НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 10 серпня 2011 року N 1423

Про заяву Сумської ОДТРК, м. Суми, щодо переоформлення ліцензій на мовлення (НР N 0487-м від 13.03.2008, НР N 0830-м від 26.01.2009, НР N 0913-м від 12.05.2009) та переоформлення (шляхом об'єднання) ліцензій на мовлення (НР N 0487-м від 13.03.2008, НР N 0830-м від 26.01.2009 та НР N 0913-м від 12.05.2009)

Розглянувши заяву Сумської обласної державної телерадіокомпанії, м. Суми (юридична та фактична адреси: вул. Петропавлівська, 125, м. Суми, 40021; генеральний директор Лариса Леонідівна Якубенко), про переоформлення ліцензій на мовлення НР N 0487-м від 13.03.2008 (ефірне радіомовлення: мережа з 4 радіочастот по області; обсяг мовлення - по 24 години на добу; мова: українська; територіальна категорія - регіональне (в межах області) мовлення) у зв'язку зі зміною програмної концепції мовлення, території розповсюдження програм, НР N 0830-м від 26.01.2009 (ефірне радіомовлення: частота 104.8 МГц у м. Лебедині, потужність передавача - 0.1 кВт, обсяг мовлення - 24 години на добу; мова: українська; територіальна категорія - регіональне (в межах області) мовлення) у зв'язку зі зміною програмної концепції мовлення, території розповсюдження програм, оператора телекомунікацій, НР N 0913-м від 12.05.2009 (ефірне радіомовлення: частота 104.6 МГц у м. Конотопі, потужність передавача - 0.25 кВт, обсяг мовлення - 16 годин на добу у відрізках часу; мова: українська 100 %; територіальна категорія - регіональне (в межах області) мовлення) у зв'язку зі зміною території розповсюдження програм, оператора телекомунікацій, та про переоформлення (шляхом об'єднання) ліцензій на мовлення НР N 0487-м від 13.03.2008, НР N 0830-м від 26.01.2009 та НР N 0913-м від 12.05.2009, керуючись статтями 12, 23, 24, 31 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статтями 18 та 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2011 (чисельність наявного населення України), Національна рада вирішила:

1. Переоформити ліцензію на мовлення НР N 0487-м від 13.03.2008 Сумської обласної державної телерадіокомпанії, м. Суми, у зв'язку зі зміною програмної концепції мовлення, території розповсюдження програм на підставі фактичної експлуатації РЕЗ мовлення.

2. Переоформити ліцензію на мовлення НР N 0830-м від 26.01.2009 Сумської обласної державної телерадіокомпанії, м. Суми, у зв'язку зі зміною програмної концепції мовлення, території розповсюдження програм на підставі фактичної експлуатації РЕЗ мовлення, оператора телекомунікацій.

3. Переоформити ліцензію на мовлення НР N 0913-м від 12.05.2009 Сумської обласної державної телерадіокомпанії, м. Суми, у зв'язку зі зміною території розповсюдження програм на підставі фактичної експлуатації РЕЗ мовлення, оператора телекомунікацій.

4. Переоформити (шляхом об'єднання) ліцензії на мовлення НР N 0487-м від 13.03.2008, НР N 0830-м від 26.01.2009, НР N 0913-м від 12.05.2009 та видати об'єднану ліцензію на мовлення, зазначивши в ліцензії:

- вид мовлення: ефірне (радіомовлення);

- вихідні дані (логотип, позивні, емблема): "Слобода-FM", "Радіо Сумщини";

- програмна концепція мовлення - згідно з додатком 1 до рішення;

- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення - згідно з додатком 2 до рішення;

- періодичність, час, обсяги та сітка мовлення - згідно з додатком 3 до рішення.

5. Оператори телекомунікацій - згідно з додатком 2 до рішення.

6. Управлінню бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги (Постанова N 412), нарахувати Сумській ОДТРК, м. Суми:

6.1. плату за внесення змін до ліцензії на мовлення НР N 0487-м від 13.03.2008:

- які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна програмної концепції мовлення - у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення;

- впливають на розмір ліцензійного збору: зміна території розповсюдження програм - провести новий розрахунок розміру ліцензійного збору (107.8 МГц у м. Шостці, 88.1 МГц у м. Сумах, 104.1 МГц у м. Тростянці, 91.6 МГц у м. Білопіллі) з урахуванням раніше сплаченої суми, обсягу мовлення - по 24 години на добу, коефіцієнта, який враховує територіальні особливості розповсюдження програм, згідно з додатком 2 до рішення, розміру мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення, зменшення ліцензійного збору на 90 %;

6.2. плату за внесення змін до ліцензії на мовлення НР N 0830-м від 26.01.2009:

- які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна програмної концепції мовлення, оператора телекомунікацій - у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення;

- впливають на розмір ліцензійного збору: зміна території розповсюдження програм - провести новий розрахунок розміру ліцензійного збору (частота 104.8 МГц у м. Лебедині) з урахуванням раніше сплаченої суми, обсягу мовлення - 24 години на добу, коефіцієнта, який враховує територіальні особливості розповсюдження програм, згідно з додатком 2 до рішення, розміру мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення, зменшення ліцензійного збору на 90 %;

6.3. плату за внесення змін до ліцензії на мовлення НР N 0913-м від 12.05.2009:

- які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна оператора телекомунікацій - у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення;

- впливають на розмір ліцензійного збору: зміна території розповсюдження програм - провести новий розрахунок розміру ліцензійного збору (частота 104.6 МГц у м. Конотопі) з урахуванням раніше сплаченої суми, обсягу мовлення - 16 годин на добу, коефіцієнта, який враховує територіальні особливості розповсюдження програм, згідно з додатком 2 до рішення, розміру мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення, зменшення ліцензійного збору на 90 %;

6.4. плату за внесення зміни, яка не впливає на розмір ліцензійного збору: переоформлення (шляхом об'єднання) ліцензій на мовлення НР N 0487-м від 13.03.2008, НР N 0830-м від 26.01.2009, НР N 0913-м від 12.05.2009 - у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.

7. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати Сумській ОДТРК, м. Суми, переоформлену (шляхом об'єднання) ліцензію на мовлення, строк дії об'єднаної ліцензії - до 13.03.2015 (відповідно до ліцензії на мовлення НР N 0487-м).

8. При видачі переоформленої (шляхом об'єднання) ліцензії на мовлення ліцензії НР N 0487-м від 13.03.2008, НР N 0830-м від 26.01.2009, НР N 0913-м від 12.05.2009 вважаються недійсними та вилучаються.

9. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, контрольно-аналітичне, бухгалтерської служби, правового забезпечення та науково-технічного і частотного розвитку.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Єлманову.

 

Голова Національної ради

В. Манжосов

Заступник голови
Національної ради

Л. Мудрак

 

Додаток 1.1
до рішення Національної ради
10.08.2011 N 1423

Програмна концепція мовлення
Сумської обласної державної телерадіокомпанії, м. Суми (107.8 МГц у м. Шостці, 88.1 МГц у м. Сумах, 104.1 МГц у м. Тростянці, 91.6 МГц у м. Білопіллі, 104.8 МГц у м. Лебедині, обсяг мовлення - по 24 години на добу)

I. "Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі": українська 100 %;

II. Частка програм власного виробництва: 23 години 10 хвилин на добу, 95.8 %;

III. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного виробництва): 24 години на добу, 100 %;

IV. Формат (відповідно до програмної концепції): розважально-інформаційний;

V. Жанровий розподіл програмного наповнення:

N

Розподіл програмного наповнення

Загальний обсяг
(год. хв./добу)

Обсяг власного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг національного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг іноземного продукту
(год. хв./добу)

Програми та передачі, які передбачається ретранслювати
(год. хв./добу)

1

2

3

4

5

6

7

1

Інформаційно-аналітичні і публіцистичні передачі

3 години
25 хвилин

3 години
25 хвилин

3 години
25 хвилин

-

-

2

Культурно-мистецькі передачі

15 хвилин

15 хвилин

15 хвилин

-

-

3

Науково-просвітницькі передачі

1 година
10 хвилин

1 година
10 хвилин

1 година
10 хвилин

-

-

4

Розважально-музичний /в т. ч.: музичні передачі, інтерактивні передачі, ігрові шоу, передачі по заявках тощо.../

17 годин
50 хвилин

17 годин
50 хвилин

17 годин
50 хвилин

-

-

5

Підбірка музичних творів /для радіомовлення/

10 хвилин

-

10 хвилин

-

-

6

Дитячі передачі

30 хвилин

30 хвилин

30 хвилин

-

-

7

Фільмопоказ /для телебачення/

-

-

-

-

-

8

Інше:

 

 

 

 

 

Реклама

15 хвилин

-

15 хвилин

-

-

елементи оформлення ефіру

10 хвилин

-

10 хвилин

-

-

анонси

15 хвилин

-

15 хвилин

-

-

телеторгівля

-

-

-

-

-

 

Заступник начальника
контрольно-аналітичного
управління

О. Кривша

 

Додаток 1.2
до рішення Національної ради
10.08.2011 N 1423

Програмна концепція мовлення
Сумської обласної державної телерадіокомпанії, м. Суми
(104.6 МГц у м. Конотопі, обсяг мовлення - 16 годин на добу)

I. "Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі": українська 100 %;

II. Частка програм власного виробництва: 15 годин 30 хвилин на добу, 96.9 %;

III. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного виробництва): 16 годин на добу, 100 %;

IV. Формат (відповідно до програмної концепції): розважально-музичний;

V. Жанровий розподіл програмного наповнення:

N

Розподіл програмного наповнення

Загальний обсяг
(год. хв./добу)

Обсяг власного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг національного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг іноземного продукту
(год. хв./добу)

Програми та передачі, які передбачається ретранслювати
(год. хв./добу)

1

2

3

4

5

6

7

1

Інформаційно-аналітичні і публіцистичні передачі

1 година
40 хвилин

1 година
40 хвилин

1 година
40 хвилин

-

-

2

Культурно-мистецькі передачі

15 хвилин

15 хвилин

15 хвилин

-

-

3

Науково-просвітницькі передачі

40 хвилин

40 хвилин

40 хвилин

-

-

4

Розважально-музичний /в т. ч.: музичні передачі, інтерактивні передачі, ігрові шоу, передачі по заявках тощо.../

12 годин
25 хвилин

12 годин
25 хвилин

12 годин
25 хвилин

-

-

5

Підбірка музичних творів /для радіомовлення/

10 хвилин

-

10 хвилин

-

-

6

Дитячі передачі

30 хвилин

30 хвилин

30 хвилин

-

-

7

Фільмопоказ /для телебачення/

-

-

-

-

-

8

Інше:

 

 

 

 

 

Реклама

5 хвилин

-

5 хвилин

-

-

елементи оформлення ефіру

10 хвилин

-

10 хвилин

-

-

анонси

5 хвилин

-

5 хвилин

-

-

телеторгівля

-

-

-

-

-

Конкурсні умови (107.8 МГц у м. Шостці, 88.1 МГц у м. Сумах, 104.1 МГц у м. Тростянці, 91.6 МГц у м. Білопіллі):

- обсяг ведення передач українською мовою - 100 %;

- обсяг музичних творів вітчизняного виробництва - не менше 50 %;

- обсяг музичних творів вітчизняних виконавців українською мовою - не менше 40 %.

Конкурсні умови (104.8 МГц у м. Лебедині, 104.6 МГц у м. Конотопі):

- обсяг ведення передач українською мовою - 100 %;

- обсяг музичних творів вітчизняного виробництва - не менше 50 %;

- обсяг музичних творів вітчизняних авторів і виконавців українською мовою - не менше 40 %;

- на одній території забороняється розповсюдження наземним ефірним способом однакових програм;

- здійснювати мовлення без трансляції передач, використання позивних, ретрансляції програм інших мовників.

 

Заступник начальника
контрольно-аналітичного
управління

О. Кривша

 

Додаток 2
до рішення Національної ради
10.08.2011 N 1423

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення
Сумської обласної державної телерадіокомпанії, м. Суми

Територіальна категорія мовлення: регіональне (в межах області)

N
з/п

Місцезнаходження передавача

Частота / канал мовлення

Потужність передавача (кВт)

Територія розповсюдження програм

Оператор телекомунікацій

Коефіцієнт, який враховує територіальні особливості розповсюдження програм (n)

1.

м. Шостка,
вул. Коротенка, 88, вежа ОРТПЦ

107,8 МГц

0,25

м. Шостка та Шосткинський район

Сумська філія КРРТ

30

2.

м. Суми,
вул. Скрябіна, 3, ОРТПЦ

88,1 МГц

0,5

м. Суми (міськрада) та район

Сумська філія КРРТ

50

3.

м. Тростянець,
вул. Нескучанського, 50, РТС

104,1 МГц

0,5

м. Тростянець та прилеглі райони: Велико-писарівський, Краснопільський, Охтирський, Тростянецький, Лебединський

Сумська філія КРРТ

30

4.

м. Білопілля
Сумської обл., РТС

91,6 МГц

0,25

м. Білопілля та Білопільський район

Сумська філія КРРТ

20

5.

м. Лебедин,
вул. Леніна, 70

104,8 МГц

0,1

м. Лебедин (міськрада)

Сумська ОДТРК

10

6.

м. Конотоп,
вул. Садова, 102

104,6 МГц

0,25

м. Конотоп (міськрада) та Конотопський район

Сумська ОДТРК

30

 

Начальник управління
науково-технічного
і частотного розвитку

Т. Мироненко

Начальник управління
бухгалтерської служби -
головний бухгалтер

Т. Стороженко

 

Додаток 3
до рішення Національної ради
10.08.2011 N 1423

Періодичність, час, обсяги та сітка мовлення
Сумської обласної державної телерадіокомпанії, м. Суми

Загальний обсяг мовлення на частотах: 107.8 МГц у м. Шостці, 88.1 МГц у м. Сумах, 104.1 МГц у м. Тростянці, 91.6 МГц у м. Білопіллі, 104.8 МГц у м. Лебедині становить по 24 години на добу.

Загальний обсяг мовлення на частоті 104.6 МГц у м. Конотопі 16 годин на добу.

Мовлення здійснюється у відрізках часу:

щодня:

00:00 - 10:00;
14:00 - 16:00;
19:00 - 21:00;
22:00 - 24:00.

 

Заступник начальника
контрольно-аналітичного
управління

О. Кривша

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали