НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 21 березня 2012 року N 411

Про заяву ТОВ "Радіокомпанія "Ностальжі", м. Запоріжжя, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР N 0049-м від 31.05.2001)

Розглянувши заяву ТОВ "Радіокомпанія "Ностальжі", м. Запоріжжя (юридична та фактична адреси: вул. Сєдова, 12, м. Запоріжжя, 69044; директор Сергій Петрович Ябченко), про переоформлення ліцензії на мовлення НР N 0049-м від 31.05.2001 (ефірне регіональне радіомовлення з використанням 6 радіочастот у Запорізькій області, обсяг мовлення - по 24 години на добу, крім на частоті 104.3 МГц у м. Пологах - 20 годин на добу у відрізках часу, мова: українська не менше 75 %) у зв'язку зі зміною позивних, програмної концепції мовлення, відрізків часу мовлення, вилученням частоти 103.4 МГц у м. Бердянську, керуючись статтями 12, 23, 24, 31 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статтями 18 та 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", Національна рада вирішила:

1. Переоформити додатки 1 (дата видачі додатка 06.01.2012), 7 (дата видачі додатка 31.05.2008), 2, 6 та 8 (дата видачі додатків 22.01.2007) до ліцензії на мовлення НР N 0049-м від 31.05.2001 ТОВ "Радіокомпанія "Ностальжі", м. Запоріжжя, у зв'язку зі зміною позивних, програмної концепції мовлення, відрізків часу мовлення, вилученням частоти 103.4 МГц у м. Бердянську, зазначивши в ліцензії:

- вихідні дані (логотип, позивні, емблема): "Радіо Мелодія";

- програмна концепція мовлення: згідно з додатком 1 до рішення;

- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення: згідно з додатком 2 до рішення;

- періодичність, час, обсяги та сітка мовлення: згідно з додатком 3 до рішення.

2. Управлінню бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги (Постанова N 412), нарахувати ТОВ "Радіокомпанія "Ностальжі", м. Запоріжжя, плату за внесення змін до ліцензії, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна позивних, програмної концепції мовлення, відрізків часу мовлення, вилучення частоти 103.4 МГц у м. Бердянську - в розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.

3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ТОВ "Радіокомпанія "Ностальжі", м. Запоріжжя, переоформлені додатки 1, 2, 6, 7, 8 до ліцензії на мовлення НР N 0049-м від 31.05.2001.

4. При видачі переоформлених додатків до ліцензії на мовлення додатки 1 (дата видачі додатка 06.01.2012), 7 (дата видачі додатка 31.05.2008), 2, 6 та 8 (дата видачі додатків 22.01.2007) до ліцензії на мовлення НР N 0049-м від 31.05.2001 вважаються недійсними та вилучаються.

5. Управлінням науково-технічного і частотного розвитку та правового забезпечення підготувати матеріали щодо оголошення конкурсу на отримання ліцензії на мовлення з використанням частоти 103.4 МГц у м. Бердянську, Р = 0,5 кВт, обсяг мовлення - 24 години на добу.

6. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, контрольно-аналітичне, бухгалтерської служби, правового забезпечення.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради І. Опілат.

 

Голова Національної ради

В. Манжосов

Заступник голови
Національної ради

Л. Мудрак

 

Додаток 1
до рішення Національної ради
21.03.2012 N 411

Програмна концепція мовлення ТОВ "Радіокомпанія "Ностальжі", м. Запоріжжя (107.5 МГц у м. Запоріжжі, 102.5 МГц у м. Токмаку, 106.3 МГц у м. Мелітополі, 101.7 МГц у м. Енергодарі, обсяг мовлення - по 24 години на добу)

I. "Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі": українська не менше 75 %;

II. Частка програм власного виробництва: 24 години на добу, 100 %;

III. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного виробництва): 24 години на добу, 100 %;

IV. Формат (відповідно до програмної концепції): розважально-інформаційний;

V. Жанровий розподіл програмного наповнення:

N

Розподіл програмного наповнення

Загальний обсяг на добу
(год. хв./добу)

Обсяг власного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг національного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг іноземного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг програм та передач, які передбачається ретранслювати
(год. хв./добу)

1

2

3

4

5

6

7

1

Інформаційно-аналітичні і публіцистичні передачі

40 хвилин

40 хвилин

40 хвилин

-

-

2

Культурно-мистецькі передачі

15 хвилин

15 хвилин

15 хвилин

-

-

3

Науково-просвітницькі передачі

15 хвилин

15 хвилин

15 хвилин

-

-

4

Розважально-музичний
/в т. ч.: музичні передачі, інтерактивні передачі, ігрові шоу, передачі по заявках тощо/

19 годин 26 хвилин

19 годин 26 хвилин

19 годин 26 хвилин

-

-

5

Підбірка музичних творів
/для радіомовлення/

-

-

-

-

-

6

Дитячі передачі

-

-

-

-

-

7

Фільмопоказ
/для телебачення/

-

-

-

-

-

8

Інше:

 

 

 

 

 

Реклама

3 години

3 години

3 години

-

-

елементи оформлення ефіру

14 хвилин

14 хвилин

14 хвилин

-

-

анонси

10 хвилин

10 хвилин

10 хвилин

-

-

телеторгівля

-

-

-

-

-

Програмна концепція мовлення ТОВ "Радіокомпанія "Ностальжі", м. Запоріжжя (104.3 МГц у м. Пологах, обсяг мовлення - 20 годин на добу)

I. "Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі": українська не менше 75 %;

II. Частка програм власного виробництва: 20 годин на добу, 100 %;

III. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного виробництва): 20 годин на добу, 100 %;

IV. Формат (відповідно до програмної концепції): розважально-інформаційний;

V. Жанровий розподіл програмного наповнення:

N

Розподіл програмного наповнення

Загальний обсяг на добу
(год. хв./добу)

Обсяг власного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг національного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг іноземного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг програм та передач, які передбачається ретранслювати
(год. хв./добу)

1

2

3

4

5

6

7

1

Інформаційно-аналітичні і публіцистичні передачі

40 хвилин

40 хвилин

40 хвилин

-

-

2

Культурно-мистецькі передачі

15 хвилин

15 хвилин

15 хвилин

-

-

3

Науково-просвітницькі передачі

15 хвилин

15 хвилин

15 хвилин

-

-

4

Розважально-музичний
/в т. ч.: музичні передачі, інтерактивні передачі, ігрові шоу, передачі по заявках тощо/

15 годин 26 хвилин

15 годин 26 хвилин

15 годин 26 хвилин

-

-

5

Підбірка музичних творів
/для радіомовлення/

-

-

-

-

-

6

Дитячі передачі

-

-

-

-

-

7

Фільмопоказ
/для телебачення/

-

-

-

-

-

8

Інше:

 

 

 

 

 

Реклама

3 години

3 години

3 години

-

-

елементи оформлення ефіру

14 хвилин

14 хвилин

14 хвилин

-

-

анонси

10 хвилин

10 хвилин

10 хвилин

-

-

телеторгівля

-

-

-

-

-

 

Заступник начальника
контрольно-аналітичного
управління

О. Кривша

 

Додаток 2
до рішення Національної ради
21.03.2012 N 411

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення ТОВ "Радіокомпанія "Ностальжі", м. Запоріжжя

Територіальна категорія мовлення: регіональне

N
з/п

Місцезнаходження передавача

Частота / канал мовлення

Потужність передавача
(кВт)

Територія розповсюдження програм

1.

м. Запоріжжя, вул. Седова, 12

107,5 МГц

1,0

м. Запоріжжя та прилеглі райони

2.

м. Токмак, вул. Щави, 1

102,5 МГц

1,0

м. Токмак та прилеглі райони

3.

м. Мелітополь, вул. 50-річчя Перемоги, 25

106,3 МГц

1,0

м. Мелітополь та прилеглі райони

4.

м. Пологи, вул. Ломоносова, 36

104,3 МГц

1,0

м. Пологи та прилеглі райони

5.

м. Енергодар, вул. Будівельників, 23

101,7 МГц

0,1

м. Енергодар

 

Начальник управління
науково-технічного
і частотного розвитку

Т. Мироненко

 

Додаток 3
до рішення Національної ради
21.03.2012 N 411

Періодичність, час, обсяги та сітка мовлення ТОВ "Радіокомпанія "Ностальжі", м. Запоріжжя

Загальний обсяг мовлення становить по 24 години на добу, крім на частоті 104.3 МГц у м. Пологах - 20 годин на добу. Мовлення у м. Пологах здійснюється у відрізках часу:

щодня:

00:00 - 11:00;

13:00 - 17:00;

19:00 - 24:00.

 

Заступник начальника
контрольно-аналітичного
управління

О. Кривша

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали