НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 8 лютого 2012 року N 137

Про заяву ПП "ТРК Сфера-ТВ", м. Рівне, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР N 0194-м від 29.06.2007)

Розглянувши заяву Приватного підприємства "Телерадіокомпанія Сфера-ТВ", м. Рівне (юридична та фактична адреси: вул. Міцкевича, буд. 11, м. Рівне, 33013; директор Володимир Іванович Романюк), про переоформлення ліцензії на мовлення НР N 0194-м від 29.06.2007 у багатоканальних телемережах ТОВ ТРК "Рівне-ТВМ", м. Рівне, ЗАТ "Рівненське кабельне телебачення", м. Рівне, ДП ТРК "ПРТ" ЗАТ "Побутрадіотехніка", м. Рівне, ТОВ ТРК "Лан", м. Стрий Львівської обл., ТРК ЗАТ "Промінь", м. Рівне, у зв'язку зі зміною вихідних даних (логотипа), збільшенням території розповсюдження програм, зменшенням ресурсу багатоканальної телемережі до 11 каналів, збільшенням кількості домогосподарств до 126260, операторів телекомунікацій до 10, кількості головних станцій до 12, обсягу мовлення до 24 годин на добу та зміною програмної концепції мовлення, керуючись статтями 31 та 35 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статтями 18 та 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", Національна рада вирішила:

1. Переоформити додатки 1, 2, 6, 7 та 8 (дата видачі додатків 29.06.2007) до ліцензії на мовлення НР N 0194-м від 29.06.2007 Приватного підприємства "Телерадіокомпанія Сфера-ТВ", м. Рівне, у зв'язку зі зміною вихідних даних (логотипа), збільшенням території розповсюдження програм, зменшенням ресурсу багатоканальної телемережі до 11 каналів, збільшенням кількості домогосподарств до 126260, операторів телекомунікацій до 10, кількості головних станцій до 12, обсягу мовлення до 24 годин на добу та зміною програмної концепції мовлення, згідно з додатком 1 до рішення, зазначивши:

- вихідні дані (логотип) - "складається з фігур кола, півмісяця та з'єднаних між собою трикутників. Всі фігури розміщені у вертикальну лінію та виконані в помаранчевому кольорі";

- періодичність, час, обсяги та сітка мовлення - 24 години на добу;

- адреса студії - вул. Міцкевича, буд. 11, м. Рівне;

- оператори телекомунікацій - згідно з додатком 2 до рішення;

- провайдери програмної послуги - згідно з додатком 2 до рішення;

- канали мовлення - згідно з додатком 2 до рішення;

- ресурс багатоканальної телемережі - згідно з додатком 2 до рішення;

- кількість домогосподарств - згідно з додатком 2 до рішення;

- територія розповсюдження програм - згідно з додатком 2 до рішення;

- місцезнаходження головних станцій - згідно з додатком 2 до рішення.

2. Управлінню бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги (Постанова N 412), нарахувати ПП "Телерадіокомпанія Сфера-ТВ", м. Рівне, плату за внесення змін до ліцензії, які:

2.1. не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна вихідних даних (логотипа), зменшення ресурсу багатоканальної телемережі, збільшення операторів телекомунікацій, кількості головних станцій - у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення;

2.2. впливають на розмір ліцензійного збору: збільшення території розповсюдження програм, кількості домогосподарств, збільшення обсягу мовлення до 24 годин на добу та зміна програмної концепції мовлення - провести новий розрахунок розміру ліцензійного збору (кабельне мовлення з територією розповсюдження програм (у межах території розташування багатоканальних телемереж) - згідно з додатком 2 до рішення), врахувати: коефіцієнт врахування кількості населення, яке проживає на території розповсюдження програм в межах адміністративно-територіальної одиниці, згідно з додатком 2 до рішення, раніше сплачену суму, загальний обсяг мовлення - по 24 години на добу, розмір мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення та програмну концепцію мовлення.

3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ПП "Телерадіокомпанія Сфера-ТВ", м. Рівне, переоформлені додатки 1, 2, 6, 7 та 8 до ліцензії на мовлення НР N 0194-м від 29.06.2007.

4. При видачі переоформлених додатків 1, 2, 6, 7 та 8 до ліцензії на мовлення НР N 0194-м від 29.06.2007 ПП "Телерадіокомпанія Сфера-ТВ", м. Рівне, додатки 1, 2, 6, 7 та 8 (дата видачі додатків 29.06.2007) вважаються недійсними та вилучаються.

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, контрольно-аналітичне, науково-технічного і частотного розвитку, бухгалтерської служби та правового забезпечення.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Національної ради Л. Мудрак.

 

Голова Національної ради

В. Манжосов

Заступник голови
Національної ради

Л. Мудрак

 

Додаток 1
до рішення Національної ради
08.02.2012 N 137

Програмна концепція мовлення ПП "Телерадіокомпанія Сфера-ТВ", м. Рівне

I. Мова(и), якою(ими) вестимуться передачі (у відсотковому співвідношенні):
українська - 100 %;

II. Частка програм власного виробництва:
18 годин на добу (75 %);
години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу мовлення

III. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного виробництва):
22 години 30 хвилин на добу (93,75 %);
години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу мовлення

IV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва:
1 година 30 хвилин на добу (6,25 %);

V. Формат (відповідно до програмної концепції):
інформаційно-просвітницький, фільмопоказ.
Інформаційний, культурологічний, просвітницький, розважальний, дитячий,
інформаційно-розважальний, розважально-інформаційний, інформаційно-просвітницький, інформаційно-культурологічний тощо

VI. Жанровий розподіл програмного наповнення:

N з/п

Розподіл програмного наповнення

Загальний обсяг на добу
(год. хв./добу)

Обсяг власного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг національного продукту
год. хв./добу)

Обсяг іноземного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг програм та передач, які передбачається ретранслювати
(год. хв./добу)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі

8 годин

8 годин

8 годин

-

-

2.

Культурно-мистецькі передачі

2 години

2 години

2 години

-

-

3.

Науково-просвітницькі передачі

2 години 30 хвилин

2 години 30 хвилин

2 години 30 хвилин

-

-

4.

Розважально-музичний /в т. ч.: музичні передачі, інтерактивні передачі, ігрові шоу, передачі по заявках тощо/

1 година

1 година

1 година

-

-

5.

Підбірка музичних творів /для радіомовлення/

-

-

-

-

-

6.

Дитячі передачі

30 хвилин

30 хвилин

30 хвилин

-

-

7.

Фільмопоказ /для телебачення/

6 годин

-

4 години 30 хвилин

1 година 30 хвилин

-

8.

Інше:

 

 

 

 

 

реклама

2 години 50 хвилин

2 години 50 хвилин

2 години 50 хвилин

-

-

елементи оформлення ефіру

30 хвилин

30 хвилин

30 хвилин

-

-

анонси

40 хвилин

40 хвилин

40 хвилин

-

-

телеторгівля

-

-

-

-

-

Обсяг зменшення або збільшення розміру ліцензійного збору за програмне наповнення: зменшення на 30 %.

 

Начальник
контрольно-аналітичного
управління

О. Левчук

 

Додаток 2
до рішення Національної ради
08.02.2012 N 137

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення ПП "Телерадіокомпанія Сфера-ТВ", м. Рівне

N з/п

Оператор телекомунікацій

Провайдер програмної послуги

Територія розповсюдження програм (в межах території розташування багатоканальних телемереж)

Коефіцієнт територіальних особливостей розповсюдження програм (N)

Ресурс багатоканальної телемережі

Канал мовлення (конвертації)

Кількість домогосподарств

Місцезнаходження головної станції

1.

ТОВ ТРК "Рівне ТВМ", м. Рівне

ТОВ ТРК "Рівне ТВМ", м. Рівне

м. Рівне

50

1 канал

SK 14

79788

вул. П. Могили, буд. 28, м. Рівне

2.

ТОВ "Телсет-Рівне", м. Рівне

ТОВ "Телсет-Рівне", м. Рівне

м. Сарни Рівненської обл. у межах вулиць

10

1 канал

SK 14

2000

вул. 17-го Вересня, 21, м. Сарни Рівненської обл.

3.

ТОВ "Телекомпанія Енергія", м. Кузнецовськ Рівненської обл.

ТОВ "Телекомпанія Енергія", м. Кузнецовськ Рівненської обл.

м. Кузнецовськ Рівненської обл.

10

1 канал

SK 29

13150

мікрорайон Будівельників, 2, 9 поверх, м. Кузнецовськ Рівненської обл.

4.

ДП "НАЕК "Енергоатом", м. Київ

ДП "НАЕК "Енергоатом", м. Київ

м. Кузнецовськ Рівненської обл. у межах вулиць

1 канал

SK 14

5387

майдан Незалежності, 5, м. Кузнецовськ Рівненської обл.

5.

ПП "ТРК Артем", м. Костопіль Рівненської обл.

ПП "ТРК Артем", м. Костопіль Рівненської обл.

м. Костопіль Рівненської обл. у межах вулиць

10

1 канал

SK 15

3002

вул. Д.Галицького, 2, м. Костопіль Рівненської обл.

6.

м. Дубровиця Рівненської обл. у межах вулиць

5

1 канал

SK 15

962

вул. Шкільна, 27, м. Дубровиця Рівненської обл.

7.

ТОВ ТРК "Вільне слово з України", м. Львів

ТОВ ТРК "Вільне слово з України", м. Львів

м. Дубно Рівненської обл.

10

1 канал

SK 11

12700

вул. Семидубська, 2, м. Дубно Рівненська обл.

8.

ТОВ "ТРК "Зоря", м. Рівне

ТОВ "ТРК "Зоря", м. Рівне

с. Квасилів Рівненської обл. обмежене вулицями Молодіжною, Рівненською та с. Зоря Рівненської обл. обмежене вулицею Новою

по 5 для кожної адміністративно-
територіальної одиниці

1 канал

SK 14

1257

вул. Молодіжна, 22, с. Квасилів Рівненської обл., вул. Нова, 1, с. Зоря Рівненської обл.

9.

ДП ТРК "Діагональ-TV", м. Здолбунів Рівненської обл.

ДП ВК ППФ "Форос" ТРК "Діагональ-TV", м. Здолбунів Рівненської обл.

м. Здолбунів Рівненської обл. у межах вулиць

10

1 канал

SK 14

3100

вул. Л. Українки, 6, м. Здолбунів Рівненської обл.

10.

ТОВ "Моноліт", с. Криничне Болградського р-ну Одеської обл.

ТОВ "Моноліт", с. Криничне Болградського р-ну Одеської обл.

м. Березне Рівненської обл.

5

1 канал

SK 36

4000

вул. Київська, 10, м. Березне Рівненської обл.

11.

ПП "ТРК "Радивилів", м. Радивилів Рівненської обл.

ПП "ТРК "Радивилів", м. Радивилів Рівненської обл.

м. Радивилів Рівненської обл. у межах вулиць

5

1 канал

SK 14

914

вул. Кременецька, 3, кв. 58, м. Радивилів Рівненської обл.

 

Начальник управління
науково-технічного
і частотного розвитку

Т. Мироненко

В. о. начальника управління
бухгалтерської служби

К. Крук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали