - згідно з додатком 3 до рішення.

2. Оператори телекомунікацій - Донецька філія Концерну РРТ, ВАТ "Укртелеком".

3. Управлінню бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, провайдера програмної послуги, визначення плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги (Постанова N 412), нарахувати Донецькій ОДТРК, м. Донецьк, плату за внесення до ліцензії змін:

які не впливають на розмір ліцензійного збору: уточненням місцезнаходження передавачів, вилученням частоти 71,75 МГц у м. Донецьку, призначеної для розповсюдження програми УР-3 та використання програм проводового мовлення (УР-3) - у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення;

які впливають на розмір ліцензійного збору: приведення відрізків часу мовлення та обсягу мовлення відповідно до рішення Національної ради від 20.01.2010 N 39, зміна програмної концепції мовлення - провести новий розрахунок розміру ліцензійного збору (проводове, ефірне радіомовлення, програма УР-1 та частоти: 69,77 МГц у м. Донецьку, 69,41 МГц у м. Краматорську, 67,34 МГц у м. Маріуполі, 0,711 МГц у м. Докучаєвську) з урахуванням раніше сплаченої суми, обсягу мовлення - по 15 годин 20 хвилин на тиждень (2,19 годин середньодобово), коефіцієнтів, які враховують територіальні особливості розповсюдження програм (n) згідно з додатком 2 до рішення, розміру мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення та зменшення ліцензійного збору для державних телерадіоорганізацій на 90 %.

4. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати Донецькій ОДТРК, м. Донецьк, переоформлену ліцензію на мовлення, строк дії ліцензії на мовлення залишається без змін - до 25.06.2013.

5. При видачі переоформленої ліцензії на мовлення Донецькій ОДТРК, м. Донецьк, ліцензія НР N 0984 від 25.06.2003 вважається недійсною та вилучається.

6. Управлінню науково-технічного і частотного розвитку підготувати пропозиції щодо можливості оголошення конкурсу на отримання ліцензії на мовлення з використанням частоти 71,75 МГц у м. Донецьку, призначеної для розповсюдження програми УР-3.

7. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, науково-технічного і частотного розвитку, бухгалтерської служби, контрольно-аналітичне, правового забезпечення.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Єлманову.

 

Голова Національної ради

В. Манжосов

Заступник голови
Національної ради

Л. Мудрак

 

Додаток 1
до рішення Національної ради
31.08.2011 N 2058

Програмна концепція мовлення Донецької ОДТРК, м. Донецьк

I. "Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі": українська не менше 80 %;

II. Частка програм власного виробництва: 14 годин 04 хвилини на тиждень, 92 %;

III. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного виробництва): 14 годин 34 хвилини на тиждень, 95 %;

IV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 46 хвилин на тиждень, 5 %;

V. Формат (відповідно до програмної концепції): інформаційно-розважальний;

VI. Жанровий розподіл програмного наповнення:

N

Розподіл програмного наповнення

Загальний обсяг
(год. хв./тижд.)

Обсяг власного продукту
(год. хв./тижд.)

Обсяг національного продукту
(год. хв./тижд.)

Обсяг іноземного продукту
(год. хв./тижд.)

Програми та передачі, які передбачається ретранслювати
(год. хв./тижд.)

1

2

3

4

5

6

7

1

Інформаційно-аналітичні і публіцистичні передачі

7 годин

7 годин

7 годин

-

-

2

Культурно-мистецькі передачі

1 година

1 година

1 година

-

-

3

Науково-просвітницькі передачі

1 година

1 година

1 година

-

-

4

Розважально-музичний
(в т. ч.: музичні передачі, інтерактивні передачі, ігрові шоу, передачі по заявках тощо...)

1 година 10 хвилин

1 година

1 година

10 хвилин

-

5

Підбірка музичних творів
(для радіомовлення)

54 хвилини

-

30 хвилин

24 хвилини

-

6

Дитячі передачі

1 година 12 хвилин

1 година

1 година

12 хвилин

-

7

Фільмопоказ
(для телебачення)

-

-

-

-

-

8

Інше:

 

 

 

 

 

реклама

2 години 18 хвилин

2 години 18 хвилин

2 години 18 хвилин

-

-

елементи оформлення ефіру

26 хвилин

26 хвилин

26 хвилин

-

-

анонси

20 хвилин

20 хвилин

20 хвилин

-

-

телеторгівля

-

-

-

-

-

 

Заступник начальника
контрольно-аналітичного
управління

О. Кривша

 

Додаток 2
до рішення Національної ради
31.08.2011 N 2058

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення Донецької ОДТРК, м. Донецьк Територіальна категорія мовлення: регіональне (в межах області)

Перший канал проводового мовлення (УР-1).

Адреса радіовузлу зв'язку: вул. Куйбишева, 61, м. Донецьк.

Кількість домогосподарств: 1862000.

Територія розповсюдження програм: м. Донецьк та Донецька область.

N
з/п

Місцезнаходження передавача

Частота / канал мовлення
(МГц)

Потужність передавача
(кВт)

Територія розповсюдження програм

Коефіцієнт
n

1.

вул. Піхотна, 4-а,
м. Донецьк

69,77 МГц

4,0

м. Донецьк та Донецька область

10

2.

вул. Кірова, 699-а,
м. Краматорськ
(пос. Ясногорівка)

69,41 МГц

4,0

м. Краматорськ та Донецька область

10

3.

вул. Кленова балка, 3,
м. Маріуполь

67,34 МГц

4,0

м. Маріуполь та Донецька область

10

4.

вул. Піонерська, 69-а,
м. Докучаєвськ

0,711 МГц

40

м. Докучаєвськ та Донецька область

10

 

Заступник начальника
управління науково-технічного
і частотного розвитку

О. Свістула

 

Додаток 3
до рішення Національної ради
31.08.2011 N 2058

Періодичність, час, обсяги та сітка мовлення Донецької ОДТРК, м. Донецьк

Загальний обсяг мовлення становить по 15 годин 20 хвилин на тиждень.

Мовлення здійснюється у відрізках часу:

Понеділок - п'ятниця:

Субота:

Неділя:

06.45 - 06.55,
08.10 - 08.30,
15.40 - 16.00,
18.10 - 19.00,
20.00 - 20.30.

06.10 - 06.30,
08.10 - 08.30,
17.45 - 18.00,
18.10 - 19.00,
20.00 - 20.30.

06.10 - 06.30,
08.10 - 08.30,
15.45 - 16.00,
18.10 - 19.00,
20.00 - 20.30.

 

Заступник начальника
контрольно-аналітичного
управління

О. Кривша

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали