НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 14 липня 2011 року N 1362

Про заяву ТОВ "Телеканал "МЕГА", м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР N 0255-м від 06.08.2007)

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Телеканал "МЕГА", м. Київ (юридична адреса: вул. М. Донця, 12-а, м. Київ, 03126; фактична адреса: вул. Воровського, 22, м. Київ, 01601; генеральний директор Костянтин Борисович Стрюков), про переоформлення ліцензії на мовлення НР N 0255-м від 06.08.2007 (ефірне телебачення: мережа з 5 телеканалів у 5 містах, обсяги мовлення: 10 годин на добу у відрізках часу на 1 ТВК у м. Вінниці, 6 годин на добу у відрізках часу на 25 ТВК у м. Артемівську Донецької області, 24 години на добу на 29 ТВК у м. Ніжині Чернігівської області, 8 годин на добу у відрізках часу на 12 ТВК у м. Лубнах, 4 години на добу у відрізках часу на 25 ТВК у м. Хмельницькому; мова: українська, територіальна категорія мовлення - регіональне) у зв'язку зі зміною організаційно-правової форми власності та назви, фактичної адреси ТРК, банківських реквізитів, керівних та наглядових органів, програмної концепції мовлення, уточненням території розповсюдження програм, місцезнаходження передавача на 29 ТВК у м. Ніжині Чернігівської області, оператора телекомунікацій, керуючись статтями 12, 23, 24, 31 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статтями 18 та 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", враховуючи висновок УДЦР N ТБ-13740880, Національна рада вирішила:

1. Переоформити ліцензію на мовлення НР N 0255-м від 06.08.2007 Відкритого акціонерного товариства "Київтелемонтаж", м. Київ, у зв'язку зі зміною організаційно-правової форми власності та назви, фактичної адреси ТРК, керівних та наглядових органів, програмної концепції мовлення, уточненням території розповсюдження програм, місцезнаходження передавача на 29 ТВК у м. Ніжині Чернігівської області, зазначивши в ліцензії:

- вид мовлення: ефірне (телебачення);

- вихідні дані (логотип, позивні, емблема): зображення у вигляді стилізованої літери "М" кириличної абетки;

- програмна концепція мовлення: згідно з додатком 1 до рішення;

- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення: згідно з додатком 2 до рішення;

- періодичність, час, обсяги та сітка мовлення: згідно з додатком 3 до рішення.

2. Оператор телекомунікацій - Концерн РРТ, м. Київ.

3. Управлінню бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги (Постанова N 412), нарахувати ТОВ "Телеканал "МЕГА", м. Київ, плату за внесення змін до ліцензії, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна організаційно-правової форми власності та назви, фактичної адреси ТРК, керівних та наглядових органів, програмної концепції мовлення, уточнення території розповсюдження програм, місцезнаходження передавача на 29 ТВК у м. Ніжині Чернігівської області - в розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.

4. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ТОВ "Телеканал "МЕГА", м. Київ, переоформлену ліцензію на мовлення, строк дії залишається без змін - по 06.08.2014.

5. При видачі переоформленої ліцензії на мовлення ліцензія НР N 0255-м від 06.08.2007 вважається недійсною та вилучається.

6. Зобов'язати ТОВ "Телеканал "МЕГА", м. Київ, забезпечити перехід на цифрове мовлення згідно з окремим рішенням Національної ради.

7. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, науково-технічного і частотного розвитку, контрольно-аналітичне, бухгалтерської служби, правового забезпечення.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Національної ради Л. Мудрак.

 

Голова Національної ради

В. Манжосов

Заступник голови
Національної ради

Л. Мудрак

 

Додаток 1.1
до рішення Національної ради
14.07.2011 N 1362

Програмна концепція мовлення
ТОВ "Телеканал "МЕГА", м. Київ
(1 ТВК у м. Вінниці, обсяг мовлення - 10 годин на добу)

I. "Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі": українська не менше 75 %;

II. Частка програм власного виробництва: 1 година 40 хвилин на добу, 16.7 %;

III. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного виробництва): 5 годин на добу, 50 %;

IV. Максимальна частка аудіопродукту іноземного виробництва: 5 годин на добу, 50 %;

V. Формат (відповідно до програмної концепції): просвітницько-культурологічний;

VI. Жанровий розподіл програмного наповнення:

N

Розподіл програмного наповнення

Загальний обсяг на добу
(год. хв./добу)

Обсяг власного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг національного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг іноземного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг програм та передач, які передбачається ретранслювати
(год. хв./добу)

1

2

3

4

5

6

7

1

Інформаційно-аналітичні і публіцистичні передачі

-

-

-

-

-

2

Культурно-мистецькі передачі

1 година
20 хвилин

30 хвилин

30 хвилин

50 хвилин

-

3

Науково-просвітницькі передачі

5 годин
13 хвилин

53 хвилини

1 година
3 хвилини

4 години
10 хвилин

-

4

Розважально-музичний /в т. ч.: музичні передачі, інтерактивні передачі, ігрові шоу, передачі по заявках тощо.../

-

-

-

-

-

5

Підбірка музичних творів /для радіомовлення/

-

-

-

-

-

6

Дитячі передачі

-

-

-

-

-

7

Фільмопоказ /для телебачення/

1 година

-

1 година

-

-

8

Інше:

 

 

 

 

 

Реклама

2 години

-

2 години

-

-

елементи оформлення ефіру

2 хвилини

2 хвилини

2 хвилини

-

-

анонси

15 хвилин

15 хвилин

15 хвилин

-

-

телеторгівля

10 хвилин

-

10 хвилин

-

-

 

Заступник начальника
контрольно-аналітичного
управління

О. Кривша

 

Додаток 1.2
до рішення Національної ради
14.07.2011 N 1362

Програмна концепція мовлення
ТОВ "Телеканал "МЕГА", м. Київ
(25 ТВК у м. Артемівську, обсяг мовлення - 6 годин на добу)

I. "Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі": українська не менше 75 %;

II. Частка програм власного виробництва: 1 година 10 хвилин на добу, 19.44 %;

III. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного виробництва): 3 години 10 хвилин на добу, 52.78 %;

IV. Максимальна частка аудіопродукту іноземного виробництва: 2 години 50 хвилин на добу, 47.22 %;

V. Формат (відповідно до програмної концепції): розважально-просвітницький;

VI. Жанровий розподіл програмного наповнення:

N

Розподіл програмного наповнення

Загальний обсяг на добу
(год. хв./добу)

Обсяг власного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг національного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг іноземного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг програм та передач, які передбачається ретранслювати
(год. хв./добу)

1

2

3

4

5

6

7

1

Інформаційно-аналітичні і публіцистичні передачі

-

-

-

-

-

2

Культурно-мистецькі передачі

-

-

-

-

-

3

Науково-просвітницькі передачі

1 година
10 хвилин

30 хвилин

30 хвилин

40 хвилин

-

4

Розважально-музичний /в т. ч.: музичні передачі, інтерактивні передачі, ігрові шоу, передачі по заявках тощо.../

2 години
40 хвилин

30 хвилин

30 хвилин

2 години
10 хвилин

-

5

Підбірка музичних творів /для радіомовлення/

-

-

-

-

-

6

Дитячі передачі

-

-

-

-

-

7

Фільмопоказ /для телебачення/

38 хвилин

-

38 хвилин

-

-

8

Інше:

 

 

 

 

 

Реклама

1 година
12 хвилин

-

1 година
12 хвилин

-

-

елементи оформлення ефіру

5 хвилин

5 хвилин

5 хвилин

-

-

анонси

5 хвилин

5 хвилин

5 хвилин

-

-

телеторгівля

10 хвилин

-

10 хвилин

-

-

 

Заступник начальника
контрольно-аналітичного
управління

О. Кривша

 

Додаток 1.3
до рішення Національної ради
14.07.2011 N 1362

Програмна концепція мовлення
ТОВ "Телеканал "МЕГА", м. Київ
(29 ТВК у м. Ніжині, обсяг мовлення - 24 години на добу)

I. "Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі": українська не менше 75 %;

II. Частка програм власного виробництва: 4 години на добу, 16.7 %;

III. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного виробництва): 14 годин на добу, 58.3 %;

IV. Максимальна частка аудіопродукту іноземного виробництва: 10 годин на добу, 41.7 %;

V. Формат (відповідно до програмної концепції): просвітницько-розважальний;

VI. Жанровий розподіл програмного наповнення:

N

Розподіл програмного наповнення

Загальний обсяг на добу
(год. хв./добу)

Обсяг власного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг національного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг іноземного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг програм та передач, які передбачається ретранслювати
(год. хв./добу)

1

2

3

4

5

6

7

1

Інформаційно-аналітичні і публіцистичні передачі

-

-

-

-

-

2

Культурно-мистецькі передачі

4 години

30 хвилин

2 години
15 хвилин

1 година
45 хвилин

-

3

Науково-просвітницькі передачі

7 годин
35 хвилин

1 година

1 година
35 хвилин

6 годин

-

4

Розважально-музичний /в т. ч.: музичні передачі, інтерактивні передачі, ігрові шоу, передачі по заявках тощо.../

5 годин
15 хвилин

2 години

3 години

2 години
15 хвилин

-

5

Підбірка музичних творів /для радіомовлення/

-

-

-

-

-

6

Дитячі передачі

-

-

-

-

-

7

Фільмопоказ /для телебачення/

2 години
34 хвилини

-

2 години
34 хвилини

-

-

8

Інше:

 

 

 

 

 

Реклама

3 години
36 хвилин

-

3 години
36 хвилин

-

-

елементи оформлення ефіру

6 хвилин

6 хвилин

6 хвилин

-

-

анонси

24 хвилини

24 хвилини

24 хвилини

-

-

телеторгівля

30 хвилин

-

30 хвилин

-

-

 

Заступник начальника
контрольно-аналітичного
управління

О. Кривша

 

Додаток 1.4
до рішення Національної ради
14.07.2011 N 1362

Програмна концепція мовлення
ТОВ "Телеканал "МЕГА", м. Київ
(12 ТВК у м. Лубнах, обсяг мовлення - 8 годин на добу)

I. "Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі": українська не менше 75 %;

II. Частка програм власного виробництва: 1 година 10 хвилин на добу, 14.6 %;

III. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного виробництва): 4 години 40 хвилин на добу, 58.33 %;

IV. Максимальна частка аудіопродукту іноземного виробництва: 3 години 20 хвилин на добу, 41.67 %;

V. Формат (відповідно до програмної концепції): просвітницько-культурологічний;

VI. Жанровий розподіл програмного наповнення:

N

Розподіл програмного наповнення

Загальний обсяг на добу
(год. хв./добу)

Обсяг власного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг національного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг іноземного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг програм та передач, які передбачається ретранслювати
(год. хв./добу)

1

2

3

4

5

6

7

1

Інформаційно-аналітичні і публіцистичні передачі

-

-

-

-

-

2

Культурно-мистецькі передачі

1 година
30 хвилин

30 хвилин

30 хвилин

1 година

-

3

Науково-просвітницькі передачі

3 години
30 хвилин

30 хвилин

1 година
10 хвилин

2 години
20 хвилин

-

4

Розважально-музичний /в т. ч.: музичні передачі, інтерактивні передачі, ігрові шоу, передачі по заявках тощо.../

-

-

-

-

-

5

Підбірка музичних творів /для радіомовлення/

-

-

-

-

-

6

Дитячі передачі

-

-

-

-

-

7

Фільмопоказ /для телебачення/

1 година

-

1 година

-

-

8

Інше:

 

 

 

 

 

Реклама

1 година
36 хвилин

-

1 година
36 хвилин

-

-

елементи оформлення ефіру

2 хвилини

2 хвилини

2 хвилини

-

-

анонси

12 хвилин

8 хвилин

12 хвилин

-

-

телеторгівля

10 хвилин

-

10 хвилин

-

-

 

Заступник начальника
контрольно-аналітичного
управління

О. Кривша

 

Додаток 1.5
до рішення Національної ради
14.07.2011 N 1362

Програмна концепція мовлення
ТОВ "Телеканал "МЕГА", м. Київ
(25 ТВК у м. Хмельницькому, обсяг мовлення - 4 години на добу)

I. "Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі": українська не менше 75 %;

II. Частка програм власного виробництва: 10 хвилин на добу, 4.2 %;

III. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного виробництва): 2 години 40 хвилин на добу, 66.67 %;

IV. Максимальна частка аудіопродукту іноземного виробництва: 1 година 20 хвилин на добу, 33.33 %;

V. Формат (відповідно до програмної концепції): розважальний. Фільмопоказ;

VI. Жанровий розподіл програмного наповнення:

N

Розподіл програмного наповнення

Загальний обсяг на добу
(год. хв./добу)

Обсяг власного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг національного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг іноземного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг програм та передач, які передбачається ретранслювати
(год. хв./добу)

1

2

3

4

5

6

7

1

Інформаційно-аналітичні і публіцистичні передачі

-

-

-

-

-

2

Культурно-мистецькі передачі

-

-

-

-

-

3

Науково-просвітницькі передачі

-

-

-

-

-

4

Розважально-музичний /в т. ч.: музичні передачі, інтерактивні передачі, ігрові шоу, передачі по заявках тощо.../

2 години
10 хвилин

-

50 хвилин

1 година
20 хвилин

-

5

Підбірка музичних творів /для радіомовлення/

-

-

-

-

-

6

Дитячі передачі

-

-

-

-

-

7

Фільмопоказ /для телебачення/

52 хвилини

-

52 хвилини

-

-

8

Інше:

 

 

 

 

 

Реклама

48 хвилин

-

48 хвилин

-

-

елементи оформлення ефіру

5 хвилин

5 хвилин

5 хвилин

-

-

анонси

5 хвилин

5 хвилин

5 хвилин

-

-

телеторгівля

-

-

-

-

-

 

Заступник начальника
контрольно-аналітичного
управління

О. Кривша

 

Додаток 2
до рішення Національної ради
14.07.2011 N 1362

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення
ТОВ "Телеканал "МЕГА", м. Київ

Територіальна категорія мовлення: регіональне наземне ефірне та мережне мовлення

N
з/п

Місцезнаходження передавача

Частота/канал мовлення

Потужність передавача (кВт)

Територія розповсюдження програм

1.

м. Вінниця, вул. Максимовича, 23

1 ТВК

0,1

м. Вінниця

2.

Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Рози Люксембург, 54

25 ТВК

0,1

м. Артемівськ

3.

Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Толстого, 52-а

29 ТВК

1,0

м. Ніжин та прилеглі райони: Борзнянський, Ічнянський, Куликівський, Ніжинський, Носівський

4.

Полтавська обл., м. Лубни, вул. Грушевського, 27

12 ТВК

0,1

м. Лубни

5.

м. Хмельницький, пр-т Миру, 43

25 ТВК

1,0

м. Хмельницький та прилеглі райони: Волочиський, Городоцький, м. Старокостянтинів, Деражнянський, Красилівський, Летичівський, Старокостянтинівський, Старосинявський, Хмельницький, Ярмолинецький

 

Начальник управління
науково-технічного
і частотного розвитку

Т. Мироненко

 

Додаток 3
до рішення Національної ради
14.07.2011 N 1362

Періодичність, час, обсяги та сітка мовлення
ТОВ "Телеканал "МЕГА", м. Київ

Загальний обсяг мовлення на 1 ТВК у м. Вінниці становить 10 годин на добу. Мовлення ведеться у відрізках часу:

понеділок - п'ятниця:

10:30 - 17:30;
21:30 - 00:30;

субота, неділя:

10:30 - 18:00;
21:30 - 24:00.

Загальний обсяг мовлення на 25 ТВК у м. Артемівську Донецької обл. становить 6 годин на добу. Мовлення ведеться у відрізках часу: 00:00 - 06:00.

Загальний обсяг мовлення на 29 ТВК у м. Ніжині Чернігівської обл. становить 24 години на добу.

Загальний обсяг мовлення на 12 ТВК у м. Лубнах Полтавської обл. становить 8 годин на добу. Мовлення ведеться у відрізках часу:

понеділок - п'ятниця:

12:00 - 20:00;

субота - неділя:

11:00 - 19:00.

Загальний обсяг мовлення на 25 ТВК у м. Хмельницькому становить 4 години на добу. Мовлення ведеться у відрізку часу: 02:00 - 06:00.

 

Заступник начальника
контрольно-аналітичного
управління

О. Кривша

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали