НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 14 грудня 2011 року N 2811

Про заяву Сумської ОДТРК, м. Суми, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР N 1031-м від 03.06.2005) та переоформлення (шляхом об'єднання) ліцензій на мовлення (НР N 1031-м від 03.06.2005 та НР N 0571-м від 29.06.2005)

Розглянувши заяву Сумської обласної державної телерадіокомпанії, м. Суми (юридична та фактична адреси: вул. Петропавлівська, 125, м. Суми, 40021; генеральний директор Лариса Леонідівна Якубенко), щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР N 1031-м від 03.06.2005 у зв'язку зі зміною програмної концепції мовлення, збільшенням території розповсюдження програм на 41 ТВК у м. Тростянці на підставі фактичної експлуатації РЕЗ, переоформленням (шляхом об'єднання) ліцензій на мовлення НР N 1031-м від 03.06.2005 (ефірне регіональне (в межах області) телебачення з використанням 41 ТВК у м. Тростянці Сумської обл., P = 0,1 кВт, загальний обсяг мовлення 16 годин на добу у відрізках часу, мова: українська 100 %) та НР N 0571-м від 29.06.2005 (ефірне регіональне телебачення з використанням 64 ТВК у м. Сумах, P = 1,0 кВт, загальний обсяг мовлення: будні дні - 2 години 30 хвилин на добу у відрізках часу; вихідні дні - 2 години 15 хвилин на добу у відрізках часу, мова: українська 100 %) з уточненням території розповсюдження програм на 64 ТВК у м. Сумах, керуючись статтями 12, 23, 24, 31, 33 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статтями 18, 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", Національна рада вирішила:

1. Переоформити ліцензію на мовлення НР N 1031-м від 03.06.2005 Сумської обласної державної телерадіокомпанії, м. Суми, у зв'язку зі зміною програмної концепції мовлення та збільшенням території розповсюдження програм на підставі фактичної експлуатації РЕЗ.

2. Переоформити (шляхом об'єднання) ліцензії на мовлення НР N 1031-м від 03.06.2005 та НР N 0571-м від 29.06.2005 Сумської обласної державної телерадіокомпанії, м. Суми, з уточненням території розповсюдження програм на 64 ТВК у м. Сумах, зазначивши в ліцензії:

- вид мовлення: ефірне (телебачення);

- вихідні дані (логотип, позивні, емблема): "графічне зображення людського ока, як умовне, графічне зображення об'єктиву телекамери";

- програмна концепція мовлення - згідно з додатком 1 до рішення;

- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення - згідно з додатком 2 до рішення;

- періодичність, час, обсяги та сітка мовлення - згідно з додатком 3 до рішення.

3. Оператор телекомунікацій - Сумська філія Концерну РРТ.

4. Управлінню бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги (Постанова N 412), нарахувати Сумській ОДТРК, м. Суми, плату за внесення до ліцензії на мовлення змін, які:

- не впливають на розмір ліцензійного збору (зміни до ліцензії на мовлення НР N 1031-м від 03.06.2005): зміна програмної концепції мовлення - в розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення;

- впливають на розмір ліцензійного збору (зміни до ліцензії на мовлення НР N 1031-м від 03.06.2005): збільшення території розповсюдження програм на підставі фактичної експлуатації РЕЗ - мовлення - провести новий розрахунок розміру ліцензійного збору (ефірне мовлення з використанням 41 ТВК у м. Тростянці, P = 0,1 кВт) з урахуванням раніше сплаченої суми, загального обсягу мовлення - 16 годин на добу у відрізках часу, коефіцієнта, який враховує територіальні особливості розповсюдження програм n = 20, розміру мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення, програмної концепції мовлення та зменшення ліцензійного збору для державних телерадіоорганізацій на 90 %;

- не впливають на розмір ліцензійного збору: переоформлення (шляхом об'єднання) ліцензій на мовлення НР N 1031-м від 03.06.2005 та НР N 0571-м від 29.06.2005 з уточненням території розповсюдження програм на 64 ТВК у м. Сумах - у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.

5. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати Сумській ОДТРК, м. Суми, переоформлену (шляхом об'єднання) ліцензію на мовлення, строк дії об'єднаної ліцензії - до 03.06.2012 (відповідно до ліцензії на мовлення НР N 1031-м від 03.06.2005).

6. Зобов'язати Сумську ОДТРК, м. Суми, забезпечити перехід на цифрове мовлення згідно з окремим рішенням Національної ради.

7. При видачі переоформленої (шляхом об'єднання) ліцензії на мовлення, ліцензії НР N 1031-м від 03.06.2005 та НР N 0571-м від 29.06.2005 Сумської ОДТРК, м. Суми, вважаються недійсними та вилучаються.

8. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, контрольно-аналітичне, бухгалтерської служби, правового забезпечення та науково-технічного і частотного розвитку.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Єлманову.

 

Голова Національної ради

В. Манжосов

Заступник голови
Національної ради

Л. Мудрак

 

Додаток 1.1
до рішення Національної ради
14.12.2011 N 2811

Програмна концепція мовлення Сумської ОДТРК, м. Суми
(41 ТВК у м. Тростянці, обсяг мовлення 16 годин на добу)

I. Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі: українська - 100 %;

II. Частка програм власного виробництва: 6 годин на добу, 37,5 %;

III. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного виробництва): 16 годин на добу, 100 %;

IV. Формат (відповідно до програмної концепції): інформаційний;

V. Жанровий розподіл програмного наповнення:

N

Розподіл програмного наповнення

Загальний обсяг на добу
(год. хв./добу)

Обсяг власного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг національного продукту
(год. хв./добу

Обсяг іноземного продукту
(год. хв./добу)

Програми та передачі, які передбачається ретранслювати
(год. хв./добу)

1

2

3

4

5

6

7

1

Інформаційно-аналітичні і публіцистичні передачі

6 годин

4 години

6 годин

-

-

2

Культурно-мистецькі передачі

2 години

30 хвилин

2 години

-

-

3

Науково-просвітницькі передачі

2 години

30 хвилин

2 години

-

-

4

Розважально-музичний
/в т. ч.: музичні передачі, інтерактивні передачі, ігрові шоу, передачі по заявках тощо.../

1 година

30 хвилин

1 година

-

-

5

Підбірка музичних творів /для радіомовлення/

-

-

-

-

-

6

Дитячі передачі

2 години 15 хвилин

30 хвилин

2 години 15 хвилин

-

-

7

Фільмопоказ /для телебачення/

2 години

-

2 години

-

-

8

Інше:

 

 

 

 

 

Реклама

15 хвилин

-

15 хвилин

-

-

елементи оформлення ефіру

15 хвилин

-

15 хвилин

-

-

анонси

15 хвилин

-

15 хвилин

-

-

телеторгівля

-

-

-

-

-

 

 

Заступник начальника
контрольно-аналітичного управління

О. Кривша

 

Додаток 1.2
до рішення Національної ради
14.12.2011 N 2811

Програмна концепція мовлення Сумської ОДТРК, м. Суми
(64 ТВК у м. Сумах, обсяг мовлення 2 години 30 хвилин на добу (будні дні))

I. Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі: українська - 100 %;

II. Частка програм власного виробництва: 2 години 15 хвилин на добу, 90 %;

III. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного виробництва): 2 години 30 хвилин на добу, 100 %;

IV. Формат (відповідно до програмної концепції): інформаційний;

V. Жанровий розподіл програмного наповнення:

N

Розподіл програмного наповнення

Загальний обсяг на добу
(год. хв./добу)

Обсяг власного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг національного продукту
(год. хв./добу

Обсяг іноземного продукту
(год. хв./добу)

Програми та передачі, які передбачається ретранслювати
(год. хв./добу)

1

2

3

4

5

6

7

1

Інформаційно-аналітичні і публіцистичні передачі

1 година 15 хвилин

1 година 15 хвилин

1 година 15 хвилин

-

-

2

Культурно-мистецькі передачі

15 хвилин

15 хвилин

15 хвилин

-

-

3

Науково-просвітницькі передачі

15 хвилин

15 хвилин

15 хвилин

-

-

4

Розважально-музичний
/в т. ч.: музичні передачі, інтерактивні передачі, ігрові шоу, передачі по заявках тощо.../

15 хвилин

15 хвилин

15 хвилин

-

-

5

Підбірка музичних творів /для радіомовлення/

-

-

-

-

-

6

Дитячі передачі

15 хвилин

15 хвилин

15 хвилин

-

-

7

Фільмопоказ /для телебачення/

-

-

-

-

-

8

Інше:

 

 

 

 

 

Реклама

5 хвилин

-

5 хвилин

-

-

елементи оформлення ефіру

5 хвилин

-

5 хвилин

-

-

анонси

5 хвилин

-

5 хвилин

-

-

телеторгівля

-

-

-

-

-

 

Програмна концепція мовлення Сумської ОДТРК, м. Суми
(64 ТВК у м. Сумах, обсяг мовлення 2 години 15 хвилин на добу (вихідні дні))

I. Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі: українська - 100 %;

II. Частка програм власного виробництва: 2 години на добу, 89 %;

III. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного виробництва): 2 години 15 хвилин на добу, 100 %;

IV. Формат (відповідно до програмної концепції): інформаційний;

V. Жанровий розподіл програмного наповнення:

N

Розподіл програмного наповнення

Загальний обсяг на добу
(год. хв./добу)

Обсяг власного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг національного продукту
(год. хв./добу

Обсяг іноземного продукту
(год. хв./добу)

Програми та передачі, які передбачається ретранслювати
(год. хв./добу)

1

2

3

4

5

6

7

1

Інформаційно-аналітичні і публіцистичні передачі

1 година

1 година

1 година

-

-

2

Культурно-мистецькі передачі

15 хвилин

15 хвилин

15 хвилин

-

-

3

Науково-просвітницькі передачі

15 хвилин

15 хвилин

15 хвилин

-

-

4

Розважально-музичний
/в т. ч.: музичні передачі, інтерактивні передачі, ігрові шоу, передачі по заявках тощо.../

15 хвилин

15 хвилин

15 хвилин

-

-

5

Підбірка музичних творів /для радіомовлення/

-

-

-

-

-

6

Дитячі передачі

15 хвилин

15 хвилин

15 хвилин

-

-

7

Фільмопоказ /для телебачення/

-

-

-

-

-

8

Інше:

 

 

 

 

 

Реклама

5 хвилин

-

5 хвилин

-

-

елементи оформлення ефіру

5 хвилин

-

5 хвилин

-

-

анонси

5 хвилин

-

5 хвилин

-

-

телеторгівля

-

-

-

-

-

 

Заступник начальника
контрольно-аналітичного управління

О. Кривша

 

Додаток 2
до рішення Національної ради
14.12.2011 N 2811

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення Сумської ОДТРК, м. Суми

Територіальна категорія мовлення: регіональне (в межах області)

N з/п

Місцезнаходження передавача

Частота/ канал мовлення

Потужність передавача (кВт)

Територія розповсюдження програм

1.

м. Тростянець, вул. Нескучанська, 50

41 ТВК

0,1

м. Тростянець та райони: Тростянецький, Охтирський

2.

м. Суми, вул. Скрябіна, 3

64 ТВК

1,0

м. Суми та Сумський район

 

Начальник управління
науково-технічного
і частотного розвитку

Т. Мироненко

 

 

Додаток 3
до рішення Національної ради
14.12.2011 N 2811

Періодичність, час, обсяги та сітка мовлення Сумської ОДТРК, м. Суми

Загальний обсяг мовлення на 64 ТВК у м. Сумах становить 16 годин на добу.

Мовлення здійснюється у відрізках часу:

щодня: 07:00 - 23:00.

Загальний обсяг мовлення на 41 ТВК у м. Тростянці становить 2 години 30 хвилин на добу у будні дні та 2 години 15 хвилин на добу у вихідні дні.

Мовлення ведеться у відрізках часу:

будні дні:

07:45 - 08:00;

15:00 - 16:00;

18:00 - 19:00;

20:45 - 21:00;

вихідні дні:

07:45 - 08:00;

15:00 - 16:00;

18:00 - 19:00.

 

Заступник начальника
контрольно-аналітичного управління

О. Кривша

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали