НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 6 грудня 2011 року N 2762

Про заяву ТОВ "ТРК "Еверест", м. Вінниця, щодо переоформлення ліцензій провайдера програмної послуги (НР N 0651-п від 13.02.2009 (Ленінський та Замостянський р-ни м. Вінниці)) та НР N 0856-п від 09.11.2010 (Староміський р-н м. Вінниці)) та переоформлення (шляхом об'єднання) ліцензій провайдера програмної послуги (НР N 0651-п від 13.02.2009 та НР N 0856-п від 09.11.2010)

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Еверест", м. Вінниця (місцезнаходження юридичної особи: вул. 600-річчя, 17, м. Вінниця, 21021; директор Віталій Віталійович Паращук), про переоформлення ліцензій провайдера програмної послуги: НР N 0651-п від 13.02.2009 у зв'язку зі збільшенням ресурсу багатоканальної телемережі до 138, зменшенням кількості програм до 135, зміною загальної концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), НР N 0856-п від 09.11.2010 у зв'язку зі збільшенням ресурсу багатоканальної телемережі до 138, зменшенням кількості програм до 135, зміною загальної концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), керуючись статтями 14, 17, 18, 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", статтями 24 та 40 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", рішеннями Національної ради від 20.01.2010 N 2, від 23.02.2011 N 360, врахувавши рішення Національної ради від 30.06.2011 N 1274 (Рішення N 1274), від 30.06.2011 N 1275 (Рішення N 1275), Національна рада вирішила:

1. Переоформити ліцензію провайдера програмної послуги НР N 0651-п від 13.02.2009 Товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Еверест", м. Вінниця, у зв'язку зі збільшенням ресурсу багатоканальної телемережі до 138, зменшенням кількості програм до 135, зміною загальної концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), згідно з додатком до рішення.

2. Переоформити ліцензію провайдера програмної послуги НР N 0856-п від 09.11.2010 Товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Еверест", м. Вінниця, у зв'язку зі збільшенням ресурсу багатоканальної телемережі до 138, зменшенням кількості програм до 135, зміною загальної концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), згідно з додатком до рішення.

3. Переоформити (шляхом об'єднання) ліцензії провайдера програмної послуги НР N 0651-п від 13.02.2009, НР N 0856-п від 09.11.2010 та видати об'єднану ліцензію провайдера програмної послуги, зазначивши в ліцензії:

- ресурс багатоканальної телемережі з використанням аналогової та цифрової технологій, який використовується для ретрансляції зазначених у додатку до рішення 135 програм - 138 каналів;

- кількість домогосподарств на території розташування (прийому) багатоканальної телемережі (розповсюдження програм) - 142112;

- територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі (розповсюдження програм) - м. Вінниця;

- оператор телекомунікацій - ТОВ "Телерадіокомпанія "Еверест", м. Вінниця;

- місцезнаходження головної (базової) станції, ретрансляторів, передавача мультиплексу - вул. 600-річчя, буд. 17, м. Вінниця.

4. Затвердити ТОВ "Телерадіокомпанія "Еверест", м. Вінниця, пакет (перелік) програм універсальної програмної послуги, згідно з додатком до рішення.

5. Затвердити ТОВ "Телерадіокомпанія "Еверест", м. Вінниця, загальну концепцію (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), згідно з додатком до рішення.

6. Провайдер програмної послуги ТОВ "Телерадіокомпанія "Еверест", м. Вінниця, зобов'язаний забезпечити всім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги окремим пакетом та включити програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.

7. Управлінню бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги (Постанова N 412), нарахувати ТОВ "Телерадіокомпанія "Еверест", м. Вінниця:

7.1. плату за за внесення змін до ліцензії провайдера програмної послуги НР N 0651-п від 13.02.2009, які:

1). не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна складу власників, врахувавши рішення Національної ради від 30.06.2011 N 1274 (Рішення N 1274) - у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення;

2). не впливають на розмір ліцензійного збору: збільшення ресурсу багатоканальної телемережі, зменшення кількості програм - у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення;

3). впливають на розмір ліцензійного збору: зміна загальної концепції (принципи, підстави, добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), частка програм іноземного виробництва у загальній концепції пакетування (переліку) програм, придбаних для ретрансляції, становить 64 % - провести новий розрахунок розміру ліцензійного збору (провайдера програмної послуги з територією розташування (прийому) багатоканальної телемережі (розповсюдження програм) - Ленінський та Замостянський райони м. Вінниці) з урахуванням раніше сплаченої суми, коефіцієнта врахування територіальних особливостей розповсюдження програм N= по 50, розміру мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення. Ліцензійний збір збільшується на 30 %;

7.2. плату за внесення змін до ліцензії провайдера програмної послуги НР N 0856-п від 09.11.2010, які:

1). не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна складу власників, врахувавши рішення Національної ради від 30.06.2011 N 1275 (Рішення N 1275) - у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення;

2). не впливають на розмір ліцензійного збору: збільшення ресурсу багатоканальної телемережі, зменшення кількості програм - у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення;

3). впливають на розмір ліцензійного збору: зміна загальної концепції (принципи, підстави, добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), частка програм іноземного виробництва у загальній концепції пакетування (переліку) програм, придбаних для ретрансляції, становить 64 % - провести новий розрахунок розміру ліцензійного збору (провайдера програмної послуги з територією розташування (прийому) багатоканальної телемережі (розповсюдження програм) - Староміський район м. Вінниці) з урахуванням раніше сплаченої суми, коефіцієнта врахування територіальних особливостей розповсюдження програм N= 25, розміру мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення. Ліцензійний збір збільшується на 30 %;

7.3. плату за внесення зміни, яка не впливає на розмір ліцензійного збору: переоформлення (шляхом об'єднання) ліцензій провайдера програмної послуги НР N 0651-п від 13.02.2009, НР N 0856-п від 09.11.2010 - у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.

8. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ТОВ "Телерадіокомпанія "Еверест", м. Вінниця, переоформлену (шляхом об'єднання) ліцензію провайдера програмної послуги, строк дії об'єднаної ліцензії - до 13.02.2019 (відповідно до ліцензії провайдера програмної послуги НР N 0651-п від 13.02.2009).

9. При видачі переоформленої (шляхом об'єднання) ліцензії провайдера програмної послуги ТОВ "Телерадіокомпанія "Еверест", м. Вінниця, ліцензії НР N 0651-п від 13.02.2009, НР N 0856-п від 09.11.2010 вважаються недійсними та вилучаються.

10. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, науково-технічного і частотного розвитку, контрольно-аналітичне, бухгалтерської служби та правового забезпечення.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради М. Фартушного.

 

Голова Національної ради

В. Манжосов

Заступник голови
Національної ради

Л. Мудрак

 

Додаток
до рішення Національної ради
06.12.2011 N 2762

ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
(принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), які передбачено надавати ТОВ "Телерадіокомпанія "Еверест", м. Вінниця, у складі програмної послуги в м. Вінниці, у межах території розташування багатоканальної телемережі

Універсальна програмна послуга (умови розповсюдження програм - у відкритому вигляді):

N з/п

Канал (ТВК) прийому

Програма

1.

10

Національна телекомпанія України

2.

10

ТОВ "ТРК "ЕРА"

3.

8

ТРК "Студія "1+1" у формі ТОВ

4.

37

АТЗТ "УНТК"

5.

26

ТОВ "МКТ "ICTV"

6.

29

ТОВ "Новий канал"

7.

52

ПрАТ "Міжнародний Медіа Центр-СТБ"

8.

64

ТОВ "ТРК "Україна"

9.

44

ТОВ "ТС "Служба інформації"

10.

40

ПАТ "ТК "ТЕТ"

11.

47

ТОВ "ТРО "Мульті Медіа Сервіс"

12.

50

ТОВ "ТелеОдин"

13.

57

ПІІ у формі ТОВ "ТРК "НБМ"

14.

23

ІТА "ВІТА"

15.

1

ТОВ "Телеканал "МЕГА"

16.

6

Вінницька ОДТРК "ВІНТЕРА"

17.

33

Обласна асоціація громад ТРК "Вінниччина"

18.

33

ТОВ "Гравіс-Кіно"

Перелік телерадіопрограм та передач, які передбачено надавати у складі програмної послуги з використанням аналогової і цифрової технологій:

N з/п

Канал прийому

Програма

Умови розповсюдження (доступ) - відкритий або кодований

Номер та дата дозволу

19.

супутниковий

РАДА

відкритий

Ліцензійний договір N 870 від 27.01.2009

20.

супутниковий

tonis

кодований

Договір N 2-П/ВМF5 від 27.01.2009

21.

супутниковий

UBR

відкритий

Договір N 317-Н від 14.04.2009

22.

супутниковий

24

відкритий

Договір N 19-01.2009/0 від 19.01.2009

23.

супутниковий

MTV-MUSIC TELEVISION

відкритий

Договір 352/2009-1 від 09.06.2009

24.

супутниковий

MUSIC

відкритий

Договір N 285-Р-Ф від 01.05.2009

25.

кабельний

ЕВЕРЕСТ

відкритий

Окрема ліцензія Національної ради

26.

супутниковий

Спорт 1

відкритий

Договір N 68-к від 22.01.2009

27.

супутниковий

Футбол

відкритий

Договір N 090759 від 06.04.2009

28.

супутниковий

ТОВ "Світ ТВ"

відкритий

Договір N 0435к від 01/10/2010

29.

супутниковий

QTV

відкритий

Договір N 176/09 від 01.01.2009

30.

супутниковий

RU Music

відкритий

Договір N 456 від 21.01.2009

31.

супутниковий

Гумор ТБ

відкритий

Договір N 166 від 23.06.2009

32.

супутниковий

Бабай ТБ

відкритий

Договір N 167 від 23.06.2009

33.

супутниковий

2+2

відкритий

Договір N 317-Н від 14.04.2009

34.

супутниковий

ТВі

відкритий

Договір N К-123/01/10 від 05.01.2010

35.

супутниковий

Ентер-фільм

відкритий

Договір N 285-Р-Ф від 01.05.2009

36.

супутниковий

К2

відкритий

Додаток N 285-К2 від 01.01.2009

37.

супутниковий

Спорт 2

кодований

Договір N 68-к від 22.01.2009

38.

супутниковий

Меню-ТВ

кодований

Договір N 317-Н від 14.04.2009

39.

супутниковий

Максі-ТВ

кодований

Договір N 317/56-Н від 01.10.2009

40.

супутниковий

NEWS ONE

кодований

Договір N 377 від 21.01.2009

41.

супутниковий

STAR TV

кодований

Договір N UTS-317/2009-Н від 01.10.2009

42.

супутниковий

O-TV

кодований

Договір N 741 від 01.06.2009

43.

супутниковий

MUSIC BOX

кодований

Договір N 119 від 23.06.2009

44.

супутниковий

М2

кодований

Договір N 802-К від 01.11.2009

45.

супутниковий

СІТІ

кодований

Договір N 317-Н від 14.04.2009

46.

супутниковий

ДТРК "Культура"

кодований

Договір б/н від 12.11.2009

47.

супутниковий

englishclub

кодований

Договір N k2.091106.eng від 01.11.2009

48.

супутниковий

Футбол+

кодований

Договір N 090759 від 06.04.2009

49.

супутниковий

UBC

кодований

Договір N 11-10/UBC-1 від 01.11.2009

50.

супутниковий

Перший діловий

кодований

Договір N 01-Р від 23.01.2009

51.

супутниковий

Моя Дитина

кодований

Договір N 35/Д від 02.11.2011

52.

супутниковий

RTVI

відкритий

Договір N 35/09 від 15.01.2009

53.

супутниковий

Телеканал "Ностальгия"

відкритий

Договір N 35/Н від 15.01.2009

54.

супутниковий

Ретро

відкритий

Договір N СТ-285 від 01.01.2011

55.

супутниковий

Jim Jam

відкритий

Договір б/н від 01.06.2009

56.

супутниковий

Multimania-TV

відкритий

Договір N 317/58-Н від 15.04.2009

57.

супутниковий

Детский Мир

відкритий

Договір N 35/09 від 15.01.2009

58.

супутниковий

Телеклуб

відкритий

Договір N 35/09 від 15.01.2009

59.

супутниковий

Карусель

відкритий

Договір N 285-ДТ від 01.05.2009

60.

супутниковий

Nickelodeon

відкритий

Договір N НД-74/09к від 30.03.2009

61.

супутниковий

EUROSPORT

відкритий

Договір N VII/32/09.020553 від 01.05.2009

62.

супутниковий

EUROSPORT2

відкритий

Договір N VII/32/09.020553 від 01.05.2009

63.

супутниковий

Наш Футбол

відкритий / кодований

Договір N 35/Ф від 15.01.2009

64.

супутниковий

Российский канал боевых искусств "Боец"

відкритий

Договір N 35/Б від 15.01.2009

65.

супутниковий

Охота и рыбалка

відкритий

Договір N СТ-285 від 01.01.2011

66.

супутниковий

Здоровое телевидение

відкритий

Договір N СТ-285 від 01.01.2011

67.

супутниковий

Da Vinci learning

відкритий

Договыр N e3.10.07.2001.dvl від 01.07.2010

68.

супутниковий

Viasat History

відкритий

Договір N 161-09VU від 10.05.2009

69.

супутниковий

Viasat Explorer

відкритий

Договір N 161-09VU від 10.05.2009

70.

супутниковий

Discovery Channel

відкритий

Договір N 0944/02/09/50 від 01.04.2009

71.

супутниковий

Discovery Science

відкритий

Договір N 0944/02/09/50 від 01.04.2009

72.

супутниковий

Discovery Travel & Living

відкритий

Договір N 0944/02/09/50 від 01.04.2009

73.

супутниковий

Discovery World

відкритий

Договір N 0944/02/09/50 від 01.04.2009

74.

супутниковий

Animal Planet

відкритий

Договір N 0944/02/09/50 від 01.04.2009

75.

супутниковий

Совершенно секретно

відкритий

Договір N 35/СС від 15.01.2009

76.

супутниковий

24 Док

відкритий/кодований

Договір N 35/24 від 15.01.2009

77.

супутниковий

Fashion TV

відкритий

Договір N 285-фт від 01.05.2009

78.

супутниковий

EuroNews

відкритий

Договір N k4.09.02.2006.ens від 01.05.2005

79.

супутниковий

Ля-минор ТВ

відкритий

Договір N 35/Ш від 15.01.2009

80.

супутниковий

Zone reality

відкритий

Договір б/н від 01.05.2009

81.

супутниковий

Zone romantica

відкритий

Договір б/н від 01.05.2009

82.

супутниковий

Кухня ТВ

відкритий/кодований

Договір N 35/КТ від 15.01.2009

83.

супутниковий

Интересное ТВ

відкритий/кодований

Договір N 35/ИТ від 15.01.2009

84.

супутниковий

Еврокино

відкритий

Договір N ГТ-285 від 01.01.2011

85.

супутниковий

РТР-Планета

відкритий

Договір N 285-Р-Ф від 01.05.2009

86.

супутниковий

Многосерийное ТВ

відкритий/кодований

Договір N 35/М від 15.01.2009

87.

супутниковий

TV-XXI

відкритий

Договір N 0944/02/09/50 від 01.04.2009

88.

супутниковий

TV-1000 Русское кино

відкритий

Договір N 161-09VU від 10.05.2009

89.

супутниковий

TV-1000 East
(з 06.00 до 23.00)

відкритий

Договір N 161-09VU від 10.05.2009

90.

супутниковий

Русский иллюзион

відкритий

Договір N 317/50-Н від 01.05.2009

91.

супутниковий

Наше кино

відкритий

Договір N 35/09 від 15.01.2009

92.

супутниковий

Дом кино

відкритий

Договір N 285-ДТ від 01.05.2009

93.

супутниковий

Телеканал "Комедия ТВ"

відкритий/кодований

Договір N 35/КМ від 15.01.2009

94.

супутниковий

Индия ТВ

відкритий/кодований

Договір N 35/И від 15.01.2009

95.

супутниковий

Кто есть кто

кодований

Договір N К-26/09к від 01.09.2009

96.

супутниковий

НТВ-Мир

відкритий

Договір N 35/НТВ від 01.04.2009

97.

супутниковий

Первый канал.
Всемирная сеть*

відкритий

Договір N 285-пк від 01.01.2011

98.

супутниковий

Gulli

кодований

Договір N 34/Г від 01.08.2010

99.

супутниковий

Детский

кодований

Договір N 317/50-Н від 10.09.2009

100.

супутниковий

Мать и дитя

кодований

Договір N МД-23/09к від 01.09.2009

101.

супутниковий

CNL-TV

кодований

Договір б/н від 12.11.2009

102.

супутниковий

Усадьба-ТВ

кодований

Договір N СТ-285 від 01.01.2011

103.

супутниковий

ТДК

кодований

Договір N v2.090902.tdk від 01.09.2009

104.

супутниковий

Comedy TV

кодований

Договір N КК-02/10к від 01.06.2010

105.

супутниковий

World Fashion Channel

кодований

Договір N 69-к від 22.01.2009

106.

супутниковий

Viasat Sport East

кодований

Договір N 4-11/TVU від 21.11.2010

107.

супутниковий

КХЛ

кодований

Договір N 35/КХЛ від 01.06.2010

108.

супутниковий

Ex Extreme Sports Channel

кодований

Договір N Х-29/09к від 01.09.2009

109.

супутниковий

Авто Плюс

кодований

Договір N 35/А від 15.01.2009

110.

супутниковий

Mezzo

кодований

Договір б/н від 01.08.2010

111.

супутниковий

FINE LIVING NETWORK

кодований

Договір б/н від 15.10.2009

112.

супутниковий

Drive

кодований

Договір N СТ-285 від 01.01.2011

113.

супутниковий

TVCi

кодований

Договір N 317/62-Н від 01.01.2011

114.

супутниковий

Психология 21

кодований

Договір N СТ-2-1285 від 01.01.2011

115.

супутниковий

Домашние животные

кодований

Договір N СТ-2-1285 від 01.01.2011

116.

супутниковий

Время:далекое и близкое

кодований

Договір N 1285-В від 01.01.2011

117.

супутниковий

Viasat Nature

кодований

Договір N 4-11/TVU від 21.11.2010

118.

супутниковий

Travel Channel

кодований

Договір б/н від 01.07.2010

119.

супутниковий

365 дней

кодований

Договір N 35/365 від 01.06.2010

120.

супутниковий

24 техно

кодований

Договір N Т-43/09к від 01.09.2009

121.

супутниковий

Парк развлечений

кодований

Договір N 35/ПР від 15.01.2009

122.

супутниковий

ТВ Бульвар

кодований

Договір N 35/БТ від 15.01.2009

123.

супутниковий

Зоопарк

кодований

Договір N 317/50-Н від 10.09.2009

124.

супутниковий

РБК-ТВ

кодований

Договір N v.2090902.rbk від 01.09.2009

125.

супутниковий

Моя планета

кодований

Договір N 1285-МП від 01.01.2011

126.

супутниковий

DW

кодований

Договір б/н від 17.06.2010

127.

супутниковий

Вопросы и ответы

кодований

Договір N СТ-2-1285 від 01.01.2011

128.

супутниковий

Universal channel

кодований

Договір б/н від 01.07.2010

129.

супутниковий

Syfy Universal

кодований

Договір б/н від 01.07.2010

130.

супутниковий

DIVA Universal

кодований

Договір б/н 01.05.2009

131.

супутниковий

The MGM Channel

кодований

Договір б/н від 01.08.2010

132.

супутниковий

Настоящее страшное телевидение

кодований

Договір N 35/НСТ від 15.01.2009

133.

супутниковий

Феникс+кино

кодований

Договір N ФА-26/09к від 01.09.2009

134.

супутниковий

Киноклуб

кодований

Договір N 35/VIP від 01.01.2011

135.

супутниковий

TV 1000 Action

кодований

Договір N 200-09VU від 20.07.2009


* дозволити ретрансляцію програми "Первый канал. Всемирная сеть" до прийняття окремого рішення Національної ради щодо включення її до Переліку програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і ретрансляція яких на території України не обмежується згідно з ч. 1 ст. 42 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

Програми ретранслюються за наявності документів, які підтверджують придбання та право на розповсюдження (ретрансляцію) програм іншого мовника.

Заборонити ретрансляцію неадаптованих до чинного законодавства програм на території України.

Провайдер програмної послуги ТОВ "ТРК "Еверест", м. Вінниця, зобов'язаний забезпечити всім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги окремим пакетом та включити програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.

Розмір абонентської плати (тариф) за користування універсальною програмною послугою встановлюється та регулюється уповноваженим державним органом.

 

В. о. заступника начальника
контрольно-аналітичного управління

П. Бочек

Начальник управління
науково-технічного і частотного розвитку

Т. Мироненко

Начальник управління
ліцензування телерадіомовлення

Л. Запорожець

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали