НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 14 липня 2011 року N 1375

Про заяву ТОВ "ТК Промінь", м. Красний Луч Луганської обл., щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги (НР N 0124-п від 23.03.2007)

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ТК Промінь", м. Красний Луч Луганської обл. (місцезнаходження юридичної особи: вул. Студентська, 20-в, м. Красний Луч Луганської обл., 94517; директор Борис Федорович Вершинін), про переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги НР N 0124-п від 23.03.2007 у зв'язку зі збільшенням ресурсу багатоканальної телемережі до 176 каналів, кількості програм до 182, кількості домогосподарств до 32232, території розташування багатоканальної телемережі та зміною загальної концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), керуючись статтями 1, 24, 27, 31, 32, 39, 40, 42 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статтями 18, 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" та рішеннями Національної ради від 20.01.2010 N 2, від 23.02.2011 N 360, Національна рада вирішила:

1. Переоформити додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6 (дата видачі додатків 15.02.2010) до ліцензії провайдера програмної послуги НР N 0124-п від 23.03.2007 Товариства з обмеженою відповідальністю "ТК Промінь", м. Красний Луч Луганської обл., у зв'язку зі збільшенням ресурсу багатоканальної телемережі до 176 каналів, кількості програм до 182, кількості домогосподарств до 32232, території розташування багатоканальної телемережі та зміною загальної концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), згідно з додатком до рішення, зазначивши:

- ресурс багатоканальної телемережі з використанням аналогової та цифрової технологій, який використовується для ретрансляції зазначених у додатку до рішення 182 програм - 176 каналів;

- кількість домогосподарств на території розташування (прийому) багатоканальної телемережі (розповсюдження програм) - 32232;

- територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі (розповсюдження програм) - м. Красний Луч Луганської обл.

2. Затвердити ТОВ "ТК Промінь", м. Красний Луч Луганської обл., пакет (перелік) програм універсальної програмної послуги, згідно з додатком до рішення.

3. Затвердити ТОВ "ТК Промінь", м. Красний Луч Луганської обл., загальну концепцію (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), згідно з додатком до рішення.

4. Провайдер програмної послуги ТОВ "ТК Промінь", м. Красний Луч Луганської обл., зобов'язаний забезпечити всім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги окремим пакетом та включити програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.

5. Управлінню бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги (Постанова N 412), нарахувати ТОВ "ТК Промінь", м. Красний Луч Луганської обл., плату за внесення змін до ліцензії, які:

5.1. не впливають на розмір ліцензійного збору: збільшення ресурсу, кількості програм, зміна загальної концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) - у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення;

5.2. впливають на розмір ліцензійного збору: збільшення території розташування багатоканальної телемережі та кількості домогосподарств - провести новий розрахунок розміру ліцензійного збору (провайдер програмної послуги з територією розташування (прийому) багатоканальної телемережі (розповсюдження програм) - м. Красний Луч Луганської обл.) з урахуванням раніше сплаченої суми, коефіцієнта врахування територіальних особливостей розповсюдження програм N = 25, розміру мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.

6. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ТОВ "ТК Промінь", м. Красний Луч Луганської обл., додатки 1, 2, 3, 4, 5 та 6 до ліцензії провайдера програмної послуги НР N 0124-п від 23.03.2007.

7. При видачі переоформлених додатків 1, 2, 3, 4, 5 та 6 до ліцензії провайдера програмної послуги НР N 0124-п від 23.03.2007 ТОВ "ТК Промінь", м. Красний Луч Луганської обл., додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6 (дата видачі додатків 15.02.2010) вважаються недійсними та вилучаються.

8. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, бухгалтерської служби, науково-технічного і частотного розвитку, контрольно-аналітичне та правового забезпечення.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради М. Фартушного.

 

Голова Національної ради

В. Манжосов

Заступник голови
Національної ради

Л. Мудрак

 

Додаток
до рішення Національної ради
14.07.2011 N 1375

ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
(принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), які передбачено надавати ТОВ "ТК Промінь", м. Красний Луч Луганської обл., у складі програмної послуги в м. Красному Лучі Луганської обл. в межах території розташування багатоканальної телемережі

Універсальна програмна послуга (умови розповсюдження програм - у відкритому вигляді):

N
з/п

Канал (ТВК) прийому

Програма

1.

31

Національна телекомпанія України / ТОВ "ТРК "ЕРА"

2.

8

ТРК "Студія "1+1" у формі ТОВ

3.

34

АТЗТ "УНТК"

4.

58

ПрАТ "ММЦ-СТБ"

5.

49

ТОВ "ТРК "Україна"

6.

64

ПАТ "Телекомпанія "ТЕТ"

7.

38

Державна організація Луганська ОДТРК

8.

51

ТОВ "ТРК "Луч"

9.

56

ТОВ "Незалежна ТРК "Ірта"

10.

11

ТОВ "ТК "Антел"

Перелік телерадіопрограм та передач, які передбачено надавати у складі програмної послуги:

N
з/п

Канал прийому

Програми

Умови розповсюдження (доступ) - відкритий або кодований

Номер та дата дозволу

Розповсюдження програм з використанням аналогової технології

11.

супутниковий

РАДА

відкритий

Договір N 201 від 21.12.2006

12.

супутниковий

ICTV

відкритий

Договір N 1/1/7 від 01.01.2007

13.

супутниковий

Новий канал

відкритий

Договір N 1/1/7 від 01.01.2007

14.

супутниковий

НТН

відкритий

Договір N 1/1/7 від 01.01.2007

15.

супутниковий

ТОНІС

відкритий

Договір N 1/1/7 від 01.01.2007

16.

супутниковий

К1

відкритий

Договір N 1/1/7 від 01.01.2007

17.

супутниковий

5

відкритий

Договір N 496 від 01.05.2007

18.

кабельний

Луч

відкритий

Договір N 01/Луч від 01.01.2009

19.

супутниковий

ДТРК "Культура"

відкритий

Договір N 104-а від 02.12.2008

20.

супутниковий

КРТ

відкритий

Договір N 17-02/КРТ-1 від 17.02.2009

21.

супутниковий

SCI

відкритий

Договір N МСК/6 від 01.06.2009

22.

супутниковий

2+2

відкритий

Договір N К-206 від 01.05.2007

23.

супутниковий

К2

відкритий

Договір N 1/1/7 від 01.01.2007

24.

супутниковий

NEWS ONE

відкритий

Договір N 212 від 17.11.2008

25.

супутниковий

24

відкритий

Договір N 21-12.2006/0 від 21.12.2006

26.

супутниковий

REALTV ESTATE

відкритий

Договір N 78 від 17.11.2008

27.

супутниковий

Меню-ТВ

відкритий

Договір N 384 від 13.04.2009

28.

супутниковий

Перший діловий

відкритий

Договір б/н від 01.05.2007

29.

супутниковий

Футбол

відкритий

Договір N 205/55-Н від 01.11.2008

30.

супутниковий

ТВі

відкритий

Договір N 205/57-Н від 01.12.2008

31.

супутниковий

RU Music

відкритий

Договір N 305 від 01.04.2007

32.

супутниковий

Ентер-фільм

відкритий

Договір N 29-Р-Ф-М від 01.04.2007

33.

супутниковий

Мега

відкритий

Договір N 1/1/7 від 01.01.2007

34.

супутниковий

MUSIC

відкритий

Договір N 29-Р-Ф-М від 01.04.2007

35.

супутниковий

UBC

відкритий

Договір N 29-01/UBC-1 від 29.01.2009

36.

супутниковий

Гумор-ТБ/Бабай-ТБ

відкритий

Договір N 85 від 24.06.2010 / Договір N 86 від 24.06.2010

37.

супутниковий

Погода ТБ

відкритий

Договір N П-92-07/10 від 05.07.2010

38.

супутниковий

ЧП.INFO

відкритий

Договір N 70/2008-К від 01.12.2008

39.

супутниковий

ДОНБАС

відкритий

Договір N 111563 від 27.04.2011

40.

супутниковий

MUSIC BOX

відкритий

Договір N 284 від 15.10.2008

41.

супутниковий

englishclub

відкритий

Договір N k6.09.0101eng від 01.01.2009

42.

супутниковий

ТОВ "Світ ТВ"

відкритий

Договір N 0230к від 01.05.2009

43.

супутниковий

STAR TV

відкритий

Договір N С-138-08/10 від 05.07.2010

44.

супутниковий

QTV

відкритий

Договір N 334/10 від 01.03.2010

45.

супутниковий

UBR

відкритий

Договір N 01/07/10-К від 01.07.2010

46.

супутниковий

O-TV

відкритий

Договір N 528 від 01.02.2007

47.

супутниковий

Русский иллюзион

відкритий

Договір N 205/50-Н від 01.12.2008

48.

супутниковий

РБК-ТВ

відкритий

Договір N v6.10.01.2003rbk від 01.01.2010

49.

супутниковий

TVCi

відкритий

Договір N 205/62-Н від 01.05.2010

50.

супутниковий

Мать и дитя

відкритий

Договір N 205/53-Н від 01.05.2010

51.

супутниковий

ТДК

відкритий

Договір N v609.01.2001tdk від 01.01.2009

52.

супутниковий

RTVi

відкритий

Договір N 324/06к від 25.12.2006

53.

супутниковий

Совершенно секретно

відкритий

Договір N 205/53-Н від 31.12.2008

54.

супутниковий

Детский Мир/Телеклуб

відкритий

Договір N 324/06к від 25.12.2006 / Договір N ТК-198/06к від 25.12.2006

55.

супутниковий

Настоящее страшное Телевидение

відкритий

Договір N 205/53-Н від 31.12.2008

56.

супутниковий

Наше кино

відкритий

Договір N 324/06к від 25.12.2006

57.

супутниковий

TV-1000 East
(з 06.00 до 23.00)

відкритий

Договір N 100-09VU від 01.01.2009

58.

супутниковий

НТВ-Мир

відкритий

Договір N 261/НТВ від 01.01.2010

59.

супутниковий

Multimania TV

відкритий

Договір N 205/58-Н від 27.11.2008

60.

супутниковий

Ocean-TV

відкритий

Договір N 205/58-Н від 27.11.2008

61.

супутниковий

Комедия ТВ

відкритий

Договір N 261/КМ від 01.01.2010

62.

супутниковий

Телеканал "Ностальгия"

відкритий

Договір N 261/Н від 01.01.2010

63.

супутниковий

Viasat Explorer

відкритий

Договір N 100-09VU від 01.01.2009

64.

супутниковий

Viasat History

відкритий

Договір N 100-09VU від 01.01.2009

65.

супутниковий

365 дней

відкритий

Договір N 261/365 від 01.01.2010

66.

супутниковий

Ля-минор ТВ

відкритий

Договір N 8 від 01.07.2010

67.

супутниковий

Fashion TV

відкритий

Договір N 1029-фт від 01.02.2008

68.

супутниковий

24 Док

відкритий

Договір N 14/24Д/09 від 29.12.2008

69.

супутниковий

Время: далекое и близкое

відкритий

Договір N 1029-Д-Т-В від 01.02.2008

70.

супутниковий

DW

відкритий

Договір б/н від 01.01.2007

71.

супутниковий

Многосерийное ТВ

відкритий

Договір N 261/М від 01.01.2010

72.

супутниковий

РТР-Планета

відкритий

Договір N 29-Р-Ф-М від 01.04.2007

Розповсюдження програм з використанням цифрової технології

73.

31

Національна телекомпанія України/ТОВ "ТРК "ЕРА"

кодований

Універсальна програмна послуга

74.

8

ТРК "Студія "1+1" у формі ТОВ

кодований

75.

34

АТЗТ "УНТК"

кодований

76.

58

ПрАТ "ММЦ-СТБ"

кодований

77.

49

ТОВ "ТРК "Україна"

кодований

78.

64

ПАТ "Телекомпанія "ТЕТ"

кодований

79.

51

ТОВ "ТРК "Луч"

кодований

80.

супутниковий

РАДА

кодований

Договір N 201 від 21.12.2006

81.

супутниковий

ICTV

кодований

Договір N 1/1/7 від 01.01.2007

82.

супутниковий

Новий канал

кодований

Договір N 1/1/7 від 01.01.2007

83.

супутниковий

НТН

кодований

Договір N 1/1/7 від 01.01.2007

84.

супутниковий

ТОНІС

кодований

Договір N 1/1/7 від 01.01.2007

85.

супутниковий

К1

кодований

Договір N 1/1/7 від 01.01.2007

86.

супутниковий

5

кодований

Договір N 496 від 01.05.2007

87.

супутниковий

ДТРК "Культура"

кодований

Договір N 104-а від 02.12.2008

88.

супутниковий

КРТ

кодований

Договір N 17-02/КРТ-1 від 17.02.2009

89.

супутниковий

SCI

кодований

Договір N МСК/6 від 01.06.2009

90.

супутниковий

2+2

кодований

Договір N К-206 від 01.05.2007

91.

супутниковий

К2

кодований

Договір N 1/1/7 від 01.01.2007

92.

супутниковий

NEWS ONE

кодований

Договір N 212 від 17.11.2008

93.

супутниковий

24

кодований

Договір N 21-12.2006/0 від 21.12.2006

94.

супутниковий

REALTV ESTATE

кодований

Договір N 78 від 17.11.2008

95.

супутниковий

Меню-ТВ

кодований

Договір N 384 від 13.04.2009

96.

супутниковий

Перший діловий

кодований

Договір б/н від 01.05.2007

97.

супутниковий

Футбол

кодований

Договір N 205/55-Н від 01.11.2008

98.

супутниковий

ТВі

кодований

Договір N 205/57-Н від 01.12.2008

99.

супутниковий

RU Music

кодований

Договір N 305 від 01.04.2007

100.

супутниковий

Ентер-фільм

кодований

Договір N 29-Р-Ф-М від 01.04.2007

101.

супутниковий

Мега

кодований

Договір N 1/1/7 від 01.01.2007

102.

супутниковий

MUSIC

кодований

Договір N 29-Р-Ф-М від 01.04.2007

103.

супутниковий

UBC

кодований

Договір N 29-01/UBC-1 від 29.01.2009

104.

супутниковий

Гумор-ТБ/Бабай-ТБ

кодований

Договір N 85 від 24.06.2010 / Договір N 86 від 24.06.2010

105.

супутниковий

Погода ТБ

кодований

Договір N П-92-07/10 від 05.07.2010

106.

супутниковий

ЧП.INFO

кодований

Договір N 70/2008-К від 01.12.2008

107.

супутниковий

ДОНБАС

кодований

Договір N 111563 від 27.04.2011

108.

супутниковий

MUSIC BOX

кодований

Договір N 284 від 15.10.2008

109.

супутниковий

englishclub

кодований

Договір N k6.09.0101eng від 01.01.2009

110.

супутниковий

ТОВ "Світ ТВ"

кодований

Договір N 0230к від 01.05.2009

111.

супутниковий

STAR TV

кодований

Договір N С-138-08/10 від 05.07.2010

112.

супутниковий

QTV

кодований

Договір N 334/10 від 01.03.2010

113.

супутниковий

UBR

кодований

Договір N 01/07/10-К від 01.07.2010

114.

супутниковий

O-TV

кодований

Договір N 528 від 01.02.2007

115.

супутниковий

Максі-ТВ

кодований

Договір N 27-04-09/Д від 27.04.2009

116.

супутниковий

Малятко-TV

кодований

Договір N 18-05/2009 від 01.05.2009

117.

супутниковий

ТОВ "Гамма-Консалтинг"

кодований

Договір N 02/12/09-р від 02.12.2009

118.

супутниковий

СІТІ

кодований

Договір N 008-с від 01.06.2009

119.

супутниковий

КіКо

кодований

Договір N 150/05.09-кт від 01.06.2009

120.

кабельний

Луч

кодований

Договір N 01/Луч від 01.01.2009

121.

супутниковий

Футбол+

кодований

Договір N ФП111639 від 20.05.2011

122.

супутниковий

ТДК

кодований

Договір N v609.01.2001tdk від 01.01.2009

123.

супутниковий

РБК-ТВ

кодований

Договір N v6.10.01.2003rbk від 01.01.2010

124.

супутниковий

Мать и дитя

кодований

Договір N 205/53-Н від 01.05.2010

125.

супутниковий

Русский иллюзион

кодований

Договір N 205/50-Н від 01.12.2008

126.

супутниковий

Детский Мир/Телеклуб

кодований

Договір N 324/06к від 25.12.2006 / Договір N ТК-198/06к від 25.12.2006

127.

супутниковий

Наше кино

кодований

Договір N 324/06к від 25.12.2006

128.

супутниковий

Совершенно секретно

кодований

Договір N 205/53-Н від 31.12.2008

129.

супутниковий

RTVi

кодований

Договір N 324/06к від 25.12.2006

130.

супутниковий

Настоящее страшное Телевидение

кодований

Договір N 205/53-Н від 31.12.2008

131.

супутниковий

Multimania TV

кодований

Договір N 205/58-Н від 27.11.2008

132.

супутниковий

DW

кодований

Договір б/н від 01.01.2007

133.

супутниковий

Комедия ТВ

кодований

Договір N 261/КМ від 01.01.2010

134.

супутниковий

Телеканал "Ностальгия"

кодований

Договір N 261/Н від 01.01.2010

135.

супутниковий

Феникс+кино

кодований

Договір N 08/Ф/09 від 29.12.2008

136.

супутниковий

AXN Sci-Fi

кодований

Договір N 149-10А від 31.05.2010

137.

супутниковий

Animal Planet

кодований

Договір N 116/D-11 від 01.01.2011

138.

супутниковий

Discovery Channel

кодований

Договір N 116/D-11 від 01.01.2011

139.

супутниковий

Шансон-ТВ

кодований

Договір N 205/24/5-Н від 01.06.2009

140.

супутниковий

Discovery Science

кодований

Договір N 116/D-11 від 01.01.2011

141.

супутниковий

Discovery Travel & Living

кодований

Договір N 116/D-11 від 01.01.2011

142.

супутниковий

Авто плюс

кодований

Договір N 261/А від 01.01.2010

143.

супутниковий

TV-1000 Русское кино

кодований

Договір N 100-09VU від 01.01.2009

144.

супутниковий

Російський канал бойових мистецтв "Боец"

кодований

Договір N 261/Б від 01.01.2010

145.

супутниковий

24 Техно

кодований

Договір N Договір N 205/53-Н від 31.12.2008

146.

супутниковий

Ля-минор ТВ

кодований

Договір N 8 від 01.07.2010

147.

супутниковий

Зоопарк

кодований

Договір N 205/50-Н від 01.12.2008

148.

супутниковий

Ocean-TV

кодований

Договір N 205/58-Н від 27.11.2008

149.

супутниковий

Индия ТВ

кодований

Договір N 261/И від 01.01.2010

150.

супутниковий

365 дней

кодований

Договір N 261/365 від 01.01.2010

151.

супутниковий

НТВ-Мир

кодований

Договір N 261/НТВ від 01.01.2010

152.

супутниковий

Viasat History

кодований

Договір N 100-09VU від 01.01.2009

153.

супутниковий

24 Док

кодований

Договір N 14/24Д/09 від 29.12.2008

154.

супутниковий

Многосерийное ТВ

кодований

Договір N 261/М від 01.01.2010

155.

супутниковий

Viasat Explorer

кодований

Договір N 100-09VU від 01.01.2009

156.

супутниковий

TV-1000 East
(з 06.00 до 23.00)

кодований

Договір N 100-09VU від 01.01.2009

157.

супутниковий

Fashion TV

кодований

Договір N 1029-фт від 01.02.2008

158.

супутниковий

РТР-Планета

кодований

Договір N 29-Р-Ф-М від 01.04.2007

159.

супутниковий

Время:далекое и близкое

кодований

Договір N 1029-Д-Т-В від 01.02.2008

160.

супутниковий

Наш футбол

кодований

Договір N 205/55-Н від 01.11.2008

161.

супутниковий

TVCi

кодований

Договір N 205/62-Н від 01.05.2010

162.

супутниковий

Парк развлечений

кодований

Договір N 205/53-Н від 31.12.2008

163.

супутниковий

TV-XXI

кодований

Договір N 205/54-Н від 01.12.2008

164.

супутниковий

Охота и рыбалка

кодований

Договір N 205/60-Н від 01.01.2009

165.

супутниковий

Здоровое телевидение

кодований

Договір N 205/60-Н від 01.01.2009

166.

супутниковий

Ретро

кодований

Договір N 205/60-Н від 01.01.2009

167.

супутниковий

Карусель

кодований

Договір N 1029-Д-Т-В від 01.02.2008

168.

супутниковий

Дом Кино

кодований

Договір N 1029-Д-Т-В від 01.02.2008

169.

супутниковий

Усадьба-ТВ

кодований

Договір N 205/60-Н від 01.01.2009

170.

супутниковий

Drive

кодований

Договір N 205/60-Н від 01.01.2009

171.

супутниковий

National Geographic Channel

кодований

Договір N 205/61/1-Н від 01.02.2010

172.

супутниковий

КХЛ

кодований

Договір N 205/58-Н від 27.11.2008

173.

супутниковий

TV-1000 Action

кодований

Договір N 100-09VU від 01.01.2009

174.

супутниковий

Discovery Investigation

кодований

Договір N 116/D-11 від 01.01.2011

175.

супутниковий

Nat Geo Wild

кодований

Договір N 205/61/1-Н від 01.02.2010

176.

супутниковий

Viasat Sport East

кодований

Договір N 100-09VU від 01.01.2009

Програми ретранслюються за наявності документів, які підтверджують придбання та право на розповсюдження (ретрансляцію) програм іншого мовника.

Заборонити ретрансляцію неадаптованих до чинного законодавства програм на території України.

Провайдер програмної послуги ТОВ "ТК Промінь", м. Красний Луч Луганської обл., зобов'язаний забезпечити всім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги окремим пакетом та включити програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.

Розмір абонентської плати (тариф) за користування універсальною програмною послугою встановлюється та регулюється уповноваженим державним органом.

 

Заступник начальника
контрольно-аналітичного
управління

О. Кривша

Начальник управління
науково-технічного
і частотного розвитку

Т. Мироненко

Начальник управління
ліцензування телерадіомовлення

Л. Запорожець

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали